Case-study Centrale Collectievorming (Paul Wouters)

1,207 views

Published on

Presentatie van Paul Wouters rond centrale collectievorming op de Denk- en discussiedag Bibnet (12 februari 2010)

 • Be the first to comment

Case-study Centrale Collectievorming (Paul Wouters)

 1. 1. Gedaan met fröbelen, op naar het ernstige werk.<br />Waarom de klaagmuur beter in Vlaanderen dan in Jeruzalem had gestaan.<br />Denk- en discussiedag collectiemanagement 12 februari 2010<br />
 2. 2. Aandacht voor informatiebemiddeling<br />Investeren in marketing en promotie<br />Aandacht voor presentatie en ontsluiting<br />Van aanbod- naar vraaggericht<br />…<br /> druk op personeel stijgt<br />Tendensen<br />Denk- en discussiedagcollectiemanagement<br />12 februari 2010<br />
 3. 3. Extra aanwerving(en)<br />Bestaande personele middelen anders inzetten:<br /><ul><li>Processen stroomlijnen
 4. 4. Processen automatiseren / zelfbediening
 5. 5. Taken uitbesteden</li></ul>Hoe oplossen ?<br />Denk- en discussiedag collectiemanagement 12 februari 2010<br />
 6. 6. Na introductie Bibliotheek Nieuwe Stijl grootste winst nog te halen op:<br />collectievorming<br />collectieverwerking<br />Hoe ?<br />centrale collectievorming<br />Ervaring Bibliotheek Turnhout<br />Denk- en discussiedag collectiemanagement 12 februari 2010<br />
 7. 7. Wat wordt aangeboden<br />Hoe wordt het aangeboden<br />Gevoeligheden<br /><ul><li>Elke bibliothecaris kent zijn/haar publiek het best
 8. 8. Elke bibliotheek heeft eigen etikettering</li></ul>Centrale collectievorming<br />Denk- en discussiedag collectiemanagement 12 februari 2010<br />
 9. 9. Gestart als project van en voor Bibliotheek Turnhout<br />Gesprekken met (commerciële) partners<br />Keuze voor combinatie MedioEurope/Amival<br />Proefproject van start met beperkt aantal bibliotheken<br />Sprinterproject<br />Denk- en discussiedag collectiemanagement 12 februari 2010<br />
 10. 10. Dubbel doel:<br /><ul><li>snel bestsellers kastklaar aanbieden
 11. 11. uittesten proces centrale boekverwerking</li></ul>Anticiperen op bezwaren uit werkveld:<br /><ul><li>(beperkte) keuze in selectie
 12. 12. keuze voor Biblioprint
 13. 13. degelijke én betaalbare bindwijze</li></ul>Resultaat: positief<br />Sprinterproject<br />Denk- en discussiedag collectiemanagement 12 februari 2010<br />
 14. 14. Bestellen in vroeg stadium (voor verschijnen boek)<br />Kastklaar leveren max. 3 weken na publicatie (keuze verwerking vooraf vastgelegd)<br />“Evidente” collectierubrieken<br />Testen van procedures en processen<br />Werken aan gewenning collectievormers<br />Werken aan bewustwording in werkveld<br />Centrale collectieverwerking<br />Denk- en discussiedag collectiemanagement 12 februari 2010<br />
 15. 15. Ontbreken inhoudelijke informatie in vroeg stadium<br />Omslachtige bestelprocedures<br />Zware belasting van medewerkers<br />Veel overleg nodig<br />Medewerking andere partijen nodig<br />Overstijgt de mogelijkheden van een individuele bibliotheek<br />Centrale collectieverwerking : tussentijdse evaluatie<br />Denk- en discussiedag collectiemanagement 12 februari 2010<br />
 16. 16. Centrale collectieverwerking slechts tussenstap naar centrale collectievorming<br />Bereidheid bij commerciële partners om mee te werken is aanwezig<br />Centrale rol voor OpenVlacc en Bibnet<br />Verwerven van draagkracht bij bibliotheken<br />Conclusie<br />Denk- en discussiedag collectiemanagement 12 februari 2010<br />

×