МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬКОМПЬЮТЕРИЙН ТЕХНИК МЕНЕЖМЕНТИЙН СУРГУУЛЬБазаррагчаагийн Батбаяр /SW05D0...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр1ГарчигОршилI. Онолын хэсэгII. Судалгааны хэсэг1. Spring Framewo...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр24.1.7. ЭМ мэргэжилтний ажлын туршлага4.1.8. ЭМ мэргэжилтний баг...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр3ОршилМонгол улс зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжин орс...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр4I. Онолын хэсэгЭмчлэх, сувилах, эм барих мэргэжлийн үйл ажиллаг...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр5Гурав. Эмнэлгийн мэргэжилтэнд зөвшөөрөл олгох шалгалт3.1 Эмчлэх...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр63.14. Зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны зардлын жишгийг Эрүүл мэндийн...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр7хянан бүртгэж, жил бүрийн 12 дугаар сарын 5-ны дотор (энэ журмы...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр81Илтгэл тавих2.1 Байгууллагын хэмжээнд 1Хурлын илтгэлийнхураанг...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр94.9. Эрүүл мэндийн байгууллага нь мэргэжилтнийхээ мэргэжил, ур ...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр10Нэг. Нийтлэг үндэслэл1.1. Гадаадын харьяат эмнэлгийн мэргэжилт...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр112.4. Гадаадын иргэнийг энэхүү журмын 1.2-т заасан нөхцөлөөр ур...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр12II. Судалгааны хэсэг1. Spring FrameworkSpring framework нь 200...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр13Non-LoC / Dependancy InjectionLoc / Dependancy Injection
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр14 Aspect oriented programming (AOP) (шинэ парадигм)Энэ нь серв...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр15Системийн давхаргын жишээ тохиргоонууд (харагдах байдлын хувьд...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр161.1 Spring WebflowSpring web flow-ийг 2004 онд Эрвин Вэрвает х...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр17Өмнөх технологиуд: Уламжлалтo Давуу талууд Багахан хэмжээний...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр18 MVCo Давуу талууд Засвар үйлчилгээ хийхэд төвөггүй Тусдаа ...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр19Харин web flow ашигласнаар:o Давуу талууд MVC-ийн давуу талуу...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр201.2 Spring SecuritySpring Security нь Spring Framework-ийн хам...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр21III. Төслийн хэсэг1. Хэрэглэгчийн шаардлага1.1 Хэрэглэгчийн ту...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр22Хэтийн зорилго Эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийг хүн амын эрүүл...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр23 Хүн амын эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх сургалт, сурта...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр24Бүтэц зохион байгуулалт
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр25Нэг. Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэс - 11 хүнтэй1. Хэлтсийн дарг...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр26Халдварт өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэхэд нийгмийн нөөц бололцоогд...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр27сайжруулах, хөгжүүлэх, нийгмийн эрүүл мэндэд чиглүүлсэн үйл аж...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр28Нийслэлийн эрүүл мэндийн салбарын үйл ажиллагааг олон нийтэд н...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр29Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын гадаад харилцааг хөгжүүлж тогт...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр30үйлчилгээний багц, стандарт, технологийн мөрдөлт, хэрэгжилт, ү...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр31ажиллагаагаар нь төрөлжүүлэх, дэмжих, тайлан тооцоог ньболовср...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр321.2 Хэрэглэгчийн үйл ажиллагааны онцлог
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр33
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр34III. Системийн шинжилгээ1. Хэрэглэгчийн шаардлагаСистемийн хэр...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр35 Хариуцсан байгууллагын ЭМ мэргэжилтний лиценз шинээр авах,су...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр36 Хариуцсан байгууллагын ЭМ мэргэжилтний багц цагийнбүрдүүлэлт...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр373. Объектын холбоосын диаграм3.1.1 Объектын холбоосын диаграм
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр383.1.2 Объектын холбоосын диаграмын өргөтгөл
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр393.2 Use case диаграм3.2.1. Лицензийн мэргэжилтэн
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр403.2.2. Аймгийн хүний нөөцийн мэргэжилтэн
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр413.2.3. Байгууллагын хүний нөөцийн мэргэжилтэн
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр423.2.4. Эрүүл мэндийн мэргэжилтэн3.2.5. Зочин
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр434.1. Дэлгэцийн зохиомж4.1.1. Системд нэвтрэх4.1.2. Үндсэн цонх
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр444.1.3. Байгууллагууд
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр454.1.4. Байгууллагын мэдээлэл
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр464.1.5. Байгууллагын мэргэжилтнүүд
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр474.1.6. ЭМ мэргэжилтнүүд
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр484.1.7. ЭМ мэргэжилтний мэдээлэл
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр494.1.9. ЭМ мэргэжилтний ажлын туршлага
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр504.1.9. ЭМ мэргэжилтний багц цагийн бүрдүүлэлтүүд
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр514.1.10. ЭМ мэргэжилтний зөвшөөрлүүд
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр524.1.11. ЭМ мэргэжилтний зөвшөөрөл бүртгэх4.1.12. ЭМ мэргэжилтн...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр53Хавсралт1. Зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргах өргөдлийн маягтЭрүүл м...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр54 Бага эмч Бага эмч , сувилагч Эх баригч бага эмч Эм найруу...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр5514. Мэргэшлийн бэлтгэл( Ажил, мэргэжилийн чиглэлээр суралцаж, ...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр56Зөвшөөрөл олгох хүсэлт16. Зөвшөөрлийн төрөл Их эмч Сувилагч...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр57Лаборатори 1Эмийн сан 8Эм ханган нийлүүлэх 2Сувилал 8Бусад 39Ө...
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр584. Багц цаг баталгаажуулалтын хүснэгт
Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр59Ашигласан материал1. Google2. Addison Wesley - UML Distilled, ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЛИЦЕНЗИЙН СИСТЕМ

14,229 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЛИЦЕНЗИЙН СИСТЕМ

 1. 1. МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬКОМПЬЮТЕРИЙН ТЕХНИК МЕНЕЖМЕНТИЙН СУРГУУЛЬБазаррагчаагийн Батбаяр /SW05D007/ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЛИЦЕНЗИЙН СИСТЕММэргэжил: Програм хангамж /Компьютерийн ухаан/Мэргэжлийн индекс: D480101Компьютерийн ухааны бакалаврынтөгсөлтийн ажилУЛААНБААТАР 2009
 2. 2. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр1ГарчигОршилI. Онолын хэсэгII. Судалгааны хэсэг1. Spring Framework1.1. Spring webflow1.2. Spring security2. Тохиргоо хийх2.1. Spring webflow тохиргооIII. Төслийн хэсэг1. Хэрэглэгчийн шаардлага1.1. Хэрэглэгчийн тухай мэдээлэл1.2. Хэрэглэгчийн үйл ажиллагааны онцлог1.3. Систем хөгжүүлэх үндэслэл1.4. Хэрэглэгчийн функциональ шаардлага2. Архитектурын сонголт2.1. Үйлдлийн системийн сонголт2.2. Өгөгдлийн сан удирдах системийн сонголт2.3. Програмчлалын хэлний сонголт3. Системийн шинжилгээ3.1. Объектийн холбоосын диаграм3.1.1. Объектийн холбоосын диаграм3.1.2. Объектийн холбоосын диаграмын өргөтгөл3.2.Use case диаграм3.2.1. Лицензийн мэргэжилтэн3.2.2. Аймгийн хүний нөөцийн мэргэжилтэн3.2.3. Байгууллагын хүний нөөцийн мэргэжилтэн3.2.4. Эрүүл мэндийн мэргэжилтэн3.2.5. Зочин4. Системийн зохиомж4.1. Дэлгэцийн зохиомж4.1.1. Системд нэвтрэх4.1.2. Байгууллагууд4.1.3. Байгууллагын мэдээлэл4.1.4. Байгууллагын мэргэжилтнүүд4.1.5. ЭМ мэргэжилтнүүд4.1.6. ЭМ мэргэжилтний мэдээлэл
 3. 3. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр24.1.7. ЭМ мэргэжилтний ажлын туршлага4.1.8. ЭМ мэргэжилтний багц цагийн бүрдүүлэлтүүд4.1.9. ЭМ мэргэжилтний зөвшөөрлүүд4.1.10. ЭМ мэргэжилтний зөвшөөрөл бүртгэх4.1.11. ЭМ мэргэжилтний багц цаг бүртгэх4.1.12. ЭМ мэргэжилтний ажлын туршлага бүртгэх5. КодчилолДүгнэлтАшигласан материалХавсралт
 4. 4. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр3ОршилМонгол улс зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжин орсноор төрөөсдангаараа хариуцан явуулж байсан эрүүл мэндийн салбар олон өмчийн хэлбэртшилжсэнээр төрийн өмчит болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагынхооронд өрсөлдөн ажиллах ажиллах орчин нөхцөл бүрэлдсэн. Энэхүү өрсөлдөөнттогтцод хүний хамгийн үнэт баялаг болох эрүүл мэндтэй холбоотойгоор үйлажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, эмнэлгийн мэргэжилтэнд нэг талаасүйлчлүүлэгчийн эрэлт хэрэгцээг хангах, нөгөө талаас орчин үед эрүүл мэндийнтусламжид тавьж буй шаардлагыг биелүүлэх гэх мэт олон талт шаардлагатавигдаж байгаагын нэг эмнэлгийн мэргэжилтний зөвшөөрлийн асуудал юм.Нийгмийн болон эдийн засгийн хөгжил, үйлдвэрлэл үйлчилгээ, хувь хүнийөдөр тутмын амьдралын чанарыг сайжруулах эрэлт хэрэгцээ ихэсч, энэхүү эрэлтхэрэгцээг бодитой хангах шаардлага дэлхий даяар тавигдаж байна. Энэ шаардлагаэрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд дэвшигдэж, өнөөгийн анагаах ухааны ололтамжилтын хүрээнд үзүүлж буй тусламж үйлчилгээг хүргэх эмнэлгийнмэргэжилтнүүд маань ч энэхүү шаардлагад нийцэж ажиллах шаардлага тавигдаадбайгаа өнөө үед эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагаабаталгаатай, цаг алдалгүй хурдан байх хэрэгтэй.Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг орчин үеийнмэдээлэл технологийн шийдлийг ашиглан улам боловсронгүй, түргэн шуурхайболгох шаардлага гарч байгаа юм.
