Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dominik Ghirlandaio

Prezentacja na historię kultury w IINiSB prezentująca postać Domenico Ghirlandaio malarza rodem z Florencji, specjalistę od fresków

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dominik Ghirlandaio

 1. 1. Dominik Ghirlandaio 1449 - 1495 malarz
 2. 2. Wprowadzenie Urodził się w 1449r we Florencji Prawdziwe nazwisko Domenico di Tommaso Bigordi Tworzył głównie freski ale również malował obrazy głównie temperą na desce nie malował farbą olejną. Różnie (w zależności od trendów czasowych) oceniany przez krytyków „Obecnie jest uważany za jednego z najbardziej wymownego i eleganckiego narratora florenckiego społeczeostwa pod koniec XV wieku.” En.Britannica
 3. 3. Syn złotnika Ojciec Dominika Tomasz Bigordi był złotnikiem Nie pierwszym lepszym, ale artystą co się zowie. Wymyślił i rozpowszechnił ozdobę dziewczęcych włosów zwaną wieocem bądź girlandą. Miała ona takie wzięcie, że zaczęto go od niej nazywad Ghirlandaiem. Jego dzieła wotywne, czy też lampy srebrne z jego warsztatu zdobiły kościół Zwiastowania. Dla swojego syna przewidział też zawód złotnika jako drogę życia.
 4. 4. Malarz Od najmłodszych lat Dominik zajmował się rysunkiem, początkowo rysował ozdoby które miał wykonad jako uczeo złotnika. Mówiono że był w stanie wiernie i szybko narysowad portret każdego przechodnia przechodzącego koło warsztatu ojca. Ostatecznie rozpoczął studiowad malarstwo i mozaiki u mistrza Alessio Baldovinetti starszego od niego o raptem 4-5 lat.
 5. 5. Jeden z pierwszych fresków 1480r „Ostatnia wieczerza”
 6. 6. Palazzo Vecchio Florencja Włochy centralne. Ogromna romaoska budowla, twierdza-pałac jeden z najbardziej imponujących ratuszy w Toskanii. Miejsce powstania jednej z pierwszych dużych prac Dominika Ghirlandaio
 7. 7. Apoteoza św. Zenobiusza
 8. 8. Malarstwo iluzjonistyczne Operując perspektywą i kolorystyką imitującą źródła światła, malarz osiągał efekt złudzenia optycznego. Na fragmencie fresku obok widad dodatkową salę, ale faktycznie jest ona tylko namalowana.
 9. 9. Ten również Ten wykusz jest przykładem malarstwa iluzjonistycznego
 10. 10. Uznany jako malarz W 1481 papież Sykstus IV wezwał go do Rzymu. Dominikowi zostało zlecone namalowanie fresku w Kaplicy Sykstyoskiej przedstawiającego scenę z Nowego Testamentu „Powołanie apostołów Piotra i Andrzeja”, oraz innych malowideł.
 11. 11. Kaplica Sykstyoska „Powołanie Piotra i Andrzeja na apostołów”
 12. 12. A znacie ten obraz z kaplicy? To dzieło jego ucznia Michała Anioła
 13. 13. Powrót do Florencji W 1485 r. Ghirlandaio wykonał freski w kaplicy Sassettich znajdującej się w kościele Santa Trinita.
 14. 14. W kaplicy Sassettich Ghirlandaio namalował cykl fresków związanych z legendami franciszkaoskimi (Stygmaty św. Franciszka, Zatwierdzenie reguł zakonnych franciszkanów, Adoracja Pasterzy) oraz malowidło ołtarzowe adoracji Dzieciątka (1485). Zleceniodawcę oraz jego żonę umieścił po obu stronach głównego malowidła
 15. 15. Potwierdzenie Reguł Franciszkanów Zleceniodawca fresków Starsi synowie Francesco Sassetti z synem i Galeazzo, Teodoro i Cosimo jego współpracownicy
 16. 16. Ghirlandaio jest określany mianem ilustratora czasów Wawrzyoca Wspaniałego, ponieważchłopca. w swych Zmartwychwstanie uwiecznił freskach świat florenckich finansistów i obraz wyrafinowanej kultury społeczeostwa toskaoskiego 2 połowy XV w.
