Хүний нөөцийн бүртэлийн систем

4,883 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,883
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
209
Actions
Shares
0
Downloads
179
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Хүний нөөцийн бүртэлийн систем

 1. 1. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн системГарчигI бүлэг. Хэрэглэгчийн шаардлага1.1 Хэрэглэгчийн тухай мэдээлэл………………………………………...……………..21.2 Хэрэглэгчийн йл ажиллагааны онцлогү ……………………………………………21.3 Систем х гж лэх ндэслэлө үү ү ………………………………………………………….31.4 Лавлах материал………………………………………………………………………41.5 Хэрэглэгчийн функциональ шаардлага …………………………………………...8I I бүлэг. Архитектурын сонголт2.1 йлдлийн системҮ ……………………………………………………………………..112.2 Програмчлалын хэл………………………………………………………………….11III á¿ëýã. Ñèñòåìèéí øèíæèëãýý3.1 Îáьåêòûí õîëáîîñûí äèàãðàìì……………………………………………………133.2 Îáьåêòûí õîëáîîñûí äèàãðàììын ºðãºòãºë……………………………………143.3 ªãºãäëèéí óðñãàëûí äèàãðàìì…………………………………………………….173.4 г гдлийн тольӨ ө3.4.1 Процесс…………………………………………………………………………..283.4.2 г гдлийн урсгалӨ ө ……………………………………………………………….303.4.3 г гдлийн элементӨ ө …………………………………………………………….323.4.4 г гдлийн файлӨ ө ………………………………………………………………...33IV á¿ëýã. Ñèñòåìèéí çîõèîìæ4.1 Б тцийн сү хем………………………………………………………………………….344.2 Дэлгэцийн зохиомж…………………………………………………………………..354.3 Тайлангийн зохиомжДүгнэлт..........................................................................................................................451
 2. 2. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн системI á¿ëýã. Õýðýãëýã÷èéí øààðäëàãà1.1 Хэрэглэгчийн тухай мэдээлэлХэрэглэгчид нь Санх Эдийн Засгийн Дээд Сургуулийн нийт багш ажилчид болонүүшинээр ажилд орохыг х ссэн х м с байна.ү ү үүСЭЗДСургууль нь 6 тэнхим, 4 хөтөлбөр, 8 алба нэгжийн нийт 180 орчим багш ажилчинажилладаг. Систем нь 4 үндсэн эрх бүхий хэрэглэгчидэд зориулагдан ажиллана. Үүнд :- Мэдээллийн дээд эрхтэйгээр хандах хүмүүс нь хүний нөөц хариуцсанажилтан болон дэд захиралууд байна.- Өөрийн харьяа тэнхим, албадын ажилчидын мэдээллийг харах, хайх, тайланавах эрхтэйгээр тэнхим албадын эрхлэгч нар хандаж ажиллана.- Дээрх тусгай эрх бүхий хэрэглэгчидээс бусад багш ажилчид өөрсдийн анкет,болон ур чадварын хөгжлийн мэдээллийн шинэчлэх, засварлах, дэлгэрэнгүйанкетаа хэвлэж авах эрхтэйгээр хандана.- СЭЗДСургуульд ажил горилогч этгээдүүд системд өөрийн дэлгэрэнгүйанкетаа оруулах эрхтэйгээр хандан ажиллана.1.2 Хэрэглэгчийн йл ажиллагааны онцлогүХүний нөөцийн систем нь дээд боловсролын байгууллагын удирдлагын мэдээллийн системтэйхамтран нэгдсэн бааз дээр ажиллах бөгөөд нийт багш ажилчид, ажил горилогчдын дэлгэрэнгүйанкетийг санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийн багш ажилчидын анкетийн маягтын загварындагуу бүртгэнэ. Бүртгэгдсэн мэдээллийн баазад тулгуурлан дэлгэрэнгүй болон хураангуй хайлтшүүлт хийдэг, түүнийгээ хэвлэж авах боломжтой байна. Мөн нийт багш ажилчидын албан тушаалөөрчлөгдсөн, шилжилт хөдөлгөөн хийсэн, шагнал урамшуулал авсан, сургалт семинартхамрагдсан, албан томилолтоор явсан, өвчтэй чөлөтэй байсан тайлан гарган авах бололцоотойбайна.2
