Szövegelemzési módszerek MA Szöveg- és stíluselemzés 2010. április 30-án
Elemzési módok <ul><li>explication de texte – close reading </li></ul><ul><li>eszmetörténeti </li></ul><ul><li>hermeneutik...
1. Explication de texte <ul><li>francia formalista elemzési módszer </li></ul><ul><li>Gustave Lanson </li></ul><ul><li>el...
Explication de texte <ul><li>felépítése-lépései (1): </li></ul><ul><ul><li>a mű keletkezési körülményei (helye a kötetben...
Close reading <ul><li>az explication de texte angolszász változata </li></ul><ul><li>rövidebb szöveg(részlet)etek elemzés...
Close reading <ul><li>1. lépés: tények és részletek felfedezése, megfigyelése a szövegben </li></ul><ul><ul><li>egy részle...
Close reading <ul><li>– 3 tipp (Patricia Kain, Harvard): </li></ul><ul><ul><li>1. szövegolvasás ceruzával a kézben </li>...
2. Eszmetörténeti elemzés <ul><li>kötődik-e az alkotás a korábbi korszakok irodalmi, filozófiai gondolataihoz </li></ul><u...
Wilhelm Dilthey (1833–1911) <ul><li>a szellemtudományokat a természettudományok mellé helyezi, de önálló módszertannal </...
Dilthey <ul><li>természettudomány </li></ul><ul><ul><li>term. jelenségek magyarázata </li></ul></ul><ul><ul><li>módszer: ...
3. Hermeneutika <ul><li>a szerző kitalál egy hőst, akivel narrátorként elmondat egy történetet: Esti Kornél Kosztolányi le...
Hermeneutika <ul><li>az értelmezés elmélete </li></ul><ul><li>minden egyes szó jelentését a szöveg(összefüggés) adja meg ...
Hermeneutika <ul><li>Dilthey, Gadamer, Heidegger </li></ul><ul><li>'szövegmagyarázó, -értelmező' </li></ul><ul><li>Hermés...
Hermeneutika <ul><li>Gadamer: az értelmező legyen: </li></ul><ul><ul><li>nyitott </li></ul></ul><ul><ul><li>tudatában a sa...
4. Strukturalista módszer <ul><li>a szöveget zárt rendszerként kezeli </li></ul><ul><li>az elemei egymástól is és a rends...
Strukturalista módszer <ul><li>a zárt struktúra rétegekből áll </li></ul><ul><li>a rétegek között szerves kapcsolat van: ...
5. Műfajtörténeti elemzés <ul><li>például: novella </li></ul><ul><ul><li>műnem – kisepikai  rövidtörténeti műfajok </li...
6. Narratológiai elemzés <ul><li>az elbeszélői tevékenység vizsgálata </li></ul><ul><li>a történetek struktúrájával foglal...
7. Szemiotikai elemzés <ul><li>szemiotika 'jeltudomány‘: a szöveg mint jelegyüttes </li></ul><ul><li>jeltipológia: ikon, ...
8. Stilisztikai elemzés <ul><li>képrendszer </li></ul><ul><li>hangulat, hangnem </li></ul><ul><li>stilisztikai formák, esz...
9. Grammatikai elemzés <ul><li>nem műelemzés, hanem sajátos szempontú elemzéstípus </li></ul><ul><li>a mű nyelvi kifejezőe...
10. Kognitív nyelvészeti elemzés <ul><li>nem csak irodalmi szövegek </li></ul><ul><li>a szöveg szerkezet és művelet egybe...
(Kognitív) fogalmi metafora <ul><li>absztrakt jelenség leírása konkréttal (forrás- és céltartomány) </li></ul><ul><li>pl. ...
