Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kultūras informācijas sistēmu centra projekta
"Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām"
datubāzu abonēšanas piedāv...
DATU BĀZES ANGĻU VALODĀ
ACM Digital Library (http://dl.acm.org) ACM (Associating of Computing
Machinery) ir pasaulē lielāk...
reālie valūtas kursi, tarifi, tirdzniecības līgumi u.c.
JSTOR (www.jstor.org) ir tiešsaistes augstas kvalitātes humanitāro...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kultūras informācijas sistēmu centra projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" datubāzu abonēšanas piedāvājums 2014. gadam

242 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kultūras informācijas sistēmu centra projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" datubāzu abonēšanas piedāvājums 2014. gadam

  1. 1. Kultūras informācijas sistēmu centra projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" datubāzu abonēšanas piedāvājums 2014. gadam Datubāzes ABONĒTS JAUNUMS! 2013.G. DATUBĀZES LATVIEŠU VALODĀ Letonika (www.letonika.lv) uzziņu, tulkošanas, multivides, oriģinālliteratūras un informācijas meklēšanas sistēma par Latviju Lursoft Laikrakstu bibliotēka (www.news.lv) Latvijas centrālo un reģionālo periodisko izdevumu publikāciju, ziņu un rakstu apkopojums. LATLEX ”Likumi” datu bāze LETA arhīvs (www.leta.lv) preses publikāciju anotācijas, LETA ziņas, informācija par personālijām, organizācijām, tiesu procesiem, laikraksta “Latvijas Vēstnesis” arhīvs Nozare.lv (www.nozare.lv) biznesa informācijas resursi par dažādām uzņēmējdarbības nozarēm un aktuālām tēmām NAIS (http://pro.nais.lv) Normatīvo Aktu Informācijas Sistēmas datubāze X X X X DATUBĀZES KRIEVU VALODĀ BiblioRossica (www.bibliorossica.com) datubāze piedāvā piecas tematiskās kolekcijas - zinātniskā literatūra, mācību materiāli, daiļliteratūra, mūsdienu ebreju studijas, mūsdienu krievu studijas (angļu valodā), aptverot vairāk nekā 6500 humanitāro zinātņu izdevumu nosaukumus East View (http://online.ebiblioteka.ru) daudznozaru pilntekstu periodisko izdevumu publikāciju datubāze, kas ir pilnīgākais Krievijas, NVS un Baltijas valstu periodikas elektronisko resursu apkopojums Integrum (www.integrumworld.com) ir viens no lielākajiem Krievijas un NVS valstu elektroniskās informācijas arhīviem, kas satur aptuveni 400 miljonu dokumentu no vairāk nekā 5000 datubāzēm, aptverot centrālo un reģionālo laikrakstu un žurnālu pilnteksta versijas, 400 informācijas aģentūru ziņu lentas, statistikas biļetenus, likumu un lēmumu tekstus, adrešu un tālruņu datubāzes, krievu klasiskās literatūras daiļdarbu pilntekstus u.c. MIPP eSubscription catalog 2014 (http://www.mippbooks.com/doc/eSUB2014.xls) piedāvā abonēt 1081 daudznozaru žurnālus, kas ir pieejami uz eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru) platformas. Iespējams abonēt jebkādu žurnālu daudzumu no piedāvātā saraksta MYBRARY (www.mybrary.ru) ir tiešsaistes biznesa e-grāmatu datubāze, kas aptver grāmatas un žurnālus tādās zinātņu nozarēs kā jurisprudence un tieslietas, ekonomika, uzņēmējdarbība u.c. Pašlaik datubāzē ir iekļauti ap 2,000 izdevumu nosaukumi no vairāk nekā 20 Krievijas izdevējiem Rubricon (www.rubricon.com) enciklopēdisko izdevumu un vārdnīcu pilntekstu datu bāze, kas nodrošina piekļuvi Krievijā pēdējo simts gadu lakā publicētajiem nozīmīgākajiem uzziņu izdevumiem University Library Online (www.bilioclub.ru) satur ap 30000 literatūras, vēstures, filozofijas, sociālo zinātņu, kultūras, mākslas un reliģijas nozaru egrāmatas. Datubāzē iekļauta krievu klasika, mācību grāmatas, enciklopēdijas, senlaiku un mūsdienu grāmatas, ilustrācijas, vārdnīcas un cita noderīga informācija nozaru ekspertiem un interesentiem. Ik gadu tiek pievienotas ap 3000 jaunas e-grāmatas X X X X X X X