 3. 3. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем1.3 Систем х гж лэх ндэслэлө үү үСанхүү эдийн засгийн дээд сургууль нь одоогийн байдлаар хүний нөөцийн програмхангамж байхгүй бөгөөд ажилтаны анкетийг цаасан хэлбэрээр хадгалдаг. Нийт багшажилчидын тоо 180-с давсан ба цаашид цаасан материал хэрэглэх, хайлт шүүлт хийх,мэдээлэл шинэчлэхэд хүндрэлтэй байгаа тул одоогийн цаасан хэлбэр дээр байгаа анкетийгэлектрон хэлбэрт шилжүүлэн мэдээллийн бааз үүсгэн хадгалах шаардлагатай байгаа. Мөнажлаас гарсан болон халагдсан ажилчидын мэдээллийг мэдээллийн бааздаа хадгаланархив болгох шаардлага техник технологийн даган гарч ирж байгаа.Уг систем нь тухайн байгууллагын х ний н цийн мэдээллийг дэлгэрэнг й байдлаарү өө үх тл х, мэдээллийн сангаас т р л б рийн тайлан судалгааг гаргаж авах, зорилгоө ө ө ө үтодорхойлох, төл вл х, хянах зэрэг ндсэн йл ажиллагаанд шаардлагатай мэдээллийгө ө ү үил цэгцтэй, бага хугацаанд бэлэн болгож гараар хийгддэг механик асуудлыгүүавтоматжуулах, х ний н цийн мэргэжилтэн ба дээд шатны удирдлагуудад з в шийдвэрү өө өгаргахад нь туслахад системийн гол зорилго оршино.3
 4. 4. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем1.4 Лавлах материалСАНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬАЖИЛД ОРОХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ, АНКЕТ1. ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ1.1а Их Овог ................... б. Эцэг/эх/ -ийн нэр................. в. Нэр.................1.2 Х йс ................ү 1.3 Т рс н он сар д р .........................................ө ө ө ө1.4 Т рс н аймаг хот .................... сум д рэг ...............................................ө ө үү1.5 ндэс угсаа .............................ҮРегистрийн дугаар........................ НДД № …........................................Иргэний үнэмлэхний .................... ЭМД № ............................................1.6 Таны танил, хамаатан садан СЭЗДС-д ажилладаг эсэх :1.7 Гэр б лийн байдал / з вх н гэр б лийн б ртгэлд байгаа х м сийг бичнэ /ү ө ө ү ү ү үүТаны юуболохОвог нэр Т рс н онө ө ХарилцахутасЭрхэлж буй ажил албантушаал1.8 Оршин суугаа хаяг ..................................................4
 5. 5. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем1.9 Харилцах утас : Гэрийн.....................Гар утас 1 ......................Гар утас 2 ......................1.10 Электрон шуудан : ........................1.11 Та СЭЗДС-д ямар чиглэлээр ажиллах сонирхолтой байна вэ?. . . . . . . . . . . . . . . . .1.12 Ажилд орох боломжтой д р :ө ө2. БОЛОВСРОЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ2.1 Боловсрол /ер нхий, дунд, дээд, бакалавр, магистр зэргийг оролцуулна/өД/Д СургуулийннэрЭлссэнон сарТ гсс нө өон сарБоловсролынт вшинүМэргэжил Дипломындугаар2.2 Боловсролын зэрэгД/Д Зэрэг Хамгаалсан газар Он сар Хамгаалсан сэдэв3. МЭРГЭШЛИЙН БЭЛТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ3.1 Мэргэшлийн бэлтгэл /мэргэшлийн болон бусад чиглэлээр хамрагдсан сургалтсеминарийг оролцуулна/Хаана, ямар байгууллагад Эхэлсэндууссан огнооХугацаа Ямар чиглэлээр5
