Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Vežbajmo JONSKU VEZU

Biljana Butorović
Izraziti METAL + Izraziti NEMETAL
METAL
Atom METALA otpušta valentni
elektron (ili više njih)

↓
Nastaje POZITIVAN JON
MET...
Litijum – izraziti metal, I gr.PSE
FLUOR – izraziti nemetal. 17.gr.PSE
Litijum u nivou L ima 1 valentni e−
otpušta ga

Fluor u nivou L ima 7 valentnih e −
prima e −
Nastaje pozitivan jon
Nastaje negativan jon
Suprotnosti se privlače
Još primera
Mg (Z = 12) → 12p+ i 12e- →K 2e- L 8e- M 2eCl (Z = 17) → 17p+ i 17e- → K 2e- L 8e- M 7eMg da bi postigao stabi...
Može i ovako
e-

eMg

Cl

Cl

• • Mg•
•

Mg2+

Cl -

Mg Cl2

Cl -
Pokušajte sami
Nagradi jonsku vezu od datih parova
elemenata:
Na (Z = 11) i O (Z= 8)
Mg (Z = 12) i F (Z= 9)
Mg (Z = 12) i ...
Popuni tabelu i odgovori na pitanja
JON
Na+

Broj protona

Broj elektrona

11

F−

Broj neutrona

Maseni broj

12
10

10

...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vežbajmo jonsku vezu

6,269 views

Published on

Namenjeno učenicima 7. razreda

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vežbajmo jonsku vezu

 1. 1. Vežbajmo JONSKU VEZU Biljana Butorović
 2. 2. Izraziti METAL + Izraziti NEMETAL METAL Atom METALA otpušta valentni elektron (ili više njih) ↓ Nastaje POZITIVAN JON METALA NEMETAL Atom NEMETALA prima valentni elektron (ili više njih) ↓ Nastaje NEGATIVAN JON NEMETALA
 3. 3. Litijum – izraziti metal, I gr.PSE
 4. 4. FLUOR – izraziti nemetal. 17.gr.PSE
 5. 5. Litijum u nivou L ima 1 valentni e− otpušta ga Fluor u nivou L ima 7 valentnih e − prima e −
 6. 6. Nastaje pozitivan jon
 7. 7. Nastaje negativan jon
 8. 8. Suprotnosti se privlače
 9. 9. Još primera Mg (Z = 12) → 12p+ i 12e- →K 2e- L 8e- M 2eCl (Z = 17) → 17p+ i 17e- → K 2e- L 8e- M 7eMg da bi postigao stabilnost najbližeg plemenitog gasa(Ne), otpušta svoja 2 valentna e- i postaje 2+ jon, jer ima 2 protona više (12p+,10e-). Cl da bi postigao stabilnost najbližeg plemenitog gasa (Ar), treba da primi 1e-. S obzirom da je Mg otpustio 2e-, potrebna su 2 atoma Cl. Svaki od njih primiće po 1e- i tako će nastati 2 jedanputa negativna jona Cl (17p+, 18e-).
 10. 10. Može i ovako e- eMg Cl Cl • • Mg• • Mg2+ Cl - Mg Cl2 Cl -
 11. 11. Pokušajte sami Nagradi jonsku vezu od datih parova elemenata: Na (Z = 11) i O (Z= 8) Mg (Z = 12) i F (Z= 9) Mg (Z = 12) i O (Z= 8) Na (Z = 11) i F (Z= 9)
 12. 12. Popuni tabelu i odgovori na pitanja JON Na+ Broj protona Broj elektrona 11 F− Broj neutrona Maseni broj 12 10 10 Mg2+ 12 24 O 2− 8 16 1. Ko je veći – atom Na ili njegov jon ? 2. Navedeni su molekuli i jonski parovi, prikazani formulama : Cl2, HCl, NaCl, MgO, N2 , NH3 , NO2 , KCl, Na2 S Koji tip hemijske veze sadrže? 3. Koji od navedenih zapisa predstavljaju katjone? Cl - Na+ H+ F - Mg 2+ S 2- Al 3+

×