SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
Tiếng Trung Ánh Dương Bài 6-Giáo trình Hán ngữ 1
tiengtrunganhduong.com 1
Tiếng Trung Ánh Dương
BÀI 6-GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ QUYỂN 1
Tiếng Trung Ánh Dương Bài 6-Giáo trình Hán ngữ 1
tiengtrunganhduong.com 2
Bài 6: 我学习汉语 wǒ xuéxí hànyǔ
Tôi học Hán ngữ
Chào mừng các bạn đến với bài học số 6 giáo trình Hán ngữ quyển 1 phiên bản mới
với tiêu đề “我学习汉语- wǒ xuéxí hànyǔ -Tôi học Hán ngữ”. Trong bài học này
chúng ta sẽ học cách hỏi họ tên, quốc tịch và làm quen với hai đại từ nghi vấn cái gì?
Ai?.
• Từ mới
• Bài khóa
• Bài tập.
• Link tải file pdf bài học
1. Từ mới ( Trang 48-50 Giáo trình Hán ngữ 1)
请问 Qǐngwèn: Xin hỏi
问 Wèn: Hỏi, tìm hiểu
贵姓 Guìxìng: Quý danh
姓 Xìng: Họ
叫 Jiào: Gọi, tên là. . .
名字 Míngzi: Tên
哪 nǎ: Nào
国 guó: Quốc gia
中国 zhōngguó: Trung Quốc
德国 déguó: Nước Đức
俄国 éguó: Nước Nga
法国 fǎguó: Nước Pháp
韩国 hánguó: Hàn Quốc
美国 měiguó: Nước Mĩ
日本 Rìběn: Nhật Bản
英国 yīngguó: Nước Anh
人 rén: Người
Tiếng Trung Ánh Dương Bài 6-Giáo trình Hán ngữ 1
tiengtrunganhduong.com 3
学习 xuéxí: Học tập
汉字 hànzì: Chữ Hán
发音 fāyīn: Phát âm
什么 Shénme: Cái gì
书 shū: Sách
谁 Shéi: Ai
杂志 zázhì: Tạp chí
文 wén: Văn
中文 Zhōngwén: Trung Văn
阿拉伯文 Ālābówén: Tiếng Ả Rập
德文 Déwén: Tiếng Đức
俄文 Éwén: Tiếng Nga
日本国 Rìběnguó: Nhật Bản
谁 shuí: Ai
的 De: Trợ từ
那 nà: Kia
法文 Fǎwén: Tiếng Pháp
韩文 Hánwén: Tiếng Hàn
日文 Rìwén: Tiếng Nhật
西班牙文 Xībānyáwén: Tiếng Tây Ban Nha
英文 Yīngwén: Tiếng Anh
朋友 Péngyou: Bạn bè
麦克 màikè: Mike
张东 Zhāngdōng: Trương Đông
Tham khảo video học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ quyển 1 bài số 6 trên
kênh học tiếng Trung của Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương
https://www.youtube.com/watch?v=Kt_-q4wO8QA
- 请问 qǐngwèn: Xin hỏi
Tiếng Trung Ánh Dương Bài 6-Giáo trình Hán ngữ 1
tiengtrunganhduong.com 4
Thường khi bạn muốn hỏi ai đó về một vấn đề gì thì để cụm từ này ở đầu để mang
nghĩa xin phép lịch sự.
Ví dụ:
请问, 银行在哪儿?
Qǐngwèn, yínháng zài nǎr?
Xin hỏi, ngân hàng ở đâu ạ?
贵姓 guìxìng: Quý danh
Đây là cách nói kính trọng (thể hiện lịch sự khi hỏi tên)
Tên của người Trung Quốc gồm 2 phần: phần họ và phần tên, khi hỏi người lạ hoặc
người chưa đến mức rất thân thiết ta thường chỉ hỏi họ của họ, hỏi tên được coi là
không lịch sự lắm.
哪 nǎ: Nào
Đây là một đại từ nghi vấn hay nhầm lẫn với đại từ nghi vấn nǎr
Nếu như đại từ nghi vấn 哪儿 sẽ hỏi cho câu trả lời chỉ nơi chốn thì đại từ nghi vấn
哪 lại trả lời cho cái nào, vật nào, người nào…
哪 + Lượng từ + Danh từ
你是哪国人?
Nǐ shì nǎ guó rén?
Bạn là người nước nào?
哪本书是你的?
Nǎ běn shū shì nǐ de?
Quyển sách nào là của bạn?
什么 shénme: Cái gì
• Dùng độc lập, đằng sau không có gì: Chủ ngữ + động từ + 什么
Ví dụ:
你学什么?
Tiếng Trung Ánh Dương Bài 6-Giáo trình Hán ngữ 1
tiengtrunganhduong.com 5
Nǐ xué shénme?
Bạn học cái gì?
你想吃什么?
Nǐ xiǎng chī shénme?
Bạn muốn ăn cái gì?
• Dùng không độc lập: 什么 + Danh từ?
Ví dụ:
你想买什么书?
Nǐ xiǎng mǎi shénme shū?
Bạn muốn mua sách gì?
你想喝什么酒?
Nǐ xiǎng hē shénme jiǔ?
Bạn muốn uống rượu gì?
谁 shéi/shuí: Ai
Vừa có thể đóng vai trò chủ ngữ vừa có thể đóng vai trò tân ngữ trong câu.
Ví dụ:
你找谁?
Nǐ zhǎo shéi?
Bạn tìm ai?
谁是你的男朋友?
Shéi shì nǐ de nán péngyǒu?
Ai là người yêu của cậu?
的 de: đích (trợ từ)
Cấu Trúc: Định ngữ + 的 + Trung tâm ngữ
Đây là cụm danh từ, dùng khi định ngữ và trung tâm ngữ có mối quan hệ sở hữu,
hoặc định ngữ là cụm tính từ hoặc cụm chủ vị.
Tiếng Trung Ánh Dương Bài 6-Giáo trình Hán ngữ 1
tiengtrunganhduong.com 6
+ Trung tâm ngữ: là đối tượng chính được nhắc đến trong cụm danh từ
+ Định ngữ: là thành phần bổ nghĩa cho trung tâm ngữ
Ví dụ:
我的自行车
Wǒ de zìxíngchē
Xe đạp của tôi
很好的老师
hěn hǎo de lǎoshī
Giáo viên giỏi
他买的词典
tā mǎi de cídiǎn
Từ điển mà anh ấy mua
Từ (danh, tính, động và đại từ) hoặc cụm từ cộng thêm “的” trở thành danh từ. Tiếng
Việt hay dịch là cái. . . .
Ví dụ:
我的
Wǒde
Cái của tôi:
新的是他姐姐的
Xīnde shì tā jiějie de
Cái mới là của chị anh ta
谁的?
Shéide?
Của ai?
Giữa người nói và người nghe đã ngầm hiểu “cái” được nhắc đến.
Tiếng Trung Ánh Dương Bài 6-Giáo trình Hán ngữ 1
tiengtrunganhduong.com 7
Xem thêm bài học cùng chủ đề:
+ Cách sử dụng trợ từ kết cấu 的-de trong khẩu ngữ:
https://tiengtrunganhduong.com/cach-su-dung-tro-tu-ket-cau-de-trong-khau-
ngu.htm
Từ vựng bổ sung:
介绍 jièshào: Giới thiệu
Ví dụ:
今天我给爸爸介绍王老师
Jīntiān wǒ gěi bàba jièshào Wáng lǎoshī
Hôm nay tôi giới thiệu thầy Vương cho bố tôi.
这位是。。。小兰, 你可以给我们介绍吗?
Zhè wèi shì . . . Xiǎo lán, nǐ kěyǐ gěi wǒmen jièshào ma?
Vị này là. . . Tiểu Lan bạn có thể giới thiệu cho chúng tôi được không?
一下儿 yíxiàr: 1 chút
Động từ + 一下儿 (yíxiàr )
Làm gì một chút.
Ví dụ.
等我一下儿!
Děng wǒ yíxiàr !
Đợi tôi một lát
你可以介绍一下儿吗?
Nǐ kěyǐ jièshào yíxiàr ma?
Bạn có thể giới thiệu một chút được không?
来 lái: Đến
Bình thường động từ này có nghĩa là đến, ví dụ:
