Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Z O T E R O
nekomercijalni softver za organizovanje bibliografskih baza
podataka i automatizovano formatiranje bibliografs...
Bibliografski alati (Reference Managers)
Softverski paketi koji korisniku omogućavaju da samostalno organizuje bibliografs...
Bibliografski alati – hronologija
• 1983. Bookends (za Apple II+),
ProCite
• 1984. Reference Manager
• 1986. EndNote
• 199...
Bibliografski alati – literatura
• “Цитирање литературе и библиографски алати.” Водичи кроз
научне области at Универзитетс...
Zotero
• Nekomercijalni softver otvorenog koda nastao
pod okriljem Centra za istoriju i nove medije
„Roj Rozencvajg“ Unive...
Tehničke karakteristike
• softver otvorenog koda
• dodatak za Mozillu Firefox ili samostalna aplikacija
• može funkcionisa...
Instalacija (https://www.zotero.org/download/)
• Dodatak za Mozillu Firefox
• Trenutna instalacija dodatka
• Potrebno je i...
Dodatak za Mozillu Firefox
Samostalna aplikacija
Dodatak za pretraživač i različiti tipovi sadržaja - Firefox
članak u časopisu
knjiga
poglavlje u knjizi
web strana
video
...
Dodatak za pretraživač i različiti tipovi sadržaja - Chrome
članak u časopisu
knjiga
poglavlje u knjizi
web strana
video
v...
Dodavanje referenci u bazu podataka
• zahvaljujući integraciji sa web pretraživačima, pojedinačne reference i
skupovi refe...
Preuzimanje metapodataka iz PDF datooteka
https://www.zotero.org/support/retrieve_pdf_metadata
Organizovanje baze podataka
• bibliografske jedinice se
organizuju u kolekcije
• ista referenca može se
smestiti u više ko...
Ključne reči
• prilikom preuzimanja
metapodataka iz online baza
podataka, Zotero preuzima i
ključne reči, ako su dostupne
...
Pretraživanje
Jednostavno pretraživanje
Složeno pretraživanje
Beleške
Sinhronizacija
• Baza podataka kreirana u Zoteru može se čuvati i koristiti lokalno, na jednom
računaru. Pored toga, ona s...
Zotero i MS Word
• Nakon instaliranja dodatka za tekst procesor, u MS
Wordu se pojavljuje nova alatna traka
dodavanje
refe...
Kako ubaciti referencu u tekst?
Prilikom ubacivanja prve
reference u tekst,
korisnik treba da izabere
citatni stil.
Citatn...
Kako instalirati citatni stil?
https://www.zotero.org/styles/
Na ovoj adresi može se naći preko 6000 citatnih stilova.
Zotero Style Repository
Kako ubaciti referencu u tekst?
Stariji „klasični“ interfejs: otvara se baza
podataka i korisnik bira željenu referencu.
Z...
Opcija „Multiple Sources“
Bibliografija
Kako promeniti citatni stil ?
Eliminisanje aktivnih polja
Kada je tekst u potpunosti pripremljen, treba eliminisati aktivna
polja, odnosno prekinuti vez...
Zašto treba koristiti bibliografske alate?
• Iako je literatura danas lako dostupna na internetu, bibliografski
alati omog...
Uputstva I literatura
• https://www.zotero.org/support/
• http://lib.irb.hr/web/images/stories/pdf/ZOTE
RO_PRIRUCNIK.pdf
Zotero – nekomercijalni softver za organizovanje bibliografskih baza podataka i automatizovano formatiranje bibliografskih...
Zotero – nekomercijalni softver za organizovanje bibliografskih baza podataka i automatizovano formatiranje bibliografskih...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zotero – nekomercijalni softver za organizovanje bibliografskih baza podataka i automatizovano formatiranje bibliografskih referenci

2,124 views

Published on

Zotero – nekomercijalni softver za organizovanje bibliografskih baza podataka i automatizovano formatiranje bibliografskih referenci

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zotero – nekomercijalni softver za organizovanje bibliografskih baza podataka i automatizovano formatiranje bibliografskih referenci