<ul><li>. . . </li></ul>
Források <ul><li>Explication de texte. http://en.wikipedia.org/wiki/Explication_de_Texte [2010. 04. 26.] </li></ul><ul><li...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ir elemzes va

2,070 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,070
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ir elemzes va

 1. 1. Szövegelemzési módszerek MA Szöveg- és stíluselemzés 2010. április 30-án
 2. 2. Elemzési módok <ul><li>explication de texte – close reading </li></ul><ul><li>eszmetörténeti </li></ul><ul><li>hermeneutikai </li></ul><ul><li>strukturalista </li></ul><ul><li>műfajtörténeti </li></ul><ul><li>narratológiai </li></ul><ul><li>szemiotikai </li></ul><ul><li>stilisztikai </li></ul><ul><li>grammatikai </li></ul><ul><li>kognitív nyelvészeti </li></ul>
 3. 3. 1. Explication de texte <ul><li>francia formalista elemzési módszer </li></ul><ul><li>Gustave Lanson </li></ul><ul><li>elemzési szempontok: a szerkezet, a stílus, a képvilág részletes, objektív elemzése </li></ul>
 4. 4. Explication de texte <ul><li>felépítése-lépései (1): </li></ul><ul><ul><li>a mű keletkezési körülményei (helye a kötetben, a szerző életművében és korszakában, a korban) </li></ul></ul><ul><ul><li>a domináns témakör </li></ul></ul><ul><ul><li>szerkezeti felépítés </li></ul></ul><ul><ul><li>részletes elemzés: tartalmi, formai, nyelvi-stilisztikai jegyek </li></ul></ul><ul><ul><li>összegzés </li></ul></ul><ul><li>felépítése-lépései (2): </li></ul><ul><ul><li>történések a műben (de nem konkrétan, inkább átvitt értelemben) </li></ul></ul><ul><ul><li>irodalmi forma és jellemzői </li></ul></ul><ul><ul><li>a mű hangneme </li></ul></ul><ul><ul><li>irodalmi eszközök a műben </li></ul></ul><ul><ul><li>összegzés </li></ul></ul>
 5. 5. Close reading <ul><li>az explication de texte angolszász változata </li></ul><ul><li>rövidebb szöveg(részlet)etek elemzésére alkalmas </li></ul><ul><li>a részletest, egyedit helyezi az általános fölé </li></ul><ul><li>különös hangsúlyt helyez egyes szavak jelentésének értelmezésére, mondatszerkesztésre stb. </li></ul><ul><li>pl. Jacques Derrida: Ulysses Gramophone </li></ul><ul><ul><li>80 oldalas esszé : James Joyce Ulysses ének yes szaváról </li></ul></ul>
 6. 6. Close reading <ul><li>1. lépés: tények és részletek felfedezése, megfigyelése a szövegben </li></ul><ul><ul><li>egy részletre vagy a szöveg egészére koncentrál </li></ul></ul><ul><ul><li>cél: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>minden jellemző leírása (retorika, szerkezet, kulturális kapcsolatok…) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>egy kiválasztott jellemző részletes leírása (pl. ellentétek, történeti vonatkozások) </li></ul></ul></ul><ul><li>2. lépés: elemzés, konklúzió </li></ul>
 7. 7. Close reading <ul><li>– 3 tipp (Patricia Kain, Harvard): </li></ul><ul><ul><li>1. szövegolvasás ceruzával a kézben </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>kulcsszavak, -kifejezések aláhúzása, kiemelése </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>minden meglepő vagy releváns elem kijelölése </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kérdéses szövegrészek megjelölése </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>széljegyzetek </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>2. a kijelöltekben kapcsolatok keresése </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ismétlések, ellentétek, hasonlóságok </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>3. kérdések a kapcsolatokról </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>hogyan? és miért? </li></ul></ul></ul>
