Successfully reported this slideshow.

Phan tich va dau tu trai phieu

6,724 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Phan tich va dau tu trai phieu

 1. 1. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO CHỨNG KHOÁN PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU (Bài 1) ThS. Nguyễn Thúy Hoàn Tel: (84 4) 553 5876 Email: hoan_nguyen@srtc.org.vnsrtc.org.vn PT 01/2008 1
 2. 2. NỘI DUNG: Kiến thức cơ bản Lợi ích và Rủi ro trong đầu tư trái phiếu Lợi suất trái phiếu, đường cong lợi suất/cấu trúc kỳ hạn Định giá trái phiếusrtc.org.vn PT 01/2008 2
 3. 3. A – KIẾN THỨC CƠ BẢN 1-Khái niệm Lãi thường kỳ (lãi coupon) Mệnh giá (Face value) Thời gian đáo hạn (maturity)srtc.org.vn PT 01/2008 3
 4. 4. A – KIẾN THỨC CƠ BẢN2 – Phân loại trái phiếu Kỳ hạn Nhà phát hành Định mức tín nhiệm Hình thức thanh toán...srtc.org.vn PT 01/2008 4
 5. 5. A – KIẾN THỨC CƠ BẢN2 – Phân loại trái phiếuKỳ hạn Trái phiếu ngắn hạn Trái phiếu dài hạn Chú ý: Kỳ hạn ảnh hưởng đến độ biến động giá của trái phiếusrtc.org.vn PT 01/2008 5
 6. 6. A – KIẾN THỨC CƠ BẢN2 – Phân loại trái phiếuNhà phát hành Chính phủ Chính quyền địa phương Công ty (trong nước, quốc tế…)srtc.org.vn PT 01/2008 6
 7. 7. A – KIẾN THỨC CƠ BẢN2 – Phân loại trái phiếuĐịnh mức tín nhiệm/mức đảm bảo Trái phiếu hạng đầu tư/TP hạng đầu cơ Trái phiếu có đảm bảo bằng tài sản Trái phiếu không có đảm bảo tài sản…srtc.org.vn PT 01/2008 7
 8. 8. A – KIẾN THỨC CƠ BẢN2 – Phân loại trái phiếuHình thức thanh toán Trái phiếu không trả lãi định kỳ (trái phiếu Zero-coupon) Trái phiếu trả lãi coupon định kỳ…srtc.org.vn PT 01/2008 8
 9. 9. B – LỢI ÍCH VÀ RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU Lợi ích đối với các chủ thể phát hành Lợi ích đối với các nhà đầu tư Lợi ích trong điều tiết kinh tế vĩ mô…srtc.org.vn PT 01/2008 9
 10. 10. B – LỢI ÍCH VÀ RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU Rủi ro lãi suất Rủi ro tái đầu tư Rủi ro thanh toán Rủi ro lạm phát Rủi ro tỷ giá hối đoái Rủi ro thanh khoản…srtc.org.vn PT 01/2008 10
 11. 11. C – LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU1 – Lãi coupon (lợi suất danh nghĩa)2 – Lợi suất hiện hành3 – Lợi suất đáo hạn (YTM)4 – Lợi suất mua lại (YTC)5 – Lợi suất thựcsrtc.org.vn PT 01/2008 11
 12. 12. C – LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU1 – Lãi coupon (lợi suất danh nghĩa)Ví dụ:Nếu lãi coupon hàng năm của một trái phiếu có mệnh giá 100.000đồng là 8.000 đồng thì lợi suất danh nghĩa của trái phiếu đó là baonhiêu? 8.000/100.000 = 0,08 (hay 8%)srtc.org.vn PT 01/2008 12
 13. 13. C – LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU2 – Lợi suất hiện hànhLãi coupon so với giá hiện hành của trái phiếuVí dụ:Một trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng, lợi suất danh nghĩa là8%/năm hiện đang được giao dịch với giá 103.000 đồng, vậy lợisuất hiện hành của trái phiếu này là bao nhiêu? 8.000/103.000 = 0,0777 (hay 7,77%)srtc.org.vn PT 01/2008 13
