Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Critically Appraised Topic    Uitleg over de CAT  Scholing Nurse Practitioners 1 febr. 2013
Doel van een CAT• Snel een antwoord op een klinische vraag• Kennisvermeerdering – Attitudevorming• Vaardigheden aanleren ...
Evidence-Based Medicine (EBM)  EBM is gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik  van het huidige beste bewijsmater...
Evidence Based Practice (EBP)• Het verpleegkundig handelen baseren op resultaten en inzichten uit wetenschappelijk onder...
Wat is een CAT?• Systematische samenvatting van de meest recente literatuur aan de hand van een klinische vraag volgens...
Wanneer gebruiken in de praktijk?• Als specifieke vraag over een bepaalde patiënt (foreground question)• Als actueel onde...
Stappen1. Gestructureerde klinische vraag2. Zoekstrategie3. Toetsing kwaliteit en klinische  relevantie4. Conclusie met v...
STAP 1.  gestructureerde klinische vraag• Klinisch probleem vertalen in een beantwoordbare vraag.• Hierbij vaststellen ...
Vraag opsplitsen in PICO         onderdelen• P = Patiënt, patiëntenpopulatie of probleem (aandoening)• I = Inter...
Domein benoemen bij de PICO-    vraagstelling• 1 Therapie: welke behandeling• 2 Diagnose: welke methode (bijv. een te...
Hiërarchie van type onderzoek1. Systematic reviews en meta-analyses2. Randomized controlled trials (RCC)3. Controlled clin...
Geschikte studietypen per domein         (Bron: Praktisch handleiding Pubmed, 2008 / Tabel 9.1, p. 106)Domein   ...
Voorbeeld specifieke vraag• Leidt het gebruik van cannabis bij een schizofrene man tot een verhoogd risico op psychosen?...
PICO uit het voorbeeld•  P = schizophrenia•  I = E (exposure) - cannabis•  C = no cannabis•  O = recurrent psychosisDo...
Stap 2. Zoekstrategie -    literatuurbronnenStart met het zoeken in bronnen waarin het bestebewijs al beoordeeld en sam...
(Evidence) bronnen• Cochrane Library• GGZ Richtlijnen• PubMed,     gebruik filter systematic reviews of kijk rechts b...
Hoe slimmer zoeken naar       evidenceIn Pubmed (let rechts op de filter) of gebruik Clinical QueriesFilter your res...
In PsycInfoPerk je zoekactie in via:- Methodologie meta-analyse systematic Review
Andere optiesSPECIALE Google zoekmachines: (makkelijk maar niet voldoende)Netting the EvidenceGoogle Scholar (via netwerk ...
Stap 3. Toetsing kwaliteit en     klinische relevantie• De bewijskracht van reviews en meta-analyses is bijzonder ho...
Levels of evidence• Niveau A: Sterk – Meta-analyses/systematische reviews – Enkele grote en goede RCT’s• Niveau B: Matig...
Stap 4. Conclusie met vertaling      naar praktijkAfweging, bruikbaarheid, kosten e.d.De conclusie of bottom line die...
Eindproduct CAT= Presentatie (15 tot 20 PPT-slides of1 à 2 p. in Word) en bevat:• Klinisch scenario / Casus• PICO-vraag, d...
Uitgewerkt voorbeeld Klinische   vraag / diagnoseScreenen op delier met DOSS bijneurologische patiënt?P = Neurologische...
Toepassingen / Werkvormen• Ochtendrapportage / overleg• Onderwijs - voorbeelden AIOS (inloggen)• “Pubmedgroepje”– voorbeel...
Verpleegkundigedossierbespreking AMC
Kans Nurse practitioner?• Schakel tussen theorie en praktijk• Expert EBP / methodologie• Implementeren in organisatie
CATs opslaanKennis gaat niet verloren,voortborduren op kennis van anderenOplossing: landelijke CATalysator?(Nu trial: CATa...
Tot slot: Wat doet de bibliotheek?Ondersteunen bij:- Opstellen beantwoordbare vraag + PICO- Opstellen en uitvoeren zoekstr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cat nurse pdefinitief_2013

4,644 views

Published on

Uitleg over de CAT (Critically Appraised Topic)

