Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Улога универзитетске библиотеке у
процесу креирања, похрањивања и
о ећа а ос о орсповећања видљивости докторских
дисертаци...
ММотив и повод
• Искуство и пракса Универзитетске библиотеке
• 2011 – Репозиторијум, 2012 – Етезе
• Депоновање: око 700 ди...
П ф јПрофил студента докторских студија
• Хетерогена група!
– академске традиције и културеакадемске традиције и културе
–...
Шта су други открили?Шта су други открили?
Истраживање 2011: универзитетске библиотеке у Копенхагену, Ослу и БечуИстражива...
Ш ? / 2Шта су други открили? / 2
• Библиографски алати се не користе колико би се
очекивало
• Велики број различитих метод...
Ш ј ?Шта препоручују?
• Предузети одлучне кораке као би се појачали маркетинг и
брендирање
• Понудити ad hoc специјализова...
Ш ј ? / 2Шта препоручују? / 2
• Библиотечки каталог и алати за претраживање треба да
буду што је могуће више интуитивниуду...
Још литературеЈош литературе
• Gullbekk, Eystein, Tove Rullestad, and Maria Carme Torras i Calvo.y
PhD Candidates and the ...
Д сер а јаДисертација
Припрема
- Истраживање
-Прикупљање
Израда
-Писање
Консултације са
Одбрана Чување и коришћење
-Чување...
Обликовање докторскед р
дисертације
• Октобар 2015. – 11
• Укупно:140 студената са 24 факултета УБ
• 6 студената са УНС; У...
ПолазнициПолазници
• Филолошки 40
• Фармацеутски 15р ц у
• Медицински 12
• Економски 10
• Филозофски 8
• ЕТФ 7
ФОН 6• ФОН ...
ДаљеДаље...
• Информација и евиденција, мејлинг листе
• Понуда нових програма (цитатни менаџери и
)др.)
• Понуда другачији...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Uloga univerzitetske biblioteke u prosecu kreiranja, pohranjivanja i povećanja vidljivosti doktorskih disertacija

703 views

Published on

Univerzitetska biblioteka je aktivni učesnik u složenom i zahtevnom procesu nastanka doktorskih disertacija. Izlaganje želi da skrene pažnju, na osnovu rada i iskustva Univerzitetske biblioteke „Svetozar Markovic“, na one faze u tom postupku u kojima je uloga biblioteke narocito znacajna i nezaobilazna. Biće istaknuto da se pred akademsku biblioteku danas, pored očekivane i tradicionalne uloge, kao što je deponovanje ili davanje na korišćenje ovakvog materijala, postavljaju mnogo veći zadaci koji zadiru u sam čin stvaranja disertacija i unapredjenja nastavnog procesa.

Predavanje održano 7. marta 2016. godine u Univezitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ u Beogradu, povodom obeležavanja Nedelje otvorenog obrazovanja 2016.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uloga univerzitetske biblioteke u prosecu kreiranja, pohranjivanja i povećanja vidljivosti doktorskih disertacija