 1. 1. Z O T E R O nekomercijalni softver za organizovanje bibliografskih baza podataka i automatizovano formatiranje bibliografskih referenci
 2. 2. Bibliografski alati (Reference Managers) Softverski paketi koji korisniku omogućavaju da samostalno organizuje bibliografske baze podataka prilagođene ličnim potrebama, kao i: • direktno preuzimanje bibliografskih podataka iz on-line baza podataka; • preuzimanje bibliografskih podataka putem posredničkih formata (TXT, CSV, RIS, XML itd.) iz: - on-line baza podataka, - drugih bibliografskih programa; • manuelno dodavanje bibliografskih jedinica; • organizovanje podskupova bibliografskih podataka; • pretraživanje; • prebacivanje podataka u druge kompatibilne sisteme; • automatizovano inkorporiranje pojedinačnih referenci u dokumente; • generisanje potpuno organizovanih i adekvatno formatiranih spiskova referenci i njihovo integrisanje u dokumente (najčešće MS Word, Open Ofice, LaTex); • neki od njih omogućavaju razmenu podataka između korisnika i funkcionišu kao društvene mreže.
 3. 3. Bibliografski alati – hronologija • 1983. Bookends (za Apple II+), ProCite • 1984. Reference Manager • 1986. EndNote • 1997. Biblioscape • 1998. Pybliographer • 2001. Refworks, RefDB • 2002. BibDesk (za Mac) • 2003. JabRef (BibTex), refbase • 2004. Sente (za Mac), Wikindx*, CiteULike*, Bibus •komercijalni •nekomercijalni * web servis koji može imati i druge funkcije 2005. Aigaion, BibBase (web) 2006. Zotero 2007. Bebop (BibTex) 2008. Mendeley, WizFolio* 2009. Docear 2010. Qiqqa 2011. ReadCube 2012. SciRef 2013. PaperPile* Prvi bibliografski alati pojavili su se početkom osamdesetih godina XX veka. Ubrzani razvoj i ekspanzija ovih softverskih alata usledili su posle 2000. godine i podudaraju se sa razvojem on-line izdavaštva i akademskih servisa.
 4. 4. Bibliografski alati – literatura • “Цитирање литературе и библиографски алати.” Водичи кроз научне области at Универзитетска библиотека Светозар Марковић. Accessed October 19, 2014. http://unilib.libguides.com/content.php?pid=441025. • “Comparison of Reference Management Software.” Wikipedia, the Free Encyclopedia, October 19, 2014. http://en.wikipedia.org/w/index.php? title=Comparison_of_reference_management_software&oldid=629 840383. • “Comprehensive Comparison of Reference Managers: Mendeley vs. Zotero vs. Docear.” Docear. Accessed October 19, 2014. http://www.docear.org/2014/01/15/comprehensive-comparison- of-reference-managers-mendeley-vs-zotero-vs-docear/.
 5. 5. Zotero • Nekomercijalni softver otvorenog koda nastao pod okriljem Centra za istoriju i nove medije „Roj Rozencvajg“ Univerziteta „Džordž Mejson“ u Virdžiniji, SAD. • Prva verzija programa pojavila se u oktobru 2006. godine.
 6. 6. Tehničke karakteristike • softver otvorenog koda • dodatak za Mozillu Firefox ili samostalna aplikacija • može funkcionisati i kao društvena mreža • podržava Unicode • interfejs na različitim jezicima (zavisi od jezika pretraživača ili, kod samostalne aplikacije, od sistemskih podešavanja) • import i eksport formati Wikipedia Citation Templates, BibTeX, BibLateX, RefWorks, MODS, COinS, Citation Style Language/JSON, refer/BibIX, RIS, TEI, several flavours of RDF, Evernote, EndNote • integracija sa programima za obradu teksta: MS Word, LibreOffice, OpenOffice.org Writer and NeoOffice
 7. 7. Instalacija (https://www.zotero.org/download/) • Dodatak za Mozillu Firefox • Trenutna instalacija dodatka • Potrebno je instalirati dodatak za MS Word ili Open Office (https://www.zotero.org/support/word_processor_plugin_installation) • Samostalna aplikacija • Dodatak za MS Word ili Open Office je uključen u instalaciju • Potrebno je instalirati dodatak za pretraživač http://www.youtube.com/watch?v=NlBSk0ERA-E
 8. 8. Dodatak za Mozillu Firefox
 9. 9. Samostalna aplikacija
 10. 10. Dodatak za pretraživač i različiti tipovi sadržaja - Firefox članak u časopisu knjiga poglavlje u knjizi web strana video više članaka na jednoj web strani teza blog prezentacija saopštenje sa konferencije
 11. 11. Dodatak za pretraživač i različiti tipovi sadržaja - Chrome članak u časopisu knjiga poglavlje u knjizi web strana video više članaka na jednoj web strani
 12. 12. Dodavanje referenci u bazu podataka • zahvaljujući integraciji sa web pretraživačima, pojedinačne reference i skupovi referenci, metapodaci o web stranama i drugim sadržajima mogu se preuzimati direktno iz online baza podataka, akademskih servisa, sa YouTube-a, iz online novina itd. • pretraživanjem po standardnom broju (doi, ISBN itd.) • manuelnim dodavanjem pojedinačnih referenci • preuzimanjem skupova referenci iz drugih bibliografskih alata u RIS, xml, BibTex, RDF, MODS formatu • preuzimanjem metapodataka iz PDF datoteka http://vimeo.com/14188877