 6. 6. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем4. АЖЛЫН ТУРШЛАГЫН ТОВЧ Т ХҮҮ4.1 Х д лм р эрхлэлтийн байдалө ө өД/д Ажиллаж байсанбайгууллагаАлбахэлтэснэгжАлбантушаалАжилдорсоногнооГарсаногноо5. УР ЧАДВАРЫН МЭДЭЭЛЭЛ5.1 Уран чадвар / та рийн ур чадварын т вшинг 1-3 баллаар нэлнэ /1-тааруу, 2-дунд,өө ү ү үү3-сайн /Хувь х ний ур чадварү Т вшинүрийг танин мэдэхӨө өө рийн эрхэмлэн дээдлэх з йлс баӨө үтэрг лэх чиглэлээ тодорхойлохүү1 2 3Танин мэдэх хэв маягаа тодорхойлох 1 2 3рчл лтийг х лээн авахӨө ө ү 1 2 3Эрх мэдлээ т л л лэхө өө үү Стрессийн х чин з йлсийг намжаахү ү 1 2 3Цагийг з й зохистой ашиглахү 1 2 3Эрх мэдлээ т л л лэхө өө үү 1 2 3Асуудлыг б тээлчээрүшийдвэрлэхЗ й зохистой хандлагыг хэрэглэхү 1 2 3Б тээлч хандлагыг ашиглахү 1 2 3Шинэ санаачлагыг дэмжих 1 2 3Х м с хоорондын харилцааны ур чадварү үүБусадтай бие биеийгээдэмжсэн харилцааХаламжлах 1 2 3З вл г г хө ө өө ө ө 1 2 3Бусдыг сонсох 1 2 3Эрх мэдлийнхээ х рээндүбусдад н л л хө өө өЭрх мэдлээ хэрэгж лэхүү 1 2 3Бусдад н л л хө өө ө 1 2 3Бусдад б рэн эрх олгохү 1 2 3Асуудлыг б тээлчээрүшийдвэрлэхр н л г й ажиллагааг илр лэхҮ ө өө ү үү 1 2 3Урам зориг оруулах орчин бий болгох 1 2 3Амжилтыг урамшуулах 1 2 3Асуудлыг б тээлчээрүшийдвэрлэхШалтгааныг тогтоох 1 2 3Тохирсон стратегийг сонгох 1 2 3С рг лд х явдлыг арилгахө ө ө 1 2 3Б тээлчээр ажиллах чадварүр н л тэй баг б рд лэхҮ ө өө ү үү 1 2 3Бусдын эрх мэдэл, б рэн эрхийгүх ндэтгэж дэмждэгү1 2 36
 7. 7. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн системМэдлэг мэдээллээ бусадтай хуваалцах 1 2 3Бусад ур чадваррэг х лээхҮү ү 1 2 3Хариуцлага х лээхү 1 2 3Нийтийн зорилгод тууштай байх 1 2 3рийг х гж лэхӨө өө ө үү 1 2 3Асуудал боловсруулах 1 2 3Оновчтой шийдвэр гаргах 1 2 3Дээр дурдсанаас бусад ур чадвараас заримыг нэрлэнэ үү1 2 31 2 31 2 35.2 Гадаад хэлний мэдлэгГадаадхэлний нэрСонсох Ярих Унших БичихТ гсө Сайн Дунд МууТ гсө Сайн Дунд МууТ гсө Сайн Дунд МууТ гсө Сайн Дунд Муу5.3 Компьютерийн болон офисын тоног т х р мж, технологи эзэмшсэн байдал /ө өө өт вшинг “+” гэж тэмдэглэнэ /үЭзэмшсэн програмын нэр Т вшинүСайн Дунд МууWORDEXCELИнтернетийн орчинд ажиллахДотоод с лжээ ашиглахүСкайнерПринтерХувилагчФаксГэрэл зургийн болон видеобичлэгийн аппарат6. Бусад мэдээлэл6.1 Та рийнх тухай нэмэлт мэдээлэл гн . /Авъяас чадвар, сонирхол, алдар цол,өө өө ө ө үүдавхар эрхэлдэг ажил х д лм р, сонгууль ажил гэх мэт/ө ө ө6.2 Та урьд мн ял шийтгэл эдлэ байсан уу?ө ө7
 8. 8. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн системАжилд орох рг д л гаргаж, анкетыг нэн з в бичлээ. Худал мэдээлэл г г й б г дө ө ө ү ө ө өө ү ө өөрийн тухай мэдээллээ нууж ажилд орсон бол ажлаас халагдана гэдгээ х лээн з вш рчөө ү ө өөбайна.рг д л гаргасан:Ө ө өОн сар д рө ө1.5 Хэрэглэгчийн функциональ шаардлагаХүний нөөцийн дэд систем нь их дээд сургуулийн удирдлагын мэдээллийн системтэйхамтран ажиллах боломжтой байх бөгөөд доорх бүртгэлийн бүртгэдэг байна. Үүнд :1. Ажилтан бүртгэхТухайн албан байгууллагад ажиллаж байгаа үндсэн болон ажилд орохоор хүсэлттавьсан ажилчидыг бүртгэнэ.- Ажилтаны нэр- Овог- Регистрийн дугаар- Паспортын дугаар- Т рс н огнооө ө- Х йсү- Хаяг- Утас гэх мэт тухайн х ний талаарх б хий л дэлгэрэнг й мэдээллийг б ртгэнэү ү ү ү2. Ажилтаны гэр бүл, хамтран амьдрагсадын мэдээллийг бүртгэх- Гиш дийн овог, нэрүү- Т рс н огнооө ө8
 9. 9. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем- Утас- Ажлын хаяг гэх мэт3. Ажилтаны боловсролын талаарх мэдээллийг бүртгэдэг байх- Т гсс н сургуулийн нэрө ө- Элсэж, т гсс н огнооө ө- Мэргэжил- Зэрэг, цол- Дипломын дугаар4. Ажилтаны мэргэшлийн бэлтгэл, сургалт семинарт хамрагдсан байдлыг бүртгэдэгбайх / мэргэшлийн болон бусад чиглэлээр хамрагдсан сургалт семинарийгоролцуулна/- Хаана ямар байгууллагад- Эхэлж дууссан огноо- Хугацаа- Ямар чиглэл- Төлбөр- Хаанаас5. Ажилтаны бүтээлийн жагсаалтыг бүртгэдэг байх6. Ажилтаны хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх мэдээллийг бүртгэдэг байх- Ажиллаж байсан байгууллага- Алба хэлтэс нэгж- Албан тушаал- Ажилд орж гарсан огноо7. Ажилтаны гадаад хэлний мэдлэгийг бүртгэдэг байх9