 8. 8. 2. Eszmetörténeti elemzés <ul><li>kötődik-e az alkotás a korábbi korszakok irodalmi, filozófiai gondolataihoz </li></ul><ul><li>módosítja vagy kioltja azokat </li></ul><ul><li>elhelyezhető-e a mű alkotásának, publikálásának jelen idejében </li></ul>
 9. 9. Wilhelm Dilthey (1833–1911) <ul><li>a szellemtudományokat a természettudományok mellé helyezi, de önálló módszertannal </li></ul><ul><li>gondolkodás: nem idő fölötti jelenség, hanem változó és fejlődő (egyénben + közösségben) </li></ul><ul><li>nincsenek abszolút szükségszerű, egyszer s mindenkorra meghatározott történelem feletti fogalmaink (filozófia, teológia, bölcsészettudományok) </li></ul><ul><li>viszonylagosság: a történelmiség meghatározza az embert és gondolkodását </li></ul><ul><li>a történelem annak a módnak a története, ahogyan az ember fölfogja és megérti világát </li></ul><ul><li>a fejlődés nem oksági szükségszerűséggel fakad az előzményekből </li></ul>
 10. 10. Dilthey <ul><li>természettudomány </li></ul><ul><ul><li>term. jelenségek magyarázata </li></ul></ul><ul><ul><li>módszer: megfigyelés, vizsgálat </li></ul></ul><ul><ul><li>a megfigyelőre nincs lelki hatása </li></ul></ul><ul><li>szellemtudomány </li></ul><ul><ul><li>kult. jelenségek megértése </li></ul></ul><ul><ul><li>megértés: aktív átélés </li></ul></ul><ul><ul><li>a megértőt is befolyásolja, az én átformálása is </li></ul></ul><ul><ul><li>idegen szellemi tartalmak átvétele (is) </li></ul></ul>
 11. 11. 3. Hermeneutika <ul><li>a szerző kitalál egy hőst, akivel narrátorként elmondat egy történetet: Esti Kornél Kosztolányi lenne vagy az alteregója? </li></ul><ul><li>módszere a szövegből való kiindulás, a szerző személye (életrajza) ilyen szempontból nem fontos </li></ul>
 12. 12. Hermeneutika <ul><li>az értelmezés elmélete </li></ul><ul><li>minden egyes szó jelentését a szöveg(összefüggés) adja meg </li></ul><ul><li>az irodalmi műfajt, a fejezetek beosztását, a gondolatmenetet is figyelembe kell venni </li></ul><ul><li>utal a művek keletkezésének és befogadásának társadalmi összetevőire is </li></ul><ul><li>jelentés: mindig kontextusfüggő, nem abszolút </li></ul><ul><li>hermeneutikai kör: az egyes az egészből következik, az egész az egyesből </li></ul>
 13. 13. Hermeneutika <ul><li>Dilthey, Gadamer, Heidegger </li></ul><ul><li>'szövegmagyarázó, -értelmező' </li></ul><ul><li>Hermész Triszmegisztosz, hellén bölcs módszeréből </li></ul><ul><li>a szöveghez az olvasó, az interpretátor felől közelít </li></ul><ul><li>a műalkotás akkor válik teljessé, amikor befogadják </li></ul><ul><li>állomásai: </li></ul><ul><ul><li>megértés (esztétikai olvasás) </li></ul></ul><ul><ul><li>értelmezés (retrospektív olvasás) </li></ul></ul><ul><ul><li>alkalmazás 'ami nekünk szól' (történeti olvasás) </li></ul></ul>
 14. 14. Hermeneutika <ul><li>Gadamer: az értelmező legyen: </li></ul><ul><ul><li>nyitott </li></ul></ul><ul><ul><li>tudatában a saját előítélet-sruktúrájának </li></ul></ul><ul><ul><li>párbeszédre képes </li></ul></ul><ul><ul><li>reflexív hozzáállású </li></ul></ul>
 15. 15. 4. Strukturalista módszer <ul><li>a szöveget zárt rendszerként kezeli </li></ul><ul><li>az elemei egymástól is és a rendszer egészétől is egyszerre meghatározottak </li></ul><ul><li>a szöveg az alkotóelemek összefüggésrendszeréből áll össze </li></ul><ul><li>az elem  rész  egész viszonyát vizsgálja </li></ul><ul><li>formalizált leírás </li></ul>
 16. 16. Strukturalista módszer <ul><li>a zárt struktúra rétegekből áll </li></ul><ul><li>a rétegek között szerves kapcsolat van: ez a mű strukturális egysége </li></ul><ul><li>vizsgálhatjuk ezek hierarchikus szerkesztettségét, illetve lineáris felépítettségét </li></ul><ul><li>a legkisebb vizsgálandó elem a közlésegység: a szintagmától a mondatig terjedő kifejezési egység </li></ul><ul><li>Ferdinand de Saussure, Roman Jakobson, Hankiss Elemér (Strukturalizmus I-II.) </li></ul>
