Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RDA

1,325 views

Published on

Presentatie van Rosa Matthys over RDA

 • Be the first to comment

RDA

 1. 1. Een catalogiseerstandaard voor de 21 ste eeuw Informatie aan Zee - Oostende | 15 september 2011 [email_address]
 2. 2. RDA? <ul><li>Vervanging voor AACR2: Angelsaksisch </li></ul><ul><li>RDA: Internationale catalogiseerstandaard </li></ul><ul><li>Richtlijnen voor beschrijven ( description ) én toegankelijk maken ( access ) van bronnen ( resource ) </li></ul><ul><li>Alle soorten bronnen: fysiek en digitaal </li></ul><ul><li>Brede doelgroep: bibliotheken, musea, archieven, uitgevers, … </li></ul><ul><li>Consistent, flexibel en uitbreidbaar framework voor alle types bronnen en content </li></ul>
 3. 3. Wat is RDA niet? <ul><li>Geen dataformaat (M21, UniMarc, DC, MODS… blijven optie) </li></ul><ul><li>Geen vervanger voor ISBD-Consolidated Edition (2007- ) IFLA </li></ul><ul><li>Geen displaystandaard (ISBD blijft optie) </li></ul>
 4. 4. Van steekkaarten naar een digitale wereld 1961 Paris Principles / IFLA 1971 - 2006 ISBD’s / IFLA + vertalingen 1978 - 2005 AACR2 + vertalingen 1998 FRBR / IFLA 2007 ISBD (CE) / IFLA 2005 RDA draft / JSC 2009 ICP / IFLA 2010 RDA release en test 2013 RDA START 2010 FRSAD / IFLA 2009 FRAD / IFLA
 5. 5. Auteurs RDA <ul><li>Joint Steering Committee for the Development of RDA ( JSC ) > bibliotheekorganisaties uit VS, Canada, Engeland en Australië </li></ul><ul><li>+ Feedback van bibliotheekorganisaties over de hele wereld </li></ul>
 6. 6. Kader RDA <ul><li>AACR2, ISBD (CE), Marc21 </li></ul><ul><li>Internet </li></ul><ul><ul><li>Webcatalogi maken bibliotheken zichtbaar op het web </li></ul></ul><ul><ul><li>Bibliotheekdata integreren in webomgeving </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitwisselen, linken en hergebruik van metadata is cruciaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Linked data en Semantisch web </li></ul></ul><ul><li>IFLA’s Cataloguing Principles (2009) en conceptuele modellen FRBR (1998) en FRAD (2009) </li></ul>
 7. 7. Statement of International Cataloguing Principles (ICP) – 2009 <ul><li>Eerste principe: To serve the convenience of the catalogue user </li></ul><ul><li>Doel en functie van de catalogus? </li></ul><ul><li>Vinden </li></ul><ul><li>Identificeren </li></ul><ul><li>Selecteren </li></ul><ul><li>Verkrijgen </li></ul><ul><li>Navigeren </li></ul>
 8. 8. 3 FR’s van IFLA Groep 1: Werk Expressie Manifestatie Item Groep 2 : Persoon Corporatie Familie Groep 3 : Plaats Gebeurtenis Object Concept FRBR FRAD FRSAD
 9. 9. werk rk manifestatie Groep 2 Groep 3 expressie
 10. 11. Auteurspagina
 11. 12. RDA regelgeving <ul><li>Principes: </li></ul><ul><ul><li>Gebruiker staat centraal </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Take what you see” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Accept what you get” </li></ul></ul><ul><ul><li>Core elements </li></ul></ul><ul><ul><li>Keuzemogelijkheden (in relatie tot gebruiker) </li></ul></ul><ul><ul><li>Structuur: Entiteiten, Attributen en Relaties </li></ul></ul><ul><ul><li>Identifiers, URI’s zijn belangrijk </li></ul></ul>
 12. 13. RDA documentatie <ul><li>Online, geïntegreerd en webbased </li></ul><ul><li>Prijs </li></ul><ul><li>3 Tabs </li></ul>
 13. 16. Wijzigingen formele regelgeving (1) <ul><ul><ul><li>Letterlijk overnemen van interpunctie, afkortingen, fouten, symbolen, nummeringen, … </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geen Latijnse afkortingen meer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geen regel van drie meer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Geen gebruik van rechte haken behalve voor gegevens van buiten de publicatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul>
 14. 17. Voorbeeld <ul><li>AACR2/ISBD </li></ul><ul><li>Kindergeneeskunde / onder red. van J.L. van den Brande … [et al.] . – 3 de geh. herz. dr. – Maarsen : Elsevier Gezondheidszorg, 2006. – XII, 962 p. : ill. </li></ul><ul><li>RDA </li></ul><ul><li>Kindergeneeskunde / onder redactie van dr. J.L. van den Brande, dr. H.H. van Gelderent en dr. L.A.H. Monnens. – Derde geheel herziene druk . – Maarsen : Elsevier Gezondheidsszorg, 2006. – XII, 962 pagina’s : illustraties </li></ul><ul><li>OF </li></ul><ul><li>Kindergeneeskunde / onder redactie van dr. J.L. van den Brande [en 2 anderen]. – Derde geheel herziene druk . – Maarsen : Elsevier Gezondheidsszorg, 2006. – XII, 962 pagina’s : illustraties </li></ul>
 15. 18. Wijzigingen formele regelgeving (2) <ul><li>Materiaalaanduiding (GMD/SMD) vervangen door drie nieuwe elementen: </li></ul><ul><ul><li>Content type (M21 336 , core, herhaalbaar) </li></ul></ul><ul><ul><li>Media type (M21 337 , niet core, herhaalbaar) </li></ul></ul><ul><ul><li>Carrier type (M21 338 , core, herhaalbaar) </li></ul></ul><ul><li>Gesloten lijsten (bron:rdacontent, rdamedia, rdacarrier) </li></ul>
