APSTIPRINĀTS                                  ar 2012. gada 9.oktobra rīkojumu     ...
3.4.  Izdevēju projektu konkursa pieteikumi grāmatu un citu izdevumu iepirkumam    projektam tiek pieņemti līdz 2012. ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Programmas „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai” nolikums

450 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
450
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Programmas „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai” nolikums

 1. 1. APSTIPRINĀTS ar 2012. gada 9.oktobra rīkojumu Nr. 1.1-2/79 PUBLISKO BIBLIOTĒKU KAPACITĀTESSTIPRINĀŠANA GRĀMATU UN CITU IZDEVUMU IEGĀDĒ NACIONĀLĀS IDENTITĀTES UN SABIEDRĪBAS SALIEDĒTĪBAS VEICINĀŠANAI NOLIKUMS1. Vispārīgie jautājumi1.1. Programmu „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai” (turpmāk – programma) finansē Kultūras ministrija (turpmāk — KM) un administrē Latvijas Nacionālā bibliotēka (turpmāk — LNB).1.2. Programma tiek realizēta izveidota, lai īstenotu Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012. – 2018.gadam (Ministru kabineta 2011.gada 20.oktobra rīkojums Nr.542) noteiktos mērķus.1.3. Konkursa mērķis ir stiprināt Latvijas unikālo kultūrtelpu (literatūra, māksla, mūzika, teātris, arhitektūra, novadpētniecība, oriģināli zinātniski pētījumi humanitārajās un sociālajās zinātnēs) un veicināt tās sabiedrības saliedētību, atbalstot publisko bibliotēku kapacitāti sabiedrības nodrošināšanā ar tās vajadzībām atbilstošiem, daudzveidīgiem informācijas resursiem.1.4. Konkursa nolikumu izstrādā un apstiprina LNB.1.5. Programmas administrēšanu (tehnisko nodrošinājumu, konkursa izsludināšanu un pieteikumu pieņemšanu, ekspertu komisijas sēžu organizēšanu, protokolu sagatavošanu), izdevumu iepirkšanu un sadali bibliotēkām, kā arī projekta vispārējo koordināciju veic LNB.2. Programmas konkurss, iesniedzēji, ierobežojumi2.1. LNB organizē un izsludina konkursu izdevējiem.2.2. Konkursā var piedalīties izdevniecības, grāmatu apgādi un individuālie izdevēji.2.3. Konkursam tiek pieņemtas grāmatas un citi izdevumi, kuri izdoti pēdējo trīs gadu laikā.2.4. Konkursa komisijai ir tiesības programmas ietvaros iegādāties atsevišķas īpaši nozīmīgas konkursa mērķim atbilstošas grāmatas un citus izdevumus, kuras izdotas pirms 2010.gada.3. Pieteikumu iesniegšana3.1. Konkursa nolikums, izdevēja pieteikuma veidlapa, kā arī informācija par konkursa norisi saņemama LNB Bibliotēku attīstības institūtā, Rīgā, Tērbatas ielā 75 - 305. telpā vai pa e-pastu Solvita.Ozola@lnb.lv3.2. Izdevēju pieteikumi grāmatu un citu izdevumu iepirkšanai, kā arī viens eksemplārs no katra programmas konkursā izvērtējamā izdevuma iesniedzams LNB Bibliotēku attīstības institūtā Rīgā, Tērbatas ielā 75 – 305.telpā (tālrunis: 67969121; e-pasts: Solvita.Ozola@lnb.lv ).3.3. Projektu konkursa pieteikumus pieņem saskaņā ar LNB noteikto termiņu. Projektu konkursa pieteikums, kas iesniegti vēlāk par noteikto termiņu, netiek izskatīti. Projektu konkurss tiek izsludināts LNB mājaslapā internetā (http://www.lnb.lv), Latvijas bibliotēku portālā (http://www.biblioteka.lv); LR KM mājaslapā (www.km.gov.lv). 1
