Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plezier Op School Ouderavond 2009

827 views

Published on

Published in: Education, Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Plezier Op School Ouderavond 2009

 1. 1. Plezier op school Een zomertraining voor a.s. brugklassers met problemen in de omgang met leeftijdgenootjes
 2. 2. Programma ouderavond <ul><li>Voorstellen. </li></ul><ul><li>Uitleg over de training </li></ul><ul><ul><li>Waarom? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat? </li></ul></ul><ul><ul><li>Praktische informatie </li></ul></ul><ul><li>Hoe kunt u uw kind steunen? </li></ul>
 3. 3. Wat is Plezier op school? <ul><li>Een twee-daagse zomer training voor aanstaande brugklassers </li></ul><ul><li>Een voorbereiding op de sociale aspecten van het voortgezet onderwijs </li></ul><ul><li>Een training in sociale vaardigheden en weerbaarheid </li></ul>
 4. 4. Voor wie is Plezier op School? <ul><li>Aanstaande brugklassers die: </li></ul><ul><ul><ul><li>gepest worden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>a ngstig of vermijdend zijn i n contact </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>o nhandig zijn in contact </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vaak ruzie hebben </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>weinig vrienden hebben </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Waarom Plezier op School? <ul><ul><li>Problemen met leeftijdsgenoten in basisonderwijs zijn voorspeller van problemen in VO </li></ul></ul><ul><ul><li>Erbij horen is belangrijk op deze leeftijd </li></ul></ul><ul><ul><li>Problemen met leeftijdsgenoten zorgen voor slechtere prestaties op school </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer plezier op school zorgt voor een beter welbevinden </li></ul></ul>
 6. 6. Wat willen we bereiken? <ul><li>Goede start maken nieuwe school </li></ul><ul><li>Erbij horen </li></ul><ul><li>Vergroten zelfvertrouwen </li></ul><ul><li>Vergroten weerbaarheid/sociale vaardigheid </li></ul><ul><li>Positieve ervaringen opdoen met leeftijdgenoten </li></ul>
 7. 7. HOE ???? <ul><li>Doorbreken gevoel van isolement </li></ul><ul><li>Inzicht geven in relatie denken, voelen en gedrag </li></ul><ul><li>Helpend leren denken </li></ul><ul><li>Leren omgaan met gevoelens en spanningen </li></ul><ul><li>Basisvaardigheden in het omgaan met anderen </li></ul><ul><li>Leren omgaan met moeilijke situaties </li></ul><ul><li>Leren opkomen voor jezelf </li></ul>
 8. 8. <ul><li>YouTube - plezier op school </li></ul>
 9. 9. Opzet Plezier op school <ul><li>kennismakingsgesprek </li></ul><ul><li>ouderbijeenkomst </li></ul><ul><li>twee trainingsdagen in laatste week zomervakantie </li></ul><ul><li>terugkombijeenkomst </li></ul><ul><li>afsluitend gesprek </li></ul>
 10. 10. Ontvangst en Kennismaking
 11. 13. Helpende en niet-helpende gedachten
 12. 14. Omgaan met gevoelens en spanningen <ul><li>Praten over gevoelens </li></ul><ul><li>Ontspanningstechnieken aanleren </li></ul><ul><li>CD </li></ul>
 13. 15. Basisvaardigheden Stevig staan Anderen aankijken Duidelijk praten
 14. 16. Gespreksvaardigheden Praatje maken Goed luisteren
 15. 18. de assertieve vaardigheden <ul><li>Omgaan met moeilijke situaties </li></ul><ul><li>Rollenspelen “op maat” </li></ul>
 16. 19. Assertieve vaardigheden 2 <ul><li>Wegkruipen </li></ul><ul><li>Knokken </li></ul><ul><li>Aanpakken </li></ul>
 17. 20. Omgaan met pesten <ul><li>Groepsgesprek </li></ul><ul><li>Rollenspelen </li></ul><ul><li>Reactie afhankelijk van type kind: </li></ul><ul><ul><li>laconieker </li></ul></ul><ul><ul><li>anders naar leren kijken </li></ul></ul><ul><ul><li>stevig reageren </li></ul></ul><ul><ul><li>stevig negeren </li></ul></ul><ul><ul><li>humor </li></ul></ul><ul><ul><li>niet alleen mee blijven zitten </li></ul></ul>
 18. 21. Afsluiting
 19. 22. De terugkombijeenkomst <ul><li>In of rond herfstvakantie </li></ul><ul><li>Hoe is de start verlopen? </li></ul><ul><li>Hoe gaat het nu? </li></ul><ul><li>Behoefte aan advies? </li></ul>
 20. 23. Afsluitende gesprekken <ul><li>Altijd mogelijk! </li></ul><ul><li>Informatie in informatiebrief (laatste trainings dag) </li></ul><ul><li>Neem zelf contact op als u zich zorgen maakt </li></ul><ul><li>Hebben trainers zorgen : wij nemen contact op! </li></ul>
 21. 24. Effecten? Plezier op school <ul><li>Positieve resultaten effectmeting Universiteit Utrecht. </li></ul><ul><ul><li>2004: vermindering sociale angst, afname pesterijen, toename sociale contacten en toename welbevinden </li></ul></ul><ul><ul><li>2005: effecten zijn blijvend; ook na 1,5 jaar </li></ul></ul>
 22. 25. Succesfactoren Plezier op school? <ul><li>Moment van uitvoering </li></ul><ul><li>Intensiviteit </li></ul><ul><li>Contact met ouders </li></ul><ul><li>Groepsgrootte </li></ul><ul><li>Lotgenotencontact </li></ul><ul><li>Selectie </li></ul><ul><li>Beproefde methodieken </li></ul><ul><li>Deskundigheid trainers </li></ul>
 23. 26. Geen wondermiddel! <ul><li>Plezier op school is vooral: </li></ul><ul><li>’ een steuntje in de rug’ </li></ul><ul><li>Veel hangt af van motivatie deelnemer </li></ul><ul><li>Veel hangt ook af van de nieuwe klas </li></ul><ul><li>Bij meer problematiek is vaak meer begeleiding nodig </li></ul>
 24. 27. Tips voor ouders <ul><li>Moeilijke situaties? Ze horen erbij! </li></ul><ul><li>Leer kinderen zelf problemen op te lossen </li></ul><ul><ul><li>kleine stapjes, </li></ul></ul><ul><ul><li>neem probleem niet over </li></ul></ul><ul><li>Stimuleer zelfvertrouwen </li></ul><ul><ul><li>geef complimenten </li></ul></ul><ul><li>Neem je kind serieus </li></ul><ul><li>Bied onvoorwaardelijk steun </li></ul>
 25. 28. <ul><li>Vragen??? </li></ul>

×