 10. 10. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем8. Ажилтаны ур чадварын мэдээллийг бүртгэдэг байх. /үүнд : өөрийгөө хөгжүүлэх,бусадтай харилцах, техник тоног төхөөрөмжтэй харьцах гэх мэт /9. Ажилтаны албан тушаалын өөрчлөлтийн түүхийг тушаалын мэдээллийн хамтбүртгэдэг байх10. Ажилтаны төлөв байдлын түүхийг он сар өдөртэй нь бүртгэдэг байх- Т л в байдалө ө- Тайлбар- Огноо зэргийг б ртгэхү11. Ажилтаны тэнхим, алба хоорондын шилжилт хөдөлгөөний түүхийг бүртгэдэгбайх12. Шагнал, урамшуулалд хамрагдсан байдлыг б ртгэдэг байхү- Шагнал урамшууллын нэр- Шалтгаан- Огноо13. Албан тушаалын т хийг б ртгэдэг байхүү ү- Ямар ямар албан тушаал эрхэлж байсан- Ямар зэрэглэлтэй байсан- Огноо- Тайлбар14. Ажилтаны ажлын чиг үүрэг болон гэрээний талаарх мэдээллийг бүртгэдэг байх15. Ажилчидын анкетаас хураангуй болон дэлгэрэнгүй хайлт хийдэг, үр дүнг хэвлэжавах боломжтой байх16. Ажилтаны дэлгэрэнгүй анкетийг ажилчид өөрсдөө болон түүнд хандах эрхтэйхүмүүс засварлах, хэвлэж авах боломжтой байх10
 11. 11. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем17. Чөлөөтэй, өвчтэй, албан томилолтоор явсан, амралт авсан ажилчидын тайланггаргаж авдаг байх18. Шагнал авсан, сургалт семинарт хамрагдсан ажилчидын тайланг гаргаж авдагбайх19. Албан тушаал өөрчлөгдсөн, шилжилт хөдөлгөөн хийсэн ажилчидын тайланггаргаж авдаг байх20. Халагдсан ажилчидын мэдээллийг хардаг, түүнийг хэвлэж авдаг байх21. Нийт ажилчидын ур чадварын мэдээллийн өсөлт, бууралт, дундажийн тайлангаргаж авдаг байх11
 12. 12. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн системI I á¿ëýã. Àðõèòåêòóðûí ñîíãîëò2.1 йлдлийн системҮLinux нь Unix үйлдлийн системийн нэг хувилбар бөгөөд сүүлийн жилүүдэд нилээнөргөн хэрэглэгдэж буй персонал компьютерт зориулсан үнэгүй үйлдлийн системюм. Linux-н Kernel (үйлдлийн системийн гол хэсэг нь юм) -г Linus Torvalds гэдэг Финляндхүн анх зохиож, дараа нь GNU төслийн Free Software Foundation буюу үнэгүй програмхангамжийн сан-гийн гишүүдтэй хамтран бүрэн төгс үйлдлийн системийг гаргасан.Unix үйлдлийн системд байдаг Graphic User interface, X Window систем, TCP/IPпротокол болон Emacs editor программ зэргүүд нь мөн энэ үйлдлийн системд байдаг. Unixсистемээс ялгаатай нь Linux-н програмын бичилт нь бэлэн байдаг бөгөөд хэн нэгпрограмист үүнийг нь аваад өөрийн шаардлагад нийцүүлэн бичих бүрэн боломжтойгоосгадна гол гол микропроцессорын платформууд болох Intel, Sparc болон Alpha зэргүүдэдзохицуулан гаргасандаа юм.Linux системийн өргөн дэлгэр тархах болсон гол шалтгаанууд:Нэгдүгээрт: Үнэг йүХоёрдугаарт: Unix системтэй төстэй тул Unix-г ашиглаж байсан хүмүүст энэ үйлдлийнсистем хялбар байсанГуравдугаарт:Ердийн персонал компьютерт суулгах боломжтой учраас2.2 Програмчлалын хэлPHP бол динамик вэб хуудас бүтээхэд зориулагдсан вэб програмчлалын хэл юм. Энэхэлийг 1995 онд Rasmus Lerdof бүтээсэн бөгөөд цаашдын хөгжүүлэлтийг The PHP Groupхариуцан ажилладаг байна. PHP хэл нь PHP license гэдэг нэрийн дор гардаг үнэгүйпрограм хангамж хэдий ч GNU General Public