Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bibliotheken en mediawijsheid

692 views

Published on

Presentatie van LOCUS en Bibnet

 • Be the first to comment

Bibliotheken en mediawijsheid

 1. 1. Mediawijsheid<br />Denktankleesbevordering<br />Ilse Depré<br />ilse.depre@bibnet.be<br />Carla Martens<br />Carla.martens@locusnet.be<br />
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5. Project informatiegeletterd<br />Link wiki<br />
 6. 6.
 7. 7. Hoe mediawijs zijn we zelf?<br />Test<br />
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14. Welke rol zie jij weggelegd voor jouw bibliotheek?<br />Test<br />
 15. 15. A. Door de economische crisis moet je bibliotheek drastisch besparen. Toch benadrukt het gemeentebestuur dat de bib een belangrijke rol te vervullen heeft met betrekking tot de bestrijding van de digitale kloof. <br />Je tracht samenwerkingsverbanden op te starten met andere organisaties in je gemeente die eveneens bezig zijn met e-inclusie. Op die manier probeer je de kosten te beperken, zonder je dienstverlening naar bepaalde doelgroepen te verminderen.<br />Je besteedt je budget vooral aan het uitbouwen van een goede infrastructuur (pc’s, netwerk, wifi, …) voor je publiek, zodat hun toegang tot digitale media te allen tijde gevrijwaard blijft.<br />Je bespaart op infrastructuur en collectiebeheer, maar laat je medewerkers focussen op informatiebemiddeling, de organisatie van workshops rond digitale geletterdheid, en het informatiegeletterd maken van je publiek.<br />Test<br />
 16. 16. B. Welke van volgende competenties zijn volgens jou onontbeerlijk voor jouw personeel?<br />Digitale competenties: ze moeten vlot overweg kunnen met pc’s, digitale media, web 2.0 tools, nieuwe trends, …<br />Management competenties: ze moeten in staat zijn om netwerken uit te bouwen, samenwerkingsverbanden op te starten met andere organisaties, collaboratieve projecten te leiden, …<br />Pedagogische competenties: ze moeten ongedwongen kunnen interageren met mensen van diverse culturele en sociale achtergronden, bekwaam zijn om (informele) leermethodes, aangepast aan de doelgroep, in de praktijk om te zetten, het publiek zelfredzaam te maken, …<br />Test<br />
 17. 17. C. Je wilt je actief inzetten om op alle vragen en problemen van je bibliotheekpubliek in te gaan. <br />Je investeert in de opleiding van je personeel, zodat zij het publiek informatievaardigheden kunnen bijbrengen, hen informeren over het gebruik van de diverse databanken en andere nuttige tools, met als einddoel om de bibliotheek-gebruikers informatiegeletterd en mediawijs te maken.<br />Je ontwikkelt een digitale tool die gebruikers instaat stelt te zoeken in een databank van veelgestelde vragen, of waarin ze hun eigen vragen kunnen stellen, die je bibliotheekmedewerkers vervolgens zullen proberen te beantwoorden.<br />Je organiseert een netwerk van domeinspecialisten, met medewerkers van de bibliotheek en andere organisaties (onderwijs- en onderzoeksinstellingen, verenigingen, …), die door een gebruiker gecontacteerd kunnen worden voor het beantwoorden van een specifieke vraag.<br />Test<br />
 18. 18. D. Een plaatselijke school is op zoek naar specifieke dienstverlening van de bibliotheek met betrekking tot informatiegeletterdheid voor kinderen en jongeren.<br />Je nodigt hen uit om gebruik te maken van de collectie en de pc-klas, ook buiten de gewone openingsuren van de bibliotheek.<br />Je stelt voor om actief samen te werken, en een speciaal programma uit te bouwen, waarbij zowel de school als de bibliotheek elk hun eigen competenties inbrengen.<br />Je ontwikkelt een speciaal lessenpakket rond informatievaardigheden, die jouw medewerkers in de school of tijdens een bibliotheekbezoek met de leerlingen doorlopen. <br />Test<br />
 19. 19. Scoor je antwoorden<br />1 - b2 - a3 - c<br />1 - a2 - b3 - c<br />1 - c2 - a3 - b<br />1 - a2 - c3 - b<br />Test<br />
 20. 20.
 21. 21.
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25.
 26. 26.
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29.
 30. 30.
 31. 31.
 32. 32. “Ik ben meer over mijn grootouders te weten gekomen, ik heb ze zelf nooit gekend”<br />“Mijn digitaal verhaal vormt een mooi beeld over het verleden, heden en toekomst ”<br />“Ik had niet gedacht dat ik zo snel een filmpje kon maken en daarom ben ik heel tevreden”<br />“Het is niet een filmpje met losse foto’s en feiten maar ook een verhaal met emoties erachter”<br />
 33. 33.
 34. 34.
 35. 35.
 36. 36.
 37. 37. Leesbevordering, eindtermen, bib op school, mediacoach, …<br />

×