Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

WordCamp 2011 Informacja Rulez!

1,721 views

Published on

Pogadanka o sematycznym webie wygłoszona na WordCamp Poznań 2011
Niestety niezbyt przydatna gdy dostępna w formie wyłącznie graficznej bez narracji :(

Published in: Education
 • Be the first to comment

WordCamp 2011 Informacja Rulez!

 1. 1. Niedoszły Bibliotekarz przedstawia: Informacja Rulez!http://arek.bibliotekarz.com WordCamp Poznao 2011
 2. 2. Zacznijmy od opowiastkiW maju 2001Tim Berners-Lee opublikowałw Scientific Americanopowiadanie:„ The Semantic Web”W lipcu 2001 ukazało się popolsku w Świecie Nauki.
 3. 3. Kiedy zadzwonił telefon,z głośników systemu audio leciał właśnieutwór Beatlesów "We can work it out".Piotr podniósł słuchawkę, a telefon ściszyłdźwięk, wysyłając odpowiednie polecenie dowszystkich lokalnych urządzeo wyposażonychw funkcję regulacji poziomu głośności.Dzwoniła siostra Piotra, Łucja, z gabinetulekarza...
 4. 4. Mapa zależności z opowieści
 5. 5. Semantyka WTF?semantyka [gr. semantikós znaczący+, log. dział semiotyki opisujący relacje między znakami a przedmiotami, do których się one odnoszą. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3973837semantyka lingwistyczna dział językoznawstwa zajmujący się analizą treści wyrażeo językowych w celu określenia charakteru zależności między treścią a formą. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3973838
 6. 6. Semantyka WTF?(1.1) jęz. dział językoznawstwa zajmujący się znaczeniem wyrażeo językowych(1.2) filoz. log. dział semiotyki zajmujący się badaniem związków między wyrażeniami językowymi a rzeczywistością(1.3) inform. związki między instrukcjami, wyrażeniami itp. języka programowania a znaczeniem programu rozumianym jako zachowanie się komputera, systemu itp.https://pl.wiktionary.org/wiki/semantyka
 7. 7. sematyczny html<b>grubo</b> <strong>ważne</strong><i>pochyło</i> <cite>cytowanie</cite><li>lista </lista>&middot; kropka spacja nowa linia<br>i inne jak np. <div> <table>
 8. 8. Semantyczny Web czym się go je?
 9. 9. Semantyczny Web czym się go je?
 10. 10. Gotowi na męską opowieśd? Niedoszły Bibliotekarz
 11. 11. Męską pikantną opowieśd? Captain Morgan
 12. 12. Mocną opowieśd… Captain Morgan
 13. 13. Opowieśd o hmm trójkach? Virginia Cavendish
 14. 14. OWL Web Ontology LanguageOpiera się na XML i RDF służy do tworzenia baz wiedzy w oparciu o zbiór twierdzeo napisanych w tym języku (fakty + wnioskowania semantyczne) Niedoszły Bibliotekarz lubi Cpt. Morgan Cpt. Morgan = rum Niedoszły Bibliotekarz lubi rum• OWL Lite – szybka migracja tezaurusów i taksonomii wyłącznie 0-1• OWL DL – posiada pełen zbiór słownictwa ale ograniczony pod kątem wykorzystania. Podobieostwo do „logiki opisowej” (description logics)• OWL Full – pełne wykorzystanie możliwości oferowanych przez RDF
 15. 15. RSS RDF Site Summary<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <rss version="0.92"><channel> <title>Niedoszły Bibliotekarz</title> <link>http://arek.bibliotekarz.com</link> <description>pale faję, piję rum, czasem uda mi się coś wymyśled ;)</description> <lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 08:00:57 +0000</lastBuildDate> <docs>http://backend.userland.com/rss092</docs> <language>en</language> <!-- generator="WordPress/3.2.1" --> <image> <title>Niedoszły Bibliotekarz</title> <url>http://arek.bibliotekarz.com/wp-content/uploads/2008/04/awek_patyk.png</url> <link>http://arek.bibliotekarz.com</link> <width>100</width> <height>100</height> <description>Niedoszły Bibliotekarz - http://arek.bibliotekarz.com</description> </image> <item> <title>Jeżeli było mmmm</title> <description> <!*CDATA*Brat zmarłego Prezydenta błysnął kompetencjami wyszukiwawczymi w Internecie. … <a href="http://arek.bibliotekarz.com/jezeli-bylo-mmmm">Czytaj dalej <span class="meta-nav">→</span></a>.]]> </description> <link>http://arek.bibliotekarz.com/jezeli-bylo-mmmm?utm_medium=rss&utm_campaign=jezeli-bylo-mmmm</link> </item></channel></rss>