License (GPL) лицензтэй таардаггүй баPHP-г хэрэглэхэд тодорхой хязгаарлалтууд байдаг.PHP нь Script маягийн хэл ба ялангуяа HTML кодчилолд суурилж вэб хөгжүүлэлтэндхэрэглэгддэг хэл юм. PHP ихэвчлэн вэб сервер дээр суурилагдан ажилладаг бөгөөд сервердээр хөрвүүлэгдсэний дараа РНР кодоос HTML хуудас бүтээгдэн бидэнд харагддаг. РНР-ийн гайхамшигт чанар бол бүхий л вэб серверүүд ба бараг бүх л үйлдлийн систем,платформ дээр ажилладаг. Дэлхий дээр РНР-г ашиглан хийгдсэн 20 сая вэб сайт, РНР-гдэмждэг нэг сая вэб сервер ажиллаж байна.12
 13. 13. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем13
 14. 14. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн системIII á¿ëýã. Ñèñòåìèéí øèíæèëãýý3.1 Îáьåêòûí õîëáîîñûí äèàãðàìì14
 15. 15. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем3.2 Îáьåêòûí õîëáîîñûí äèàãðàììын ºðãºòãºëОбьект ТалбарАнхдагчтүлхүүрАльтернативтүлхүүрГадаадтүлхүүрТөрөл УртАжилтан/ hr_employee /Ажилтаны код * intРегистрын дугаар varcharПаспортын дугаар varcharНийгмийн даатгалын № varcharЭрүүл мэндийндаатгалын № varcharОвог varcharЭцгийн нэр varcharНэр varcharТөрсөн огноо dateСалбарын код * intХүйс intТөрсөн аймгийн код * intТөрсөн сум varcharЯс үндэсний код * intГарал үүслийн код * intДүүргийн код * intХороо varcharХаяг varcharГэрийн утас intАжлын утас intГар утас intАжлын и-мэйлХувийн и-мэйл blobЗурагСтатус код * intЗэргийн код * intКомпанийн код * intАлбан тушаалынзэрэглэлийн код intАжлын байрны кодАлбан тушаалын код intТэнхим албаhr_departТэнхимийн код * intТэнхимийн нэрАймагhr_aimagАймгийн код * intАймгийн нэр varcharЯс үндэсhr_yasundesЯс үндэсний код * intЯс үндэсний нэр varcharДүүрэгhr_duuregДүүргийн код * intДүүргийн нэр varcharТөлөв байдлынлавлахСтатус код * intСтатус нэр varcharАжилтаны төлөв Ажилчны код * int15
 16. 16. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систембайдалhr_empstatusСтатус код * intОгноо dateТайлбар varcharЗэргийн лавлахhr_degreeЗэргийн код * intЗэргийн нэр varcharАлбан тушаалhr_positionАлбан тушаалын код intАлбан тушаалын нэр varcharЗэрэглэлийн кодАлбан тушаалынзэрэглэлhr_positionlevelЗэрэглэлийн код intЗэрэглэлийн нэр varcharОрдерАлбан тушаалынтүүхhr_empposhistoryАжилтаны код intАлбан тушаалын код intЗэрэглэлийн код intОгноо dateТайлбар varcharГишүүдийн лавлахАм бүлийн код * intТаны юу болох varcharГэр бүлийн байдалhr_empfamilyАжилтаны код * intАм бүлийн код * * intОвог нэр varcharТөрсөн огноо dateУтас intАжил varcharБоловсролhr_empeducationАжилтаны код * intСургуулийн нэр varcharЭлссэн он dateТөгссөн он dateЗэргийн код * intМэргэжлийн код * intДипломны дугаар * varcharАжилтаны зэрэгhr_empdegreeАжилтаны код * IntЗэргийн код * intХамгаалсан газар varcharОгноо dateСэдэв varcharАжилтаны сургалтhr_empsurgaltАжилтаны код * intХаана сурсан varcharОгноо dateЧиглэлийн код * intСургалтын чиглэлЧиглэлийн код * intЧиглэлийн нэр varcharХөдөлмөрийн түүхhr_empworkАжилтаны код * intКомпанийн нэр varcharАлбан тушаал * varcharОрсон огноо dateГарсан огноо dateУр чадварын төрөлhr_chadvarЧадварын код * intЧадварын нэр varcharАжилтаны ур Ажилтаны код * int16