 5. 5. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр4I. Онолын хэсэгЭмчлэх, сувилах, эм барих мэргэжлийн үйл ажиллагааэрхлэх зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох журамНэг. Нийтлэг үндэслэл1.1. Эмчлэх, сувилах, эм барих мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл(цаашид "зөвшөөрөл" гэх) олгох, хүчингүй болгох үйл ажиллагааг “Эрүүл мэндийнтухай” Монгол улсын хууль, энэхүү журам бусад холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм,журмаар зохицуулна.1.2. Эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлолгохтой холбоотой өдөр тутмын үйл ажиллагааг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэнтөрийн захиргааны төв байгууллагаас эрх олгосон байгууллага (цаашид “Ажлыналба” гэх) гүйцэтгэнэ.1.3. Энэхүү журам нь мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах хүсэлт гаргасан, анагаахухааны болон эм зүй, сувилахуйн боловсрол олгох тусгай зөвшөөрөл бүхийсургууль төгссөн сувилагч, эм зүйч, эм найруулагч, дадлагажигч эмчээр 2жил ажилласан эмч, эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийгсунгах хүсэлт гаргасан мэргэжилтэн, Монгол улсад түр хугацаагаар мэргэжлийнүйл ажиллагаа эрхлэх гадаадын мэргэжилтэнд хамаарна.Хоёр. Нэр томьёоЭнэхүү журамд бичигдсэн зарим нэр томьёог дор дурдсанаар ойлгоно.2.1. Тасралтгүй сургалт гэж мэргэжилтэн анагаах ухаан, эм зүйн болон сувилахуйнболовсрол эзэмшүүлэх сургууль төгссөнөөс хойш тэтгэвэрт гарах хүртэл буюумэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх бүхий л хугацаандаа суралцахыг;2.2. Багц цаг гэж Боловсролын тухай хуулийн 1-р бүлгийн 3-р зүйлийн 3.1.8-дзааснаар;2.3. Албан сургалт гэж Боловсролын тухай хуулийн 1-р бүлгийн 3-р зүйлийн 3.1.6-дзааснаар;2.4. Албан бус сургалт гэж Боловсролын тухай хуулийн 1-р бүлгийн 3-р зүйлийн3.1.7-д зааснаар;2.5. Зайны сургалт гэж мэдээллийн технологийн дэвшлийг ашиглан мэргэжилтэнажлын байран дээрээ мэргэжлээ дээшлүүлэх сургалтыг;2.6. Зөвшөөрөл гэж Эмнэлгийн мэргэжилтэн эмчлэх, сувилах, эм барих үйлажиллагаа эрхлэх эрхийн бичиг хэмээн тус тус ойлгоно.
 6. 6. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр5Гурав. Эмнэлгийн мэргэжилтэнд зөвшөөрөл олгох шалгалт3.1 Эмчлэх, сувилах, эм барих үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүсэлт гаргасанмэргэжилтэнд шалгалт авсны үндсэн дээр Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийнзахиргааны төв байгууллага олгоно.3.2 Эмчлэх, сувилах, эм барих үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох мэргэжлийншалгалт (цаашид ”шалгалт” гэх) нь мэргэжилтний тухайн мэргэжлээр ажиллахадшаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, хандлагын түвшинг баталгаажуулах үйл явц юм.3.3 Шалгалтанд тэгш, шударга хандах, хараат бус байх, ил тод байх зарчмуудыгбаримтална.3.4. Шалгалтыг олон хувилбарт сорилоор авна.3.5. Шалгалтын сорилыг ажлын алба хариуцан, эрүүл мэндийн яамны мэргэжлийнзөвлөл, анагаах ухааны боловсрол олгох сургуулиудын оролцоог ханган,боловсруулж, сорилын санг тогтмол шинэчлэн баяжуулж байна.3.6. Мэргэжилтнээс авах шалгалтын сорилын 50-иас доошгүй хувь нь мэргэжлийн,30-аас доошгүй хувь нь мэргэшлийн анагаах ухааны, 15 хувь нь эрүүл мэндийншинэ мэдээллийн, 5-аас доошгүй хувь нь ёс зүйн асуудал тус тус байна.3.7. Шалгалт нь анагаах ухааны боловсрол олгох сургууль төгсөгчдийн баэмнэлгийн мэргэжилтний гэсэн 2 төрөлтэй байна.3.8. Шалгалтыг цахим буюу цаасан хэлбэрээр авна.3.9. Дараах шалгуурыг хангасан мэргэжилтнүүд шалгалтанд орох хүсэлт гаргахэрхтэй:3.10.1 Анагаах ухааны болон эм зүй, сувилахуйн боловсрол олгох тусгайзөвшөөрөл бүхий сургууль төгссөн сувилагч, бага эмч, эх баригч, эм зүйч, эмнайруулагч, дадлагажигчаар 2 жил ажилласан эмч;3.10.2 Тасралтгүй сургалтын багц цаг биелүүлээгүй мэргэжилтэн3.10.3 Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 23-ын 1.1, 1.2 дахь заалтаар зөвшөөрөлхүчингүй болсон хугацаа нь дуусаж, дахин олгох эрх үүссэн мэргэжилтэн;3.10.4 Зөвшөөрөл үрэгдүүлсэн мэргэжилтэн.3.11. Шалгалтанд орох хүсэлтийг цахим болон цаасан хэлбэрээр гарган, вебхуудсаар дамжуулан бүртгүүлж болно. (www.med-license.mn)3.12. Анагаах ухааны болон эм зүй, сувилахуйн боловсрол олгох тусгай зөвшөөрөлбүхий сургууль нь энэхүү журмын 3.17-д заасан материалыг бүрдүүлж, төгсөгчдийннэрсийг баталсан тушаалын хамт шалгалт эхлэхээс 30 хоногийн өмнө ажлыналбанд ирүүлнэ.3.13. Шалгалтыг нийслэлд 7 хоног бүр, орон нутагт аймгийн Эрүүл мэндийнгазартай зөвшилцсөн хугацаанд Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийнзахиргааны төв байгууллагаас томилсон комисс авна.