  2. 2. DATU BĀZES ANGĻU VALODĀ ACM Digital Library (http://dl.acm.org) ACM (Associating of Computing Machinery) ir pasaulē lielākā izglītības un datorzinātnes bezpeļņas organizācija, kas apvieno vairāk kā 95 000 šīs nozares pētnieku no 190 pasaules valstīm. ACM datu bāze piedāvā augstas kvalitātes publikācijas visās ar datorzinātni saistītās jomās - datortehnikas drošība, datorgrafika, informācijas izguve, mobilās tehnoloģijas, programmatūru izstrāde u.c. Britannica Online (www.britannica.co.uk) universāla daudznozaru enciklopēdiju publikāciju datu bāze. Encyclopaedia Britannica Online Academic Edition satur vairāk nekā 73000 visdažādākā satura un rakstura publikācijas, vairāk nekā 22000 attēlu un multimediju, vairāk nekā 750 periodisko izdevumu publikāciju u.c. Britannica Online Library Edition –publisko bibliotēku resursu komplekts Cambridge Journals Online (http://journals.cambridge.org) daudznozaru pilnu tekstu žurnālu datubāze. Pieejami 260 vadošie starptautiskie recenzētie žurnāli humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Tematiskais aptvērums - lietišķās zinātnes, vide un tās saglabāšana, lauksaimniecība, biomedicīna, vēsture, politiskās zinātnes, starptautiskās attiecības u.c. EBRARY (www.ebrary.com) daudznozaru pilntekstu e-grāmatu datu bāze. Pieejama Academic Complete (50000 + nosaukumi) vai individuālās tematiskās kolekcijas. Tematiskais aptvērums – inženierzinātnes un tehnoloģijas, dabas zinātnes, medicīniskā aprūpe, eksaktās zinātnes, datori & IT, bizness un ekonomika, izglītība, vēsture, politikas zinātnes, humanitārās zinātnes, starpnozaru un telpas studijas, valodas, literatūra un valodniecība, tiesības, starptautiskās attiecības psiholoģija, reliģija, filozofija, antropoloģija u.c. EBSCO (www.ebsco.com) universāla pilnu tekstu publikāciju datubāze. Nacionālā piedāvājuma pakete satur Academic Search Complete + MasterFILE Premier, Health Source: Nursing/Academic Edition+Consumer Edition, Newspaper Source, ERIC, GreenFILE, LISTA, MEDLINE. Pieejamas vairākas akadēmiskās pilntekstu datudāzes - Business Source Complete, Communication & Mass Media Complete, Computers & Applied Sciences Complete, Central and Eastern European Academic Source, DynaMed, SocINDEX, INSPEC kā arī citas pēc pasūtītāja izvēles EBSCO A-to-Z Services (www.ebsco.com) elektronisko resursu pārvaldības sistēma Emerald (www.emeraldinsight.com) biznesa informācijas un bibliotēkzinātnes pilnu tekstu žurnālu datubāze. Pieejami 250 starptautiskie recenzētie žurnāli tādās nozarēs kā grāmatvedība un finanses, biznesa ētika un tiesības, nekustamie īpašumi, ekonomika, izglītība, inovācijas, vides pārvaldība, starptautiskais bizness, bibliotēku un informācijas studijas, informācijas pārvaldība, mārketings, socioloģija u.c. Euromonitor International (http://www.euromonitor.com) datubāzu ir pasaulē vadošā biznesa un tirgus izpētes publikāciju, pārskatu, statistikas un dažādu tematisko pētījumu datubāze Independent Scholarly Publishers Group (ISPG) apvieno piecpadsmit medicīnas un dabas zinātnes literatūras izdevējus, kas ir prestiži savas nozares pārstāvji Informa Healthcare Journals (http://www.informahealthcare.com) ir medicīnas un zinātniskās pētniecības žurnālu datubāze IMF eLibrary (International Monetary Fund) (http://www.imf.org) ir Starptautiskā Valūtas fonda publikāciju datubāze tādās nozarēs kā ekonomika, ekonometrija, politika, starptautiskās attiecības, maksājumu bilances, kapitālu tirgi, enerģētika, pārvaldība, ārvalstu valūtas, ārvalstu investīcijas, globalizācija, starptautiskā tirdzniecība, darba tirgi, monetārā politika, monetārās savienības, X X X X X X X X X X X