 17. 17. 5. Műfajtörténeti elemzés <ul><li>például: novella </li></ul><ul><ul><li>műnem – kisepikai  rövidtörténeti műfajok </li></ul></ul><ul><ul><li>narratív struktúra  cselekmény </li></ul></ul><ul><ul><li>novellatípus: anekdotikus, leíró, metaforikus, esszé-… </li></ul></ul><ul><ul><li>a szereplők viszonyrendszere </li></ul></ul><ul><ul><li>az esztétikai értékrend és értékhierarchia </li></ul></ul><ul><ul><li>nyelvi szintek </li></ul></ul><ul><ul><li>a valószerűség foka </li></ul></ul>
 18. 18. 6. Narratológiai elemzés <ul><li>az elbeszélői tevékenység vizsgálata </li></ul><ul><li>a történetek struktúrájával foglalkozik: drámai felépítés, cselekmény, szereplők jellemzése, a színhelyek kialakítása, a narratív szövegek műfajai és a történetmondás irodalmi technikái </li></ul><ul><li>narratív struktúra  cselekmény; szüzsé ‘motívum’ </li></ul><ul><li>szerzői nézőpont </li></ul><ul><ul><li>pl. lírai én (nem a szerző), E/1., E/3., mindentudó elbeszélő, megbízhatatlan elbeszélő </li></ul></ul><ul><li>Propp, Gerard Genette, Bahtyin, Orosz Magdolna </li></ul>
 19. 19. 7. Szemiotikai elemzés <ul><li>szemiotika 'jeltudomány‘: a szöveg mint jelegyüttes </li></ul><ul><li>jeltipológia: ikon, index, szimbólum (Peirce) </li></ul><ul><li>denotáció + konnotáció </li></ul><ul><li>jelek a szövegben: </li></ul><ul><ul><li>szintaktika (jel – jel) </li></ul></ul><ul><ul><li>szemantika (jel – jelentés) </li></ul></ul><ul><ul><li>pragmatika (jel – jelhasználó) </li></ul></ul>
 20. 20. 8. Stilisztikai elemzés <ul><li>képrendszer </li></ul><ul><li>hangulat, hangnem </li></ul><ul><li>stilisztikai formák, eszközök </li></ul><ul><li>szóképek és alakzatok </li></ul><ul><li>rímek, alliterációk </li></ul><ul><li>(vers)forma, (vers)ritmus </li></ul><ul><li>a korstílus, a stílusirányzat, illetve azok jegyei </li></ul><ul><li>Szathmári István, Szikszainé Nagy Irma, Kocsány Piroska, Szabó Zoltán… </li></ul>
 21. 21. 9. Grammatikai elemzés <ul><li>nem műelemzés, hanem sajátos szempontú elemzéstípus </li></ul><ul><li>a mű nyelvi kifejezőeszközei (hangok, szóhasználat, szószerkezetek, szóalkotás, mondatszerkesztés) </li></ul><ul><li>pl. morfológiai elemzés, szintaktikai elemzés… </li></ul>
 22. 22. 10. Kognitív nyelvészeti elemzés <ul><li>nem csak irodalmi szövegek </li></ul><ul><li>a szöveg szerkezet és művelet egyben – létrehozás és produktum </li></ul><ul><li>nézőpont, referenciaviszonyok </li></ul><ul><li>Lakoff – Johnson, Tolcsvai Nagy Gábor, Kövecses Zoltán </li></ul>
 23. 23. (Kognitív) fogalmi metafora <ul><li>absztrakt jelenség leírása konkréttal (forrás- és céltartomány) </li></ul><ul><li>pl. a jó dolgok fent, a rosszak lent vannak </li></ul><ul><li>pl. a szerelem utazás: együtt értek révbe, nem haladunk semerre… </li></ul>
 24. 24. <ul><li>. . . </li></ul>
 25. 25. Források <ul><li>Explication de texte. http://en.wikipedia.org/wiki/Explication_de_Texte [2010. 04. 26.] </li></ul><ul><li>Patricia Kain 1998: Close reading. Harvard University. http://www.fas.harvard.edu/~wricntr/documents/CloseReading.html </li></ul><ul><li>http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/15het/filozofia/filozofia15.html </li></ul><ul><li>http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj/13het/esztetika/esztetika13.html </li></ul><ul><li>Gagyi Ágnes, Rajkó Andrea: Narráció, narratológia. http://ktnye.akti.hu/index.php/Narr%C3%A1ci%C3%B3%2C_narratol%C3%B3gia </li></ul><ul><li>Cseke Zsuzsa Anikó: Így él a vers. http://www.hhrf.org/korunk/9806/6k19.htm </li></ul><ul><li>Szabó Zoltán: Nyelv és stílus. www.c3.hu/~nyelvor/period/1281/128103.pdf </li></ul><ul><li>Tolcsvai Nagy Gábor 2001: A magyar nyelv szövegtana. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. </li></ul>

×