 7. 7. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр63.14. Зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны зардлын жишгийг Эрүүл мэндийн хөгжлийнүндэсний төв батална.3.15. Шалгалтанд орох мэргэжилтэн иргэний үнэмлэх, шалгалтын хураамж төлсөнбаримттай ирнэ.3.16. Шалгалтанд 70 буюу түүнээс дээш оноо авсан мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйлажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авах эрх үүснэ.3.17. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх үүссэн мэргэжилтнүүдэд дараахматериалыг үндэслэн зөвшөөрлийг Эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар шалгалтындүн гарснаас хойш 30 хоногийн дотор олгоно.Үүнд:1. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл (1-рхавсралтаар баталсан загвараар)2. Боловсролын диплом, мэргэжлийн үнэмлэхний нотариатаарбаталгаажуулсан хуулбар;3. 4x6 хэмжээтэй зураг 3 хувь;4. Шалгалт болон гэрчилгээний хураамж төлсөн баримт5. Албан байгууллагын тодорхойлолт (одоо ажил эрхлээгүй бол шаардлагагүй)3.18. Шалгалттай холбоотой гомдлыг шалгалтын дүн албан ёсоор зарласнаас хойш3 хоногийн дотор шалгалтын комисст гаргаж болно. Гомдлын хариуг комисс 30хоногийн дотор өгнө.3.19. Хүсэлт гаргагч энэ журмын 3.17-д заасан баримт бичгийг дутуу буюухуурамчаар бүрдүүлсэн бол мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгохыгхойшлуулна.Дөрөв. Тасралтгүй сургалтын багц цагийн биелэлт, бүртгэл4.1. Тасралтгүй сургалтын агуулгын багтаамжийг багц цагаар тодорхойлно.Тасралтгүй сургалтын 1 багц цаг нь лекцийн 12, дадлагын 24 цагтай тус тусдүйцэнэ.4.2. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий эмч, эм зүйч жил тутам 6багц цаг, сувилагч, эм найруулагч, бага эмч, эх баригч жил тутам 3 багц цагийнбагтаамж бүхий тасралтгүй сургалтанд хамрагдана.4.3. Тасралтгүй сургалтын багц цаг биелүүлсэн мэргэжилтний зөвшөөрөлхүчинтэйд тооцогдоно.4.4. Тасралтгүй сургалтын багц цагийн биелэлтийг мэргэжилтний ажлын байрнытодорхойлолт, бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийн гэрээнд тусгаж аймаг, нийслэлийнЭрүүл мэндийн газар, эрүүл мэндийн байгууллагын хүний нөөцийн мэргэжилтэн,хувийн хэвшлийн эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийнхийг Монголын хувийн хэвшлийнэрүүл мэндийн байгууллагуудын нэгдсэн холбоо, Эм зүйн ажилтны холбоо тус тус
 8. 8. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр7хянан бүртгэж, жил бүрийн 12 дугаар сарын 5-ны дотор (энэ журмын гуравдугаархавсралтаар батлагдсан загварын дагуу) ажлын албанд ирүүлнэ.4.5. Тасралтгүй сургалтын багц цагийг бүртгэж, тооцох үйл ажиллагаанд Эрүүлмэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон Эрүүлмэндийн хөгжлийн үндэсний төв явцын хяналт тавина.4.6. Багц цагийн бүрдүүлэлт, оноо тооцох аргачлал№ Сургалтын хэлбэрТооцох багццагБаталгаажуулах баримтА. Албан сургалт1Резидентийн сургалтандхамрагдсан жил тутамд6Дүнгийн дэвтэр, төгссөнжилд мэргэжлийнүнэмлэхний хуулбар(баталгаажсан)2 Мэргэжил олгох курс 63Мэргэжил дээшлүүлэх курс- 3 сар хүртэл 2- 3-6 сар хүртэл 44Магистрын сургалтандоролцсон жил тутамд болонзэрэг хамгаалах6 Дүнгийн дэвтэр, төгссөнжилд мэргэжлийнүнэмлэхний хуулбар(баталгаажсан)5Докторын сургалтанд оролцсонжил тутамд болон зэрэгхамгаалах6Б. Албан бус сургалт1Семинарт оролцохАлбан шийдвэр, хөтөлбөр,урилга, ирц1.1 Улсын болон олон улсынхэмжээнд0.51.2 Орон нутгийн хэмжээнд 0.252Мэргэжлийн төрөлжсөнзөвлөлгөөн, хуралд илтгэлтавих0.25 Илтгэлийн хураангуй3Эмгэг судлалын конференцидоролцох0.14Сэдэвчилсэн сургалтандхамрагдах6 цаг лекц – 1Сэдэв, урилга,нийгэмлэгийн тодорхойлт16 цаг дадлага-15 Зайны сургалтанд суралцахЗөвшөөрөгдсөн багц цагХөтөлбөр, сэдэв,сертификат6 Мэргэжлийн зэрэг хамгаалах 6Үнэмлэхний хуулбар(баталгаажсан)В. Судалгаа шинжилгээний ажил, бүтээл
 9. 9. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр81Илтгэл тавих2.1 Байгууллагын хэмжээнд 1Хурлын илтгэлийнхураангуй2.2 Их дээд сургуулийнхэмжээнд22.3 Улс, олон улсын хэмжээнд 32Оношлогоо, эмчилгээнийстандарт боловсруулахадоролцох1 стандарт - 3Баталсан шийдвэр, он,хуулбар3 Мэргэжлийн зөвлөмж хэвлүүлэх 1 зөвлөмж - 1 Хэвлүүлсэн сэтгүүлийн хувь4Гарын авлага, аргачлалболовсруулж, хэвлүүлэхНэг бүр - 2 Хэвлүүлсэн сэтгүүлийн хувь5 Мэргэжлийн ном туурвих1 х.х тутам -0.5Зохиогчийн нэр бүхийномын нүүрний хуулбар(баталгаажсан)8 х.х дээш - 66Мэргэжлийн ном туурвихадоролцох, шүүмж, дүгнэлтгаргах, хянах1 х.х тутам -0.25Зохиогчийн нэр бүхийномын нүүрний хуулбар(баталгаажсан)8 х.х дээш - 37 Мэргэжлийн ном орчуулах1 х.х тутам -0.25Орчуулсан хүний нэр бүхийномын нүүрний хуулбар(баталгаажсан)8 х.х дээш - 38Мэргэжлийн ном орчуулахадхамтрах1 х.х тутам -0,1Орчуулсан хүний нэр бүхийномын нүүрний хуулбар(баталгаажсан)8 х.х дээш –1.59Шинэ бүтээл, тэргүүн туршлагагаргаж, баталгаажсан байх6Патентын хуулбар(баталгаажсан)Г. Урамшуулал1Дадлагажигч эмчийг удирдах(дадлагажигч тутамд)1.5 Тайлан2Баг суманд ажиллаж буй багаэмч, сувилагч мэргэжлийнчиглэлээр товчлол хийх1 Сэдэв - 0.1Товчлол хийсэн сэдвийнжагсаалт (Сум, сум дундынэмнэлгийн эрхлэгчийнгарын үсгээрбаталгаажуулсан)4.7. Эмнэлгийн мэргэжилтний тухайн жилд биелүүлсэн багц цаг тогтоосонхэмжээнээс илүү гарсан тохиолдолд дараагийн жилд шилжүүлэн тооцохгүй.4.8. Гадаад оронд мэргэшүүлэх болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтандоролцогсдын багц цагийг дотоодын сургалттай адилтган үзэж гэрчилгээ, үнэмлэхтүүнтэй адилтгах албан баримт бичгийг үндэслэн тооцно.
 10. 10. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр94.9. Эрүүл мэндийн байгууллага нь мэргэжилтнийхээ мэргэжил, ур чадварыгдээшлүүлэх зорилгоор байгууллагын хэмжээнд тасралтгүй сургалтыг зохионбайгуулна.4.10. Зөвшөөрөл олгосон, хүчингүй болгосон тухай мэдээллийг тусгай мэдээнийсанд бүртгэн, веб хуудсанд байршуулж, нийтэд мэдээлнэ. (http:www.med-license.mn)4.11. Эмнэлгийн мэргэжилтний тасралтгүй сургалтыг Анагаах ухааны болон эм зүй,сувилахуйн боловсрол олгох тусгай зөвшөөрөл бүхий сургуулиуд, ажлын албанаасзөвшөөрөл олгосон мэргэжлийн нийгэмлэг, төрийн бус байгууллага эрхэлнэ.4.12. Дээр дурьдсанаас бусад байгууллага, хувь хүн эмнэлгийн мэргэжилтнийтөгсөлтийн дараах сургалт эрхлэн явуулсныг хүчингүйд тооцно.Тав. Зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, дахин олгох5.1. Дараах тохиолдлуудад Эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар зөвшөөрлийгхүчингүй болгон, энэ журмын 4.10-д зааснаар нийтэд мэдээлнэ:5.1.1 Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 23.1.1, 1.2-д заасан;5.1.2 Зөвшөөрлөө үрэгдүүлснийг цагдаагийн байгууллага тодорхойлж нийтэдзарласан;5.1.3 Зөвшөөрлийг гэмтээсэн;5.1.4 Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлээгүй 6 сар болсон;5.1.5 Тухайн онд багц цаг биелүүлээгүй, дараа оны нэгдүгээр улиралдбагтаан шалгалтанд ороогүй.Зургаа. Ажлын албаны эрх, үүрэг6.1 Энэ журмын 4.4 дэх заалтын дагуу эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн багц цагийнбиелэлтийн мэдээг нэгтгэн, багц цаг биелээгүй мэргэжилтнүүдийн шалгалтынтовийг тогтооно.6.2 Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг шалгалтын мэдээллээр хангана.6.3 Шалгалтанд орох мэргэжилтнүүдийг шалгалтанд бэлтгэх, амжилтгүй дүнүзүүлсэн мэргэжилтнүүдэд давтлага, зөвлөлгөө өгөх үйлчилгээ үзүүлнэ.6.5 Шалгалтын эргэх холбоог хангаж ажиллана.Гадаадын харьяат эмнэлгийн мэргэжилтэн мэргэжлийн үйлажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох, сунгах, хүчингүй болгохжурам
 11. 11. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр10Нэг. Нийтлэг үндэслэл1.1. Гадаадын харьяат эмнэлгийн мэргэжилтэнд Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээрэмчлэх, сувилах, эм барих мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл (цаашид“зөвшөөрөл” гэх) олгох үйл ажиллагааг “Эрүүл мэндийн тухай” хууль, энэхүүжурам бусад холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмаар зохицуулна.1.2. Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага,магадлан итгэмжлэгдсэн нарийн мэргэжлийн улсын хэмжээний үйлчилгээтэй улсынба хувийн эмнэлэг, төвийн урилгаар эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллахгадаадын харьяат эмнэлгийн мэргэжилтэнд энэхүү журам хамаарна.Хоёр. Зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагаа2.1. Гадаадын харьяат эмнэлгийн мэргэжилтэн дараах шаардлагыг хангасан байна.Үүнд:2.1.1 Анагаах ухааны болон эм зүй, сувилахуйн бакалавраас дээшболовсролын зэрэгтэй;2.1.2 Тухайн мэргэжлээрээ 5-аас дээш жил ажилласан туршлагатай байх;2.1.3 Тухайн улсын мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлбуюу түүнтэй адилтгах баримт бичигтэй байх.2.2. Зөвшөөрөл авахад дараах материал бүрдүүлнэ:• Урьж буй байгууллагад Эрүүл Мэндийн Яамнаас олгосон тусгайзөвшөөрлийн хуулбар (нотариатаар баталгаажсан)• Урьж буй байгууллагын гадаадын хөрөнгө оруулалтын гэрчилгээ;• Урьж буй байгууллагын хүсэлт бүхий албан бичиг;• Урьж буй гадаадын мэргэжилтэнтэй хийсэн гэрээ;• Өргөдөл (энэ тушаалын 3-р хавсралтаар батлагдсан загвараар)• Тухайн мэргэжилтний боловсролын дипломын хуулбар (нотариатаарбаталгаажсан), албажуулсан монгол орчуулгын хамт;• Тухайн улсын мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөлбуюу түүнтэй адилтгах зөвшөөрлийн баримт бичгийн хуулбар(нотариатаар баталгаажсан), албажуулсан монгол орчуулгын хамт;• 4х6 хэмжээний зураг (2 хувь);• Зөвшөөрлийн үйлчилгээний хураамж төлсөн баримт;2.3. Гадаадын харьяат эмнэлгийн мэргэжилтэнд зөвшөөрлийг 1 жил хүртэлхугацаагаар олгоно.