Published in: Health & Medicine

Cat nurse pdefinitief_2013

 1. 1. Critically Appraised Topic Uitleg over de CAT Scholing Nurse Practitioners 1 febr. 2013
 2. 2. Doel van een CAT• Snel een antwoord op een klinische vraag• Kennisvermeerdering – Attitudevorming• Vaardigheden aanleren voor EBM beslissingen• Kennis verouderd (CATs zelf zijn ongeveer 3 jaar geldig?)• Klopt het wel wat we doen?
 3. 3. Evidence-Based Medicine (EBM) EBM is gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele patiënten. (Offringa e.a. , 2000) De praktijk van EBM impliceert het integreren van individuele klinische expertise met het beste externe bewijsmateriaal dat vanuit systematisch onderzoek beschikbaar is. De voorkeuren, wensen en verwachtingen van de patiënt spelen bij de besluitvorming een centrale rol. (toevoeging Offringa e.a. 2008)Samengevat: Klinische beslissingen nemen op basis vanbest beschikbare bewijs in combinatie met kennis en ervaringvan de behandelaar en voorkeuren van de patiënt
 4. 4. Evidence Based Practice (EBP)• Het verpleegkundig handelen baseren op resultaten en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek.• Niet primair ervaringsgericht maar wetenschappelijk bewijs gecombineerd met klinische expertise en voorkeuren patiënt
 5. 5. Wat is een CAT?• Systematische samenvatting van de meest recente literatuur aan de hand van een klinische vraag volgens een vaste procedureCAT is een vorm van EBP
 6. 6. Wanneer gebruiken in de praktijk?• Als specifieke vraag over een bepaalde patiënt (foreground question)• Als actueel onderwerp• Als onbekend met onderwerp• Zeldzame aandoeningAlgemeen: bij onzekerheid mbt verpleegkundig handelenNiet: Als consensus is bereikt over medisch /verpleegkundig handelen in uptodate protocollen / richtlijnenNB. Voor achtergrondvragen zijn naslagwerken geschikt.
 7. 7. Stappen1. Gestructureerde klinische vraag2. Zoekstrategie3. Toetsing kwaliteit en klinische relevantie4. Conclusie met vertaling naar praktijk
 8. 8. STAP 1. gestructureerde klinische vraag• Klinisch probleem vertalen in een beantwoordbare vraag.• Hierbij vaststellen van de PICO, domein en type publicatie (=Methode)
 9. 9. Vraag opsplitsen in PICO onderdelen• P = Patiënt, patiëntenpopulatie of probleem (aandoening)• I = Interventie (wordt overwogen)• C = Comparison (behandeling waarmee de interventie wordt vergeleken, een placebo of geen behandeling. Het kan het ook gaan om een ‘gouden standaard’ of blootstelling aan een andere risicofactor.• O = Outcome (maat aangeven – minder pijn etc.)NB. Let op! - I verandert soms in een E bij exposure (blootstelling, bv. roken)
 10. 10. Domein benoemen bij de PICO- vraagstelling• 1 Therapie: welke behandeling• 2 Diagnose: welke methode (bijv. een test) wordt er gebruikt• 3 Prognose: beloop of vooruitzichten - follow up• 4 Etiologie / risico : oorzaken, bijwerkingen, is het schadelijk (harm)Bij Therapie vragen zijn vaak de P en I voldoende, evenals bij Diagnose. BijPrognose en etiologie zijn juist de P en O van belang.
 11. 11. Hiërarchie van type onderzoek1. Systematic reviews en meta-analyses2. Randomized controlled trials (RCC)3. Controlled clinical trials (CCT)4. Niet-experimentele studies5. Meningen van deskundigen
 12. 12. Geschikte studietypen per domein (Bron: Praktisch handleiding Pubmed, 2008 / Tabel 9.1, p. 106)Domein Type 0nderzoek Studietype, rangschikking volgens level of evidenceTherapie Hoe effectief is deze 1 systematic review/meta-analyse therapie? 2 randomized controlled trial 3 (gecontroleerde) cohortstudieDiagnose Hoe effectief is deze 1 systematic review/meta-analyse diagnostische test? 2 cohortstudie, (of indien mogelijk, randomized controlled trial bij screening)Prognose Wat is de prognose voor een patiënt met 1.systematic review/meta-analyse van cohortstudies deze ziekte? 2. Cohortstudie 3. Case controlstudieEtiologie / Wat is de oorzaakbijwerkingen van deze ziekte? 1. Systematic review / meta-analyse 2. Cohortstudie 3. Case controlstudie 4. Case series 5. Case report