 17. 17. Adoracja w Sheapherds Obraz umieszczony w altarpiece kaplicy, tempera na desce. Jest to jego jedno z największych arcydzieł w którym zgodnie ze szkołą flamandzką każdy element ma znaczenie i coś symbolizuje.
 18. 18. „W ostatnim obrazie zgon świętego i opłakiwanie go przez braci zakonnych. Widzi sięŚmierd św. Franciszka rękę zmarłego. tam postad zakonnika całującą Niepodobna pędzlem lepiej przedstawid takiej postaci. Równie trafnie namalowany jest biskup w okularach śpiewający wigilie, co widzi się i niemal słyszy.” Giorgio Vasari
 19. 19. Sława i pieniądze Jeszcze przed ukooczeniem kaplicy Sassettich została zawarta umowa na wykonanie fresków w kościele Santa Maria Novella. Główne prezbiterium zostało ozdobione freskami autorstwa Domenico Ghirlandaio. Prace zostały zlecone przez bankiera Giovanni Tornabuoni. Dwadzieścia jeden fresków przedstawia zdarzenia z życia Marii i Jana Chrzciciela. Domenico nie miał głowy do pieniędzy, interesowało go wyłącznie malarstwo, sprawy finansowe przerzucił na swojego brata Davida.
 20. 20. Dominikaoski kościół Santa Maria Novella Przy freskach pracowało kilku artystów. Prócz samego Domenico Ghirlandaio, był to jego brat David, Sebastiano Mainardi oraz prawdopodobnie 13 letni Michał Anioł.
 21. 21. W zaledwie cztery lata, Ghirlandaio i jego warsztat zakooczyli monumentalne dzieła, które całkowicie usatysfakcjonowały Giovanni Tornabuoni. Jest to najbardziej znana i ceniona praca Ghirlandaio, jego doskonała reputacja jest oparta głównie na niej.
 22. 22. Sklepienie zdobi czterech ponad naturalnej wielkości ewangelistów. Górne obrazy są gorszej jakości, tam gdzie obrazy mogą byd postrzegane tylko z daleka były malowane przez jego uczniów i pomocników.
 23. 23. Po obu stronach zaprojektowanego przez siebie witraża, umieścił między innymi postacie donatorów, które według ówczesnych odznaczały się wielkim podobieostwem. Domenico zasłynął jako świetny portrecista osobistości stanowiących nieraz właściwy temat kompozycji religijnych.
 24. 24. Alessio Baldovinetti mistrz Wygnanie ze świątyni Joachima Sebastian z San Gimignano uczeo i szwagier David Ghirlandaio Domenico brat Ghirlandaio
 25. 25. Narodziny Marii W obrazie tym Giorgio Vasari zwraca uwagą na aktywnośd postaci, oraz umiejętnie wręcz zwodząco oddaną grę światła wpadającego przez okno.
 26. 26. Prezentacja Marii w świątyni Uwagę zwraca półnaga postad na schodach jest to swego rodzaju innowacja (pozytywnie przyjęta) jako że w tedy nie pokazywano nagości.
 27. 27. Ślub Marii Jednym z elementów często wykorzystywanym przez Ghirlandaio była duża przestrzeo obrazu poświęcana na architekturę, często ukazywał monumentalne wnętrza. Posiadał doskonałe wyczucie rozmiaru i proporcji. Malował tak precyzyjnie, że namalowane przez niego odręcznie Koloseum i stojący obok niego człowiek, umożliwiają wyliczenie wysokości budowli.
 28. 28. Ghirlandaio potrafi doskonale oddawad emocje malowanych Rzeź niewiniątek postaci oraz dynamikę akcji.
 29. 29. Śmierd Matki Boskiej i jej Wniebowzięcie
 30. 30. W myśl umowy jeśli Giovanniemu Tornabuoni się spodoba praca Dominika miał on oprócz 1200 dukatów dopłacid jeszcze 200 sztuk. Pomimo całkowitego zadowolenia z wykonanych prac nie uczynił tego jednak. Dominik był bardziej łasy na sławę i zaszczyty niż na pieniądze. W rozmowie z bratem powiedział „ Zostaw pracę mnie, a ty zabiegaj o resztę, bo teraz gdy poznałem tajemnicę malowania, niepokoi mnie że nie chcą mi powierzyd murów miejskich abym od wewnątrz pokrył je obrazami” Giorgio Vasari
 31. 31. Starzec z chłopcem Obraz przedstawia starszego mężczyznę, florenckiego arystokratę (charakterystyczne cappuccio na jego ramieniu), przytulającego się do małego chłopca, prawdopodobnie jego wnuka. Nie zdołano określid tożsamości mężczyzny. Doskonały sposób oddania malowanych osób ukazuje np. nos który jest zniekształcony prawdopodobnie przez rhinophyma w przebiegu trądziku różowatego.