 16. 16. RDF Resource Description Frameworkzapis metadanych czyli danych o danychkażdy obiekt ma właściwośd która ma wartośdlink do strony blogera Niedoszły Bibliotekarz lubi Cpt. Morgan oraz lubi Virginia Cavendishwłaściwości obiektu może byd wiele, a każda właściwośd może mied wiele wartości<?xml version="1.0"?><RDF><Description about="http://arek.bibliotekarz.com"> <prelegent>Niedoszły Bibliotekarz</prelegent> <lubi>Cpt. Morgan</lubi> <lubi>Virginia Cavendish</lubi></Description></RDF>
 17. 17. Dublin Core ISO 15836:2009<?xml version="1.0"?><rdf:RDFxmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"xmlns:dc= "http://purl.org/dc/elements/1.1/"><rdf:Description rdf:about="http://arek.bibliotekarz.com"> <dc:description>Blog Niedoszłego Bibliotekarza</dc:description> <dc:publisher>Niedoszły Bibliotekarz</dc:publisher> <dc:type>Service</dc:type> <dc:format>text/html</dc:format> <dc:language>pl</dc:language></rdf:Description></rdf:RDF> 15 podstawowych elementów opisu + 40 w wersji pełnej
 18. 18. Microformatspodstawowe <a href="http://arek.bibliotekarz.com/wp-content/uploads/2008/09/adax-z-ukladu- adhary.mp3" rel="enclosure">Dwie minuty z książką</a> <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/" rel="license">cc by 2.0</a> <a href="signin.php" rel="nofollow">Zaloguj się</a> <a href="http://arek.bibliotekarz.com/indeks-rzeczowy/microformats rel="tag">microformats</a> <a rev="vote-for" href="http://arek.bibliotekarz.com/glosowanie" title="głosuję!">Mój wybór!</a> XMDP <dt id=author>Niedoszły Bibliotekarz</dt> XOXO XFN <ol class="xoxo"> <li><a href="http://www.bibla.pl" rel="friend met"></li>budowane na podstawie podstawowych elementów hCalendar hCard hReview xFolk
 19. 19. XFN XHTML Friends Network Niedoszły Bibliotekarz <a href="http://www.captainmorgan.com/" rel="met acquaintance">Cpt. Morgan</a> <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Cavendish_tobacco" rel="friend met">Virginia Cavendish</a> Virginia Cavendish <a href="http://arek.bibliotekarz.com/" rel="friend met">Niedoszły Bibliotekarz</a> <a href="http://www.captainmorgan.com/" rel="co-worker friend">Cpt. Morgan</a>Cpt.Morgan<a href="http://arek.bibliotekarz.com/" rel="friend met">Niedoszły Bibliotekarz</a><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Cavendish_tobacco" rel="co-worker friend">Virginia Cavendish</a>
 20. 20. FOAF Friend of a friend<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"<foaf:Person rdf:ID="me"><foaf:name>Arek Stęplowski</foaf:name><foaf:title>Mr</foaf:title><foaf:givenname>Arek</foaf:givenname><foaf:family_name>Stęplowski</foaf:family_name><foaf:nick>Niedoszły Bibliotekarz</foaf:nick><foaf:mbox_sha1sum>37a7ad386eb785a3c77830a28c6892aeca9abfa3</foaf:mbox_sha1sum><foaf:homepage rdf:resource="http://arek.bibliotekarz.com"/><foaf:depiction rdf:resource="http://arek.bibliotekarz.com/wp- content/uploads/2008/04/awek_patyk.png"/><foaf:phone rdf:resource="tel:+48535778077"/><foaf:workplaceHomepage rdf:resource="http://am.vj.pl"/><foaf:workInfoHomepage rdf:resource="Arek - Marek"/><foaf:schoolHomepage rdf:resource="http://iinisb.pl"/><foaf:knows><foaf:Person><foaf:name>Marta</foaf:name><foaf:mbox_sha1sum>f9842e7187a6da7bed2d401dcccea770faaff923</foaf:mbox_sha1sum><rdfs:seeAlso rdf:resource="Bibla"/></foaf:Person></foaf:knows></foaf:Person></rdf:RDF>