Tiếng Trung Ánh Dương Bài 6-Giáo trình Hán ngữ 1
tiengtrunganhduong.com 8
我来了!
Wǒ lái le !
Tôi đến rồi đây
Tuy nhiên thử xét trong câu này nhé:
我来介绍一下儿。
wǒ lái jièshào yíxiàr
来 ở đây mang nghĩa ai đó sẽ làm gì bây giờ.
Cùng dịch câu trên nhé! “Bây giờ tôi xin giới thiệu 1 chút.”
Các bạn tải file hướng dẫn luyện viết chữ bài 6 tại link dưới đây, sau đó in ra luyện
viết:
https://tiengtrunganhduong.com/file-luyen-viet-chu-han-giao-trinh-han-ngu-bai-6.
htm
2. Bài khóa ( Trang 46-48_Giáo trình Hán ngữ 1)
(一) 我学习汉语
麦克:请问, 你贵姓?
Màikè : Qǐng wèn, nǐ guìxìng?
Xin hỏi, quý danh của bạn?
张东:我姓张
Zhāng Dōng : Wǒ xìng Zhāng .
Tôi họ Trương
麦克:你叫什么名字?
Màikè : Nǐ jiào shénme míngzi?
Bạn tên là gì?
张东:我叫张东。
Zhāng Dōng: Wǒ jiào Zhāng Dōng
Tiếng Trung Ánh Dương Bài 6-Giáo trình Hán ngữ 1
tiengtrunganhduong.com 9
Tôi tên là Trương Đông
麦克:你是哪国人?
Mài kè : Nǐ shì nǎ guó rén?
Bạn là người nước nào?
张东:我是中国人。你是哪国人?
Zhāng Dōng : Wǒ shì Zhōngguó rén . Nǐ shì nǎ guó rén?
Tôi là người Trung Quốc. Bạn là người nước nào?
麦克:我是美国人。
Mài kè : Wǒ shì Měiguó rén.
Tôi là người Mĩ
张东:你学习什么?
Zhāng Dōng : Nǐ xuéxí shénme?
Bạn học gì?
麦克:我学习汉语。
Mài kè : Wǒ xuéxí hànyǔ
Tôi học tiếng Hán
张东:汉语难吗?
Zhāng Dōng : Hànyǔ nán ma?
Tiếng Hán khó không?
麦克:汉字很难, 发音不太难。
Mài kè : Hànzì hěn nán, fāyīn bú tài nán .
Chữ Hán rất khó, phát âm thì không khó lắm
Xem thêm các bài học liên quan:
+ Tên tiếng Trung:
https://tiengtrunganhduong.com/dich-ho-ten-tieng-viet-sang-tieng-trung.htm
+ Tên các nước trong tiếng Trung
https://tiengtrunganhduong.com/ten-tieng-trung-cac-quoc-gia-va-vung-lanh-
tho.htm
Tiếng Trung Ánh Dương Bài 6-Giáo trình Hán ngữ 1
tiengtrunganhduong.com 10
+ Nghề nghiệp trong tiếng Trung
https://tiengtrunganhduong.com/tu-vung-nghe-nghiep-trong-tieng-trung.htm
(二) 这是什么书
A. 这是什么?
Zhè shì shénme?
Đây là cái gì?
B. 这是书.
Zhè shì shū .
Đây là sách.
A. 这是什么书?
Zhè shì shénme shū?
Đây là sách gì?
B. 这是中文书。
Zhè shì Zhōngwén shū
Đây là sách tiếng Trung
A. 这是谁的书?
Zhè shì shéi de shū?
Đây là sách của ai?
B. 这是老师的书
Zhè shì lǎoshī de shū
Đây lầ sách của thầy giáo
A. 那是什么?
Nà shì shénme?
Kia là cái gì?
B. 那是杂志。
Nà shì zázhì .
Tiếng Trung Ánh Dương Bài 6-Giáo trình Hán ngữ 1
tiengtrunganhduong.com 11
Kia là tạp chí
A. 那是什么杂志?
Nà shì shénme zázhì?
Kia là tạp chí gì?
B. 那是英文杂志。
Nà shì yīngwén zázhì .
Kia là tạp chí tiếng Anh
A. 那是谁的杂志?
Nà shì shéi de zázhì?
Kia là tạp chí của ai?
B. 那是我朋友的杂志。
Nà shì wǒ péngyou de zázhì.
Kia là tạp chí của bạn tôi
Trong bài khóa ngày hôm nay chúng ta làm quen với các mẫu câu hỏi họ tên và giới
thiệu bản thân hay người khác trong phần mở rộng.
Để hỏi quý danh người khác ta dùng mẫu câu:
请问, 你贵姓?
qǐng wèn, nǐ guìxìng?
Và trả lời:
我姓 + họ
Để hỏi tên ta dùng mẫu câu sau:
你叫什么名字?
nǐ jiào shénme míngzi?
Và câu trả lời là:
我叫 + tên
Tiếng Trung Ánh Dương Bài 6-Giáo trình Hán ngữ 1
tiengtrunganhduong.com 12
Ví dụ:
我叫玛丽
Wǒ jiào Mǎlì
Tôi tên là Mary.
我叫大卫
Wǒ jiào Dà Wèi
Tôi tên là David
Ngoài ra ta còn có cách trả lời sau:
我是 + họ tên
Ví dụ:
我是阮芳梅
Wǒ shì Ruǎn Fāng Méi
Tôi tên là Nguyễn Phương Mai
Đó là những cách trả lời khi các bạn được hỏi về họ tên, vậy để mình tự giới thiệu
về bản thân hay mình giới thiệu ai đó thì ta phải nói như thế nào?
• Tự giới thiệu:
我自我介绍一下儿
Wǒ zìwǒ jièshào yíxiàr
Tôi xin tự giới thiệu, tôi họ. . . tôi tên là. . . .
Ví dụ:
大家好!我自我介绍一下儿。我姓王, 叫日明
Dàjiā hǎo ! Wǒ zìwǒ jièshào yíxiàr . Wǒ xìng Wáng, jiào Rìmíng
Xin chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu. Tôi họ Vương, tên là Nhật Minh.
• Giới thiệu người khác:
我来介绍一下儿, 这是。。。这是。。。
Tiếng Trung Ánh Dương Bài 6-Giáo trình Hán ngữ 1
tiengtrunganhduong.com 13
Wǒ lái jièshào yíxiàr, zhè shì . . . zhè shì . . .
Để tôi giới thiệu 1 chút, đây là. . ., đây là. . .
Ví dụ:
我来介绍一下儿, 这是张老师, 这是阮小姐
Wǒ lái jièshào yíxiàr, zhè shì Zhāng lǎoshī, zhèshì Ruǎn xiǎojiě .
Để tôi giới thiệu 1 chút, đây là thầy giáo Trương, còn đây là cô Nguyễn.
Khi giới thiệu về quốc tịch, quê hương bạn có thể dùng các mẫu câu sau:
Chủ ngữ + 是 + quốc gia + 人
Chủ ngữ + 来自 (láizì )+ tên tỉnh /thành phố
Ví dụ.
A. 你是哪国人?
Nǐ shì nǎ guó rén?
Bạn là người nước nào?
B. 我是越南人。 我来自河内。
Wǒ shì yuènán rén . Wǒ láizì hénèi
Tôi là người Việt Nam. Tôi đến từ Hà nội.
3. Bài tập ( Trang 51-54_ Giáo trình Hán ngữ 1)
Sau khi hoàn thành xong bài tập trong sách giáo khoa bạn hãy thử sức với bài tập
dưới đây nha.
Bạn có thể làm bài tập trắc nghiệm sau khi học thuộc bài 6 tại đây:
https://tiengtrunganhduong.com/quiz/giao-trinh-han-ngu-1-bai-6-bai-trac-nghiem-
so-1.htm
Chọn đáp án đúng:
1. “您贵姓”
A. 他姓张
B. 谢谢
C. 我姓黄
Tiếng Trung Ánh Dương Bài 6-Giáo trình Hán ngữ 1
tiengtrunganhduong.com 14
D. 我学汉语
2. “你学习英语吗?
A. 是, 我学习汉语
B. 不, 我学习汉语
C. 英语发音很难
D. 我不学汉语
3. 我姓。。。
A. 张
B. 张东
C. 小张
D. 小东
4. “汉语难不难?
A. 法语很难
B. 我学习汉语
C. 汉字很难, 发音不太难
D. 我叫麦克
Chúc các bạn học Hán ngữ vui vẻ.

