Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spbl Fö7 Format, Text Och Html

389 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Spbl Fö7 Format, Text Och Html

 1. 1. SP:BL fö 9 Format, text, HTML Gunnar Wettergren [email_address]
 2. 2. Agenda <ul><li>Text </li></ul><ul><ul><li>Representation </li></ul></ul><ul><li>Text och layout </li></ul><ul><li>HTML </li></ul><ul><li>Nätverk </li></ul>
 3. 3. Text <ul><li>Visuell representation av språket och en grafisk entitet i sig själv </li></ul><ul><li>Grundläggande entiteten är tecken </li></ul>
 4. 4. Vart ligger meningen? <ul><li>I texten, eller hos tolkaren? </li></ul><ul><ul><li>Hermeneutik </li></ul></ul><ul><ul><li>Gadamer </li></ul></ul>
 5. 5. Teckenset <ul><li>Måste hålla isär lexikalt innehåll och utseendet </li></ul><ul><li>Men innehåll menas ord, formler, punkter etc. </li></ul><ul><li>Texts utseende </li></ul><ul><ul><li>Visuella attribut </li></ul></ul><ul><ul><li>Storlek </li></ul></ul><ul><ul><li>Layout </li></ul></ul>
 6. 6. Standarder <ul><li>Ascii (American Standard Code for Information Interchange) ISO 646 </li></ul><ul><ul><li>Dominerat sedan 1970 talet </li></ul></ul><ul><ul><li>7 bitar för att lagra bokstavskoder, totalt 128 koder </li></ul></ul><ul><ul><li>é har kod </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>142 Macintosh Standard Roman </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>233 Windows character set </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Unicode & ISO 10646 <ul><li>Unicode är till för att alla former av skrivspråk skall kunna representeras och manipuleras på en dator </li></ul><ul><li>Två metoder för att mappa tecken </li></ul><ul><ul><li>UTF ~ASCII </li></ul></ul><ul><ul><li>UCS </li></ul></ul>
 8. 8. ASCII
 9. 9. Fonter <ul><li>Visuell representation av ett tecken, kallas för ”Glyph” </li></ul><ul><li>Font – Kollektion av ”glyphs” </li></ul><ul><li>Monostyled text – one font </li></ul>
 10. 10. Klassificering <ul><li>Monospaced (fixed width) vs. Proportional fonts (beror på tecknet) </li></ul><ul><ul><li>Mest använda är Courier (monospaced) </li></ul></ul><ul><ul><li>Times , Garamond (Proportioneliga) </li></ul></ul><ul><li>Serif vs. Sans serif </li></ul><ul><ul><li>Sans serif </li></ul></ul><ul><ul><li>Serif </li></ul></ul>
 11. 11. Klassificering II <ul><li>Form </li></ul><ul><ul><li>Stående vs. Italic </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stående </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Italic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bold </li></ul></ul></ul><ul><li>Det finns tusentals fonter </li></ul><ul><li>Digital teknik har möjliggjort skapandet av nya innovativa fonter </li></ul><ul><ul><li>Gunnar Wettergren </li></ul></ul>
 12. 12. Font terminologi <ul><li>Avstånd, storlek, längd anges i points = 1/72 tum, lite mindre än 0,3528 mm </li></ul><ul><li>Ascender </li></ul><ul><li>Descender </li></ul><ul><li>Body size </li></ul>
 13. 13. Digital font teknik <ul><li>Bitmap fonter </li></ul><ul><ul><li>Lider av samma problem som bitmappade bilder </li></ul></ul><ul><li>Outlined glyphs (vektor baserade) </li></ul><ul><ul><li>Adobe Type 1, Truetype </li></ul></ul><ul><ul><li>Kan skalas nästa hur stort som helst </li></ul></ul>
 14. 14. Exempel <ul><li>Bitmapped vs. Outlined (vector) </li></ul>G
 15. 15. Vad har detta med spel att göra? <ul><li>När vi använder text måste vi tänka på: </li></ul><ul><ul><li>Hur det positioneras på skärmen </li></ul></ul><ul><ul><li>Hur paragraferna delas upp </li></ul></ul><ul><ul><li>Vilka headings, listor etc som används </li></ul></ul><ul><ul><li>Vilka fonter skall användas </li></ul></ul><ul><ul><li>… . </li></ul></ul>
 16. 16. Text i grafik <ul><li>Integration av text i grafik är en naturlig del utav multimedia </li></ul><ul><li>Centralt i det vi gör </li></ul><ul><li>Reklam, grafisk formgivning etc. </li></ul><ul><li>Webb grafik </li></ul>
 17. 17. Layout <ul><li>Olika typer av formateringsoperationer </li></ul><ul><ul><li>Teckenformatering </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Storlek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Form </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Font </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Paragrafformatering </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vänster- högerställd </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Centrerad </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Justified </li></ul></ul></ul>
 18. 18. Markup <ul><li>WYSIWYG formating systems (tag based systems) </li></ul><ul><li>HTML (Tag based text formatting) </li></ul><ul><li>Visual markup </li></ul><ul><ul><li>Tags eller kommandon specificerar texts utseende, font, storlek osv. </li></ul></ul><ul><li>Structural markup </li></ul><ul><ul><li>Tags identifierar logiska element i ett dokument så som listor, tabeller, överskrifter etc. </li></ul></ul>
 19. 19. HTML <ul><li>Visual markup </li></ul><ul><ul><li><font size =&quot;2&quot;>text</font> </li></ul></ul><ul><ul><li><font face =&quot;Arial&quot;>Your text here.</font> </li></ul></ul><ul><ul><li><font color =&quot;#ff0000&quot;>text</font> </li></ul></ul><ul><li>Structural markup </li></ul><ul><ul><li><table border=&quot;1&quot;> <tr> <td>cell 1</td><td>cell 2</td> </tr> <tr> <td>cell 3</td><td>cell 4</td> </tr> </table> </li></ul></ul>Cell1 Cell2 Cell3 Cell4
 20. 20. Hur levereras vårt alster? <ul><li>Ofta via nätverk </li></ul><ul><ul><li>Webb </li></ul></ul><ul><ul><li>Streaming media </li></ul></ul><ul><ul><li>Multicasting </li></ul></ul><ul><li>Vi kommer koncentrera oss på TCP/IP </li></ul><ul><ul><li>Andra är IPX, Token Ring, Appletalk </li></ul></ul>
 21. 21. Protokoll <ul><li>Protokoll är regler för utbytandet av data över nätverk </li></ul>
 22. 22. TCP/IP <ul><li>Packet/Switched nätverk </li></ul><ul><ul><li>Varje meddelande delas upp i ett antal paket som numreras </li></ul></ul>
 23. 23. Casting Anycast Broadcast Multicast Unicast Routing schemes
 24. 24. Nätverk och transportprotokoll <ul><li>IP – Internet protocol </li></ul><ul><ul><li>Datagram och fungerar som en mekanism för att få paket från A till B </li></ul></ul>
 25. 25. HTTP <ul><li>Hypertext transport protocol </li></ul><ul><ul><li>Connection (DNS) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Namn -> IP adress </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Port 80 </li></ul></ul><ul><ul><li>Request/Response </li></ul></ul><ul><ul><li>Sessionslöst </li></ul></ul>
 26. 26. RTSP <ul><li>Real time streaming protocol </li></ul><ul><li>Kallas internets fjärrkontroll </li></ul>

×