 12. 12. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр112.4. Гадаадын иргэнийг энэхүү журмын 1.2-т заасан нөхцөлөөр урьж ажиллуулахбайгууллага нь уг мэргэжилтний материалыг урьдчилан бүрдүүлж, Монгол улсадирэхээс 14 хоногоос доошгүй хугацааны өмнө ажлын албанд ирүүлнэ.2.5. Монгол улсад тохиолдсон байгалийн гамшиг, осол, нийтийг хамарсан аюулбүхий халдварт өвчний дэгдэлт болон бусад онцгой тохиолдлын үед зөвшөөрлийгЭрүүл мэндийн сайдын шийдвэрийг үндэслэн ажлын 1 өдөрт багтаан яаралтайолгоно.Гурав. Зөвшөөрлийг хүчингүй болгох3.1 Зөвшөөрлийг дараах тохиолдолд Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийнзахиргааны төв байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр хүчингүйболгоно.3.1.1. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас тухайн гадаадын харьяат эмнэлгийнмэргэжилтэн нь тусламж, үйлчилгээний технологи, стандартыг ноцтой зөрчсөнийгхянаж тогтоосон эсвэл үйл ажиллагааг нь зогсоох дүгнэлт гаргасан;3.1.2 Зөвшөөрөл авахаар хуурамч материал бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон;3.1.3 Зөвшөөрлөө үрэгдүүлсэн;3.1.4 Зөвшөөрлийн хугацаа болон гэрээ дууссан;3.2. 3.1.3-аас бусад тохиолдолд дахин олгохгүй;Дөрөв. Зөвшөөрөл авсан гадаадын харьяат эмнэлгийн мэргэжилтэнийгажиллуулж буй байгууллагын үүрэг, хариуцлага4.1. Гадаадын харьяат эмнэлгийн мэргэжилтнийг урьж ажиллуулж байгаабайгууллага нь тус мэргэжилтэнтэй хийсэн гэрээгээ цуцалсан тухай бүр зөвшөөрөлолгосон байгууллагад мэдээлж байна.4.2. Гадаадын харьяат эмнэлгийн мэргэжилтний бүрдүүлсэн материалын үнэн зөвэсэхэд тавих хяналт, үзүүлж буй тусламж үйлчилгээний чанарын баталгааг ажилолгогч байгууллага бүрэн хариуцна.Тав. Зөвшөөрөл авсан гадаадын харьяат эмнэлгийн мэргэжилтэнийүүрэг, хариуцлага5.1. Гадаадын харьяат эмнэлгийн мэргэжилтэн нь ажиллах хугацаандаа Монголулсын хууль тогтоомжийг бүрэн сахиж, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэмхэмжээг мөрдөж ажиллана.5.2. Гадаадын харьяат эмнэлгийн мэргэжилтэн нь зөвхөн тухайн мэргэжлээр авсанэмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн чиглэлээр ажиллана.
 13. 13. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр12II. Судалгааны хэсэг1. Spring FrameworkSpring framework нь 2003 оны 6-р сард Apache 2.0 лицензтэйгээр гарсан бөгөөдзохиогч Род Жонсон 2002 оны 10-р сард Expert One-on-One J2EE Design andDevelopment 1.2.6 хувилбар нь 2006 оныномондоо онолыг нь боловсруулжээ.Dr. Dobbs Jolt Product Excellence Awardsхүртсэн.JAX Innovation Award 20061р байрDeveloper.com Product of the Year 2009-ийн Framework of the year номинацидHibernate-тай хамт түрүүлсэнSpring нь нэг өгүүлбэрээр хөнгөн dependency injection framework бөгөөд aspect-oriented container гэж бас үзэж болно. Spring framework нь олон модулиас тогтохтул доорх байдлаар тайлбарлая. Dependancy injectionЭнэ нь ямарваа нэг объект (bean) бусад объектийг дуудаж ажиллахтохиолдолд өөрсдөө шинээр үүсгэх буюу хайж олохгүйгээр нэгдсэн нэгсангаас (Spring context) id-аар нь олж авна.Холливуудын зарчим: Надруу бүү залга, би залгая!
 14. 14. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр13Non-LoC / Dependancy InjectionLoc / Dependancy Injection
 15. 15. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр14 Aspect oriented programming (AOP) (шинэ парадигм)Энэ нь сервисийн кодноос бизнес логикийн кодыг салгах боломжыг олгоно. ContainerЭнэ нь програмын объектуудын амьдралын мөчлөгийг удирлаж хадгална.Програмын объектуудыг хэрхэн үүсгэж, хэрхэн тохируулж, хэрхэн хооронднь холбохыг та тодорхойлж өгнө. FrameworkSpring нь framework гэдэг утгаараа нарийн төвөгтэй програмын бүтцийг олонэнгийн модуль компонентэд хуваана. Та эдгээрийг XML file-аар тохируулна.Хоорондоо хамаарал багатай олон хэсэгт хувааснаар системийг багаар үрашигтай хөгжүүлэх, тестлэх, засварлах буюу бизнес дүрэм болон системийнлогиктоо илүү цаг гаргах боломжыг олгоно.Spring-ийн бүтэц:Та эдгээр модулиудаас шаардлагатайгаа ашиглах бөгөөд бусад framework,сангуудтай холбон ашиглах бүрэн боломжтой, зөвхөн энийг л ашиглана гэсэнхязгаарлалт байхгүй. Эндээс харахад тохиргооны маш олон төрлийн сонголтыгсанал болгоно.
