Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Publisko bibliotēku krājuma komplektēšanas speciālistu semināra (31.10.2012.) programma

383 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Publisko bibliotēku krājuma komplektēšanas speciālistu semināra (31.10.2012.) programma

  1. 1. IZGLĪTOJOŠS SEMINĀRS PUBLISKO BIBLIOTĒKU KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS SPECIĀLISTIEM Norises vieta: Rīgas Centrālā bibliotēka, Mākslas un mūzikas nodaļa , 2.stāvs Brīvības iela 49/53, Rīga 2012. gada 31.oktobris 10.00 - 15.0010.00 – 10.10 SEMINĀRA ATKLĀŠANA UN IEPAZĪŠANĀS AR DARBA KĀRTĪBU Doloresa Veilande, Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore Evija Vjatere, LNB Bibliotēku konsultatīvā centra (BKC) vadītāja10.10 – 11.00 NACIONĀLĀS IDENTITĀTES , PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS UN INTEGRĀCIJAS POLITIKAS PAMATNOSTĀDNES 2012. – 2018. GADAM : NACIONĀLĀS IDENTITĀTES UN SABIEDRĪBAS SALIEDĒTĪBAS PROGRAMMAS Ruta Klimkāne, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore Evija Vjatere, LNB BKC vadītāja Silvija Tretjakova, LNB Bērnu literatūras centra vadītāja11.00 – 11.30 T RIMDAS LITERATŪRA L ATVIJAS BIBLIOTĒKĀS – APTAUJAS APKOPOJUMS Inese Auziņa-Smita, Lielbritānijas Latviešu dokumentācijas centrs un arhīvs Aivija Everte , LNB Informācijas resursu attīstības eksperte11.30-12.00 KRĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS UN ORGANIZĀCIJAS POLITIKA: IESKATS 2011.GADA BIBLIOTĒKU DARBA PĀRSKATOS UN K RĀJUMA KOMPLEKTĒŠANAS PROBLĒMJAUTĀJUM OS Ilze Kļaviņa, LNB BAI BKC galvenā bibliotekāre Dāvinājumu pieņemšanas problēmas (Valmieras bibliotēka)12.00 – 13.00 PĀRTRAUKUMS13.00 – 15.00 R ĪGAS CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA PĒC REORGANIZĀCIJAS Pārmaiņas darbā ar krājumu: krājuma tematiskais kārtojums; lasītavas un abonementa daļas apvienošana Gida Zepkāne, RCB Bibliotēku dienesta galvenā bibliotekāre Vecuma grupu atspoguļojums RCB vienotajā elektroniskajā katalogā bērnu un jauniešu krājumam Ingūna Stranga, RCB Bibliotēku dienesta galvenā bibliotekāre Ekskursija pa bibliotēkuSemināru organizē:LNB Bibliotēku konsultatīvais centrsIlze KļaviņaBibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāreTālr.: 67312807E-pasts: ilze.klavina@lnb.lvRīgas Centrālā bibliotēkaAndra Vītadirektora vietnieceTālr.: 67037129E-pasts: andra.vita@rcb.lv

×