 17. 17. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн системчадварhr_empchadvarЧадварын код * intОгноо dateҮнэлгээ intХэлний лавлахhr_languageХэлний код * intХэлний нэр varcharХэлний мэдлэгhr_emplanguageАжилтаны код * intХэлний код * * intСонсох IntЯрих IntУнших IntБичих intТөлбөрийнхэлбэрХэлбэрийн код * intХэлбэрийн нэр varcharМэргэжилhr_majorМэргэжлийн код * intМэргэжлийн нэр varcharАжлын байрАжлын байрны код IntАжлын байрны нэр varcharОрон тоо IntЗэргийн код IntМэргэжлийн код IntХэлний код IntУнших IntБичих IntЯрих IntСонсох intЧадварын код IntДоод оноо IntАжилтаны шагнал,урамшуулалАжилтаны код IntШагнал, урамшуулалынкод IntТайлбар VarcharОгноо DateШагнал, урамшуулалыннэр varchar3.3 ªãºãäëèéí óðñãàëûí äèàãðàìì17
 18. 18. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем18
 19. 19. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем19
 20. 20. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем20
 21. 21. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем21
 22. 22. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем22
 23. 23. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем23
 24. 24. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем24
 25. 25. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем25
 26. 26. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем26
 27. 27. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем27
 28. 28. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем28
 29. 29. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем29
 30. 30. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем30
 31. 31. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем3.4 Өгөгдлийн толь3.4.1 Процесс№ПроцессийннэрЗориулалтОролт орсонурсгалГаралт гарсанурсгалНэмэлттайлбар1.АжилтанымэдээлэлбүртгэхАжилтаны талаархмэдээлэл,тэнхим,ясүндэс,нийгмийнгарал, ажлын байр,дүүрэг, аймаг зэрэглавлахуудыг бүртгэж,засвар хийж, устгана.АжилтанымэдээлэлАжилтанымэдээлэл2.Ажилтанышагнал,урамшуулалбүртгэхШагнуулжурамшуулагдсанбайдал болон шагналурамшууллын лавлахсанг бүртгэж, засвархийж устгана.Шагнагдсанажилчидын тайлангболовсруулж хэвлэнэ.Шагнал,урамшууллынмэдээлэл- Шагнал,урамшууллынмэдээлэл-Шагнагдсанажилчидынтайлан3.Ур чадварынмэдээлэлбүртгэхУр чадварынмэдээлэл болон урчадварын лавлах сангбүртгэж, засвар хийжустгана. Ажилчидынур чадварын тайлангболовсруулж хэвлэнэ.Ур чадварынмэдээлэл-Ур чадварынмэдээлэл- ур чадварынтайлан4.БоловсролбүртгэхАжилтаныболовсролын талаархмэдээлэл болонмэргэжлийн лавлахсанг бүртгэж, засвархийж устгана.БоловсролынмэдээлэлБоловсролынмэдээлэл5.Хэлний мэдлэгбүртгэхАжилтаны гадаадхэлний мэдлэгийгбүртгэхээс гаднахэлний лавлах сангбүртгэнэ.ХэлниймэдээлэлХэлниймэдээлэл6.Гэр бүлийнбайдал бүртгэхАжилтаны ар гэрийнталаарх мэдээлэл,гишүүдийн лавлахзэргийг бүртгэнэ.Гэр бүлийнмэдээлэлГэр бүлийнмэдээлэл7. АжилтанысургалтАжилтаны хаана ямарсургалтанд суужСургалтынмэдээлэлСургалтынмэдээлэл31
 32. 32. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систембүртгэхбайсныг бүртгэхээсгадна ямар чиглэлийнсургалт вэ гэдгийгбүртгэнэ.8.Зэрэг цолбүртгэхАжилтаны ямар цолзэрэгтэй болохыгбүртгэхээс гадназэрэг цолны лавлахыгбүртгэнэ.ЗэргийнмэдээлэлЗэргийнмэдээлэл9.Төлөв байдалбүртгэхАжилтаны өвчтэй,чөлөөтэй, амралттайзэрэг мэдээллийгбүртгэхээс гаднатөлөв байдлынлавлахын мэдээлэлбүртгэнэ.ТөлөвбайдлынмэдээлэлТөлөвбайдлынмэдээлэл10.ТайлангуудболовсруулахАжилчидындэлгэрэнгүй анкет,чөлөө авсан, албантомилолтоорявсан,жирэмснийамралтаа авсан,шилжилт хөдөлгөөнхийгдсэн, ээлжийнамралтаа авсан,халагдсан ажилчидынтайлан боловсруулна.ТайлангийнмэдээлэлТайлангууд11.Шилжилтх д лг нийө ө өөт х б ртгэхүү үТухайн ажилтанышилжилтх д лг ний талаархө ө өөмэдээллийг б ртгэнэ.үШилжилтх д лг нийө ө өөмэдээлэл- Шилжилтх д лг нийө ө өөмэдээлэл32
