Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2 3 κοινωνία

Ιστορία β Λυκείου

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2 3 κοινωνία

  1. 1. 395 Θεοδόσιος Α΄ (διαίρεση αυτοκρατορίας σε ανατολική και δυτική) 476 481 πτώση δυτικού ρωμαϊκού κράτους δημιουργία φραγκικού κράτους από τον Χλωδοβίκο 527 Ιουστινιανός: ανάκτηση εδαφών 565 568 Οι Λογγοβάρδοι κατακτούν μέρος της Ιταλίας.Επιδρομές Αβάρων και Σλάβων στα βυζαντινά εδάφη. 582 602 Μαυρίκιος: αντιμετώπιση Αβάρων και Σλάβων, ίδρυση εξαρχάτων Ραβέννας και Καρχηδόνας. στάση στρατού, ο Φωκάς ανατρέπει τον Μαυρίκιο. Πόλεμος με Πέρσες. 613-14 κατάκτηση Συρίας και Ιεροσολύμων από Πέρσες, αφαίρεση Τιμίου Σταυρού 609 641 Ηράκλειος, θέματα, στρατιωτόπια, κοινότητες, εξελληνισμός 626 Ακάθιστος Ύμνος: σώζεται η Κωνστ/πολη από συνδυασμένη επίθεση Αβάρων και Περσών 630 ύψωση Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα 622: Εγίρα Εξάπλωση Ισλάμ: Συρία, Παλαιστίνη, Περσία, Μεσοποταμία, Αρμενία 646: κατάληψη Αιγύπτου 732: Πουατιέ 674-678650-54 ο Μωαβίας καταλαμβάνει την Κύπρο και την Ρόδο Κωνστ/νος Δ΄: απόπειρα κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης – υγρό πυρ 680 ο Κωνστ/νος Δ΄ αδυνατεί να εμποδίσει τους Βουλγάρους 717 Λέων Γ΄ Ίσαυρος: επτυχής αντιμετώπιση Αράβων στην Κων/πολη
  2. 2. 717 726 έναρξη Εικονομαχίας 754 Σύνοδος Ιέρειας: καταδίκη εικόνων 787 Στέψη Πιπίνου ελέω Θεού βασιλέα των Φράγκων. 800 802 Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος: Ειρήνη και Κων/νος ΣΤ¨ : καταδίκη εικονομαχίας στέψη Καρόλου στη Ρώμη από τον πάπα Λέοντα Γ΄ 811 ήττα στην Πλίσκα από τον Κρούμο – θανάτωση Νικηφόρου 821813 Αναγνώριση του τίτλου του Καρλομάγνου από τον Λέοντα Ε΄ τον Αρμένιο 814 αιφνίδιος θάνατος Κρούμου – ειρήνη με Βουλγάρους Θάνατος Καρλομάγνου κίνημα Θωμά Σλάβου 843 οριστική αποκατάσταση των εικόνων από τη Θεοδώρα Συνθήκη του Βερντέν: βάση σχηματισμού της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας Λέων Γ΄ Ίσαυρος: επτυχής αντιμετώπιση Αράβων στην Κων/πολη ο Νικηφόρος ανατρέπει την Ειρήνη – «κακώσεις» αναζωπύρωση Εικονομαχίας 809 επίθεση Κρούμου στη Σαρδική (Σόφια) 774 κατάλυση κράτους Λογγοβάρδων από τον Κάρολο