 16. 16. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр15Системийн давхаргын жишээ тохиргоонууд (харагдах байдлын хувьд 2 болонтүүнээс дээш технологи зэрэг ашиглаж болно:Харагдах байдал Бизнес дүрэм/логик Өгөгдлийн санStruts Spring HibernateStruts Spring JPAJSF Spring IBatisJSF Spring JDBCFlex Spring HibernateJSP Spring HibernateБусадЖишээ нь IBuy дараах давхаргуудад хуваагдана. Эдгээр давхаргууд биебиенээсээ хамаарах хамаарал маш бага бөгөөд тусад нь тестлэх боломжтой:Өгөгдлийн сангийн болон системийн бизнес логик – HibernateХарагдах байдал – JSP + Tiles + DojoХуудас шилжилтийн дүрэм болон controller logic – Spring web flowХамгаалалтын давхарга – Spring securitySpring framework төслүүд: Spring Framework Web Flow BlazeDS integration Web services Security Dynamic Modules for OSGi Batch Integration LDAP IDE Extensions JavaConfig Rich Client .NET Beandoc
 17. 17. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр161.1 Spring WebflowSpring web flow-ийг 2004 онд Эрвин Вэрвает хөгжүүлж 2005 онд Кейт ДоналдSpring framework-ийн албан ёсны дэд төсөл болгосон.Вэб програмуудыг хэрэглэгчтэй харилцаж байгаагаар нь 2 ангилна. ЧөлөөтэйИхэнхэ вэбүүд энэ бүлэгт хамаарах бөгөөд хэрэглэгчид холбоос болонтовчнуудын жагсаалтыг өгнө. Тиймээс хэрэглэгчид програмын бүхудирдлагыг авна. Энэ нь нэг талт харилцаа бөгөөд хэрэглэгчийн яв гэсэнгазарт програм очно. Электрон худалдааны системд энэ нь тохиромжгүй юм. Урьдчилан тодорхойлсонЗарим үед систем нь хэрэглэгчийг нэг хуудаснаас нөгөөд шилжихэд хөтлөхшаардлага гардаг. Тэр үед систем нь хэрэглэгчээс асууж, хэрэглэгчийнүйлдэлд бизнес дүрэм, логикийн дагуу хариу үзүүлнэ. Хэрэглэгчид олонсонголт байсан ч гэсэн систем урьдчилсан тодорхойлсон урсгалын дагууажиллана. Электрон худалдааны систем нь үүний багахан жишээ юм.Spring web flow-ийн түлхүүр шинжүүд: Системийн урсгалыг бизнес дүрэм, логикоос салангид тодорхойлно. Олон системд дахин ашиглаж болох урсгалыг тодорхойлж болно.
 18. 18. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр17Өмнөх технологиуд: Уламжлалтo Давуу талууд Багахан хэмжээний мэдлэгтэй цөөхөн хүн хөгжүүлэх боломжтой Хурдан хугацаанд хийх боломжтойo Сул талууд Вэбийн код тусдаа давхаргуудад хуваагдахгүй Тестлэхэд хэцүү Хөгжүүлэлтэд олон хүн хамтран ажиллахад хүндрэлтэй Засвар үйлчилгээ цаг их шаардана
 19. 19. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр18 MVCo Давуу талууд Засвар үйлчилгээ хийхэд төвөггүй Тусдаа бие даасан давхаргуудад хуваагдана Тестлэхэд хялбар Хөгжүүлэлтэд олон хүн оролцох боломжтойo Сул талууд Хуудасны шилжилтийн логикийг хөгжүүлэхэд хүндрэлтэй
 20. 20. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр19Харин web flow ашигласнаар:o Давуу талууд MVC-ийн давуу талуудыг шингээсэн Хуудасны шилжилтийн логикийг хөгжүүлэх болон ойлгоходхялбар Систем нь төлвүүдэд хуваагдах ба нэг төлвөөс нөгөөдшилжихэд тодорхой дүрмийг тодорхойлж өгнө. View болон хуудас шилжилтийн логикийг салгаж өгсөн Хуудас шилжилт нь өмнө тодорхойлсон дарааллын дагууявагдана Хуудасны тодорхой хэсгүүдийг AJAX багахан энгийн кодооршинэчлэх боломжтой.o Сул талууд Сурахад цаг шаардана Шинэ технологи тул bug их гарч байгаа
 21. 21. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр201.2 Spring SecuritySpring Security нь Spring Framework-ийн хамгаалалтын модуль бөгөөд тухайнхэрэглэгчийн төрлөөс хамааран хийх боломжтой үйдлийг хийдэг. Мөн та нэмэлтхэрэглэгчийн төрөл тодорхойлж системийн хэсэг бүрт ялгаатай хандалтын төвшингтодорхойлж болно.Spring Security нь анх Acegi Security нэртэйгээр 2003 онд хөгжиж эхэлсэн бөгөөдудалгүй Spring Framework-ийн дэд төсөл болж нэгдсэн. 2008 оны 4-р сард 2.0хувилбараа гаргаж Spring Security нэртэй болсон.
 22. 22. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр21III. Төслийн хэсэг1. Хэрэглэгчийн шаардлага1.1 Хэрэглэгчийн тухай мэдээлэлНийслэлийн эрүүл мэндийн газарНийслэлийн засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрүүл мэндийн газар нь ЭХЯ-нысайд Улаанбаатар хотыг захирах яамны дарга нарын 1938 оны 105 тоот тушаалаармөн оны 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс Хотыг Захирах яамны дэргэд Эрүүлийгхамгаалах хэлтэс байгуулсан нь Нийслэл хотод эмнэлгийн төрийн захиргааны биедаасан анхны байгууллага эдүүгээгийн Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын эхүүсвэр болжээ.Энэхүү Эрүүлийг хамгаалах хэлтэс нь дарга, сургагч, хэлмэрч, тоо бүртгэгч-бичигхэрэг, жолооч гэсэн 5-н орон тоотой, анхны дарга нь Түмт гэдэг хүн байв.ЭХЯ-ны харъяанаас Хотын Эрүүлийг хамгаалах хэлтсийн харъяанд Ариун цэврийнсалбар, 5-р хорооны эмнэлэг, Аж үйлдвэрийн, Монгол трансын, Амгаланбаатарын,Сургуулийн амбулториуд зэрэг 13 байгууллагыг шилжүүлжээ. Ингэж Нийслэл хотодэрүүлийг хамгаалахын төрийн захиргааны бие даасан байгууллагабайгуулагдсанаас хойш хөгжлийн тодорхой үе шат дамжин, бүтэц зохионбайгуулалтын болон үйл ажиллагааны чиглэлийн хувьд өргөжин тэлж бэхжсээриржээ.Тухайлбал: МАХН-ын Төв Хороо, БНМАУ-ын СнЗ-ийн хамтарсан 170/111 дүгээртогтоолоор 1962 онд Эрүүлийг хамгаалах газар, 1990 “ Эрүүлийг хамгаалах нийгэмхангамжийн газар” 1991 оноос ”Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Эрүүл МэндийнГазар” гэж тус тус нэрлэх болсон юм.Өнгөрсөн хугацаанд нийслэлийн Эрүүлийг хамгаалах хэлтэс, газрын даргаар 18 хүнтомилогдон ажилласнаас 1952 оноос өмнө үндэсний бага эмч нар хэлтсийн даргахийж сургагч зөвлөх нь Зөвлөлтийн / Орос/ эмч нар байв.