 14. 14. C – LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU3 – Lợi suất đáo hạn (YTM)Mức lợi suất mà tại đó giá trị hiện tại của các luồng thu nhập từ tráiphiếu đúng bằng với giá của trái phiếu.Ví dụ:Một trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng, thời gian đáo hạn là 2 năm, lãicoupon 8%/năm, hiện đang được bán với giá 103.000 đồng. Tính lợisuất khi đáo hạn của trái phiếu? n C M 8 . 000 8 . 000 100 . 000 P = ∑ t=1 + (1 + y ) t (1 + y ) n = + (1 + y ) (1 + y ) 2 + (1 + y ) 2 = 103 . 000 y = 6,36% = YTM srtc.org.vn PT 01/2008 14
 15. 15. C – LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU4 – Lợi suất mua lại (YTC)Tương tự như YTM, chỉ khác, YTC được tính vào thờiđiểm khi trái phiếu được gọi mua.Ví dụ:Một trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng, thời gian đáo hạn là 2 năm, lãicoupon 8%/năm, hiện đang được bán với giá 103.000 đồng. Giả sửsau một năm trái phiếu được gọi mua với giá 105.000 đồng (khôngtính lãi). Tính lợi suất mua lại của trái phiếu? nc C giácall 8.000 105.000 P=∑ + = + = 103.000 t =1 (1 + y) (1 + y) (1 + y) (1 + y) t nc YTC = 9,71% srtc.org.vn PT 01/2008 15
 16. 16. C – LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU 5 – Lợi suất thực Ví dụ: Trái phiếu kỳ hạn 2 năm, mệnh giá 100.000 đồng, lãi coupon 8%/năm. Giả sử sau một năm từ khi phát hành, trái phiếu được giao dịch với giá 101.000 đồng, tính lợi suất thực nếu đầu tư trái phiếu đó và nắm giữ đến khi đáo hạn? 100 .000 − 101 .000 + 8.000 Y= = 0,0693 101 .000srtc.org.vn PT 01/2008 16
 17. 17. C – LỢI SUẤT TRÁI PHIẾUCấu trúc kỳ hạn của lợi suất Mối quan hệ giữa lợi suất đáo hạn và thời gian đến khi đáo hạn của trái phiếu thể hiện thông qua đường cong lợi suất (yield curve) Chú ý: thông thường lợi suất ngắn hạn biến động mạnh hơn lợi suất dài hạn Đường cong lợi suất dốc lên srtc.org.vn PT 01/2008 17
 18. 18. D – ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU Ước tính các dòng tiền sẽ nhận được trong tương lai Ước tính lợi suất đòi hỏi phù hợpsrtc.org.vn PT 01/2008 18
 19. 19. D – ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU1 – ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU THÔNG THƯỜNGGiá trị đồng tiền theo thời gian: FV PV = giá trị hiện tại PV= FV = giá trị tương lai (1+ r)n n = số kỳ r = lãi suất định kỳ (yêu cầu) FV = PV (1 + r ) n t = số kỳ cho tới khi nhận lãi A = dòng tiền đều mỗi kỳGiá trị của các dòng tiền đều n At A⎡ 1 ⎤ PVA = ∑ = ⎢1 − t =1 (1 + r ) t r ⎣ (1 + r )n ⎥ ⎦ n ⎡ (1 + r )n − 1 ⎤ FVA = ∑ A t (1 + r )t = A ⎢ ⎥ t =1 ⎣ r ⎦srtc.org.vn PT 01/2008 19
 20. 20. D – ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾUCông thức tính giá trái phiếu: Giá trị TP = Gtrị hiện tại của + Gtrị hiện tại của mệnh giá TP các khoản coupon C1 C2 C3 Cn M P= + + + ....+ + 1 + r (1 + r) (1 + r) 2 3 (1 + r) (1 + r)n n P = giá trái phiếuhay n = số kỳ n C = lãi coupon Ct M P=∑ r = lãi suất định kỳ (yêu cầu) + M = giá trị mệnh giá t =1 (1 + r ) (1 + r )n t t = số kỳ cho tới khi nhận lãisrtc.org.vn PT 01/2008 20