  3. 3. 843 867 αποκατάσταση εικόνων – συνθήκη του Βερντέν 877 886 912 Αγώνας με Βουλγάρους (Συμεών), με Άραβες (902: λεηλασία Θεσσαλονίκης) Μακεδονική Δυναστεία Μιχαήλ Γ΄ 858 εκθρονίζεται από τον πατριαρχικό θρόνο ο Ιγνάτιος και πατριάρχης γίνεται ο Φώτιος 863 ο πάπας Νικόλαος Α΄ σε σύνοδο στη Ρώμη αναθεματίζει τον Φώτιο ο Φώτιος αναθεματίζει τον πάπα Νικόλαο – δογματικό ζήτημα με το “ filioque” ο Βασίλειος δολοφονεί τον Μιχαήλ Γ΄ και γίνεται μόνος αυτοκράτορας. Καθαιρεί τον Φώτιο και αποκαθιστά τον Ιγνάτιο. πεθαίνει ο Ιγνάτιος και ο Φώτιος επανέρχεται στον πατριαρχικό θρόνο Λέων ΣΤ΄ ο Σοφός Βασίλειος Α΄ Κωνσταντίνος Ζ΄ ο Πορφυρογέννητος 959 963 Ρωμανός Β΄ 969 Ιωάννης Τσιμισκής 976 1025 Βασίλειος Β΄ Νικηφόρος Φωκάς
  4. 4. 843 αποκατάσταση εικόνων – συνθήκη του Βερντέν Μακεδονική Δυναστεία Μιχαήλ Γ΄ 842 867 9ος αιώνας 860 επίθεση Ρώσων κατά της Κων/πολης 863 αποστολή ιεραποστόλων στη Μοραβία Πρώτο Σχίσμα: αναθεματισμός πάπα Νικολάου από τη Σύνοδο
  5. 5. 1. Ποιοι συνθέτουντηνανώτερηαριστοκρατία; Πού δραστηριοποιούνταικαι τι είδουςσχέσεις αναπτύσσουνμεταξύτους; • βυζαντινό κράτος: προσπάθεια αντικατάστασης των παλιών μεγαλογαιοκτημόνων με μια παλατιανή αριστοκρατία (8ος αι.) • μισθοδοσία για τα αξιώματα, προσοδοφόρο αξίωμα • συρροή νέων γαιοκτημόνων στην Κων/πολη • αριστοκρατία γης – αριστοκρατία αξιωμάτων • επιγαμίες
  6. 6. 1. Ποιοι συνθέτουντηνανώτερηαριστοκρατία; Πού δραστηριοποιούνταικαι τι είδουςσχέσεις αναπτύσσουνμεταξύτους; • βασιλικοί: κυριότερα στρατιωτικά και πολιτικά αξιώματα • ακόρεστος πλουτισμός (προσωρινή εύνοια αυτοκράτορα) • Δυνατοί: μεγάλοι γαιοκτήμονες αγροτικών κοινοτήτων και δήμων • προστασία - κηδεμονία
  7. 7. 2. Ποιοι αποτελούν τη μεσαία τάξη, πώς πλουτίζουν και ποια επιρροή έχουν; • διαμόρφωση εμποροβιοτεχνικής τάξης (10ος – 11ος αι.) • αύξηση νομισματικής κυκλοφορίας, ευημερία • α΄ μισό 11ου αι.: τολμηροί μεγαλέμποροι • μακρινά ταξίδια στην Ανατολή (καρυκεύματα, πολύτιμοι λίθοι, υφάσματα) • συμμετοχή ενεργή στην πολιτική (ενθρόνιση-εκθρόνιση αυτοκρατόρων, π.χ. Μιχαήλ Καλαφάτη, 1041-1042) • μέλη Συγκλήτου
  8. 8. 3. Ποιο πλήγμαδέχεταιη κοινότητα;Ποιοι κυριαρχούνκαι πώςπροκύπτειο θεσμόςτων παροίκων;Τι ήταντο αλληλέγγυον; • χωρίον: βυζαντινή κοινότητα (6ος αι.) • ιερέας, ηθικό κύρος • δυνατοί • ελεύθεροι μικροϊδιοκτήτες και δούλοι • τέλη 8ου αι.: ένταση κοινωνικών διαφορών (φορολογία, χρέη) • απώλεια κλήρων και ελευθερίας (θεσμός παροικίας) • επιβάρυνση γειτόνων με χρέη – η αλληλεγγύη εναντίον της κοινότητας • Μακεδόνες αυτοκράτορες: πολιτική εναντίον των δυνατών • αλληλέγγυον: υποχρέωση εύπορων γειτόνων να καταβάλλουν τους φόρους των φτωχών αγροτών της κοινότητας

×