 23. 23. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр22Хэтийн зорилго Эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийг хүн амын эрүүл мэндийг дэмжиж,хамгаалах хоёр талт үйл ажиллагаанд чиглүүлэн, эцсийн үр дүн,гүйцэтгэлээр баримжаалсан, нэгдмэл, хөгжингүй тогтолцоог бий болгож,тусламж үйлчилгээг жигд хүртээмжтэй чанартай хүргэх Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хүн амын эрүүл мэндийн бодитбайдал, хэрэгцээ шаардлага, хэтийн төлөвтэй уялдуулан давуутай хөгжүүлж,хүн амын эрүүл мэндийн үндэсний ба дэд хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхзамаар эрүүл аж төрөх, зан үйлийг төлөвшүүлэх Эрүүл мэндийн нэн тулгамдсан асуудал болох халдварт өвчин, халдварт бусөвчлөлийг тууштай бууруулах, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх, эмчилгээ,оношлогооны чанарыг сайжруулах, цогц арга хэмжээг төлөвлөж хэрэгжүүлэх Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад шинэ дэвшилтэт технологийгнэвтрүүлж, шаардлагатай техник тоног төхөөрөмжүүд, эмнэлгийн багажхэрэгслэл, орон байраар хангах арга хэмжээг дэс дараатай авч хэрэгжүүлэх Эрүүл хамт олон, хүн амыг дэмжихэд Нийслэлийн төр захиргаа, ЭМЯ,байгууллага, иргэдийн идэвхтэй оролцоо, үр дүнтэй хамтын ажиллагаагчиглүүлж, зохицуулалтын нэгдмэл тогтолцоог бүрдүүлэхЗорилтууд Эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийг хүн амын эрүүл мэндийг дэмжиж,хамгаалах хоёр талт үйл ажиллагаанд чиглүүлэн,эцсийн үр дүн,гүйцэтгэлээр баримжаалсан, нэгдмэл, хөгжингүй тогтолцоог бий болгож,тусламж үйлчилгээг жигд хүртээмжтэй чанартай хүргэх Нийгмийн эрүүлмэндийн тусламж үйлчилгээг хүн амын эрүүл мэндийн бодит байдал,хэрэгцээ шаардлага, хэтийн төлөвтэй уялдуулан давуутай хөгжүүлж, Хүнамын эрүүл мэндийн үндэсний ба дэд хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх замаарэрүүл аж төрөх, зан үйлийг төлөвшүүлэх Эрүүл мэндийн нэн тулгамдсан асуудал болох халдварт өвчин, халдварт бусөвчлөлийг тууштай бууруулах, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх , эмчилгээ,оношлогооны чанарыг сайжруулах, цогц арга хэмжээг төлөвлөж хэрэгжүүлэх Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад шинэ дэвшилтэт технологийгнэвтрүүлж, шаардлагатай техник тоног төхөөрөмжүүд, эмнэлгийн багажхэрэгслэл, орон байраар хангах арга хэмжээг дэс дараатай авч хэрэгжүүлэх Эрүүл хамт олон, хүн амыг дэмжихэд Нийслэлийн төр захиргаа, ЭМЯ,байгууллага, иргэдийн идэвхтэй оролцоо, үр дүнтэй хамтын ажиллагаагчиглүүлж, зохицуулалтын нэгдмэл тогтолцоог бүрдүүлэх
 24. 24. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр23 Хүн амын эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх сургалт, сурталчилгааявуулах, бие бялдрыг чийрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хүн амынэрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлж буй, нийгэм эдийн засаг, орчны хүчинзүйлийг судлан тогтоож, түүнийг арилгах арга хэмжээ авах, эрүүл занүйлийг төлөвшүүлэх бүх талын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Эрүүл мэндийн салбарын хэмжээнд санхүү эдийн засгийнудирдлага, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох, төсөв, зардлыг хэмнэхасуудлаар дэвшилтэт арга нэвтрүүлэх, заавар, зөвлөмж, удирдамжаархангаж ажиллах Нийслэлийн Эрүүл мэндийн салбарын барилга байгууламжийн өргөтгөлшинэчлэлт, их засварын ажлын төлөвлөлт, санхүүжилтийн асуудлыгшийдвэрлүүлэх, удирдан зохион байгуулах Эмнэлгийн боловсон хүчнийг сургах, давтан бэлтгэх, мэргэжлийн ур чадвар,хариуцлага, ёс зүйн хэм хэмжээг дээшлүүлэх, зэрэг цол хамгаалуулах,туршлага судлуулах асуудлаар олон улсын төсөл хэрэгжүүлэх, гадаад улсорны ижил төстэй байгууллагуудтай хамтран ажиллаж гадаад харилцаагааөргөжүүлэх Эм, био бэлдмэл, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслэл, техникийнсудалгаа, төлөвлөлт, санхүүжилтийн асуудлыг судлан, удирдах дээдбайгууллагуудад санал оруулж шийдвэрлүүлэх, тендер зарлах, дүгнэх аргахэмжээг авч хэрэгжүүлэх
 25. 25. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр24Бүтэц зохион байгуулалт
 26. 26. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр25Нэг. Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэс - 11 хүнтэй1. Хэлтсийн дарга2. Эрүүл мэндийн боловсрол, сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэнХүн амд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүл аж төрөх зан үйлийгтөлөвшүүлэхэд чиглэсэн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны ажлыгнийслэлийн хэмжээнд мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллана.3. Орчны эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнОрчны бохирдлоос шалтгаалан хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөхнөлөөллөөс сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж, улмаар нийслэлийн хүнамын орчны бохирдлоос хамаарсан халдварт бус өвчлөлийг бууруулах4-5. Халдвар бус євчний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн -2Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрүүдийн уялдаа,холбоог сайжруулах, халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх, хянах бодлогыгхэрэгжүүлэхэд оршино.6-7. Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний асуудал хариуцсанмэргэжилтэн-2Өрхийн эмнэлэг, тосгоны эмнэлгүүдийн удирдлага, зохион байгуулалт,менежментийг сайжруулснаар хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн анханшатны суурь тусламж, нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний тоо,чанар, хүртээмжийг сайжруулж, тэгш байдлыг хангахад оршино.8. Хүүхэд, өсвөр үеийн эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнХүүхэд, өсвөр үед үзүүлж буй эрүүл мэндийн I, II шатлалын тусламж,үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх сэргийлэх ажлыг нийслэлийнхэмжээнд оновчтой зохион байгуулснаар хүүхдийн өвчлөл, нас баралтыгбууруулна.9-10. Халдварт євчний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн-2
 27. 27. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр26Халдварт өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэхэд нийгмийн нөөц бололцоогдайчлан ашиглах замаар хүн амын дундах халдварт өвчний гаралтыг эртилрүүлэн, хариу арга хэмжээг шуурхай авах, урьдчилан сэргийлэх,халдварт өвчин голомтлон гарахыг таслан зогсоох, арга хэмжээгхэрэгжүүлэхэд чиглэнэНийслэлийн хэмжээнд халдварт өвчний дэгдэлтийг эрт сэрэмжлүүлэх, хариуарга хэмжээг шуурхай авах, урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах11. Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнНҮЭМ, эсэн мэнд амаржихуй, гэр бүл төлөвлөлтийн тусламж, үйлчилгээгхүртээмжтэй, тэгш, чанартай, баталгаатай үзүүлснээр эх, нярайн өвчлөл,эндэгдлийг бууруулахХоёр. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хэлтэс-5 хүнтэй1.Хэлтсийн дарга2. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, чанарын асуудал хариуцсан мэргэжилтэнЭрүүл мэндийн байгууллагуудын чанарын баталгаажилтыг хангуулах,чанарын хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, үнэлэлт дүгнэлтөгөх, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарыг удирдан зохион байгуулжажиллах3. Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэнНЭМГ-ын харъяа байгууллагуудын хэмжээнд сувилахуйн чиглэлээр, гарсанхууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийн биелэлтийг хангуулах, удирдлагазохион байгуулалтаар хангах арга хэмжээ авах, хяналт тавих дүгнэлт өгөх,сувилахуйн мэргэжилтнүүдийг сургах мэдлэг мэргэжил ур чадвар,хариуцлага, ёс зүйн хэмжээг дээшлүүлэх, ЭМГ-ын даргын өдөр тутмын үйлажиллагаанд туслах4. Улс, хувийн хэвшлийн түншлэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнНийслэлийн хувийн болон улсын эмнэлгийн зохистой харьцааны түвшинбодлогыг тодорхойлох, хувийн эмнэлгүүдийн үйлчилгээний чанар, үр дүнг
