Bibliotheekportalen: een interbestuurlijk project

1,126 views

Published on

Presentatie door Marnix Paesbrugghe en Karolien Selhorst op Denk- en discussiedag Bibnet 'De digitale bibliotheek: work in progress' - Bibliotheekportalen: een interbestuurlijk project

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bibliotheekportalen: een interbestuurlijk project

  1. 1. Doelstellingen & oplossing een interbestuurlijk project Denk- en discussiedag 30 september 2010 Bibliotheekportalen,
  2. 2. Digitale revolutie
  3. 3. Studieopdracht VVP <ul><li>Binnen PBS projecten: verschuiving naar onderzoek en ontwikkeling, innovatie, verbreding, kwaliteitsverhoging </li></ul><ul><li>In kaart brengen van mogelijke innovaties van de PBS’en: </li></ul><ul><ul><li>uittekenen van diverse ontwikkelingstrajecten </li></ul></ul><ul><ul><li>aanbevelen van prioriteiten </li></ul></ul><ul><ul><li>in kaart brengen van randvoorwaarden (technisch, HR, organisatorisch, enz.) </li></ul></ul><ul><li>Studieopdracht uitgevoerd door Deloitte Consulting en SMIT onderzoekscel (VUB) </li></ul><ul><li>De conclusies van de studie vormen het draaiboek voor de verdere innovatie van de PBS’en </li></ul>
  4. 4. Aanbevelingen back-office Ondersteunen uitbouw zelfbedieningbalies en andere RFID toepassingen E-procurement , online aankoopbeleid (door koppeling met externe partners) Koppeling bibliotheekdata met GIS toepassingen Bibliomining , geavanceerde analyse van bibliotheek- en gebruikersgegevens PBS dashboard , interactief beheer en ontsluiting van managementsdata en beheersstatistieken Integratie van SMS services Verdere rationaliseren van back-office processen als catalografie en collectiebeheer door nauwere samenwerking met OpenVlacc
  5. 5. Aanbevelingen front-office Integreren van digitale content in zoekomgeving PBS Optimaliseren look-and-feel en functionaliteit zoekomgeving Investeren in verrijking van de catalogusgegevens Verhogen webpresence bibliotheekcollecties Ontwikkelen platformen voor interactiviteit en participatie van de (bibliotheek)gebruiker ( Web 2.0 ) Verhogen van (kosten)efficiëntie, gebruikerscomfort en innovatiekracht door verdere schaalvergroting en nauwe interbestuurlijke samenwerking
  6. 6. Interbestuurlijk project van de Vlaamse overheid, de vijf provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie Doelstelling : één transparante zoek- en dienstenomgeving voor de (digitale) collecties openbare bibliotheken met herkenbaarheid voor alle betrokken niveaus Gedeelde strategie Samenwerkingsproject
  7. 7. <ul><li>Politieke besluitvorming afgerond begin 2009 </li></ul><ul><li>Planning: 2009-2012 </li></ul><ul><li>Verderbouwen op bestaande ervaringen , best practices: </li></ul><ul><li>zoeken.bibliotheek.be als labo-omgeving </li></ul><ul><li>realisaties OB Gent en OB Brugge (pioniers en Vlacc invoerders) </li></ul><ul><li>strategisch ontwikkelingsproject voor Medialab nv </li></ul><ul><li>Pilootprojecten : Antwerpen (2009), West-Vlaanderen (2010) en OB Gent en OB Brugge </li></ul><ul><li>Evaluatiemoment zomer 2010 </li></ul><ul><li>Aansluiting andere provincies vanaf 2011 </li></ul>Enkele kengegevens
  8. 8. <ul><li>2010 (okt-dec) </li></ul><ul><ul><li>Provincie Antwerpen en West-Vlaanderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Projectcoördinatie vanuit de Vereniging Vlaamse Provincies (VVP) gebeurt vanaf 1 juli door Karolien Selhorst (opvolging van Bart Beuten). </li></ul></ul><ul><li>2011 (jan-dec) </li></ul><ul><ul><li>Provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant </li></ul></ul><ul><li>2012 (jan-dec) </li></ul><ul><ul><li>Provincie Limburg en de Vlaamse Gemeenschapscommissie </li></ul></ul>Vervolgtraject

×