 1. 1. Улога универзитетске библиотеке у процесу креирања, похрањивања и о ећа а ос о орсповећања видљивости докторских дисертацијадисертација Др Драгана Столић У б б “С М ћ”Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” Београд, 7. март 2016. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this li i it htt // ti /li /b /4 0/license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.
 2. 2. ММотив и повод • Искуство и пракса Универзитетске библиотеке • 2011 – Репозиторијум, 2012 – Етезе • Депоновање: око 700 дисертација годишњеДепоновање: око 700 дисертација годишње О б 2015 б• Октобар 2015 – обука докторанада • Докторанди?
 3. 3. П ф јПрофил студента докторских студија • Хетерогена група! – академске традиције и културеакадемске традиције и културе – фазе у истраживачком животу – интернационални или домаћи студенти– интернационални или домаћи студенти – професионални ангажмани стилови учења– стилови учења... Maria-Carme Torras i Calvo: PhD students, Information Literacy and Library User Education: International perspectives Les doctorants et information scientifique 10èmes rencontres FORMIST / 3ème journée d’étude desperspectives, Les doctorants et information scientifique 10èmes rencontres FORMIST / 3ème journée d étude des URFIST Lyon, Villeurbanne 4 juin 2010 https://doctis.files.wordpress.com/2010/06/maria-carme-torras- presentation-en.pdf + студенти докторских студија vs магистри+ студенти докторских студија vs. магистри наука
 4. 4. Шта су други открили?Шта су други открили? Истраживање 2011: универзитетске библиотеке у Копенхагену, Ослу и БечуИстраживање 2011: универзитетске библиотеке у Копенхагену, Ослу и Бечу • Потребни сервиси већ постоје, али нису ефектно предочени циљној групи • Чланци из часописа су идентификовани као најважнији информациони ресурс • Кључна је погодност приступа, материјал који није лако доступан често je занемарен. Вероватно због временског притискапритиска. • Гугл се доста користи током свих фаза, али нарочито на почетку истраживачког процесапочетку истраживачког процеса • Онлајн библиотечки сервиси се много користе, зграде много мањемање • Drachen, Thea Marie, Larsen, Asger Væring, Gullbekk, Eystein, Westbye, Hilde, and Lach, Karin. Information Behaviour and Practices of PhD Students. n.d. http://hprints.org/hprints-00599034.Превод Д. Столић
 5. 5. Ш ? / 2Шта су други открили? / 2 • Библиографски алати се не користе колико би се очекивало • Велики број различитих метода се користи за претраживање и информисаност, то је нешто што се значајно развија током докторских студија • Информационе навике су често установљене много пре докторских студија, оне се даље развијају током њих, али најчешће без подршке библиотека б б б• Надзор и курсеви се траже од библиотеке, али морају бити делотворни, корисни и прилагођени • Drachen, Thea Marie, Larsen, Asger Væring, Gullbekk, Eystein, Westbye, Hilde, and Lach, Karin. Information Behaviour and Practices of PhD Students. n.d. http://hprints.org/hprints-00599034.Превод Д. Столић
 6. 6. Ш ј ?Шта препоручују? • Предузети одлучне кораке као би се појачали маркетинг и брендирање • Понудити ad hoc специјализовану, а не подршку општег карактера • Понудити кратку, специјализовану и конкретну обуку на почетку докторских студија • Библиотеке треба да подучавају студенте докторских студија најефектнијим методама претраге у раним фазама студија Повећати број електронских ресурса доступних онлајн и• Повећати број електронских ресурса доступних онлајн и понудити онлајн помоћ и онлајн курсеве како би се задовољиле потребе студената који раде и / или не могу назадовољиле потребе студената који раде и / или не могу на присуствују лично • Drachen, Thea Marie, Larsen, Asger Væring, Gullbekk, Eystein, Westbye, Hilde, and Lach, Karin. Information Behaviour and Practices of PhD Students. n.d. http://hprints.org/hprints-00599034.Превод Д. Столић
 7. 7. Ш ј ? / 2Шта препоручују? / 2 • Библиотечки каталог и алати за претраживање треба да буду што је могуће више интуитивниуду ј у у • Библиотека треба да одржава и ажурира знање о локалним истраживачким процесима како би омогућилар р ц у развој библиотеке, усмерен према локалним истраживачким заједницама • Библиотеке треба да понуде наменски радни простор (што је нарочито изражено од стране студената из Беча и Осла) • Drachen, Thea Marie, Larsen, Asger Væring, Gullbekk, Eystein, Westbye, Hilde, and Lach, Karin. Information Behaviour and Practices of PhD Students. n.d. http://hprints.org/hprints-00599034.Превод Д. Столић
 8. 8. Још литературеЈош литературе • Gullbekk, Eystein, Tove Rullestad, and Maria Carme Torras i Calvo.y PhD Candidates and the Research Process: The Library's Contribution. Oslo: Universitetsbiblioteket i Oslo, 2013. Karin Lach & Manuela Rohrmoser: The roles of librarians in the• Karin Lach & Manuela Rohrmoser: The roles of librarians in the research and information skills development of PhD students at Vienna Universityy https://iflasatellitetampere2012.files.wordpress.com/2012/08/poster _lach_rohrmoser.pdf
 9. 9. Д сер а јаДисертација Припрема - Истраживање -Прикупљање Израда -Писање Консултације са Одбрана Чување и коришћење -Чување примерка у библиотеци-Прикупљање литературе -Библиографски алати -Консултације са ментором -Обликовање библиотеци -Чување у репозиторијуму -Давање наалати -Формулисање теме -Пријава теме Давање на коришћење -Видљивост на мрежи Пријава теме УБ ФБ УБ ФБ УБ ФБ • За шта још има простора?ј р р
 10. 10. Обликовање докторскед р дисертације • Октобар 2015. – 11 • Укупно:140 студената са 24 факултета УБ • 6 студената са УНС; УБКГ 2, УКМ 1, Унив. Уметности 1,у прив. универзитет 1 • Teме: обликовање дисертације у складу са упутствима Универзитета у Београду, похрањивање дисертације уу у ј у Репозиторијум, видљивост на другим порталима.
 11. 11. ПолазнициПолазници • Филолошки 40 • Фармацеутски 15р ц у • Медицински 12 • Економски 10 • Филозофски 8 • ЕТФ 7 ФОН 6• ФОН 6 • Грађ. / Мат. 5 • Маш / Физ хем / Хем /• Маш. / Физ. хем. / Хем./ ТМФ / Физ. 2 • Гео / ФПН / Вет / Сао / Пр /Гео. / ФПН / Вет. / Сао. / Пр. / Пољ. / ФАСПЕР / РГФ / Арх. / Сто/ 1
 12. 12. ДаљеДаље... • Информација и евиденција, мејлинг листе • Понуда нових програма (цитатни менаџери и )др.) • Понуда другачијих облика едукације (онлајн) • Библиотека као информациони центар заб о е а ао фор ац о це ар за докторанде

×