 28. 28. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр27сайжруулах, хөгжүүлэх, нийгмийн эрүүл мэндэд чиглүүлсэн үйл ажиллагаагтөлөвшүүлэх5. Эмийн төлөвлөлт, хангамж, хяналт, эмийн сангийн асуудал хариуцсанмэргэжилтэнНийслэлийн хэмжээнд эмийн үндэсний бодлогыг хэрэгжүүлж хуультогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж, эмнэлгийн байгууллага, хүн амыгаюулгүй, хоргүй, чанарын баталгаатай эм, эмнэлгийн хэрэгсэлээр хангахарга хэмжээг зохион байгуулахГурав. Эдийн засгийн удирдлага, төлөвлөлтийн хэлтэс-9 хүнтэйЭдийн засаг, төлөвлөлт, мэдээллийн хэлтэс1. Хэлтсийн дарга2. Эрүүл мэндийн эдийн засаг, төлөвлөлтийн асуудал хариуцсанмэргэжилтэнНийслэлийн эрүүл мэндийн салбарын эдийн засаг, санхүүгийн чадавхийгсайжруулах3. Хяналт шинжилгээ үнэлгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэнНийслэлийн эрүүл мэндийн газрын харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудынгүйцэтгэлийг үнэлэх, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар,хүртээмж, үр дүн, үр ашгийг тооцож, нотолгоонд тулгуурласан бодлогоболовсруулах, шийдвэр гаргах, төлөвлөх үйл ажиллагааны суурь болохуйцзөвлөмж бий болгоход оршино.4. Барилга, хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэнНийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллагын үндсэн хөрөнгө, тоног төхөөрөмж,машин, техникийн ашиглалт, хадгалалт хамгаалалт, зарцуулалтанд хяналттавьж материаллаг баазыг бэхжүүлэх5. Мэдээллийн технологи, сүлжээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 29. 29. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр28Нийслэлийн эрүүл мэндийн салбарын үйл ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй,ил тод байлгахын тулд нэгдсэн портал сайтыг тогтмол ажиллуулах, ЭМГ-ынаппаратад ашиглагдаж буй техник, технологийн хэвийн үйл ажиллагаагхангах, эрүүл мэндийн салбарын электрон мэдээллийн санг бүрдүүлэх,электрон мэдээллийг түргэн шуурхай дамжуулах6-8. СтатистикчНийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын мэдээ, мэдээллийн тогтолцоогболовсронгуй болгох, эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийн ойрын болонхэтийн төлөвлөгөөг бодитой боловсруулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэдудирдлагыг цаг үеэ олсон үнэн зөв мэдээллээр шуурхай хангах замаартухайн байгууллагын үйл ажиллагааны үр ашиг, үр нөлөөг дээшлүүлэхСтатистикчХүн амын халдварт ба халдварт бус өвчлөл, нас баралтын шалтгаанд дүншинжилгээ хийх, эргэн мэдээллэх ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулах,мэдээний үнэн зөв байдлыг хангах9. ОператорчинНийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын үндсэн үзүүлэлтүүдээрмэдээний сан бүрдүүлэхЗахиргааны албаНягтлан бодогч1. Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, харъяа байгууллагуудын эдийн засагсанхүүгийн чадавхийг сайжруулах2. Харъяа байгууллагуудын санхүүгийн тайланг цаг тухайд нь нэгтгэжбалансанд шинжилгээ хийх3. Мэргэжил , ажлын туршлагадаа тулгуурлан эдийн засаг, санхүүгийн үйлажиллагааг зөв зохион байгуулахГадаад хамтын ажиллагаа төслийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 30. 30. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр29Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын гадаад харилцааг хөгжүүлж тогтвортойхарилцах үр ашигтай түншлэлийг бий болгохХүний нөөцийн хөгжлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнХүний нөөцийн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыгсалбарын хэмжээнд зохион байгуулах, хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийнтусламжийг өргөтгөн чанаржуулахад шаардлага хангахуйц мэргэжлийнболовсон хүчнээр эрүүл мэндийн байгууллагуудыг бэхжүүлэхАрхив, албан хэрэг хөтлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнАрхив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажлыг аппаратын болон харъяабайгууллагуудад холбогдох хууль тогтоомж, эрх зүйн актын хүрээндявуулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, байгууллагын бичиг хэргийншийдвэрлэлтийн шуурхай байдлыг хангана.НяравНийслэлийн эрүүл мэндийн газар, харъяа байгууллагуудын аж ахуйсанхүүгийн чадавхийг сайжруулахМанай үйл ажиллагааНийслэлийн Эрүүл Мэндийн Газар нь Монгол улсын засгийн газар,Нийслэлийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, нийгэм, эдийн засгийн болонНийслэлийн эрүүл мэндийн салбарын стратегийн зорилтуудын хүрээнд үйлажиллагаагаа чиглүүлэн явуулдаг.Үйл ажиллагааны чиглэлүүд Харъяа эрүүл мэндийн байгууллагуудын бүтэц, зохион байгуулалтыгболовсронгуй болгох, шинэчлэх, өөрчлөх, материаллаг баазыгбэхжүүлэх, үйл ажиллагааг нь зохицуулан мэргэжлийн болонсанхүүгийн удирдлага арга зүйгээр удирдах Нийгмийн эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг, чанар,хүртээмжтэй үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах, эмнэлгийн тусламж
 31. 31. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр30үйлчилгээний багц, стандарт, технологийн мөрдөлт, хэрэгжилт, үрдүнд хяналт тавих, мэргэжлийн арга зүйгээр удирдах Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг хүн амд ойртуулахзорилгоор зориулалтын барилга, тоног төхөөрөмж, боловсон хүчнээрбүрэн хангагдсан өрхийн эмнэлгийн шинэ тогтолцоог төлөвшүүлэх Хүн амын дунд зонхилж байгаа халдварт болон халдварт бусөвчлөлийг бууруулах, тандалт судалгаа явуулах эрүүл мэндийн шинэтогтолцоог бий болгох, эрүүл мэндийн салбарыг хөгжүүлэх чиглэлээрурт, богино хугацааны хөтөлбөр, төсөл боловсруулах Нийслэлийн Эрүүл мэндийн салбарын барилга байгууламжийнөргөтгөл шинэчлэлт, их засварын ажлын төлөвлөлт, санхүүжилтийнасуудлыг шийдвэрлүүлэх, удирдан зохион байгуулах Хүн амын эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх сургалт,сурталчилгаа явуулах, бие бялдрыг чийрэгжүүлэх ажлыг зохионбайгуулах, хүн амын эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлж буй, нийгэмэдийн засаг, орчны хүчин зүйлийг судлан тогтоож, түүнийг арилгахарга хэмжээ авах, эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх бүх талын үйлажиллагааг хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Эрүүл мэндийн салбарын хэмжээнд санхүү эдийн засгийнудирдлага, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох, төсөв, зардлыг хэмнэхасуудлаар дэвшилтэт арга нэвтрүүлэх, заавар, зөвлөмж, удирдамжаархангаж ажиллах Нийгмийн салбарын өөрчлөлт, шинэчлэлт, хувьчлалын хүрээндэмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг удирдлагынгэрээгээр гүйцэтгүүлэх, хувьчлах асуудлыг холбогдох байгууллагуудадтавьж шийдвэрлүүлэх Эм, био бэлдмэл, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслэл,техникийн судалгаа, төлөвлөлт, санхүүжилтийн асуудлыг судлан,удирдах дээд байгууллагуудад санал оруулж шийдвэрлүүлэх, тендерзарлах, дүгнэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх Эмнэлгийн боловсон хүчнийг сургах, давтан бэлтгэх, мэргэжлийн урчадвар, хариуцлага, ёс зүйн хэм хэмжээг дээшлүүлэх, зэрэг цолхамгаалуулах, туршлага судлуулах асуудлаар олон улсын төсөлхэрэгжүүлэх, гадаад улс орны ижил төстэй байгууллагуудтай хамтранажиллаж гадаад харилцаагаа өргөжүүлэх Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудыг мэргэжлийнудирдлага арга зүйгээр хангах, эмнэлэг, эрүүл мэндийнбайгууллагуудад тусгай зөвшөөрөл олгох, мэргэжил, үйл
 32. 32. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр31ажиллагаагаар нь төрөлжүүлэх, дэмжих, тайлан тооцоог ньболовсронгуй болгох Нийслэлд үйл ажиллагаагаа явуулж буй улс, хотын үйлчилгээтэйтөрийн өмчийн болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийнбайгууллагуудын үйл ажиллагаа, санхүү, эдийн засаг, хүний нөөцийнтайлан мэдээ, хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөр болон бусад шийдвэрийнбиелэлтэнд хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийх, сар, улирал, жилээрнэгтгэн авч үнэлэлт дүгнэлт гарган холбогдох дээд байгууллагадмэдээлэх Иргэдээс ирсэн санал хүсэлт, өргөдөл гомдлыг хүлээн авч, зохих хуульдүрэм журмын дагуу шийдвэрлэх, тэдний үүсгэл хөдөлгөөн, санал,санаачлагыг бүх талаар дэмжиж ажиллах Эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллагуудын мэдээлэл технологийн хурд,хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, статистик, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоогбүрдүүлэх;...зэрэг болно.
