Mūsu bibliotekāri

805 views

Published on

Prezentācija mediju pārstāvjiem seminārā "Vai viegli būt bibliotekāram?" 2012.gada 21.martā Salaspilī

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mūsu bibliotekāri

 1. 1. Mūsu bibliotekāri Kristīne Pabērza 3td ietekmes novērtēšanas vadītāja 2012.gada 21.martā, Salaspilī2
 2. 2. 1 bibliotēka uz Mūsu bibliotekāri2531 iedzīvotājiem / 544 lietotājiem Apmeklējumi uz 1 lietotāju = 22 Lietotāju skaits uz1 bibliotekāru = 261 Apmeklējumu skaits uz 1 bibliotekāru = 6711 Izsniegto krājuma vienību skaits uz 1 bibliotekāru = 9738 Apstrādāto krājuma vienību skaits uz 1 bibliotekāru = 6231 Personāla izdevumi uz 1 bibliotekāru gadā (ar nodokļiem) = 5229 LVL 3
 3. 3. Bibliotekāru skaits bibliotēkā % no bibliotēkām 1 darbinieks 70,8% 2 darbinieki 12,9% 3 - 5 darbinieki 9,9% 6 - 10 darbinieki 3,0%11 - 30 darbinieki 3,4% 4
 4. 4. Bibliotekāru skaits bibliotēkā % no bibliotēkām teritorijā 1 2 3 līdz 5 6 līdz 10 11 līdz 30Laukos 86% 12%2%Pilsētās 6% 17% 44% 15% 18% 5
 5. 5. Bibliotekāru vecums % no bibliotekāriem Līdz 24 25-34 35-44 45-54 55- 61 62 un vairāk2011 3% 9% 23% 35% 23% 8%2007 2%10% 28% 33% 17% 11% 6
 6. 6. Bibliotēku vadītāju darba stāžs % no bibliotēku vadītājiem Līdz 5 gadiem 6 līdz 10 gadi 11 līdz 20 gadi 21 gads un vairāk1 14% 10% 22% 54% 441 bibliotēkas vadītājs bibliotēkā strādā vairāk kā 20 gadus! 7
 7. 7. Bibliotekārs - orķestris % no bibliotēkām 71%viena cilvēka bibliotēkas 578 bibliotēkas 8
 8. 8. Bibliotekārs – konsultants % no bibliotekāriemStrādā lietotāju apkalpošanā un konsultē par IKT 1057 bibliotekāri katru dienuStrādā lietotāju apkalpošanā, bet nekonsultē par IKT konsultē lietotājusNestrādā ar lietotājiem 81% 6% 13% 62% 16% 17% 4% Katru vai gandrīz katru dienu 3-4 reizes nedēļā 1-2 reizes nedēļā Vismaz 1 reizi mēnesī Retāk 9
 9. 9. Bibliotekāra palīdzības izmantošana % no bibliotēkas interneta lietotājiem Bieži Dažreiz Reti Nekad 2011 18% 33% 31% 18% 2009 11% 29% 32% 28% 2007 17% 14% 27% 42% 508 700 bibliotēkas interneta lietotājiem 2011.gadā bija 1 bibliotekārs gada vajadzīga bibliotekāra laikā palīdz 368 palīdzība lietotājiem10
 10. 10. Bibliotekārs – sociālais darbinieks 21% lietotāju nāk uz 93363 lietotāji bibliotēku, lai parunātos ar bibliotekāru Bibliotekārs vienmēr uzklausa un neliedz padomu – domā 89% lietotāju 11
 11. 11. Bibliotekārs – audzinātājs86% bērnu un 89% pusaudžu = bibliotēku lietotāji 83% pusaudžu domā, ka bibliotekāri ir laipni un draudzīgi 75% bērnu patīk bibliotekāre 20% bibliotēku veic apmācības bērniem 12
 12. 12. Bibliotekārs – atbalsts darba meklētājiem 64% bibliotēku palielinājies bezdarbnieku apmeklējums 29% bibliotēku veic bezdarbnieku apmācības Bibliotekāri palīdzēja atrast darbu 168943 lietotājiem 13
 13. 13. Bibliotekārs – aktīvs pilsonis % no bibliotekāriemSabiedriskās, nevalstiskās 29% organizācijas biedrs Vietējās pašvaldības 8% deputāts Politiskās partijas biedrs 5% 14
 14. 14. Apmierinātība ar darba kvalitāti % no iedzīvotājiem Apmierināti Neapmierināti Nevar novērtēt Komunālo dienestu… 42% 30% 28% Pašvaldības policisti 37% 40% 23% Muzeju darbinieki 45% 4% 51%Kultūras nama darbinieki 49% 10% 41% Sociālie darbinieki 42% 19% 39% Bērnudārza darbinieki 46% 4% 50% Bibliotekāri 58% 3% 39% Pašvaldības darbinieki 26% 57% 17% Ārsti, medicīnas… 57% 35% 8% Skolotāji 59% 14% 27% 15
 15. 15. Apmierinātība ar darba kvalitāti % iedzīvotājiem, kas var novērtēt Apmierināti Neapmierināti Bibliotekāri 94% 6% Muzeju darbinieki 92% 8% Bērnudārza darbinieki 91% 9% Kultūras nama darbinieki 83% 17% Skolotāji 81% 19% Sociālie darbinieki 69% 31% Ārsti, medicīnas darbinieki 62% 38% Komunālo dienestu darbinieki 58% 42% Pašvaldības policisti 48% 52% Deputāti, amatpersonas 31% 69%16
 16. 16. Bibliotekārs – spējīgs ietekmēt 42% bibliotekāru spēj būtviedokļa līderi vietējā kopienā 40% bibliotekāru spēj būt līderi 37% bibliotekāru spēj ietekmēt sociāli ekonomisko aktivitāti 42% spēj izmantot savu personību bibliotēkas tēla veidošanā 50% bibliotekāru spēj aizstāvēt bibliotēkas budžetu 17
 17. 17. Paldies paruzmanību!

×