 32. 32. Giovanna Tornabuoni Portret młodej kobiety tempra na desce tempra na desce
 33. 33. Dobry warsztat rzemieślnika, talent do ukazywania życia, artyzm zawarty w jego portretach religijnych, umiejętnośd odwzorowywania modeli zwłaszcza donatorów zapewniły artyście sukces. Nie bez znaczenia były również znaczne umiejętności w zarządzaniu złożonymi sceneriami i śmiałośd wobec wyzwao. W swojej pracowitości kazał pracownikom przyjmowad wszystkie zlecane prace. Żył 44 lata, został pochowany w Santa Maria Novella miejscu swojego największego dzieła.
 34. 34. Fresk • fresk *wł. fresco ‘świeży’+, al fresco, buon fresco, mal. technika malarstwa ściennego; polega na malowaniu na mokrym tynku, pokrytym kilku warstwami zaprawy, farbami z pigmentów odpornych na alkaliczne działanie wapna, rozprowadzonymi wodą deszczową; stosowany od XIV w. we Włoszech, popularny w okresie renesansu i baroku; także malowidło wykonane tą techniką. • Trwałośd ponad 1000 lat (np. freski z Faras XI w) zawdzięczają ostatniej warstwie podłoża intonaco malowanej na mokro. Ponieważ wapno gaszone z dwutlenkiem węgla tworzy krystaliczny węglan wapnia, który wiąże cząsteczki farby, w ten sposób uzyskuje się trwałe, intensywne barwy zespolone z podłożem.
 35. 35. Zainteresowanym polecam adresy • http://www.domenico-ghirlandaio.org/ • http://en.wikipedia.org/wiki/Domenico_Ghirlandaio • http://www.wga.hu/frames- e.html?/html/g/ghirland/domenico/index.html • https://www.allposters.it/-st/Domenico-Ghirlandaio- Posters_c24639_.htm • https://www.art-prints-on-demand.com/a/ghirlandaio- domenico-eige.html&mpos=1006 • http://www.abcgallery.com/G/ghirlandao/ghirlandaiob io.html
 36. 36. Bibliografia • Vassari G.: Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów. 31989. Warszawa: PIW., s. 232-245. • Trojanowski W.: Malarstwo włoskie [online]. Kraków ; Warszawa: Druk. W. L. Anczyca i Spółki ; Towarzystwo Wydawnicze, 1915. *dostęp: 2009-04-17]. Dostępny w World Wide Web: http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=37632&dirids=1. • Domenico Ghirlandaio Virtual Gallery [online]. *dostęp: 2009-04-12+. Dostępny w World Wide Web: http://www.domenico-ghirlandaio.org/. • Domenico Ghirlandaio [online].: Wikimedia Foundation, Inc. *dostęp: 2009-04-12]. Dostępny w World Wide Web: http://en.wikipedia.org/wiki/Domenico_Ghirlandaio. • Web Gallery of Art [online]. *dostęp: 2009-04-20+. Dostępny w World Wide Web: http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/ghirland/domenico/index.html. • Old Man with a Young Boy [online+.: Muzeum Luwr *dostęp: 2009-04-17]. w wyszukiwarce trzeba podad hasło Ghirlandaio. Dostępny w World Wide Web: http://www.louvre.fr. • Domenico Ghirlandaio [online].: Encyklopedia Britannica *dostęp: 2009-04-16]. logowanie do encyklopedii przez BUW. Dostępny w World Wide Web: https://han.buw.uw.edu.pl/han/EncyclopaediaBritannica/search.eb.com/eb/article -9036700.
 37. 37. Dziękuję za uwagę 
 38. 38. Varia • Autor: Arkadiusz Stęplowski • Wydawca: Niedoszły Bibliotekarz • Licencja: CC Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 2.5 Polska • Dostęp on line: http://bibliotekarz.wordpress.com/category/iinis b/prezentacje/ • Warszawa, 2009-04-20

×