Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jongeren en digitale media anno 2012

644 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jongeren en digitale media anno 2012

 1. 1. Jongeren endigitale media Bieke Zaman KU Leuven – iMindsGastcollege KULeuven “educatie en mediagebruik” S0C84A, prof. dr. S. Eggermont 2012
 2. 2. 10 ‘digitale generatie ’ mythes
 3. 3. Dankzij technologische ontwikkelingen is het media-aanbod van kinderen sterk toegenomen en gediversifieerder
 4. 4. 1997• slechts 1/3 gezinnen een „snelle‟ computer; 1/3 zelfs geen PC• Computer = tekstverwerker• Cd-rom games of gameboy• Inbellen op internet (breedband pas na 2000)
 5. 5. 2010-2011• 87% Belgische huishoudens met kinderen hebben min. 1 computer –84% heeft ook internettoegang• In een Nederlands huishouden heeft men gemiddeld bijna 4 toestellen gaande van laptop, computer , smartphones, tablets, game consoles…
 6. 6. Bezit van digitale media in het gezin en het gebruik door de 3 tot 6-jarige (in procenten)Bron: Mijn Kind Online 2011 (data verzameld in Nederland)
 7. 7. Bezit van digitale media in een typisch Amerikaans gezin met kinderen tussen 0 en 8 jaar (in procenten)Bron: Zero to Eight: Children’s Media use in America (data verzameld in Amerika in 2011, survey bij 1384 ouders)
 8. 8. Een technologische revolutie of Een inhoudelijke revolutie?
 9. 9. PcGameconsolesMobielespelconsoleTablet pcsMobieletelefoons
 10. 10. Dus zonder inhoud, geen waarde...• Communicatiediensten• User-generated content• Internet ~ audiovisuele media (YouTube)• Meer aangepaste inhoud, games... nieuwe media = nieuwe toepassingen
 11. 11. De “digital natives” zijn alwetend
 12. 12. 1/3 vd9-16j “JA” 1/3 vd9-16j “NEEN” 2/3 vd9-10j “NEEN”Hebben jongeren hetgevoel meer te wetendan hun ouders m.b.t.internetgebruik? http://www.flickr.com/photos/brianauer/4739236398/in/photostream/
 13. 13. Hun informatievaardigheden worden vaak overschat• Klikken eindeloos door• Maken tikfouten• Wat je wel en niet kan zeggen en laten zien• Herkenning van reclame• Auteursrecht• Afscherming persoonlijke gegevens• Zoeken, vinden, beoordelen, verwerken !
 14. 14. Maar…. risico’s leiden niet noodzakelijktot schadeBv. de rol van digital skills (frequentergebruik leidt vaak tot meer digitalevaardigheden)Bv. de gepercipieerde ernst (bv. ontvangenseksueel getinte afbeelding of seksueelgetinte sms versus online pesten)
 15. 15. Sommige minderheidsgroepen worden met extra uitdagingen geconfronteerd, groepen die benadeeld zijn door een gebrek aan • economisch of cultureel capitaal of • door hun sociale of psychologische kwetsbaarheid.http://www.flickr.com/photos/brianauer/4739236398/in/photostream/
 16. 16. Elke jongere creëert zijn eigen online inhoud
 17. 17. Mediagebruik en –voorkeuren?De meeste jongeren gebruikendigitale media en internet op een„passieve‟ manier, en consumerenhet als een massaproduct
 18. 18. 100 % gaming en school http://http://www.flickr.com/photos/sir_gon/6117062349/in/photostream/
 19. 19. 1. Als een massaproduct gaming school video clips http://www.flickr.com/photos/23963573@N08/3606295240/in/photostream/
 20. 20. 2. Als communicatiemiddel social networking instant messaging email nieuws http://www.flickr.com/photos/mrdelucas/2244879485/in/photostream/
 21. 21. 3. Als een gespecialiseerde tool met anderen gamen films en muziek downloaden peer-2-peer content sharing http://www.flickr.com/photos/roland/4997247714/in/photostream/
 22. 22. 4. Als geavanceerde / creatieve tool chatrooms file-sharing blogging virtual worlds http://www.flickr.com/photos/shavar/58717237/in/photostream/
 23. 23. Ladder van mogelijkheden Beter aangepast aan de oudere teenagers dan aan de jongere kinderenhttp://www.flickr.com/photos/pierpaolop/530172898/in/photostream/
 24. 24. Een leeftijdslimiet op SNS’s voorkomt…
 25. 25. Minimumgrens van 13 jaarIn realiteit wordt dit vaak omzeild http://www.flickr.com/photos/rishibando/4660452869/in/photostream/