More Related Content

What's hot

Âm tiết và âm tố trong tiếng việt - nhóm 2
Âm tiết và âm tố trong tiếng việt - nhóm 2Âm tiết và âm tố trong tiếng việt - nhóm 2
Âm tiết và âm tố trong tiếng việt - nhóm 2QuangLong Dinh
 
Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc
Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộcTư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc
Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộcAnh Dũng Phan
 
Ngày chủ nhật bạn thường làm gì (星期天你常常做什么) chủ đề thi nói chứng chỉ a trun...
Ngày chủ nhật bạn thường làm gì (星期天你常常做什么)  chủ đề thi nói chứng chỉ a trun...Ngày chủ nhật bạn thường làm gì (星期天你常常做什么)  chủ đề thi nói chứng chỉ a trun...
Ngày chủ nhật bạn thường làm gì (星期天你常常做什么) chủ đề thi nói chứng chỉ a trun...Học Huỳnh Bá
 
Mẫu cầu nguyện Taize 5: Sống trong tình Chúa
Mẫu cầu nguyện Taize 5: Sống trong tình ChúaMẫu cầu nguyện Taize 5: Sống trong tình Chúa
Mẫu cầu nguyện Taize 5: Sống trong tình Chúagxduchoa
 
Thành tựu văn minh Trung Hoa
Thành tựu văn minh Trung HoaThành tựu văn minh Trung Hoa
Thành tựu văn minh Trung Hoathaodang312
 
Hướng dẫn cho điểm thuyết trình
Hướng dẫn cho điểm thuyết trìnhHướng dẫn cho điểm thuyết trình
Hướng dẫn cho điểm thuyết trìnhCòi Chú
 
80 câu hỏi trắc nghiệm 6 bài chính trị (có đáp án)
80 câu hỏi trắc nghiệm 6 bài chính trị (có đáp án)80 câu hỏi trắc nghiệm 6 bài chính trị (có đáp án)
80 câu hỏi trắc nghiệm 6 bài chính trị (có đáp án)LeeEin
 
cac lop tu vung trong tieng viet
cac lop tu vung trong tieng vietcac lop tu vung trong tieng viet
cac lop tu vung trong tieng vietatcak11
 
Luận văn: Thực trạng về khả năng tự học của sinh viên các khoa và các hướng h...
Luận văn: Thực trạng về khả năng tự học của sinh viên các khoa và các hướng h...Luận văn: Thực trạng về khả năng tự học của sinh viên các khoa và các hướng h...
Luận văn: Thực trạng về khả năng tự học của sinh viên các khoa và các hướng h...Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
Truyền thông phòng chống tai nạn thương tích đuối nước
Truyền thông phòng chống tai nạn thương tích đuối nướcTruyền thông phòng chống tai nạn thương tích đuối nước
Truyền thông phòng chống tai nạn thương tích đuối nướcjackjohn45
 
CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC VÀ TIẾNG VIỆT
CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC VÀ TIẾNG VIỆT CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC VÀ TIẾNG VIỆT
CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC VÀ TIẾNG VIỆT nataliej4
 
Học tiếng khmer những từ giao tiếp thông thường
Học tiếng khmer những từ giao tiếp thông thườngHọc tiếng khmer những từ giao tiếp thông thường
Học tiếng khmer những từ giao tiếp thông thườngVui Lên Bạn Nhé
 
GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC HỌC - TẬP 1
GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC HỌC - TẬP 1 GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC HỌC - TẬP 1
GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC HỌC - TẬP 1 nataliej4
 
Tổng hợp các câu CA DAO - TỤC NGỮ THEO CHỦ ĐỀ
Tổng hợp các câu CA DAO - TỤC NGỮ THEO CHỦ ĐỀTổng hợp các câu CA DAO - TỤC NGỮ THEO CHỦ ĐỀ
Tổng hợp các câu CA DAO - TỤC NGỮ THEO CHỦ ĐỀBồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
Bài tập nhóm: Các di sản thế giới ở Việt Nam
Bài tập nhóm: Các di sản thế giới ở Việt NamBài tập nhóm: Các di sản thế giới ở Việt Nam
Bài tập nhóm: Các di sản thế giới ở Việt NamShizuka Tsukino
 
Tieu luan triet hoc quan diem ve con nguoi trong triet hoc mac lenin
Tieu luan triet hoc quan diem ve con nguoi trong triet hoc mac leninTieu luan triet hoc quan diem ve con nguoi trong triet hoc mac lenin
Tieu luan triet hoc quan diem ve con nguoi trong triet hoc mac leninSang Tuấn
 
Giáo án Khoa học Lớp 4 cả năm Năm học 2014 - 2015 theo Chuẩn KTKN
Giáo án Khoa học Lớp 4 cả năm Năm học 2014 - 2015 theo Chuẩn KTKNGiáo án Khoa học Lớp 4 cả năm Năm học 2014 - 2015 theo Chuẩn KTKN
Giáo án Khoa học Lớp 4 cả năm Năm học 2014 - 2015 theo Chuẩn KTKNtieuhocvn .info
 

What's hot (20)

Âm tiết và âm tố trong tiếng việt - nhóm 2
Âm tiết và âm tố trong tiếng việt - nhóm 2Âm tiết và âm tố trong tiếng việt - nhóm 2
Âm tiết và âm tố trong tiếng việt - nhóm 2
 
Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc
Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộcTư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc
Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc
 
Ngày chủ nhật bạn thường làm gì (星期天你常常做什么) chủ đề thi nói chứng chỉ a trun...
Ngày chủ nhật bạn thường làm gì (星期天你常常做什么)  chủ đề thi nói chứng chỉ a trun...Ngày chủ nhật bạn thường làm gì (星期天你常常做什么)  chủ đề thi nói chứng chỉ a trun...
Ngày chủ nhật bạn thường làm gì (星期天你常常做什么) chủ đề thi nói chứng chỉ a trun...
 
Mẫu cầu nguyện Taize 5: Sống trong tình Chúa
Mẫu cầu nguyện Taize 5: Sống trong tình ChúaMẫu cầu nguyện Taize 5: Sống trong tình Chúa
Mẫu cầu nguyện Taize 5: Sống trong tình Chúa
 
Thành tựu văn minh Trung Hoa
Thành tựu văn minh Trung HoaThành tựu văn minh Trung Hoa
Thành tựu văn minh Trung Hoa
 
Hướng dẫn cho điểm thuyết trình
Hướng dẫn cho điểm thuyết trìnhHướng dẫn cho điểm thuyết trình
Hướng dẫn cho điểm thuyết trình
 
80 câu hỏi trắc nghiệm 6 bài chính trị (có đáp án)
80 câu hỏi trắc nghiệm 6 bài chính trị (có đáp án)80 câu hỏi trắc nghiệm 6 bài chính trị (có đáp án)
80 câu hỏi trắc nghiệm 6 bài chính trị (có đáp án)
 
cac lop tu vung trong tieng viet
cac lop tu vung trong tieng vietcac lop tu vung trong tieng viet
cac lop tu vung trong tieng viet
 
Ngữ âm học
Ngữ âm họcNgữ âm học
Ngữ âm học
 
Luận văn: Thực trạng về khả năng tự học của sinh viên các khoa và các hướng h...
Luận văn: Thực trạng về khả năng tự học của sinh viên các khoa và các hướng h...Luận văn: Thực trạng về khả năng tự học của sinh viên các khoa và các hướng h...
Luận văn: Thực trạng về khả năng tự học của sinh viên các khoa và các hướng h...
 
Truyền thông phòng chống tai nạn thương tích đuối nước
Truyền thông phòng chống tai nạn thương tích đuối nướcTruyền thông phòng chống tai nạn thương tích đuối nước
Truyền thông phòng chống tai nạn thương tích đuối nước
 
CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC VÀ TIẾNG VIỆT
CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC VÀ TIẾNG VIỆT CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC VÀ TIẾNG VIỆT
CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC VÀ TIẾNG VIỆT
 
Game show Đuổi hình bắt chữ
Game show Đuổi hình bắt chữGame show Đuổi hình bắt chữ
Game show Đuổi hình bắt chữ
 
Học tiếng khmer những từ giao tiếp thông thường
Học tiếng khmer những từ giao tiếp thông thườngHọc tiếng khmer những từ giao tiếp thông thường
Học tiếng khmer những từ giao tiếp thông thường
 
GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC HỌC - TẬP 1
GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC HỌC - TẬP 1 GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC HỌC - TẬP 1
GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC HỌC - TẬP 1
 
Tổng hợp các câu CA DAO - TỤC NGỮ THEO CHỦ ĐỀ
Tổng hợp các câu CA DAO - TỤC NGỮ THEO CHỦ ĐỀTổng hợp các câu CA DAO - TỤC NGỮ THEO CHỦ ĐỀ
Tổng hợp các câu CA DAO - TỤC NGỮ THEO CHỦ ĐỀ
 
Bài tập nhóm: Các di sản thế giới ở Việt Nam
Bài tập nhóm: Các di sản thế giới ở Việt NamBài tập nhóm: Các di sản thế giới ở Việt Nam
Bài tập nhóm: Các di sản thế giới ở Việt Nam
 
Tieu luan triet hoc quan diem ve con nguoi trong triet hoc mac lenin
Tieu luan triet hoc quan diem ve con nguoi trong triet hoc mac leninTieu luan triet hoc quan diem ve con nguoi trong triet hoc mac lenin
Tieu luan triet hoc quan diem ve con nguoi trong triet hoc mac lenin
 
Chude07
Chude07Chude07
Chude07
 
Giáo án Khoa học Lớp 4 cả năm Năm học 2014 - 2015 theo Chuẩn KTKN
Giáo án Khoa học Lớp 4 cả năm Năm học 2014 - 2015 theo Chuẩn KTKNGiáo án Khoa học Lớp 4 cả năm Năm học 2014 - 2015 theo Chuẩn KTKN
Giáo án Khoa học Lớp 4 cả năm Năm học 2014 - 2015 theo Chuẩn KTKN
 

