Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Citatni indeksi, kategorizacija časopisa i bibliometrijski indikatori

1,244 views

Published on

U okviru prezentacije biće dat pregled izvora koji pružaju podatke o citiranosti kao što su Web of Science, Scopus, Google Scholar, kako bi se objasnile sličnosti i razlike među njima i njihovo mesto u evaluaciji rada istraživača. Objasniće se način izrade pregleda citiranih radova u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“, odnosno rezultati koje istraživači dobijaju kada Biblioteci upute zahtev za izradu citiranosti. Predstaviće se i baza Journal Citation Report (JCR) ili SCI liste i druge liste kategorizovanih časopisa. Jedan deo izlaganja biće posvećen drugim bibliometrijskim indikatorima, pre svega Hiršovom indeksu.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Citatni indeksi, kategorizacija časopisa i bibliometrijski indikatori

 1. 1. Цитатни индекси,  категоризација часописа и  библиометријски индикатори Драгана Столић Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ stolic@unilib.bg.ac.rs
 2. 2. Web of Science KoBSON → Servisi → Indeksne baze
 3. 3. Доступност онлајн од 1996. године 1980-1995 CDROM izdanja: SCI, period 1980-1995 - oko 3300 časopisa SSCI, period 1981-1995 - oko 1500 časopisa AHCI, period 1992-1995 - oko 1200 časopisa (BMS Novi Sad) Raniji period, papirno izdanje: 1961-1980 - Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Beograd 1945-1979 - SCI, Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 1956-1979 - SSCI, Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 1975-1991 - AHCI, Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
 4. 4. Претраживање цитираности
 5. 5. Претраживање по презимену аутора на основу приложене библиографије
 6. 6. Преглед добијених резултата
 7. 7. Одбацивање аутоцитата и преузимање хетероцитата и коцитата
 8. 8. Хиршов индекс Више о начину израчунавања Хиршовог индекса Кобсон → Можда вам затреба → Вредновање Рад Ј. Е. Хирша из 2005. у којем је представљен овај индикатор http://www.pnas.org/content/102/46/16569 .full.pdf
 9. 9. h=7
 10. 10. База података Journal Citation Reports настала обрадом резултата из WoS-a; садржи податке о часописима сврстаним по категоријама у оквиру којих су рангирани по импакт фактору → SCI, SSCI листа
 11. 11. Нови JCR Нова JCR платформа омогућује претраживање према више критеријума истовремено.
 12. 12. Претраживање према специфичним критеријумима: часописи у отвореном приступу, часописи који припадају одређеном рангу, распон импакт фактора и др.
 13. 13. Могуће је поређење два или више часописа, као и избор индикатора који ће се приказати.
 14. 14. Преглед одређеног часописа
 15. 15. Доступност SCI или SSCI листе преко сервиса Елечас
 16. 16. Домаћа категоризација
 17. 17. http://wokinfo.com/essays/journ al‐selection‐process/
 18. 18. Српски цитатни индекс
 19. 19. Scopus
 20. 20. Scimago
 21. 21. Google Scholar
 22. 22. Сарадња: WoS и Google Scholar; http://wokinfo.com/googlescholar/
 23. 23. Алтметрија • Подаци (индикатори?) о научном доприносу засновани на  активностима у онлајн окружењу и уз помоћ онлајн алата (tools  and environments) • Наставак наукометрије и вебометрије • Број прегледа и преузимања (viewed, downloads) • Друштвене мреже/дискусије – Facebook, Twitter + блогови,  научне друштвене мреже (ResearchGate, Academia.edu) • Преузимање у цитатним менаџерима (Mendeley, Zotero,  CiteULike) • Цитираност – Google Scholar • Енциклопедија – Wikipedia • Препоручени чланци...
 24. 24. “Предатори” http://scholarlyoa.com/

×