 26. 26. <13-jarigen nemenweinig acties terbescherming vanpers.geg.Ouderlijke bemiddelingkan effectief zijn omaanmaak profiel uit testellen http://www.flickr.com/photos/sheepies/4323769732/in/photostream/
 27. 27. Jongeren zijn sneller geneigd zijn om persoonlijke gegevens vrij te geven dan volwassenen. Echter, ze zijn daarom niet minder bewust van hun privacy. http://www.flickr.com/photos/haagsuitburo/3697485392/in/photostream/ /
 28. 28. Gebruiksvriendelijkheid?Zeggen niet te weten hoe ze hunprivacy-settings moetenaanpassen:Bijna ½ vd 9- tot12-jarigen¼ vd 13- tot 16-jarigen Het gerapporteerde privacybesef is vaak maar een topje van de ijsberg van wat de privacymogelijkheden
 29. 29. Vanuit het standpunt van dejongeren wegen deprivacyrisico’s vaak niet optegen de voordelen van deSNS, zelfs wanneer men eennegatievere ervaring had. Het idee dat men zijn/haar pers. geg. kan beschermen is vaak al voldoende, en resulteert daarom niet per se in een effectieve restrictie
 30. 30. Elke online jongere komt wel porno tegen
 31. 31. • 23 % van de 9-tot 16-jarigen geeft aan pornografisch(e getinte) inhoud gezien te hebben in het afgelopen jaar – In het algemeen vaker de oudere tieners en ook vaker jongens – Hoewel de oudsten vaker en meer expliciete inhouden zagen, gaven zij in het algemeen aan er minder mee in te zitten dan de jongere tieners
 32. 32. Media bezorgdheid Bezorgdheidvan de jongerenonline porno pesten „sexting‟ negatieve UGCpesten misbruik persoonlijke datanieuwe mensen offline ontmoeten
 33. 33. pesten Grootste bezorgdheid Ook al worden ze er niet vaak mee geconfronteerd http://www.flickr.com/photos/48304881@N05/5240756741/in/photostream/
 34. 34. De pesters zijn de slechteriken
 35. 35. 60 % van de pesters (online & offline) zijn zelf ook al gepest geworden!
 36. 36. ‘fatalistische’ reactie  jongere kinderen  laag self-efficacy  lager op ladder online mglh & minder online  psychologische moeilijkheden  vaker jongens Proactieve reactie  oudere kinderen  hoger self-efficacy  jongeren hoger op ladder online mglh & meer online  vaker meisjes Communicatieve reactie  vaker meisjeshttp://www.flickr.com/photos/lcummings/5992352038/in/photostream/
 37. 37. Nieuwe online contacten zijnvreemde mensen
 38. 38. Bezorgdheid volwassene: Zal mijn kind vreemde mensen tegenkomen?De meerderheid vanonline contacten betreffenmensen die het kind kenthttp://www.flickr.com/photos/rachelrusinski/323855042/in/photostream/
 39. 39. Vreemde mensen tegenkomen? =gevaarlijk Verschil tussen nieuwe „vreemde‟ contacten maken versus die nieuwe online contacten offline ontmoeten. Dat laatste gebeurt opvallend minder frequent. Nieuwe vrienden maken =„fun‟ laagdrempelighttp://www.flickr.com/photos/rachelrusinski/323855042/in/photostream/
 40. 40. Kinderen gaan pas online als ze kunnen lezen
 41. 41. • Kinderen doen tegenwoordig voor 4 jaar al eerste hun internetervaring op, ondanks lees- , cognitieve of motorische beperkingen• Vlaanderen: ong. 70% van de kleuters is al online geweest – Tot zelfs 1/3 van de 2,5- tot 3-jarigen• Gemiddelde leeftijd voor het eerst online=+/- 3,5 j• Geen verschil tussen jongens of meisjes m.b.t digitale mediagebruik – Uitz. Gebruik consolegames en voorkeur type games
 42. 42. Het begint met de fascinatie voor bewegendebeelden…
 43. 43. En filmpjes (You Tube) Pc Game consoles Mobiele spelconsole Tablet pcs Mobiele telefoons http://www.flickr.com/photos/chr1sp/2718006854/sizes/z/in/photostream/
 44. 44. Al snel volgen interactievespelletjes
 45. 45. De mogelijkheden nemenalsmaar toe, dankzijnieuwe, intuïtievereinteracties Source: Zero To Eight: Children’s media use in America
 46. 46. Aandacht! – Controle – Navigatie – Visuele – Interactiviteit – Samenspel www.flickr.com/photos/dcmetroblogger/5753293705/