 33. 33. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем3.4.2 Өгөгдлийн урсгал№ Урсгалын нэрЗориулалт Хаанаас(гаралт)Хаашаа(оролт)Хэмжээ(давтамж)1.АжилтанымэдээлэлАжилтанымэдээллээс гаднатэнхим, яс үндэс,нийгмийн гарал,ажлын байр,дүүрэг, аймагзэрэг лавлахсангуудынмэдээлэл байна.Хэрэглэгчээс АжилтанымэдээлэлбүртгэхШинээражилтанорох бүрд2.Шагнал,урамшууллынмэдээлэлШагналурамшууллынтөрөл зүйл болонажилтанышагнагдсанмэдээлэл байна.Хэрэглэгчээс Ажилтанышагнал,урамшуулалбүртгэхАжилтаншагнуулахтохиолдолд3.Ур чадварынмэдээлэлАжилтаны урчадварынмэдээлэл, урчадварынлавлахынмэдээлэл, урчадварын тайлангаргахадашигланаХэрэглэгчээс Ур чадварынмэдээлэлбүртгэхАжилтаныур чадварахих бүр4.БоловсролынмэдээлэлБоловсролынмэдээлэл,мэргэжлийнмэдээлэл зэрэгорноХэрэглэгчээс БоловсролбүртгэхШинэ хүнажилд орохбүр5.ХэлниймэдээлэлАжилтаныхэлниймэдлэгийнмэдээлэл,ажилчидын анкетхэвлэхэдхэрэглэгдэнэ.Хэрэглэгчээс Хэлний мэдлэгбүртгэхШинээражилтанбүртгэхбүрт6.Гэр бүлийнмэдээлэлАр гэрийнбайдал, гэрбүлийнгишүүдийнталаархмэдээлэл,ажилчидын анкетхэвлэхэдхэрэглэгдэнэ.Хэрэглэгчээс Гэр бүлийнбайдал бүртгэхШинээражилтанбүртгэхбүрт33
 34. 34. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем7.СургалтынмэдээлэлАжилтаны ямарсургалтандхамрагдсанталаар мэдээлэлХэрэглэгчээс АжилтанысургалтбүртгэхШинээражилтанбүртгэхбүрт8.ЗэргийнмэдээлэлАжилтаны зэрэгцолын талаархмэдээлэл,зэргийнлавлахынмэдээлэлХэрэглэгчээс Зэрэг цолбүртгэхШинээражилтанбүртгэхбүрт9.Төлөв байдлынмэдээлэлАжилтаныөвчтэй,чөлөөтэй,амралттай эсэхмэдээлэлХэрэглэгчээс Төлөв байдалбүртгэхАжилтнытөлөвбайдалөөрчлөгдөхбүрд10.ТайлангийнмэдээлэлТайлан гаргахадхэрэглэгдэхмэдээллүүдХэрэглэгчээс Тайлангуудболовсруулах34
 35. 35. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем3.4.3 Өгөгдлийн элемент№ НэрХоёрдогчнэрТөрөл Урт Хязгаар1. Ажилтаны код E12. Ажилтаны нэр E23. Мэргэжлийн код M14. Мэргэжлийн нэр M25. Боловсролын код ED16. Төгссөн сургууль ED27. Төгссөн огноо ED38. Дипломын дугаар ED49. Тэнхимийн код D110. Зэргийн код Z111. Зэргийн нэр Z212. Төлөв байдлын код S113. Төлөв байдлын нэр S214. Ажлын байрны код P115. Ажлын байрны нэр P216. Доод оноо P317. Хэлний код L118. Ур чадварын код CH119. Ур чадварын нэр CH220. Шагнал шийтгэлийн код SH13.4.4 Өгөгдлийн файл№ Нэр Хоёрдогч нэр Зориулалт Хэмжээ1. Ажилтан hr_employee Ажилтаны мэдээлэл СЭЗДС-ийн нийт35
 36. 36. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн системхадгалахажилчидын тоотойтэнцүү бичлэгтэйбайна2.Шагнал,урамшуулалhr_shagnalАжилтанышагнуулсан талаархмэдээлэлШагнуулсанажилчидын тоотойтэнцүү бичлэгтэйбайна.3. Ур чадвар hr_empchadvarАжилчидын урчадварын талаархмэдээлэлТухайн ажилчинхичнээн төрлийн урчадвартай байнатөдий чинээбичлэгтэй4. Боловсрол hr_empeducationАжилтаныболовсролын талаархмэдээлэлАжилтаны хэдэнболовсролынхэмжээтэй тэнцүүбичлэгтэй5. Хэлний мэдлэг hr_emplanguageАжилтаны гадаадхэлний мэдлэгийгбүртгэнэАжилчины эзэмшсэнгадаад хэлний тоотойтэнцүү6.Гэр бүлийнбайдалhr_empfamilyАжилтаны гэрбүлийн талаархмэдээлэлГэр бүлийнгишүүдийн тооныбичлэгтэй7.Ажилтанысургалтhr_empsurgaltАжилтаны ямар ямарсургалтанд суужбайсан талаархмэдээлэлАжилтаны суусансургалтын тооныбичлэгтэй8. Зэрэг цол Emp_degreeАжилтаны зэрэгцолын талаархмэдээлэлАжилтаны ямар зэрэгцолтой тэр хэмжээнийбичлэгтэй9.ТөлөвбайдлынмэдээлэлHr_empstatusТухайн үеийнажилчны чөлөөтэй,өвчтэй эсэх талаархмэдээлэлАжилтаны тухайнүеийн ямар ямартөлөв байдалтайбайгаа тэр хэмжээнийхэмжээтэй10 Тэнхим, алба hr_departСургуулийн тэнхималбадын мэдээлэлСургуулийн тэнхималбадын тоотойтэнцүү11 Яс үндэс Hr_yasundesЯс үндэснийлавлахын мэдээлэлМонгол улсын ястанүндэстний тоотойтэнцүү36