Similar to Bai 6 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)

Bai 3 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)
Bai 3 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)Bai 3 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)
Bai 3 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)Tiếng Trung Ánh Dương
 
Doc thu giao trinh Phat trien Han ngu Nghe So cap 2
Doc thu giao trinh Phat trien Han ngu Nghe So cap 2Doc thu giao trinh Phat trien Han ngu Nghe So cap 2
Doc thu giao trinh Phat trien Han ngu Nghe So cap 2Lê Thảo
 
Pages from 130828 tu hoc tieng trung cho nguoi moi bat dau cuoi cung
Pages from 130828 tu hoc tieng trung cho nguoi moi bat dau cuoi cungPages from 130828 tu hoc tieng trung cho nguoi moi bat dau cuoi cung
Pages from 130828 tu hoc tieng trung cho nguoi moi bat dau cuoi cungmcbooksjsc
 
100dieu ban-co-the-lam-de-cai-thien-tieng-anh-ismartenglish.edu.vn
100dieu ban-co-the-lam-de-cai-thien-tieng-anh-ismartenglish.edu.vn100dieu ban-co-the-lam-de-cai-thien-tieng-anh-ismartenglish.edu.vn
100dieu ban-co-the-lam-de-cai-thien-tieng-anh-ismartenglish.edu.vnanhnguquocte
 
đồNg hành cùng con học tiếng anh
đồNg hành cùng con học tiếng anh đồNg hành cùng con học tiếng anh
đồNg hành cùng con học tiếng anh Light Moon
 
tbg-tieng anh1
tbg-tieng anh1tbg-tieng anh1
tbg-tieng anh1dokim87
 
De cuong tieng anh 1
De cuong tieng anh 1De cuong tieng anh 1
De cuong tieng anh 1dokim87
 
Doc thu Giao trinh phat trien Han ngu noi giao tiep so cap 1
Doc thu Giao trinh phat trien Han ngu noi giao tiep so cap 1Doc thu Giao trinh phat trien Han ngu noi giao tiep so cap 1
Doc thu Giao trinh phat trien Han ngu noi giao tiep so cap 1Lê Thảo
 
Cách học tiếng trung
Cách học tiếng trungCách học tiếng trung
Cách học tiếng trungAn Nhiên
 
Cẩm nang Tân sinh viên KV Hai Bà Trưng
Cẩm nang Tân sinh viên KV Hai Bà TrưngCẩm nang Tân sinh viên KV Hai Bà Trưng
Cẩm nang Tân sinh viên KV Hai Bà TrưngTienganhPasal
 
Tuyển tập sách tự học tiếng Trung cho người mới bắt đầu
Tuyển tập sách tự học tiếng Trung cho người mới bắt đầuTuyển tập sách tự học tiếng Trung cho người mới bắt đầu
Tuyển tập sách tự học tiếng Trung cho người mới bắt đầuTiếng Trung Ánh Dương
 
bài thuyết trình của nhóm 3 nè có ai cần
bài thuyết trình của nhóm 3 nè có ai cầnbài thuyết trình của nhóm 3 nè có ai cần
bài thuyết trình của nhóm 3 nè có ai cầndinhhuuquan2007
 
Hướng dẫn làm bài luận và 30 bài luận Tiếng Anh chuẩn và hay luyện thi THPT Q...
Hướng dẫn làm bài luận và 30 bài luận Tiếng Anh chuẩn và hay luyện thi THPT Q...Hướng dẫn làm bài luận và 30 bài luận Tiếng Anh chuẩn và hay luyện thi THPT Q...
Hướng dẫn làm bài luận và 30 bài luận Tiếng Anh chuẩn và hay luyện thi THPT Q...Thư Viện Số
 
Sstc training hcm - presentation
Sstc  training hcm - presentationSstc  training hcm - presentation
Sstc training hcm - presentationTien Manh Nguyen
 
đIền từ phần 1
đIền từ phần 1đIền từ phần 1
đIền từ phần 1Huynh ICT
 
Doc thu PTHN tong hop so cap 1 tap 2
Doc thu PTHN tong hop so cap 1 tap 2Doc thu PTHN tong hop so cap 1 tap 2
Doc thu PTHN tong hop so cap 1 tap 2Lê Thảo
 
Những kinh nghiệm học tiếng anh siêu hay ho
Những kinh nghiệm học tiếng anh siêu hay hoNhững kinh nghiệm học tiếng anh siêu hay ho
Những kinh nghiệm học tiếng anh siêu hay hoBee Hiep
 
Hướng dẫn làm bài luận và 30 bài luận mẫu dành cho kì thi THPT Quốc Gia 2015
Hướng dẫn làm bài luận và 30 bài luận mẫu dành cho kì thi THPT Quốc Gia 2015Hướng dẫn làm bài luận và 30 bài luận mẫu dành cho kì thi THPT Quốc Gia 2015
Hướng dẫn làm bài luận và 30 bài luận mẫu dành cho kì thi THPT Quốc Gia 2015Thùy Linh
 

Similar to Bai 6 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong) (20)

Bai 3 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)
Bai 3 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)Bai 3 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)
Bai 3 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)
 
Unit20
Unit20Unit20
Unit20
 
Doc thu giao trinh Phat trien Han ngu Nghe So cap 2
Doc thu giao trinh Phat trien Han ngu Nghe So cap 2Doc thu giao trinh Phat trien Han ngu Nghe So cap 2
Doc thu giao trinh Phat trien Han ngu Nghe So cap 2
 
Pages from 130828 tu hoc tieng trung cho nguoi moi bat dau cuoi cung
Pages from 130828 tu hoc tieng trung cho nguoi moi bat dau cuoi cungPages from 130828 tu hoc tieng trung cho nguoi moi bat dau cuoi cung
Pages from 130828 tu hoc tieng trung cho nguoi moi bat dau cuoi cung
 
100dieu ban-co-the-lam-de-cai-thien-tieng-anh-ismartenglish.edu.vn
100dieu ban-co-the-lam-de-cai-thien-tieng-anh-ismartenglish.edu.vn100dieu ban-co-the-lam-de-cai-thien-tieng-anh-ismartenglish.edu.vn
100dieu ban-co-the-lam-de-cai-thien-tieng-anh-ismartenglish.edu.vn
 
đồNg hành cùng con học tiếng anh
đồNg hành cùng con học tiếng anh đồNg hành cùng con học tiếng anh
đồNg hành cùng con học tiếng anh
 
tbg-tieng anh1
tbg-tieng anh1tbg-tieng anh1
tbg-tieng anh1
 
De cuong tieng anh 1
De cuong tieng anh 1De cuong tieng anh 1
De cuong tieng anh 1
 