 21. 21. GoodRelation<div xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:gr="http://purl.org/goodrelations/v1#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#"> <div about="#company" typeof="gr:BusinessEntity"> <div property="gr:legalName" content="Arek-Marek"></div> <div rel="vcard:adr"> <div typeof="vcard:Address"> <div property="vcard:country-name" content="Polska"></div> <div property="vcard:locality" content="Warszawa"></div> <div property="vcard:postal-code" content="01-159"></div> <div property="vcard:street-address" content="Wolska 64a"></div> </div> </div> <div property="vcard:tel" content="+48 535 778 077"></div> <div rel="foaf:depiction" resource="http://am.vj.pl/qc.png"></div> <div rel="foaf:page" resource="http://arek.bibliotekarz.com/foaf.rdf"></div> </div></div>
 22. 22. MicrodataNa imię mam Arek, rozpoznawany w sieci jakoNiedoszły Bibliotekarz.Prowadzę bloga pod adresem arek.bibliotekarz.com.Przyjechałem z Warszawy woj. mazowieckie.Pracuję jako sprzątaczka w firmie Arek-MarekDnia 9 grudnia 2011 roku o godzinie 11:00 mamprezentację na WordCamp Poznao 2011.Moje wystąpienie potrwa 30 minut.Liczę że pogadankę ocenicie je na jakieś 45 procent.
 23. 23. Microdata<span itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Person">Na imię mam <span itemprop="name">Arek</span>, rozpoznawanyw sieci jako <span itemprop="nickname">Niedoszły Bibliotekarz</span>.</span>Prowadzę bloga pod adresem <a href="http://arek.bibliotekarz.com" itemprop="url">arek.bibliotekarz.com</a>.Przyjechałem z<span itemprop="address" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Address"> <span itemprop="locality">Warszawy</span> <span itemprop="region">woj. mazowieckie</span>.</span>Pracuję jako <span itemprop="title">sprzątaczka</span> w firmie <span itemprop="affiliation">Arek- Marek</span>Dnia <time itemprop="startDate" datetime="2011-12-09T11:00+02:00">9 grudnia 2011 roku o godzinie 11:00</time> mam prezentację na WordCamp Poznao 2011.Moje wystąpienie potrwa <span>30 minut<meta itemprop="duration" content="PT0H30M" /></span><span itemprop="rating" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Rating"> Liczę że pogadankę ocenicie je na jakieś <span itemprop="value">45</span> procent. <meta itemprop="best" content="100" /></span>
 24. 24. Czym nie jest Semantyczny Web• Swatką• Bazą danych• Systemem wnioskowania• Lekiem na brak czasu
 25. 25. Co nam daSemantyczny Web? Tego do kooca tego nie wie nikt, ale w planach jest że uprzyjemni życie.
 26. 26. Licencja Informacja Rulez! by Niedoszły Bibliotekarz is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Unported License.<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/"><img alt="Licencja Creative Commons" style="border-width:0"src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/3.0/80x15.png" /></a><br /><span xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" property="dct:title">InformacjaRulez!</span> by<a xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" href="http://arek.bibliotekarz.com"property="cc:attributionName" rel="cc:attributionURL">Niedoszły Bibliotekarz</a> islicensed under a<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/">CreativeCommons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0Unported License</a>.
 27. 27. Licencje źródła grafik i cytowao• http://encyklopedia.pwn.pl/• https://pl.wiktionary.org/wiki/semantyka• https://en.wikipedia.org/wiki/File:Devassa_no_Hooters.jpg• https://en.wikipedia.org/wiki/File:Semantic-web-stack.png• http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Feed-icon.svg• http://cliparts101.com/free_clipart/23496/rdf_logo.aspx• http://microformats.org/wiki/spread-microformats• http://iandavis.com/2006/foaf-icons/• http://www.flickr.com/photos/leobard/4454262625/• http://www.w3.org/html/logo/• http://www.w3.org/2007/10/sw-logos.html• http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-semantic-web• http://dublincore.org/• http://arek.bibliotekarz.com• https://www.facebook.com/CaptainMorgan?sk=photos• http://creativecommons.org

×