 13. 13. Voorbeeld specifieke vraag• Leidt het gebruik van cannabis bij een schizofrene man tot een verhoogd risico op psychosen?Vaststellen PICO, domein en typepublicaties (methode)
 14. 14. PICO uit het voorbeeld• P = schizophrenia• I = E (exposure) - cannabis• C = no cannabis• O = recurrent psychosisDomein = etiologiegeschikte studietypes hierbij zijn SR, CohortOnline medische woordenboeken op internet of te vindenvia de catalogus
 15. 15. Stap 2. Zoekstrategie - literatuurbronnenStart met het zoeken in bronnen waarin het bestebewijs al beoordeeld en samengevat is,zogenaamde geaggregeerde evidence
 16. 16. (Evidence) bronnen• Cochrane Library• GGZ Richtlijnen• PubMed, gebruik filter systematic reviews of kijk rechts bij de resultatenlijst naar het type publicatie Maak ook gebruik van Clinical Queries = domein- specifieke filters)• CINAHL (geen toegang- vraag hulp bij de bibliotheek of zoek in Pubmed en limit daar op nursing journals.• PsycInfo (perk in op methodologie: MA en SR)• TRIP• Tijdschrift : Evidence based nursing
 17. 17. Hoe slimmer zoeken naar evidenceIn Pubmed (let rechts op de filter) of gebruik Clinical QueriesFilter your results: (voorbeeld mental exercise)• All (4809)• Clinical Trial (770)• Free Full Text (932)• ISRCTN (19) (randomised, register)• Meta-analysis (19)• Practice Guideline (4)• Review (662)
 18. 18. In PsycInfoPerk je zoekactie in via:- Methodologie meta-analyse systematic Review
 19. 19. Andere optiesSPECIALE Google zoekmachines: (makkelijk maar niet voldoende)Netting the EvidenceGoogle Scholar (via netwerk doorlinking naar fulltext mogelijk)
 20. 20. Stap 3. Toetsing kwaliteit en klinische relevantie• De bewijskracht van reviews en meta-analyses is bijzonder hoog.• RCT’s en CCT’s moeten valide zijn uitgevoerd en de uitkomsten toepasbaar voor eigen praktijksituatie.Beoordelingsformulieren zijn te downloaden bij het DutchCochrane CenterNB. Voorwaarde: hulpverlener beschikt over enige kennisvan onderzoeksmethoden en klinische ervaring (expertNurse practitioner?)
 21. 21. Levels of evidence• Niveau A: Sterk – Meta-analyses/systematische reviews – Enkele grote en goede RCT’s• Niveau B: Matig – Kleinere en minder goede RCT’s• Niveau C: Beperkt – Ander wetenschappelijk onderzoek• Niveau D: Geen – Mening van experts
 22. 22. Stap 4. Conclusie met vertaling naar praktijkAfweging, bruikbaarheid, kosten e.d.De conclusie of bottom line dient zocompact mogelijk te zijn
 23. 23. Eindproduct CAT= Presentatie (15 tot 20 PPT-slides of1 à 2 p. in Word) en bevat:• Klinisch scenario / Casus• PICO-vraag, domein• Zoekactie (bronnen, zoektermen, resultaten en type artikelen / selecteer 1 SR en/of max. 2-3 artikelen )• Beoordeling resultaten, levels• Samenvatting, commentaar, toepassing• Bottom line
 24. 24. Uitgewerkt voorbeeld Klinische vraag / diagnoseScreenen op delier met DOSS bijneurologische patiënt?P = Neurologische patiënt met verminderdcognitief functionerenI = DOSS-scorelijstC = Andere schaal/aangepaste schaalO = Terecht vaststellen delierZie uitwerking bij het AMC
 25. 25. Toepassingen / Werkvormen• Ochtendrapportage / overleg• Onderwijs - voorbeelden AIOS (inloggen)• “Pubmedgroepje”– voorbeelden (inloggen) Catbank psychiatrie (Radboud – Cees Kan)• Verpleegkundige dossierbespreking (AMC) - voorbeelden (auteur Hester Vermeulen)
 26. 26. Verpleegkundigedossierbespreking AMC
 27. 27. Kans Nurse practitioner?• Schakel tussen theorie en praktijk• Expert EBP / methodologie• Implementeren in organisatie
 28. 28. CATs opslaanKennis gaat niet verloren,voortborduren op kennis van anderenOplossing: landelijke CATalysator?(Nu trial: CATalysator bevat formatmet voorbeelden)
 29. 29. Tot slot: Wat doet de bibliotheek?Ondersteunen bij:- Opstellen beantwoordbare vraag + PICO- Opstellen en uitvoeren zoekstrategie- Verantwoording van zoekstrategie voor eindproduct (bronnen, termen, type publicaties) Contact (inloggen)

×