Doc thu Giao trinh phat trien Han ngu noi giao tiep so cap 1
Doc thu Giao trinh phat trien Han ngu noi giao tiep so cap 1Doc thu Giao trinh phat trien Han ngu noi giao tiep so cap 1
Doc thu Giao trinh phat trien Han ngu noi giao tiep so cap 1
 
Cách học tiếng trung
Cách học tiếng trungCách học tiếng trung
Cách học tiếng trung
 
Cẩm nang Tân sinh viên KV Hai Bà Trưng
Cẩm nang Tân sinh viên KV Hai Bà TrưngCẩm nang Tân sinh viên KV Hai Bà Trưng
Cẩm nang Tân sinh viên KV Hai Bà Trưng
 
Tuyển tập sách tự học tiếng Trung cho người mới bắt đầu
Tuyển tập sách tự học tiếng Trung cho người mới bắt đầuTuyển tập sách tự học tiếng Trung cho người mới bắt đầu
Tuyển tập sách tự học tiếng Trung cho người mới bắt đầu
 
bài thuyết trình của nhóm 3 nè có ai cần
bài thuyết trình của nhóm 3 nè có ai cầnbài thuyết trình của nhóm 3 nè có ai cần
bài thuyết trình của nhóm 3 nè có ai cần
 
Hướng dẫn làm bài luận và 30 bài luận Tiếng Anh chuẩn và hay luyện thi THPT Q...
Hướng dẫn làm bài luận và 30 bài luận Tiếng Anh chuẩn và hay luyện thi THPT Q...Hướng dẫn làm bài luận và 30 bài luận Tiếng Anh chuẩn và hay luyện thi THPT Q...
Hướng dẫn làm bài luận và 30 bài luận Tiếng Anh chuẩn và hay luyện thi THPT Q...
 
Sstc training hcm - presentation
Sstc  training hcm - presentationSstc  training hcm - presentation
Sstc training hcm - presentation
 
đIền từ phần 1
đIền từ phần 1đIền từ phần 1
đIền từ phần 1
 
Doc thu PTHN tong hop so cap 1 tap 2
Doc thu PTHN tong hop so cap 1 tap 2Doc thu PTHN tong hop so cap 1 tap 2
Doc thu PTHN tong hop so cap 1 tap 2
 
____
 ____ ____
____
 
Những kinh nghiệm học tiếng anh siêu hay ho
Những kinh nghiệm học tiếng anh siêu hay hoNhững kinh nghiệm học tiếng anh siêu hay ho
Những kinh nghiệm học tiếng anh siêu hay ho
 
Hướng dẫn làm bài luận và 30 bài luận mẫu dành cho kì thi THPT Quốc Gia 2015
Hướng dẫn làm bài luận và 30 bài luận mẫu dành cho kì thi THPT Quốc Gia 2015Hướng dẫn làm bài luận và 30 bài luận mẫu dành cho kì thi THPT Quốc Gia 2015
Hướng dẫn làm bài luận và 30 bài luận mẫu dành cho kì thi THPT Quốc Gia 2015
 

Recently uploaded

Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaTài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaKhiNguynCngtyTNHH
 
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)Tiếng Nhật Đơn giản
 
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...Nguyen Thanh Tu Collection
 
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minhtrò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minhNguynHuTh6
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdf
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdfKế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdf
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdfhotmail305
 
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (18)

Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
 
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaTài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
 
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)
 
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
 
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
 
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minhtrò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...
 
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdf
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdfKế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdf
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdf
 
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...
 

Bai 6 giao trinh han ngu quyen 1 phien ban moi (Tieng Trung Anh Duong)