 21. 21. D – ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾUNếu các khoản lãi coupon bằng nhau ⎡ 1 ⎤ ⎢ 1 − (1 + r ) n ⎥ PVC = C ⎢ ⎥ ⎢ r ⎥ ⎢ ⎣ ⎥ ⎦srtc.org.vn PT 01/2008 21
 22. 22. D – ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU Định giá trái phiếu Zero-coupon có kỳ hạn 5 năm, mệnh giá 1 triệu đồng. Lãi suất yêu cầu của thị trường là 7,5%/năm? M 1 . 000 . 000 P = = = 696 . 558 (1 + r ) n ( 1 + 0 , 075 ) 5srtc.org.vn PT 01/2008 22
 23. 23. D – ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾUGiả sử bạn dự định mua trái phiếu mệnh giá 1triệu đồng, trái phiếu sẽ đáo hạn trong 10 nămnữa, lãi coupon là 9%/năm, trả lãi theo năm.Tính giá của trái phiếu nếu: Lãi suất yêu cầu của thị trường là 8%/năm Lãi suất yêu cầu của thị trường là 12%/năm Lãi suất yêu cầu của thị trường là 9%/nămNhận xét kết quả tính được?srtc.org.vn PT 01/2008 23
 24. 24. D – ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾUGiá của trái phiếu nếu: Lãi suất yêu cầu của thị trường là 8%/năm n Ct M P=∑ + t =1 (1 + r ) (1 + r )n t 10 Ct M 1⎡ 1 ⎤ M P0 = ∑ + = C ⎢1 − 10 ⎥ + t =1 (1 + r ) (1 + r ) t 10 r ⎣ (1 + r ) ⎦ (1 + r )10 P0 = 1,0671 trđsrtc.org.vn PT 01/2008 24
 25. 25. D – ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾUGiá của trái phiếu nếu: Lãi suất yêu cầu của thị trường là 12%/năm n Ct M P=∑ + t =1 (1 + r ) (1 + r )n t 10 Ct M 1⎡ 1 ⎤ M P0 = ∑ + = C ⎢1 − 10 ⎥ + t =1 (1 + r ) (1 + r ) t 10 r ⎣ (1 + r ) ⎦ (1 + r )10 P0 = 0,83049 trđsrtc.org.vn PT 01/2008 25
 26. 26. D – ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾUMối quan hệ giữa lãi coupon, lãi suấtyêu cầu và giá: Lãi suất coupon < lãi suất theo yêu cầu : giá < mệnh giá Lãi suất coupon > lãi suất theo yêu cầu : giá > mệnh giá Lãi suất coupon = lãi suất theo yêu cầu: giá = mệnh giásrtc.org.vn PT 01/2008 26
 27. 27. D – ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾUMối quan hệ giữa lãi suất yêu cầu và giá: Giá và lãi suất yêu cầu của thị trường có quan hệ ngược chiềuMối quan hệ giữa giá trái phiếu và thời giankhi lãi suất không thay đổi: Càng gần thời gian đáo hạn, giá trái phiếu càng tiến về mệnh giásrtc.org.vn PT 01/2008 27
 28. 28. PHÂN TÍCH & ĐẦU TƯ TP (Bài 2) Định giá trái phiếu chuyển đổi Đo lường tính biến động giá của trái phiếu Chiến lược trung hòa rủi ro lãi suất Bài tập ứng dụngsrtc.org.vn PT 01/2008 28
 29. 29. BÀI TẬP Bài tập ôn cuối chương Giả sử bạn đang sở hữu một loại trái phiếu có mệnh giá 1triệu đồng, được phát hành từ năm 2002, thời gian đáo hạn là 10 năm (31/12/2012), lãi coupon trả cuối hàng năm là 8,5%/năm. Lãi suất yêu cầu của thị trường là 10%/năm. Hãy xác định giá trị hiện tại của trái phiếu này? (viết các cách định giá trái phiếu)srtc.org.vn PT 01/2008 29

×