 33. 33. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр321.2 Хэрэглэгчийн үйл ажиллагааны онцлог
 34. 34. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр33
 35. 35. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр34III. Системийн шинжилгээ1. Хэрэглэгчийн шаардлагаСистемийн хэрэглэгчид:• Лицензийн мэргэжилтэн• Аймгийн хүний нөөцийн мэргэжилтэн• Байгууллагын хүний нөөцийн мэргэжилтэн• Эрүүл мэндийн мэргэжилтэнСистемийн оролт:• Лицензийн мэргэжилтэн ЭМ байгууллагын бүртгэл хийх ЭМ мэргэжилтний бүртгэл хийх Багц цагийн төрлийн бүртгэл хийх Лицензийн төрлийн бүртгэл хийх Албан тушаалын бүртгэл хийх Мэргэжлийн бүртгэл хийх Лицензийн бүртгэл хийх Лиценз шинээр авах, сунгах хүсэлтийг боловсруулах• Аймгийн хүний нөөцийн мэргэжилтэн Хариуцсан аймгийн ЭМ байгууллагын бүртгэл хийх(Лицензийн мэргэжилтэн шалгаж баталгаажуулна) Хариуцсан аймгийн ЭМ мэргэжилтний бүртгэл хийх(Лицензийн мэргэжилтэн шалгаж баталгаажуулна) Хариуцсан аймгийн ЭМ мэргэжилтний багц цагийн бүрдүүлэлтийгоруулах(Лицензийн мэргэжилтэн шалгаж баталгаажуулна) Хариуцсан аймгийн ЭМ мэргэжилтний лиценз шинээр авах, сунгаххүсэлт гаргах(Лицензийн мэргэжилтэн шалгаж лиценз олгоно)• Байгууллагын хүний нөөцийн мэргэжилтэн Хариуцсан байгууллагын ЭМ мэргэжилтний бүртгэл хийх(Лицензийн мэргэжилтэн шалгаж баталгаажуулна) Хариуцсан байгууллагын ЭМ мэргэжилтний багц цагийнбүрдүүлэлтийг оруулах(Лицензийн мэргэжилтэн шалгаж баталгаажуулна)
 36. 36. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр35 Хариуцсан байгууллагын ЭМ мэргэжилтний лиценз шинээр авах,сунгах хүсэлт гаргах(Лицензийн мэргэжилтэн шалгаж лиценз олгоно)• Эрүүл мэндийн мэргэжилтэн Өөрийн хувийн мэдээллийг оруулах(Лицензийн мэргэжилтэн шалгаж баталгаажуулна) Лиценз шинээр авах, сунгах хүсэлт гаргах(Лицензийн мэргэжилтэн шалгаж лиценз олгоно)• Зочин (web) Системд бүртгүүлэхСистемийн гаралт:• Лицензийн мэргэжилтэн ЭМ байгууллагын бүртгэл харах ЭМ мэргэжилтний бүртгэл харах Багц цагийн төрлийн бүртгэл харах Лицензийн төрлийн бүртгэл харах Албан тушаалын бүртгэл харах Мэргэжлийн бүртгэл харах Лицензийн бүртгэл харах ЭМ мэргэжилтний багц цагийн бүрдүүлэлтийг харах Багц цагийн нэгтгэлийн тайлан гаргах Зөвшөөрлийн статистик тайлан гаргах Байгууллагын статистик тайлан гаргах• Аймгийн хүний нөөцийн мэргэжилтэн ЭМ байгууллагын мэдээлэл харах Хариуцсан аймгийн ЭМ мэргэжилтний мэдээлэл харах Хариуцсан аймгийн ЭМ мэргэжилтний багц цагийн бүрдүүлэлтийгхарах Хариуцсан аймгийн ЭМ мэргэжилтний зөвшөөрлийн хүсэлтийн үр дүнгхарах Хариуцсан аймгийн багц цагийн нэгтгэлийн тайлан гаргах Хариуцсан аймгийн зөвшөөрлийн статистик тайлан гаргах Хариуцсан аймгийн байгууллагын статистик тайлан гаргах• Байгууллагын хүний нөөцийн мэргэжилтэн ЭМ байгууллагын мэдээлэл харах Хариуцсан байгууллагын ЭМ мэргэжилтний мэдээлэл харах
 37. 37. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр36 Хариуцсан байгууллагын ЭМ мэргэжилтний багц цагийнбүрдүүлэлтийг харах Хариуцсан байгууллагын ЭМ мэргэжилтний зөвшөөрлийн хүсэлтийн үрдүнг харах Хариуцсан байгууллагын багц цагийн нэгтгэлийн тайлан гаргах Хариуцсан байгууллагын зөвшөөрлийн статистик тайлан гаргах• Эрүүл мэндийн мэргэжилтэн Өөрийн хувийн мэдээллийг харах Өөрийн багц цагийн бүрдүүлэлт, зөвшөөрлийн мэдээлэл харах Өөрийн лиценз авах, сунгах хүсэлтийг харах• Зочин (web) ЭМ байгууллагын мэдээлэл харах ЭМ мэргэжилтний мэдээлэл харах
 38. 38. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр373. Объектын холбоосын диаграм3.1.1 Объектын холбоосын диаграм
 39. 39. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр383.1.2 Объектын холбоосын диаграмын өргөтгөл
 40. 40. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр393.2 Use case диаграм3.2.1. Лицензийн мэргэжилтэн
 41. 41. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр403.2.2. Аймгийн хүний нөөцийн мэргэжилтэн
 42. 42. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр413.2.3. Байгууллагын хүний нөөцийн мэргэжилтэн
 43. 43. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр423.2.4. Эрүүл мэндийн мэргэжилтэн3.2.5. Зочин
 44. 44. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр434.1. Дэлгэцийн зохиомж4.1.1. Системд нэвтрэх4.1.2. Үндсэн цонх
 45. 45. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр444.1.3. Байгууллагууд
 46. 46. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр454.1.4. Байгууллагын мэдээлэл
 47. 47. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр464.1.5. Байгууллагын мэргэжилтнүүд
 48. 48. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр474.1.6. ЭМ мэргэжилтнүүд
 49. 49. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр484.1.7. ЭМ мэргэжилтний мэдээлэл
 50. 50. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр494.1.9. ЭМ мэргэжилтний ажлын туршлага
 51. 51. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр504.1.9. ЭМ мэргэжилтний багц цагийн бүрдүүлэлтүүд
 52. 52. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр514.1.10. ЭМ мэргэжилтний зөвшөөрлүүд
 53. 53. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр524.1.11. ЭМ мэргэжилтний зөвшөөрөл бүртгэх4.1.12. ЭМ мэргэжилтний багц цаг бүртгэх4.1.13. ЭМ мэргэжилтний ажлын туршлага бүртгэх
 54. 54. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр53Хавсралт1. Зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргах өргөдлийн маягтЭрүүл мэндийн сайдын 2008 оны....сарын ...-ны өдрийн .......дугаартушаалын дөрөвдүгээр хавсралтЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ ХҮСЭЛТ ГАРГАХ ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТЭмнэлгийн мэргэжилтний товч танилцуулга1. Эцэг (эхийн) нэр _________________________2. Өөрийн нэр _________________________3. Хүйс4. Төрсөн он сар өдөр5. Одоо оршин суугаа Аймаг, хот6. Сум Дүүрэг7. Байгууллагын нэр :8. мэргэжил Их эмч хүүхдийн, уламжлалтын, Нүүр ам судлалын  Сувилагч
 55. 55. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр54 Бага эмч Бага эмч , сувилагч Эх баригч бага эмч Эм найруулагч Эм зүйч9. Иргэний үнэмлэхийн сери дугаар10. Регистрийн дугаар________________________________________________________________________________11. И-мэйл хаяг________________12. Утасны дугаар: АжилГарБоловсрол, хөдөлмөр эрхлэлт13. Төгссөн сургууль ( Анагаах ухааны боловсролын сургуулийг оролцуулан бичнэ)СургуульОрсононТөгссөнонЭзэмшсэнмэргэжилДиплом/гэрчилгээнийдугаар
 56. 56. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр5514. Мэргэшлийн бэлтгэл( Ажил, мэргэжилийн чиглэлээр суралцаж, мэргэшсэн байдлыг бичнэ)ХаанаЭхэлсэнон, сарДууссанон сарМэргэшлийнчиглэлГэрчилгээ/сертификатындугаар15. Ажилласан туршлагаБайгууллага Албан тушаал Ажилд орсон он Ажлаас гарсан он
 57. 57. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр56Зөвшөөрөл олгох хүсэлт16. Зөвшөөрлийн төрөл Их эмч Сувилагч Бага эмч Эх баригч Эм найруулагч Эм зүйчХүсэлт гаргасан огноо он сар өдөр2. Эрүүл мэндийн байгууллагууд аймгаар болон төрлөөрАрхангайБайгууллагын төрөл ТооУлсын 143Удирдах газар 7Эрүүл мэндийн газар 2Эрүүл мэндийн яам 3Анагаах ухааны сургууль 2Эмнэлэг 24Эрүүл мэндийн нэгдэл 1Амаржих газар 1Нэгдсэн эмнэлэг 4Сумын эмнэлэг 3Эмнэлэг 0Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв 1Багийн эмнэлэг 4Сум дундын эмнэлэг 3Төрөлжсөн эмнэлэг 1Тосгоны эмнэлэг 6Тусламж үйлчилгээ 21Оношлогооны төв 1Яаралтай тусламж 1Эмийн үйлдвэр 0
 58. 58. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр57Лаборатори 1Эмийн сан 8Эм ханган нийлүүлэх 2Сувилал 8Бусад 39Өрхийн эмнэлэг 17Олон улсын 2Эмнэлэг 1Тусламж үйлчилгээ 1Хувийн 25Эмнэлэг 18Тусламж үйлчилгээ 7Оношлогооны төв 1Эмийн үйлдвэр 0Лаборатори 0Эмийн сан 5Эм ханган нийлүүлэх 0Сувилал 1Нийт 1873. Зөвшөөрлийн ерөнхий тайланУлсын хэмжээнд зөвшөөрөл 2009 оны байдлаарСтатус Зөвшөөрлийн төрөлЭмчлэх СувилахЭхбарих НийтХүчинтэй 7559 7559 7559 22677Шинээр авсан 1256 1256 1256 3768Хугацаа дууссан 1789 1789 1789 5367Хүчингүй болсон 476 476 476 1428Нийт 11080 11080 11080 33240
 59. 59. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр584. Багц цаг баталгаажуулалтын хүснэгт
 60. 60. Эмнэлгийн мэргэжилтний лицензийн систем SW05D007 Б.Батбаяр59Ашигласан материал1. Google2. Addison Wesley - UML Distilled, 2nd Edition ном3. UML Applied Second Edition ном4. OReilly - Learning UML ном5. Apress Pro Hibernate 3 ном6. Manning Hibernate in Action ном7. Apress Beginning Hibernate From Novice to Professional ном8. Java API doc9. Packt JasperReports for Java Developers ном10. The Definitive Guide to Jasper Reports ном11. www.hibernate.org12. www.springsource.org13. www.springframework.org14. www.directwebremoting.org15. www.dojotoolkit.org16. tiles.apache.org17. jasperreports.sourceforge.net18. Advanced Java 2 Platform How to Program ном19. Spring in action 2nd edition ном20. The Definitive Guide To Spring Web Flow 2 ном21. Practical DWR 2 Projects ном22. Expert Spring MVC and Web Flow

×