Juram tosol pp_surgalt_2013.08.16

1,268 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,268
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Juram tosol pp_surgalt_2013.08.16

 1. 1. БДБШ-МЕНЕЖМЕНТ БАГ 2013.2013.008 сар8 сар ЕБС-ИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ШИНЭ ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ЧИГЛЭЛ
 2. 2. Боловсролын салбарынБоловсролын салбарын удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа (менежмент)-ны бүтэцчилсэн хүрээ
 3. 3. ЕБС-ийн удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа (менежмент)-ны бүтэцчилсэн хүрээ  Сургуулийн зорилго, үнэт зүйл, сургуулийн дэд бүтэц – сургууль, сургалтын орчин, сургуулийн дотоод харилцааг зохицуулсан дүрэм, журам, арга зүй – технологи, оролцогч талуудын ажлын уялдаа холбоо, үүрэг хариуцлага
 4. 4. ХҮҮХЭД БҮРИЙН ХӨГЖИЛ ГЭР БҮЛ НИЙГМИЙН САЙН САЙХАН Сургуулийн Зорилго Үнэт зүйлс Зорилт Сургуулийн (сургалт) хүний нөөц, зохицуулалт, орчин Арга зүй – технологи Суралцахуйн сэтгэл судал Захирал Сур/менеж ер Багш Сургуулийнүйлажиллагаанд оролцогчбүхталууд Хүн амын бүлгүүд
 5. 5. ЕБС-ийн өөрийнх ньЕБС-ийн өөрийнх нь ““зорилго, үнэт зүйлсзорилго, үнэт зүйлс”” ЕБС-ийн өөрийнх нь “сургуулийн дэд бүтэц, хүний нөөц” ЕБС-ийн өөрийнх нь “сургалтын арга зүй технологи” нь Сургуулийн удирдлага зохион байгуулалт (менежмент)-ын суурь
 6. 6. Сургууль өөрийн өмнөө тавьсан зорилгыгСургууль өөрийн өмнөө тавьсан зорилгыг хэрэгжүүлж, сурагч бүрийг хөгжүүлэхдээхэрэгжүүлж, сурагч бүрийг хөгжүүлэхдээ ашигладаг гол хэрэгсэл:ашигладаг гол хэрэгсэл: сургалтын хөтөлбөрсургалтын хөтөлбөр сургуулийн зүгээс сурагчдад зориулан тусгайлансургуулийн зүгээс сурагчдад зориулан тусгайлан гаргаж буй цаг, зохион байгуулж буй үйл ажиллагаагаргаж буй цаг, зохион байгуулж буй үйл ажиллагаа сургуулийн дотоод, гадаад орчинд тогтоож буй бүхсургуулийн дотоод, гадаад орчинд тогтоож буй бүх төрлийн хамтын ажиллагаатөрлийн хамтын ажиллагаа үр дүнд сууриалсан хяналт мониторингүр дүнд сууриалсан хяналт мониторинг
 7. 7. ЕБС-ИЙН 2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙНЕБС-ИЙН 2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ТӨЛӨВЛӨЛТҮЛГЭРЧИЛСЭН ТӨЛӨВЛӨЛТ ЕБ-ын үндэсний зорилго - БШУЯ Орон нутгийн зорилго Сургуулийн зорилго Бага ангийхны Дунд ангийнхны Ахлах ангийнхны Сургууль бүр зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд дараах чиглэлийн хүрээнд үйл ажиллагааг төлөвлөж, хэрэгжүүлэх Хүүхэд бүрийн хөгжлийг дэмжсэн хичээл сургалт Ёс суртахуун, иргэний боловсролын хөтөлбөр Үйл ажиллагаа Сургалтын орчин Хамтын ажиллагаа Сургууль бүр төлөвлөлт, үйл ажиллагаагаа үнэлж, мониторинг хийх шалгуур Хүмүүжил, төлөвшил Мэдлэг, чадвар Авьяас Сэтгэл ханамж Эрүүл мэнд
 8. 8. БАГШИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫБАГШИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨҮЛГЭРЧИЛСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Үнэлгээний шалгуур Хамрах хүрээ I улирал гараа зорилго үр дүн Хүмүүжил, төлөвшил Мэдлэг, чадвар Авьяас Сэтгэл ханамж Эрүүл мэнд
 9. 9. Хэрэгжилтийн менежмент -ШАТАЛСАН – (бага- дунд - ахлах) -ТАСРАЛТГҮЙ (боловсруулах – хэрэгжүүлэх - нэвтрүүлэх) -ЦОГЦ (агуулга, арга зүй, үнэлгээ, орчин, багш, удирдлага) - НЭГДМЭЛ – (баг, байгууллага, тогтолцоо) ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ
 10. 10. Хэрэгжилтийн менежментХэрэгжилтийн менежмент багийн зохион байгуулалтбагийн зохион байгуулалт
 11. 11. Хэрэгжилтийн үйл ажиллагааны зохионХэрэгжилтийн үйл ажиллагааны зохион байгуулалтбайгуулалт I баг - Баруун бүс V баг – Төв бүсIV баг – Хойд бүсIII баг – Өмнөд бүсII баг – Зүүн бүс Сургууль 5 Сургууль 4 Сургууль 3 Сургууль 2 Сургууль 1 Сургууль 8 Сургууль 7 Сургууль 6 Орон нутаг Улаанбаатар Зохион байгуулагчид Цөм баг – 23 (Удирдлага – 3, Дэд багийн ахлагч – 5, Багийн гишүүд - 15) Дэд баг – 4 гишүүнтэй (орон нутгийн – 5, УБ-ын 3 сургууль хариуцах) Суурин төлөөлөгч – 40 (Түшиц сургууль тус бүр дээр 1)

×