 • 1. Tiếng Trung Ánh Dương Bài 6-Giáo trình Hán ngữ 1 tiengtrunganhduong.com 1 Tiếng Trung Ánh Dương BÀI 6-GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ QUYỂN 1
 • 2. Tiếng Trung Ánh Dương Bài 6-Giáo trình Hán ngữ 1 tiengtrunganhduong.com 2 Bài 6: 我学习汉语 wǒ xuéxí hànyǔ Tôi học Hán ngữ Chào mừng các bạn đến với bài học số 6 giáo trình Hán ngữ quyển 1 phiên bản mới với tiêu đề “我学习汉语- wǒ xuéxí hànyǔ -Tôi học Hán ngữ”. Trong bài học này chúng ta sẽ học cách hỏi họ tên, quốc tịch và làm quen với hai đại từ nghi vấn cái gì? Ai?. • Từ mới • Bài khóa • Bài tập. • Link tải file pdf bài học 1. Từ mới ( Trang 48-50 Giáo trình Hán ngữ 1) 请问 Qǐngwèn: Xin hỏi 问 Wèn: Hỏi, tìm hiểu 贵姓 Guìxìng: Quý danh 姓 Xìng: Họ 叫 Jiào: Gọi, tên là. . . 名字 Míngzi: Tên 哪 nǎ: Nào 国 guó: Quốc gia 中国 zhōngguó: Trung Quốc 德国 déguó: Nước Đức 俄国 éguó: Nước Nga 法国 fǎguó: Nước Pháp 韩国 hánguó: Hàn Quốc 美国 měiguó: Nước Mĩ 日本 Rìběn: Nhật Bản 英国 yīngguó: Nước Anh 人 rén: Người
 • 3. Tiếng Trung Ánh Dương Bài 6-Giáo trình Hán ngữ 1 tiengtrunganhduong.com 3 学习 xuéxí: Học tập 汉字 hànzì: Chữ Hán 发音 fāyīn: Phát âm 什么 Shénme: Cái gì 书 shū: Sách 谁 Shéi: Ai 杂志 zázhì: Tạp chí 文 wén: Văn 中文 Zhōngwén: Trung Văn 阿拉伯文 Ālābówén: Tiếng Ả Rập 德文 Déwén: Tiếng Đức 俄文 Éwén: Tiếng Nga 日本国 Rìběnguó: Nhật Bản 谁 shuí: Ai 的 De: Trợ từ 那 nà: Kia 法文 Fǎwén: Tiếng Pháp 韩文 Hánwén: Tiếng Hàn 日文 Rìwén: Tiếng Nhật 西班牙文 Xībānyáwén: Tiếng Tây Ban Nha 英文 Yīngwén: Tiếng Anh 朋友 Péngyou: Bạn bè 麦克 màikè: Mike 张东 Zhāngdōng: Trương Đông Tham khảo video học tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ quyển 1 bài số 6 trên kênh học tiếng Trung của Trung tâm Tiếng Trung Ánh Dương https://www.youtube.com/watch?v=Kt_-q4wO8QA - 请问 qǐngwèn: Xin hỏi
 • 4. Tiếng Trung Ánh Dương Bài 6-Giáo trình Hán ngữ 1 tiengtrunganhduong.com 4 Thường khi bạn muốn hỏi ai đó về một vấn đề gì thì để cụm từ này ở đầu để mang nghĩa xin phép lịch sự. Ví dụ: 请问, 银行在哪儿? Qǐngwèn, yínháng zài nǎr? Xin hỏi, ngân hàng ở đâu ạ? 贵姓 guìxìng: Quý danh Đây là cách nói kính trọng (thể hiện lịch sự khi hỏi tên) Tên của người Trung Quốc gồm 2 phần: phần họ và phần tên, khi hỏi người lạ hoặc người chưa đến mức rất thân thiết ta thường chỉ hỏi họ của họ, hỏi tên được coi là không lịch sự lắm. 哪 nǎ: Nào Đây là một đại từ nghi vấn hay nhầm lẫn với đại từ nghi vấn nǎr Nếu như đại từ nghi vấn 哪儿 sẽ hỏi cho câu trả lời chỉ nơi chốn thì đại từ nghi vấn 哪 lại trả lời cho cái nào, vật nào, người nào… 哪 + Lượng từ + Danh từ 你是哪国人? Nǐ shì nǎ guó rén? Bạn là người nước nào? 哪本书是你的? Nǎ běn shū shì nǐ de? Quyển sách nào là của bạn? 什么 shénme: Cái gì • Dùng độc lập, đằng sau không có gì: Chủ ngữ + động từ + 什么 Ví dụ: 你学什么?
 • 5. Tiếng Trung Ánh Dương Bài 6-Giáo trình Hán ngữ 1 tiengtrunganhduong.com 5 Nǐ xué shénme? Bạn học cái gì? 你想吃什么? Nǐ xiǎng chī shénme? Bạn muốn ăn cái gì? • Dùng không độc lập: 什么 + Danh từ? Ví dụ: 你想买什么书? Nǐ xiǎng mǎi shénme shū? Bạn muốn mua sách gì? 你想喝什么酒? Nǐ xiǎng hē shénme jiǔ? Bạn muốn uống rượu gì? 谁 shéi/shuí: Ai Vừa có thể đóng vai trò chủ ngữ vừa có thể đóng vai trò tân ngữ trong câu. Ví dụ: 你找谁? Nǐ zhǎo shéi? Bạn tìm ai? 谁是你的男朋友? Shéi shì nǐ de nán péngyǒu? Ai là người yêu của cậu? 的 de: đích (trợ từ) Cấu Trúc: Định ngữ + 的 + Trung tâm ngữ Đây là cụm danh từ, dùng khi định ngữ và trung tâm ngữ có mối quan hệ sở hữu, hoặc định ngữ là cụm tính từ hoặc cụm chủ vị.
 • 6. Tiếng Trung Ánh Dương Bài 6-Giáo trình Hán ngữ 1 tiengtrunganhduong.com 6 + Trung tâm ngữ: là đối tượng chính được nhắc đến trong cụm danh từ + Định ngữ: là thành phần bổ nghĩa cho trung tâm ngữ Ví dụ: 我的自行车 Wǒ de zìxíngchē Xe đạp của tôi 很好的老师 hěn hǎo de lǎoshī Giáo viên giỏi 他买的词典 tā mǎi de cídiǎn Từ điển mà anh ấy mua Từ (danh, tính, động và đại từ) hoặc cụm từ cộng thêm “的” trở thành danh từ. Tiếng Việt hay dịch là cái. . . . Ví dụ: 我的 Wǒde Cái của tôi: 新的是他姐姐的 Xīnde shì tā jiějie de Cái mới là của chị anh ta 谁的? Shéide? Của ai? Giữa người nói và người nghe đã ngầm hiểu “cái” được nhắc đến.
 • 7. Tiếng Trung Ánh Dương Bài 6-Giáo trình Hán ngữ 1 tiengtrunganhduong.com 7 Xem thêm bài học cùng chủ đề: + Cách sử dụng trợ từ kết cấu 的-de trong khẩu ngữ: https://tiengtrunganhduong.com/cach-su-dung-tro-tu-ket-cau-de-trong-khau- ngu.htm Từ vựng bổ sung: 介绍 jièshào: Giới thiệu Ví dụ: 今天我给爸爸介绍王老师 Jīntiān wǒ gěi bàba jièshào Wáng lǎoshī Hôm nay tôi giới thiệu thầy Vương cho bố tôi. 这位是。。。小兰, 你可以给我们介绍吗? Zhè wèi shì . . . Xiǎo lán, nǐ kěyǐ gěi wǒmen jièshào ma? Vị này là. . . Tiểu Lan bạn có thể giới thiệu cho chúng tôi được không? 一下儿 yíxiàr: 1 chút Động từ + 一下儿 (yíxiàr ) Làm gì một chút. Ví dụ. 等我一下儿! Děng wǒ yíxiàr ! Đợi tôi một lát 你可以介绍一下儿吗? Nǐ kěyǐ jièshào yíxiàr ma? Bạn có thể giới thiệu một chút được không? 来 lái: Đến Bình thường động từ này có nghĩa là đến, ví dụ:
