Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Agenda 21

568 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Agenda 21

  1. 1. ”ETMVVTTW 231 “W” THL] _, .,L`. ~_; J - : J : W U ] Es arwrmvwm T! ~-l E % . Lljulllj ~ , a _ , J AMATATU AEEIA MESEDEZ! <f (, 2 EVERGIARI BURUZKO &NURAINI EGLVDUTE. BONBILA SAT IIAURTZALVDEGIKO awam; Aunaozm sam our; l LI! xt/ MILAKOM BILBOKO / KETRORA GOM DIRA. #OR GARENG PIJQLBCOARQV (JARUM/ UIA ETA HERE ; UVTEIOAVJLMEAVDUA IKUSI U . euzn : curam: az DU walau/ wetan KUTSATZEN pa# MKAILAKOA: : EU-; KAL TELERA . IOM amu. EVERGIA AUSREZIEW EIZMETAZ ISI! . TZEA 060 GARRANTZITSUA DEM E616! DUTE AGENDA 27,
  2. 2. 1'"~v`3 ` . zu ma" "w«}: ç;i`. çgc. ;^= };cx'; 4 “CAPE 'in qt. "*. "*ç`"' MPV? .`“. :'5`, -ali, ~ *NA ' ; I '. "HK *l `l)` V &I . u2x'I_1n"' l%$f. "` J ; l . ' K' h *y : para ; (31111 'yrgl- 13/2225. ; taw Uli/ gi. " 72!! -'*. "12I. -* _. '11(~'I'“.7"~'*. "".37,? .'?5':7'v. :(301- w tgl; v; gt nyugqrñsgs; :racun-tuw. - : A. : isll-? rulilnlllfll . . `_ t 1"~'*L-"= !.'{! !!~"'C': '.'I: /-m '4`j~; '_I-. ;I. 'f{{: f;)_AE `_. 'll_. *_'7_lj7f. 'l* 675274111!. at! : fia: :- mama 4`sç'{>f1'/ »* /4i I
  3. 3. (MISA RRLH ILUSITAKO PLWTU ` BERDEEl-&V ETA PUN/ TU BEL TZEKLV AMWALAKEGLV DITUGU ETA EKOTYOKOAJ/ KOKA TU DITZXJ U D8# ZMAILAKs/ "EK avgnamnz aunuzua mam. BATZUZEGIN orruzrE. mam : maav 21052 mau ALWREZTU ; nyam Ms DEZAKEGU A . r _n ` ` "E . r r' `. ' : - ` . “ LIJKO manmoasxzsns _ - . mantu. ? sem! Lucas. ;atau (3 1 . ` _ Navfnuv cmn: aawuzmu r; 'W u u - om AGENDA 27.
  4. 4. 1 A , x QNIMH ZQITEZTE, DEN& MEEKE DAGO ETA. Acara/ aa oLnvpwerAm i . ;awam aunAsa ELKARTEAK ' E , f A1521417!) rxM SA TANTOLAIUDUTE ~ 1 . _ , * ; f . x/Eaacww ARROPA ErA t' ` . v JOSTAILLLAKBIRZILUTZEA IZAN DA i 53/5370 FTA WAH ZUUJETARI * f; ESL? ? ; smw zaman m» 2 GUZUETAN HEAVAKJARTZEN suram 0A #GIRTEL IIACEKGELA GUZTIETAN IPINI DIRA . [IOA/ EN BIDEZ IRAKASLEEI ZEIN IJGISLEEI GELAUKIRTETEAVARGIA! AHATATU BEI/ Al? OELA GOGORARAZI NAP/ I DIEGU.

×