 16. 19. Voorbeeld Boek + CD <ul><ul><li>Content type </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tekst </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uitgevoerde muziek </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Media type </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zonder medium </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Audio </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Carrier type </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Volume (boek) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Audiodisc (cd) </li></ul></ul></ul>
 17. 20. Voorbeeld bibliografisch record
 18. 21. Voorbeeld authority record
 19. 22. En nu?
 20. 23. Testrapport en aanbevelingen <ul><li>Doelstellingen gedeeltelijk bereikt </li></ul><ul><li>Doorgaan met RDA mits aanpassingen (jan 2013) </li></ul><ul><li>Aanbevelingen aan LC/NAL/NLM </li></ul><ul><ul><li>herwerk RDA toolkit </li></ul></ul><ul><ul><li>herbekijk Marc21 </li></ul></ul><ul><ul><li>geef voorbeelden van invoer en discovery systemen met RDA-data </li></ul></ul><ul><ul><li>meer harmonisering met ISBD </li></ul></ul><ul><ul><li>organiseer training </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
 21. 24. Reacties bibliotheekwereld <ul><li>JSC is te Anglo-American, uitbreiding is nodig </li></ul><ul><li>Marc21 voldoet niet voor RDA </li></ul><ul><li>RDA-toolkit is complex, moeilijk en duur </li></ul><ul><li>Vertalingen zijn noodzakelijk </li></ul><ul><li>RDA is te veel gezien vanuit de tekstmaterialen </li></ul><ul><ul><li>Core-elementen zijn typisch voor boeken en serials </li></ul></ul><ul><li>Wanneer zullen ILS-leveranciers meedenken? </li></ul><ul><li>Catalogusgebruikers zijn tevreden met langere beschrijvingen </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 22. 26. RDA in Europa <ul><ul><li>EURIG-JSC Seminar on RDA (Kopenhagen aug 2010) </li></ul></ul><ul><ul><li>Noord-Europa engageert zich het meest </li></ul></ul><ul><ul><li>In veel landen RDA werkgroep werkend aan impactanalyse en advies </li></ul></ul><ul><ul><li>Nederland: zegt JA voor RDA </li></ul></ul>
 23. 27. RDA in Vlaanderen <ul><li>2011 Vlaams overleg opgestart: KULeuven, VUB, UGent, UA, Bibnet en KBr </li></ul><ul><li>Doel: </li></ul><ul><ul><li>Gemeenschappelijke keuzes </li></ul></ul><ul><ul><li>Samenwerking met Nederland </li></ul></ul><ul><li>Vervolgstappen </li></ul><ul><ul><li>Oplijsten verschillen </li></ul></ul><ul><ul><li>Studie van RDA </li></ul></ul><ul><ul><li>Vertaling </li></ul></ul><ul><ul><li>Overleg ILS-leveranciers, uitgeverswereld, bibliotheekopleidingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanpassen richtlijnen </li></ul></ul><ul><ul><li>Opleidingen </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
 24. 28. Acroniemen en Linken <ul><li>FRAD – Functional Requirements for Authority Data </li></ul><ul><ul><li>http://www.ifla.org/publications/ifla-series-on-bibliographic-control-34 </li></ul></ul><ul><li>FRBR - Functional Requirements for Bibliographic Records </li></ul><ul><ul><li>http://www.ifla.org/en/publications/functional-requirements-for-bibliographic-records </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.loc.gov/cds/downloads/FRBR.PDF </li></ul></ul><ul><li>FRSAD – Functional Requirements for Subject Authority Data </li></ul><ul><ul><li>http://www.ifla.org/node/1297 </li></ul></ul>
 25. 29. Acroniemen en linken <ul><li>RDA – Resource Description and Access </li></ul><ul><ul><li>http://www.rda-jsc.org/rda.html </li></ul></ul><ul><li>JSC – Joint Steering Committee for Development of RDA </li></ul><ul><ul><li>http://www.rda-jsc.org/ </li></ul></ul><ul><li>RDA Toolkit ALA – American Library Association </li></ul><ul><ul><li>http://www.rdatoolkit.org </li></ul></ul><ul><li>ICP – International Cataloguing Principles </li></ul><ul><ul><li>http://www.ifla.org/files/cataloguing/icp/icp_2009-en.pdf </li></ul></ul>
 26. 30. Acroniemen en linken <ul><li>RDA toolkit demo </li></ul><ul><ul><li>http://www.rdatoolkit.org/training/guidedtour </li></ul></ul><ul><li>RDA Test </li></ul><ul><ul><li>http://www.loc.gov/bibliographic-future/rd a </li></ul></ul><ul><li>RDA en FRBR quiz </li></ul><ul><ul><li>www.loc.gov/catdir/cpso/ RDA test/ quiz .pps </li></ul></ul><ul><ul><li>www.loc.gov/catworkshop/ FRBR _ QUIZ _July09.pps </li></ul></ul><ul><li>VIAF - Virtual International Authority File </li></ul><ul><ul><li>www.viaf.org </li></ul></ul><ul><li>EURIG European RDA Interest Group </li></ul><ul><ul><ul><li>http://www.slainte.org.uk/eurig/index. htm </li></ul></ul></ul>
 27. 31. “ The goal is not producing a perfect catalog, but rather a useful and usable one“ (Robert Ellett) DANK U

×