 2. 2. 3.4. Izdevēju projektu konkursa pieteikumi grāmatu un citu izdevumu iepirkumam projektam tiek pieņemti līdz 2012. gada 24.oktobrim plkst. 17.003.5. Projekta konkursa pieteikumus ekspertu komisija izvērtē izmantojot izdevēju pieteikumus un pieteiktā izdevuma grāmatas vai izdevuma eksemplāru. Ja projektu konkursā nav iesniegts grāmatas vai izdevuma eksemplārs, tad tas netiek vērtēts.4. Izdevēju iepirkšanai piedāvāto grāmatu un citu izdevumu vērtēšanas kritēriji4.1. Tiek vērtēta izdevēju piedāvājuma atbilstība šī nolikuma 1.1.-1.3.punktam.4.2. Projektu konkursa piedāvājumā var tikt iekļautas grāmatas un citi izdevumi par Latvijas un Eiropas kopējo vēsturi un kultūrvēsturi, vārdnīcas, enciklopēdijas, uzziņu literatūra, pētnieciskie darbi, latviešu un citu Eiropas Savienības nāciju valodu mācību līdzekļi, kā arī daiļliteratūra, kas atbilst projektu konkursa mēŗkiem.4.3. Projektu konkursa piedāvājuma mērķauditorija ir Latvijas Republikas iedzīvotāji, kas vecāki par 18 gadiem.4.4. Projektu konkursa piedāvājumā var tikt iekļautas grāmatas un citi izdevumi latviešu, līvu, latgaliešu, Latvijas mazākumtautību un Eiropas Savienības valodās.4.5. Piedāvājumā var tikt iekļautas arī klausāmgrāmatas, kā arī citi izdevumi, kuru izmantošana ir pieejama cilvēkiem ar ierobežotām sociālās aktivitātes iespējām.5. Pieteikumu izskatīšanas kārtība, lēmuma pieņemšana, konkursa rezultāti5.1. Projektu konkursa pieteikumus vērtē programmas ekspertu komisija (turpmāk – komisija), kuru veido eksperti no LR KM, LNB, Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas, kuri ir apstiprināti ar rīkojumu.5.2. Komisija izvērtē izdevēju projektu konkursa pieteikumus – iepirkšanai piedāvātās grāmatas un citus izdevumus, pieņem lēmumu par atbilstību programmas kritērijiem, iepērkamajiem izdevumiem un to skaitu.5.3. Komisija lēmumus pieņem sēdē ar vienkāršu balsu vairākumu. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no komisijas locekļiem. Komisijas priekšsēdētāju ievēl no tās locekļu vidus ar vienkāršu balsu vairākumu.5.4. Komisija pieņem lēmumus, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošs ir komisijas priekšsēdētāja balsojums.5.5. Ja ekspertu komisijas loceklis ir štata vai ārštata darbinieks organizācijā, kas iesniegusi izdevēja pieteikumu viņš nevar piedalīties diskusijā un lēmuma pieņemšanā par konkrēto izdevēja iesniegto pieteikumu.5.6. Desmit darba dienu laikā pēc ekspertu komisijas sēdes/lēmuma LNB informē izdevējus par grāmatu un citu izdevumu atlasi iepirkšanai (eksemplāru skaits, cena, piegāde) vai piedāvājuma atteikumu.6. Pušu saistības un atskaitīšanās kārtība6.1. Bibliotēkas, kas ieguvušas projekta konkursa grāmatas un/vai izdevumus, apņemas organizēt jaunieguvumu popularizēšanas pasākumus (izstādes, tikšanās ar autoriem, diskusijas, pārrunas) kā arī apņemas sistemātiski informēt par tiem vietējos un pašas bibliotēkas veidotos plašsaziņas līdzekļus.6.2. Par programmas ietvaros saņemtajiem izdevumiem bibliotēkas apņemas informēt arī tuvākās skolu bibliotēkas un pieprasītākos izdevumus īslaicīgi izsniegt starpbibliotēku abonementa kārtā. 2

×