Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pppb slide

430 views

Published on

slide

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pppb slide

  1. 1. PROFIL PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB) • 6 bahagian dalam PPPB A. Peranan dan tanggungjawab B. Pelan Pembangunan Profesional C. Sumbangan Kepada Organisasi D. Bahan Bukti Dalam PdP/Kepimpinan E. Anugerah /Pencapaian F. Penilaian PdP/Kepimpinan
  2. 2. PROFIL PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB) • BAHAGIAN A (Peranan Dan Tanggungjawab) 1. Vitae Kurikulum 2. Falsafah Pendidikan Negara 3. Skop Kerja 4. Sasaran Kerja Tahunan
  3. 3. PROFIL PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB) • BAHAGIAN B (Pelan Pembangunan Profesional) 1. Matlamat Pengajaran/Kepimpinan Masa Hadapan 2. Cadangan Aktiviti Untuk Penambahbaikan 3. Penyertaan Dalam Aktiviti PPB TOV TARGET KAJIAN TINDAKAN, PEMULIHAN, PENGAYAAN LADAP, LAMPIRKAN SIJIL BERKAITAN
  4. 4. PROFIL PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB) • BAHAGIAN C (Sumbangan Kepada Organisasi) 1. Senarai Tugas Dan Tanggungjawab 2. Sumbangan Kepada Kpm/Jpn/Ppd 3. Penulisan/Penerbitan Dalam bentuk jadual Penceramah,pembentang, AJK program... Kajian tindakan, Majalah/ ruangan akhbar
  5. 5. PROFIL PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB) • BAHAGIAN D (Bahan Bukti Dalam PdP/Kepimpinan) 1. Sukatan Mata Pelajaran/Rancangan Mengajar Dan Penilaian/Perancangan Strategik 2. Contoh Hasil Kerja Buku rekod, borang pencerapan Borang markah, semakan buku tulis
  6. 6. PROFIL PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB) • BAHAGIAN E (Anugerah /Pencapaian) 1. Anugerah Perkhidmatan 2. Anugerah Dalam Pdp/Kepimpinan/Lain-Lain 3. Jemputan Untuk Konsultasi, Bengkel, Penulisan Dan Lain-Lain
  7. 7. PROFIL PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB) • BAHAGIAN F (Penilaian PdP/Kepimpinan) 1. Bahan Bukti Keberkesanan Pengajaran/Kepimpinan 2. Rakaman Video Pengajaran/Kepimpinan 3. Maklum Balas Dan Penilaian Daripada Murid/Ketua Jabatan

×