 37. 37. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн системIV á¿ëýã. Ñèñòåìèéí çîõèîìæ37
 38. 38. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем4.1 Бүтцийн схем38
 39. 39. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем4.2 Дэлгэцийн зохиомж39
 40. 40. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн системАжилчидыг бүртгэх хэсэг40
 41. 41. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн системЦэсний харагдах хэлбэр41
 42. 42. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн системБагш ажилчидын нэрс42
 43. 43. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн системУр чадварын лавлах цонхТэнхим, албадын лавлах цонх43
 44. 44. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн системЭрдмийн зэрэг цолын лавлах цонхГадаад хэлний лавлах цонх44
 45. 45. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн системМэргэжлийн лавлах цонхАлбан тушаалын лавлах цонх45
 46. 46. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем4.3 Тайлангийн зохиомж46
 47. 47. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем47
 48. 48. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем48
 49. 49. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем49
 50. 50. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем50
 51. 51. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем51
 52. 52. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн системД гнэлтүЭнэх х ний н цийн б ртгэлийн системийгүү ү өө ү хэрэгжүүлэн ашигласанаар ажилгорилогч болон нийт багш ажилчидын мэдээллийг нэгтгэн т ндээ тулгуурланүүмэдээллийн бааз үүсгэж д н шинжилгээ хийх, хэрэгцээтэй мэдээ мэдээлэл, тайлан маягтыгүхэвлэж авах, хайлт шүүлт хийх зэрэг ихээхэн ажил хөнгөвчилсэн систем болж байгаа бацаг хугацаа, бичиг хэргийн зардлыг бодитойгоор хэмнэх чухал ач холбогдолтой байна.Т нчлэн дээд боловсролын байгууллагын удирдлагын мэдээллийн системтэй холбогдонүүажиллаж байгаа нь багш ажилчидын хувьд байнгын хэрэглээ болсон И-Оффис системээрдамжуулан рийн хувийн мэдээлэл болон ур чадварынхаа с лтийг удирдлагадааөө ө өмэдээлэх боломж нээгдэж байгаа юм. Одоо энэх системийн нэвтр лэлтийн хэсэгүү үүхэрэгжиж эхэлж байгаа ба хэрэглэгчид багш ажилчид тун тааламжтай х лээж авч байгаа.үЭнэх системийг цаашид ажлын байрны тодорхойлолттой холбон ажиллуулсанаар х нийүү үн цийн бодлого тодорхойлолтонд ихээхэн хувь нэмэр болж, ажлын б тээмжөө үнэмэгд лж, цаг хугацаа хэмнэсэн систем болох юм.үүАшигласан б тээлийн жагсаалтү52
 53. 53. Програм хангамжийн тºгсºлтийн ажил Хүний нººцийн бүртгэлийн систем1. Ю.Намсрай, Д.Энхжаргал ”Т гс лтийн ажил бичих, хамгаалах зааварө ө ”Улаанбаатар, 2005 он.2. www.ife.edu.mn Санх Эдийн Засгийн Дээд Сургуулийн веб сайтүү3. www.php.az.mn PHP –ийн хичээл4. Õàÿøè Êèìèõèêî “Êîìïüþòåðèéí ãðàôèê äèçàéí ªºðºº ñóðàõ áè÷èã” Улаанбаатар, 2002 он53

×