 47. 47. Controle ouders t.a.v. mediagebruikkleuter?Wat? – Duur – Moment – Inhoud• Vooral duur – Sommigen vaste regels – Meesten flexibel• Qua inhoud: – Nog niet bezorgd – Maar neemt toe met de leeftijd kind
 48. 48. • De ouders blijven meestal in de buurt van de peuter/kleuter,• In somme gevallen blijven ze ook naast het kind zitten• Slechts een minderheid heeft software geïnstalleerd (kindvriendelijke webomgeving)• Computer meestal nog op centrale plaats
 49. 49. Hulp ouders?Oudste kleuters, een zekere autonomie • herkennen bepaalde afbeeldingen, symbolen zoals pijltje, terugknop, bookmark , woorden als „play‟ of „speel‟ • Eerste zoekopdrachten cf. vb. Sp-> speeleiland autocompletion list „eerste is juiste”
 50. 50. Maar …• Afhankelijkheid – openen van site, installeren van app…• Veel fouten – per ongeluk in de settings, vastzitten door missing plug ins• Kwetsbaar – Reclame, fictie van realiteit• Grote verschillen binnenin leeftijd
 51. 51. Hoe meer digitale vaardigheden,hoe minder onlinerisico’s men loopt
 52. 52. “Risky opportunities” http://www.flickr.com/photos/clickflashphotos/3450592233/in/photostream/
 53. 53. “Risky opportunities” o o Ouder in leeftijd Meer self-efficacy o Sensation-seeking o Meer, langere en gevarieerdere online activiteiten o Meer psychologische problemen o Offline risico‟s o Die hunzelf meer kunnen zijn op het internet http://www.flickr.com/photos/clickflashphotos/3450592233/in/photostream/
 54. 54. Safety sofware helpt jongeren om hun online veiligheid aan te pakken
 55. 55. Filtervoorkeurenaanpassen
 56. 56. Om veiligheid tegaranderen zijntechnogische restrictiesvaak niet toereikend.Digital skills ensleutelfiguren zijnbelangrijker. http://www.flickr.com/photos/striatic/241843728/
 57. 57. De volgende sleutelfiguren spelen een belangrijkemediërende of adviesverstrekkende rol:1. Ouders2. Leerkrachten – Voor low SES en voor de oudste tieners, belangrijkste adviesverstrekker3. Peers – meest praktisch: bv. helpen bij een concrete moeilijkheid – Vaak op gedeelde derde plaats: andere familieleden
 58. 58. De rol van de ouder= belangrijk!Verschillende manieren van begeleiding• Communicatief• Restrictief• Sturend• Rel. vrije houding http://www.flickr.com/photos/striatic/241843728/
 59. 59. De rol van de ouder is dubbel  Wordt als nuttig gepercipeerd (vooral onder 9-12 jarigen)  Maar tevens ook als limiterend, iets te negerenhttp://www.flickr.com/photos/striatic/241843728/
 60. 60. Bij vrienden Slaapkamer Mobiel Meerderh. ouders geeft aan zoveel mogelijk in de buurt te blijven wanneer hun kind online is.http://www.flickr.com/photos/stuartpilbrow/3677378439/in/photostream/
 61. 61. “Parental mediation”• De meeste ouders praten over het internetgebruik van hun kind• En trachten zoveel mogelijk in de buurt te blijven“parental awareness”• Ouders zijn vaak niet goed op de hoogte van de onwenselijke ervaringen die hun kinderen online meemaakten
 62. 62. Bedankt Bieke Zaman
 63. 63. Bronnen• Livingstone, S., Haddon, L., Gorzig, A. & Olafsson, K. (2011) EU Kids Online II. London: The London School of Economics and Political Science• De Haan, J., & Pijpers, R. (2010). Contact! Kinderen en nieuwe media. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.• Valkenburg, 2008- Rideout, Vandewater & Wartella 2003- Barr, Calvert, Rideout, Strouse & Woolard, 2005- Huang, Lee, Vandewater, Rideout, Shim & Wartella, 2007- Findahl, 2009- Brouwer e.a. 2011• Zero to Eight: Childrens Media Use in America, A Common Sense Media Research Study, October 25, 2011• Lewis, K., Kaufman, J., Christakis, N. The Taste for Privacy. Journal of Computer-Mediated Communication,2008.• Fogel, J. & Nehmad, E. (2009). Internet social network communities: Risk taking, trust and privacy concerns. Computers in human behavior, 25(1), p. 153-160.• Debatin, Bernhard, Lovejoy, Jennette P., Horn, Ann-Kathrin, et al. (2009). Facebook and online privacy: attitudes, behaviors and unintended consequences. Journal of computer-mediated communication, 15(1), p. 83-108.

×