  3. 3. reālie valūtas kursi, tarifi, tirdzniecības līgumi u.c. JSTOR (www.jstor.org) ir tiešsaistes augstas kvalitātes humanitāro un sociālo zinātņu publikāciju datubāze studiju un pētniecības darba atbalstam, kas piedāvā piekļuvi vairāk nekā 1000 vadošajiem akadēmiskajiem žurnāliem, aptverot tādas nozares kā ekonomika, vēsture, politoloģija, valodas un literatūra, māksla un mākslas vēstures, mūzika, izglītība un dabas zinātnes Library PressDisplay (http://library.pressdisplay.com) datubāze piedāvā vairāk nekā 3000 dienas laikrakstu un žurnālu no vairāk kā 100 valstīm, aptverot pilnīgu izdevuma saturu, ieskaitot reklāmas, komiksus u.c. Multi-Science Journals Collection (www.eifl.net/multi-science-journals-collection) datubāzē iekļauti vairā nekā 20 recenzēti žurnāli (ieskaitot backfiles) tādās jomās kā inženierzinātnes, vide, enerģētika, akustika, sporta zinātne u.c. Oxford University Press (www.oup.com/online) ir daudznozaru pilntekstu žurnālu publikāciju, uzziņu izdevumu, mācību materiālu, grāmatu datubāze. Pieejamas augstas kvalitātes tiešsaistes publikācijas medicīnā, dabas zinātnēs, matemātikā, fizikā, tiesību zinātnēs, humanitārajās un sociālajās zinātnēs u.c. ProQuest (www.proquest.com) daudznozaru pilnu tekstu publikāciju datu bāze. Pieejami augstas kvalitātes tiešsaistes žurnāli medicīnā, sociālajās zinātnēs, izglītībā, lauksaimniecībā, tehniskajās zinātnēs u.c. Piekļuve disertāciju un tēžu pilntekstiem un to aprakstiem Rarebooks.info (www.rarebooks.info) ir uzziņu datubāze pētījumiem par retajām grāmatām, kura satur 144 elektroniskās bibliogrāfijas tiešsaistē tādās jomās kā agrīnie drukātie darbi, pasaules literatūra, dabas un vēstures zinātnes, medicīna, teoloģija, kultūra, mūzika, māksla, arhitektūra u.c. The Royal Society ir Lielbritānijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas izdevniecība, kas ir viena no pasaulē vecākajām zinātniskās literatūras izdevniecībām un šobrīd tā sagatavo un izdod 9 fizikas un dabas zinātņu žurnālus SAGE (http://online.sagepub.com) Premier daudznozaru pilnu tekstu žurnālu datu bāze. Pieejami 514 vadošie starptautiskie recenzētie žurnāli tādās nozarēs kā uzņēmējdarbība, humanitārās zinātnes, sociālās zinātnes, zinātne, tehnoloģijas, medicīna u.c. Vairāk nekā 50% no Premier kolekcijas satura iekļauts Thomson Reuters Journal Citation Reports® Taylor & Francis Group ir daudznozaru uzziņu un monogrāfiju e-grāmatu datubāze, kas piedāvā pieeju pasaules labākajiem izdevumiem ne tikai humanitārajās un sociālajās zinātnēs, bet arī zinātnes, medicīnas un tehnoloģiju nozarēs. Aptverti tādi ievērojami izdevēji kā Routledge, Psychology Press, Focal Press u.c. Datu bāzēs pieejamas vairāk nekā 40000 grāmatu uz divām platformām Humanitārās un sociālās zinātnes: www.tandfebooks.com; Zinātnes, medicīnas un tehnikas nozares: www.crcnetbase.com Taylor & Francis Journals (www.tandf.co.uk) ir daudznozaru datubāze, kas piedāvā piekļuvi vairāk nekā 1700 zinātniskajiem žurnāliem gan humanitārajās un sociālajās zinātnēs, gan zinātnes, medicīnas un tehnikas nozarēs. Aptverti tādi ievērojami izdevēji kā Routledge, Psychology Press, Focal Press u.c. Wiley Online Library (www.interscience.wiley.com) daudznozaru pilnu tekstu žurnālu datu bāze. Wiley-Blackwell Standart Collection piedāvāt piekļuvi 1341 augstas kvalitātes pasaules vadošo akadēmisko un profesionālo biedrības izdevumiem. Tematiskais aptvērums – ķīmija, fizika, inženierzinātnes, lauksaimniecība, veterinārija, pārtikas zinātne, medicīna, psiholoģija, uzņēmējdarbība, ekonomika, sociālās zinātnes, māksla, humanitārās zinātnes u.c. Pieejama Cochrane Library, kā arī citas datu bāzes X X X X X X X X X X X X

×