 13. 13. Preuzimanje metapodataka iz PDF datooteka https://www.zotero.org/support/retrieve_pdf_metadata
 14. 14. Organizovanje baze podataka • bibliografske jedinice se organizuju u kolekcije • ista referenca može se smestiti u više kolekcija (čime se referenca ne duplira) • korisnik po potrebi može praviti i brisati kolekcije • brisanjem kolekcija ne brišu se reference koje se u njima nalaze
 15. 15. Ključne reči • prilikom preuzimanja metapodataka iz online baza podataka, Zotero preuzima i ključne reči, ako su dostupne • korisnici i sami mogu dodavati ključne reči • radi bolje preglednosti, ključnim rečima se mogu dodeljivati različite boje ključne reči se mogu pretraživati
 16. 16. Pretraživanje Jednostavno pretraživanje Složeno pretraživanje
 17. 17. Beleške
 18. 18. Sinhronizacija • Baza podataka kreirana u Zoteru može se čuvati i koristiti lokalno, na jednom računaru. Pored toga, ona se može čuvati i na udaljenim serveru. Upravo ova činjenica omogućava njeno korišćenje na više različitih računara, a uz pomoć funkcije sinhronizovanja sa Zoterovim serverom. • Da bi se ova funkcija mogla koristiti, treba registrovati korisnički nalog. • Mogu se sinhronizovati metapodaci i prilozi (obično pdf datoteke). • Količina metapodataka koji se mogu pohraniti na Zoterovom serveru nije ograničena. • Limit za besplatnu sinhronizaciju priloga/datoteka je 300 MB. • Kolekcije koje se pohranjuju na Zoterovom serveru mogu se, ako korisnik to želi, deliti sa drugim korisnicima (npr. članovima iste istraživačke grupe) https://www.zotero.org/support/sync
 19. 19. Zotero i MS Word • Nakon instaliranja dodatka za tekst procesor, u MS Wordu se pojavljuje nova alatna traka dodavanje reference dodavanje bibliografije uređivanje reference uređivanje bibliografije osvežavanje podataka (nakon ispravljanja podataka u bazi, pritiskom na ovo dugme, promene se automatski usvajaju i u dokumentu) podešavanja eliminisanje aktivnih polja (prekidanje veze između baze podataka i dokumenta)
 20. 20. Kako ubaciti referencu u tekst? Prilikom ubacivanja prve reference u tekst, korisnik treba da izabere citatni stil. Citatni stil se kasnije može menjati. Novije verzije programa omogućavaju da se reference inkorporiraju u dokument. Ranije to nije bilo moguće. Ova opcija ne radi u starijim verzijama programa.
 21. 21. Kako instalirati citatni stil? https://www.zotero.org/styles/ Na ovoj adresi može se naći preko 6000 citatnih stilova.
 22. 22. Zotero Style Repository
 23. 23. Kako ubaciti referencu u tekst? Stariji „klasični“ interfejs: otvara se baza podataka i korisnik bira željenu referencu. Za ubacivanje više referenci koristiti opciju „Multiple Sources“. Otvara se polje za pretraživanje u koje se unosi ime autora, deo naslova ili ključna reč. Ako treba ubaciti više referenci, nakon potvrđivanja prve, nastaviti sa unosenjem termina za pretraživanje. Reference i bibliografija inkorporirani na ovaj način ostaju u formi aktivnih polja.
 24. 24. Opcija „Multiple Sources“
 25. 25. Bibliografija
 26. 26. Kako promeniti citatni stil ?
 27. 27. Eliminisanje aktivnih polja Kada je tekst u potpunosti pripremljen, treba eliminisati aktivna polja, odnosno prekinuti vezu između referenci u programu za obradu teksta i baze podataka: • sačuvati poslednju verziju sa aktivnim poljima • napraviti kopiju datoteke i u njoj eliminisati aktivna polja. Ovaj korak je veoma važan zato što aktivna polja tokom dalje obrade teksta mogu praviti probleme. Veoma je važno sačuvati i verziju sa aktivnim poljima, za slučaj da u tekst treba dodati nove reference ili naknadno promeniti citatni stil!
 28. 28. Zašto treba koristiti bibliografske alate? • Iako je literatura danas lako dostupna na internetu, bibliografski alati omogućavaju korisnicima da definišu profilisane skupove naučnih radova koji su relevantni za njihovo istraživanje. • Pretraživanje tako profilisane baze podataka mnogo je brže i lakše. • Jednom pohranjeni bibliografski metapodaci, pa i kompletni tekstovi, dostupni su korisniku čak i kada nije u mogućnosti da pristupi određenom akademskom servisu. • Beleške koje korisnik može da pridruži svakoj bibliografskoj jedinici u bazi podataka (i ključne reči koje može da doda) omogućavaju njihovu precizniju kontekstualizaciju. • Ovi alati omogućavaju automatizovano formatiranje bibliografskih referenci i njihovo uključivanje u tekst. • Inicijalni trud uložen u formiranje i organizovanje baze podataka višestruko se isplati, s obzirom na to da se ona može trajno koristiti, pa čak i deliti sa drugim korisnicima.
 29. 29. Uputstva I literatura • https://www.zotero.org/support/ • http://lib.irb.hr/web/images/stories/pdf/ZOTE RO_PRIRUCNIK.pdf

×