Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
HEMIJSKA
SIMBOLIKA
Značenje i upotreba simbola
hemijskih elemenata i molekulskih
formula
HEMIJSKI SIMBOLI
Nazive hemijskih elemenata
predstavljamo uz pomoć SIMBOLA.
H,O,Li,Na,K,Mg,Ca,Al,C,N,P,S,F,Cl,Br,I,
He,F...
KVALITATIVNO
ZNAČENJE SIMBOLA
Svaki simbol predstavlja tačno određeni
hemijski element.
Na primer : O je simbol kiseonik...
KVANTITATIVNO
ZNAČENJE SIMBOLA
Osim što simbol O predstavlja kiseonik,
on u isto vreme ima i
kvantitativno(količinsko) zn...
PRIMERI
5 H – pet atoma vodonika
3 Cl – tri atoma hlora
10 C – deset atoma ugljenika
2 S – dva atoma sumpora
Au – jed...
MOLEKULSKE
FORMULE
Molekulskim formulama predstavljamo
molekule.
Molekuli nastaju udruživanjem dva ili
više istih ili ra...
KVALITATIVNO (OPISNO)
ZNAČENJE
Molekulska formula prikazuje MOLEKULE
ELEMENATA i MOLEKULE JEDINJENJA.
Iz molekulske form...
KVANTITATIVNO
ZNAČENJE
Iz molekulske formule vode vidimo brojčani
odnos atoma pojedinih elemenata u
molekulu.
Odnos atom...
INDEKSI I
KOEFICIJENTI
Broj koji stoji pored simbola elementa u
molekulskoj formuli ( u donjem desnom
uglu), naziva se IN...
INDEKSI I KOEFICIJENTI
Kod vode H2O, indeks (broj 2) pored
vodonika nam kazuje da u molekulu vode
ima 2 atoma vodonika, a...
INDEKSI I KOEFICIJENTI
Ako ispred molekulske formule ne postoji ni
jedan broj, znači da imamo samo jedan
molekul.
Kada i...
P R I M E R I
dvoatomni molekul vodonika – H2
četiri četvoroatomna molekula fosfora – 4 P4
tri molekula jedinjenja koje...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hemijska simbolika

9,615 views

Published on

ya učenike 7. razreda

Published in: Education
 • Be the first to comment

Hemijska simbolika

 1. 1. HEMIJSKA SIMBOLIKA Značenje i upotreba simbola hemijskih elemenata i molekulskih formula
 2. 2. HEMIJSKI SIMBOLI Nazive hemijskih elemenata predstavljamo uz pomoć SIMBOLA. H,O,Li,Na,K,Mg,Ca,Al,C,N,P,S,F,Cl,Br,I, He,Fe,Cu,Zn,Hg,Ag,Au ……
 3. 3. KVALITATIVNO ZNAČENJE SIMBOLA Svaki simbol predstavlja tačno određeni hemijski element. Na primer : O je simbol kiseonika, a H simbol hemijskog elementa vodonika.
 4. 4. KVANTITATIVNO ZNAČENJE SIMBOLA Osim što simbol O predstavlja kiseonik, on u isto vreme ima i kvantitativno(količinsko) značenje – on predstavlja jedan atom kiseonika. Koeficijent ispred simbola (1 se ne piše), predstavlja broj atoma elementa.
 5. 5. PRIMERI 5 H – pet atoma vodonika 3 Cl – tri atoma hlora 10 C – deset atoma ugljenika 2 S – dva atoma sumpora Au – jedan atom zlata
 6. 6. MOLEKULSKE FORMULE Molekulskim formulama predstavljamo molekule. Molekuli nastaju udruživanjem dva ili više istih ili različitih atoma.
 7. 7. KVALITATIVNO (OPISNO) ZNAČENJE Molekulska formula prikazuje MOLEKULE ELEMENATA i MOLEKULE JEDINJENJA. Iz molekulske formule saznajemo od kojih elemenata je sastavljen molekul. Primer: H2O je formula vode. Molekul vode sastavljen je od atoma vodonika i kiseonika.
 8. 8. KVANTITATIVNO ZNAČENJE Iz molekulske formule vode vidimo brojčani odnos atoma pojedinih elemenata u molekulu. Odnos atoma vodonika i kiseonika je 2:1, odnosno voda se sastoji od 2 atoma vodonika i jednog atoma kiseonika.
 9. 9. INDEKSI I KOEFICIJENTI Broj koji stoji pored simbola elementa u molekulskoj formuli ( u donjem desnom uglu), naziva se INDEKS. On nam kazuje koliko atoma tog elementa ulazi u sastav molekula. Indeks 1 se ne piše.
 10. 10. INDEKSI I KOEFICIJENTI Kod vode H2O, indeks (broj 2) pored vodonika nam kazuje da u molekulu vode ima 2 atoma vodonika, a indeks pored kiseonika (broj 1 koji se ne piše), da u molekulu ima 1 atom kiseonika.
 11. 11. INDEKSI I KOEFICIJENTI Ako ispred molekulske formule ne postoji ni jedan broj, znači da imamo samo jedan molekul. Kada imamo više molekula, ispred molekulske formule pišemo KOEFICIJENT, broj koji nam kazuje koliko ima takvih molekula.
 12. 12. P R I M E R I dvoatomni molekul vodonika – H2 četiri četvoroatomna molekula fosfora – 4 P4 tri molekula jedinjenja koje se sastoji iz jednog atoma ugljenika i dva atoma kiseonika – 3 CO2

×