Auteursrecht - een jurist in dienst van de gebruiker

769 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Auteursrecht - een jurist in dienst van de gebruiker

 1. 1. Auteursrecht : een jurist in dienst van de gebruiker<br />Joris Deene<br />Advocaat - Everest Advocaten<br />Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving<br />
 2. 2. Context<br />15/09/2011<br />Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving<br />2<br />
 3. 3. Auteursrechtelijke driehoek<br /><ul><li>De auteur : schrijvers, componisten, filmregisseurs, computerprogrammeurs etc.
 4. 4. De exploitant : uitgevers, platenmaatschappijen, filmproducenten- en distributeurs. Ook beheersvennootschappen.
 5. 5. De gebruiker : </li></ul> - De intermediair : boekhandels, bibliotheken, bioscopen, omroepen etc.<br /> - De consument : eindgebruiker <br />15/09/2011<br />Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving<br />3<br />
 6. 6. Expansiedrift van het auteursrecht<br /><ul><li>Auteurswerkbegrip : lage drempel
 7. 7. Beschermingsduur is toegenomen
 8. 8. Reproductie en publieke mededeling zeer ruim
 9. 9. Uitbreiding huur- en leenrecht
 10. 10. Uitbreiding naburige rechten, databanken
 11. 11. Juridische bescherming van technische beveiligingen
 12. 12. Versterking van rechtsbescherming
 13. 13. Collectief beheer
 14. 14. Uitzonderingen ingeperkt door de Europese Auteursrechtrichtlijn, te eng en te veel voorwaarden
 15. 15. Driestappentoets reduceert impact van uitzonderingen</li></ul>15/09/2011<br />Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving<br />4<br />
 16. 16. Auteursrechtelijke regelgeving<br /><ul><li> Mozaïek aan regelgeving op diverse niveaus:</li></ul> - Internationale verdragen : Berner Conventie, WIPO,TRIPS<br /> - Europese regelgeving : diverse richtlijnen <br /> - Belgische wetgeving (federale bevoegdheid)<br /><ul><li> Vaak het resultaat van lobbywerk van georganiseerde organisaties die exploitanten of auteurs vertegenwoordigen
 17. 17. De gebruiker is zelden of niet vertegenwoordigd en weegt dus niet op het regelgevend niveau
 18. 18. Het opvolgen van auteursrechtelijke regelgeving en jurisprudentie is bij gebreke aan expertise voor de meeste cultuur-, erfgoed-, onderwijs- en onderzoeksinstellingen een onbegonnen taak. </li></ul>15/09/2011<br />Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving<br />5<br />
 19. 19. Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving (SA&S)<br />Huidige leden<br /><ul><li>Bibnet
 20. 20. Faro
 21. 21. VVBAD
 22. 22. Luisterpunt
 23. 23. Universiteit Gent</li></ul>Nieuwe leden:<br /><ul><li>VrijeUniversiteit Brussel
 24. 24. UniversiteitAntwerpen</li></ul>Toekomstige leden?<br />15/09/2011<br />Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving<br />6<br />
 25. 25. Visie van waaruit de samenwerking tot stand komt<br />15/09/2011<br />7<br />Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving<br />
 26. 26. Noden<br />Nood aan juridische expertise voor gebruikersinstellingen op auteursrechtelijk vlak.<br />Nood aan samenwerking tussen gebruikersinstellingen:<br /><ul><li>uitwisselen en delen van juridische expertise
 27. 27. belangenbehartiging en lobbywerk
 28. 28. opvolging en bijsturing wetgevende initiatieven
 29. 29. onderzoek naar de rol van het auteursrecht in de samenleving en het zoeken van een evenwicht tussen de belangen van de diverse actoren</li></ul>15/09/2011<br />Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving<br />8<br />
 30. 30. Uitgangspunten<br />Uitgangspunt :<br /><ul><li>Informatie/kennis verspreiding (free flow of information)
 31. 31. Bescherming en consolidering publiek domein
 32. 32. Auteursrechtelijke uitzonderingen beschermen en uitbreiden</li></ul>Auteursrecht moet worden gerespecteerd, maar als een verbod te ruim of een voorwaarde of sanctionering niet pertinent of onevenredig is, dan dient het auteursrecht te wijken voor de informatievrijheid.<br />15/09/2011<br />Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving<br />9<br />
 33. 33. Victor Hugo – Discours d’ouverture du Congrèslittéraire international (1878)<br />Le livre, comme livre, appartient à l’auteur, mais comme pensée, il appartient – le mot n ‘est pas trop vaste – au genre humain. Toutes les intelligences y ont droit.<br />Si l’un des deux droits, le droit de l’écrivain et le droit de l’esprit humain, devait être sacrifié, ce serait, certes, le droit de l’écrivain, car l’intérêt public est notre préoccupation unique, et tous, je le déclare, doivent passer avant nous. <br />15/09/2011<br />Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving<br />10<br />
 34. 34. Concretere doelstellingen en beoogde resultaten<br />15/09/2011<br />11<br />Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving<br />
 35. 35. Visie en expertise<br />De leden van het samenwerkingsverband willen met de steun van juridisch expertise sterker worden in het opnemen en verdedigen van hun maatschappelijke opdracht. De leden willen de beginselen zoals vastgelegd in de Berlijn declaratie van 2003 over ‘Open Access to Knowledge in the Science and Humanities’ en het Public Domain Manifesto van 2010 verdedigen en verspreiden.<br />De leden willen de kennis over auteursrecht en het fair gebruik ervan versterken in de instellingen en bij de gebruikers waarvoor zij staan.<br />15/09/2011<br />Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving<br />12<br />
 36. 36. Overleg<br />Het samenwerkingsverband wil een aanspreekpunt zijn voor de andere actoren op het vlak van auteursrechten en wil mee de dialoog tussen de diverse actoren stimuleren en faciliteren.<br />Het samenwerkingsverband wenst ook de betrokken overheden te sensibiliseren en te betrekken bij vormen van dialoog.<br />Het samenwerkingsverband zoekt naar formules om tot structureel overleg te komen tussen de diverse vertegenwoordigers van de rechthebbenden en de vertegenwoordigers van de gebruikers en de intermediaire instellingen.<br />15/09/2011<br />Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving<br />13<br />
 37. 37. Cases<br />Het samenwerkingsverband maakt het mogelijk dat de aangesloten leden beroep kunnen doen op een juridisch expert die advocaat is, om gerechtelijk op te treden in specifieke gevallen.<br />De leden van het samenwerkingsverband waken erover dat maximale aandacht gaat naar die cases die het grootst gemeenschappelijk belang hebben voor alle leden.<br />Door de samenwerking met de juridische expert garandeert het samenwerkingsverband dat in Vlaanderen minstens één advocaat het belang van de gebruikers en het publiek domein verdedigt en die – in de mate van het mogelijke – inzetbaar is voor ieder die op hem beroep wil doen.<br />15/09/2011<br />Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving<br />14<br />
 38. 38. 15/09/2011<br />Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving<br />15<br />Conclusie<br />Vragen ?<br />Info :<br />joris@deene.be<br />
 39. 39. 15/09/2011<br />Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving<br />16<br />

×