 • 8. Tiếng Trung Ánh Dương Bài 6-Giáo trình Hán ngữ 1 tiengtrunganhduong.com 8 我来了! Wǒ lái le ! Tôi đến rồi đây Tuy nhiên thử xét trong câu này nhé: 我来介绍一下儿。 wǒ lái jièshào yíxiàr 来 ở đây mang nghĩa ai đó sẽ làm gì bây giờ. Cùng dịch câu trên nhé! “Bây giờ tôi xin giới thiệu 1 chút.” Các bạn tải file hướng dẫn luyện viết chữ bài 6 tại link dưới đây, sau đó in ra luyện viết: https://tiengtrunganhduong.com/file-luyen-viet-chu-han-giao-trinh-han-ngu-bai-6. htm 2. Bài khóa ( Trang 46-48_Giáo trình Hán ngữ 1) (一) 我学习汉语 麦克:请问, 你贵姓? Màikè : Qǐng wèn, nǐ guìxìng? Xin hỏi, quý danh của bạn? 张东:我姓张 Zhāng Dōng : Wǒ xìng Zhāng . Tôi họ Trương 麦克:你叫什么名字? Màikè : Nǐ jiào shénme míngzi? Bạn tên là gì? 张东:我叫张东。 Zhāng Dōng: Wǒ jiào Zhāng Dōng
 • 9. Tiếng Trung Ánh Dương Bài 6-Giáo trình Hán ngữ 1 tiengtrunganhduong.com 9 Tôi tên là Trương Đông 麦克:你是哪国人? Mài kè : Nǐ shì nǎ guó rén? Bạn là người nước nào? 张东:我是中国人。你是哪国人? Zhāng Dōng : Wǒ shì Zhōngguó rén . Nǐ shì nǎ guó rén? Tôi là người Trung Quốc. Bạn là người nước nào? 麦克:我是美国人。 Mài kè : Wǒ shì Měiguó rén. Tôi là người Mĩ 张东:你学习什么? Zhāng Dōng : Nǐ xuéxí shénme? Bạn học gì? 麦克:我学习汉语。 Mài kè : Wǒ xuéxí hànyǔ Tôi học tiếng Hán 张东:汉语难吗? Zhāng Dōng : Hànyǔ nán ma? Tiếng Hán khó không? 麦克:汉字很难, 发音不太难。 Mài kè : Hànzì hěn nán, fāyīn bú tài nán . Chữ Hán rất khó, phát âm thì không khó lắm Xem thêm các bài học liên quan: + Tên tiếng Trung: https://tiengtrunganhduong.com/dich-ho-ten-tieng-viet-sang-tieng-trung.htm + Tên các nước trong tiếng Trung https://tiengtrunganhduong.com/ten-tieng-trung-cac-quoc-gia-va-vung-lanh- tho.htm
 • 10. Tiếng Trung Ánh Dương Bài 6-Giáo trình Hán ngữ 1 tiengtrunganhduong.com 10 + Nghề nghiệp trong tiếng Trung https://tiengtrunganhduong.com/tu-vung-nghe-nghiep-trong-tieng-trung.htm (二) 这是什么书 A. 这是什么? Zhè shì shénme? Đây là cái gì? B. 这是书. Zhè shì shū . Đây là sách. A. 这是什么书? Zhè shì shénme shū? Đây là sách gì? B. 这是中文书。 Zhè shì Zhōngwén shū Đây là sách tiếng Trung A. 这是谁的书? Zhè shì shéi de shū? Đây là sách của ai? B. 这是老师的书 Zhè shì lǎoshī de shū Đây lầ sách của thầy giáo A. 那是什么? Nà shì shénme? Kia là cái gì? B. 那是杂志。 Nà shì zázhì .
 • 11. Tiếng Trung Ánh Dương Bài 6-Giáo trình Hán ngữ 1 tiengtrunganhduong.com 11 Kia là tạp chí A. 那是什么杂志? Nà shì shénme zázhì? Kia là tạp chí gì? B. 那是英文杂志。 Nà shì yīngwén zázhì . Kia là tạp chí tiếng Anh A. 那是谁的杂志? Nà shì shéi de zázhì? Kia là tạp chí của ai? B. 那是我朋友的杂志。 Nà shì wǒ péngyou de zázhì. Kia là tạp chí của bạn tôi Trong bài khóa ngày hôm nay chúng ta làm quen với các mẫu câu hỏi họ tên và giới thiệu bản thân hay người khác trong phần mở rộng. Để hỏi quý danh người khác ta dùng mẫu câu: 请问, 你贵姓? qǐng wèn, nǐ guìxìng? Và trả lời: 我姓 + họ Để hỏi tên ta dùng mẫu câu sau: 你叫什么名字? nǐ jiào shénme míngzi? Và câu trả lời là: 我叫 + tên
 • 12. Tiếng Trung Ánh Dương Bài 6-Giáo trình Hán ngữ 1 tiengtrunganhduong.com 12 Ví dụ: 我叫玛丽 Wǒ jiào Mǎlì Tôi tên là Mary. 我叫大卫 Wǒ jiào Dà Wèi Tôi tên là David Ngoài ra ta còn có cách trả lời sau: 我是 + họ tên Ví dụ: 我是阮芳梅 Wǒ shì Ruǎn Fāng Méi Tôi tên là Nguyễn Phương Mai Đó là những cách trả lời khi các bạn được hỏi về họ tên, vậy để mình tự giới thiệu về bản thân hay mình giới thiệu ai đó thì ta phải nói như thế nào? • Tự giới thiệu: 我自我介绍一下儿 Wǒ zìwǒ jièshào yíxiàr Tôi xin tự giới thiệu, tôi họ. . . tôi tên là. . . . Ví dụ: 大家好!我自我介绍一下儿。我姓王, 叫日明 Dàjiā hǎo ! Wǒ zìwǒ jièshào yíxiàr . Wǒ xìng Wáng, jiào Rìmíng Xin chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu. Tôi họ Vương, tên là Nhật Minh. • Giới thiệu người khác: 我来介绍一下儿, 这是。。。这是。。。
 • 13. Tiếng Trung Ánh Dương Bài 6-Giáo trình Hán ngữ 1 tiengtrunganhduong.com 13 Wǒ lái jièshào yíxiàr, zhè shì . . . zhè shì . . . Để tôi giới thiệu 1 chút, đây là. . ., đây là. . . Ví dụ: 我来介绍一下儿, 这是张老师, 这是阮小姐 Wǒ lái jièshào yíxiàr, zhè shì Zhāng lǎoshī, zhèshì Ruǎn xiǎojiě . Để tôi giới thiệu 1 chút, đây là thầy giáo Trương, còn đây là cô Nguyễn. Khi giới thiệu về quốc tịch, quê hương bạn có thể dùng các mẫu câu sau: Chủ ngữ + 是 + quốc gia + 人 Chủ ngữ + 来自 (láizì )+ tên tỉnh /thành phố Ví dụ. A. 你是哪国人? Nǐ shì nǎ guó rén? Bạn là người nước nào? B. 我是越南人。 我来自河内。 Wǒ shì yuènán rén . Wǒ láizì hénèi Tôi là người Việt Nam. Tôi đến từ Hà nội. 3. Bài tập ( Trang 51-54_ Giáo trình Hán ngữ 1) Sau khi hoàn thành xong bài tập trong sách giáo khoa bạn hãy thử sức với bài tập dưới đây nha. Bạn có thể làm bài tập trắc nghiệm sau khi học thuộc bài 6 tại đây: https://tiengtrunganhduong.com/quiz/giao-trinh-han-ngu-1-bai-6-bai-trac-nghiem- so-1.htm Chọn đáp án đúng: 1. “您贵姓” A. 他姓张 B. 谢谢 C. 我姓黄
 • 14. Tiếng Trung Ánh Dương Bài 6-Giáo trình Hán ngữ 1 tiengtrunganhduong.com 14 D. 我学汉语 2. “你学习英语吗? A. 是, 我学习汉语 B. 不, 我学习汉语 C. 英语发音很难 D. 我不学汉语 3. 我姓。。。 A. 张 B. 张东 C. 小张 D. 小东 4. “汉语难不难? A. 法语很难 B. 我学习汉语 C. 汉字很难, 发音不太难 D. 我叫麦克 Chúc các bạn học Hán ngữ vui vẻ.