Bibliotēku vērtība un ietekme   Ko domā lietotāji Zemgalē?        Kristīne Pabērza, 3td2
Saturā   Bibliotēka. Sarunas par vērtībām   Publisko bibliotēku ietekmes novērtēšana   Kas ir mūsu lietotāji?  ...
Bibliotēka. Sarunas par vērtībām                4
3td ietekmes novērtēšana              5
Publiskās bibliotēkas un internets:  tehnoloģijas, pakalpojumi un ietekme      Publisko bibliotēku   ekonomiskā ...
Publisko bibliotēku  kvantitatīvā novērtēšana7
Kvantitatīvie pētījumi  Sociālā ietekme  Reprezentatīva Latvijas iedzīvotāju aptauja  Bērnu aptauja  Pusaudžu apta...
Kvantitatīvie pētījumi  Ekonomiskā ietekme  Latvijas (reģionu) iedzīvotāju reprezentatīva  aptauja  Pašvaldību vad...
Reprezentatīva Latvijasiedzīvotāju aptauja – SIMērķgrupa: Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no15 līdz 74 gadiemIzlase...
Latvijas (reģionu) iedzīvotāju   aptauja – EI   Mērķgrupa: Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā   no 15 līdz 74 ga...
Bērnu aptauja – SI   Mērķgrupa: 1.-4. klašu skolēni visā Latvijā   Izlases lielums: 1028 respondenti   Aptaujas laik...
Pusaudžu aptauja – SI   Mērķgrupa: 5.-9. klašu skolēni visā Latvijā   Izlases lielums: 1048 respondenti   Aptaujas l...
Masu mediju pārstāvju aptauja   – SI   Mērķgrupa: masu mediju pārstāvji visā Latvijā   Uzaicinājumi nosūtīti: 238, p...
Publiskās pieejas datoru   bibliotēkās lietotāji – SI   Mērķgrupa: iedzīvotāji (15-74g.v.), kuri bibliotēkās   izman...
Pašvaldību vadītāju aptauja –   SI, EI   Mērķgrupa: Visu pašvaldību vadītāji   Izlases lielums: 91 respondents   A...
Bibliotēku vadītāju aptauja –   SI, EI   Mērķgrupa: Visu publisko bibliotēku vadītāji   Plānotā izlase: 848*   Apt...
Bibliotekāru aptauja – SI, EI   Mērķgrupa: Visu publisko bibliotēku bibliotekāri   Plānotā izlase: 1760*   Aptaujas ...
Publisko bibliotēku   kvalitatīvā novērtēšana19
Fokusgrupas diskusijas Bibliotēku vadītāji (n=1) Bibliotekāri, kas veic datorapmācību (n=2) Datoru un interneta lietotā...
Padziļinātās intervijas Lietotāji, kuri bibliotēku pakalpojumu saņem mājās (n=5) Publisko bibliotēku darbinieki, kuri v...
Publisko bibliotēku   ekonomiskā novērtēšana22
Novērtēšanas metodoloģija 1. Monetārā novērtēšana   Kontingenta novērtēšanas metode 2. Aprakstošā novērtēšana   Iedz...
Kontingenta novērtēšanas metode   Metodes pamatā respondentu   personiskie viedokļi par sabiedrisko   labumu (public...
Bibliotēku ekonomiskā vērtībaIzmantojot Kontingenta novērtēšanas metodi, pamatojotiesuz zemāk minētajiem faktoriem un datu...
Bibliotēku ietekme uz  tautsaimniecībuIzmantojot Aprakstošās novērtēšanas metodi,pamatojoties uz aptauju rezultātā iegūta...
Pieejamās informācijasnozīmīgums Nepieciešama kvalitatīva informācija par bibliotēku pakalpojumu izmantošanas intensitā...
Kas ir mūsu lietotāji?28
Bibliotēku lietotāji% no iedzīvotājiem          Rudens 2007   Pavasaris 2009          Rudens 2009 ...
Bibliotēku lietotāji 2011% no iedzīvotājiem   Pēdējo 6 mēnešu laikā  Pēdējo 12 mēnešu laikā   Pēdējo 2 gadu laikā ...
Bērni bibliotēkā% no grupas         86%  87%                  81%      70%         ...
Bērni bibliotēkas internetā% no grupas         40%               34%            31%   ...
Bērni – interneta lietotāji% no grupas Zemgalē      Mājās           77%    Bibliotēkā        3...
Pusaudži bibliotēkā% no grupas         83%  84%               77%  71%  69%   56%  59%34
Pusaudži bibliotēkas internetā% no grupas            36%               31%  31%      25%  ...
Pusaudži – interneta lietotāji% no grupas Zemgalē      Mājās            81%       Skolā      ...
Jaunieši bibliotēkā% no grupas         85%      70%     75%                  69%    ...
Jaunieši bibliotēkas internetā% no grupas         85%      55%           56%            ...
Jaunieši – interneta lietotāji% no grupas Zemgalē       Mājās           83%   Pie draugiem      ...
25-44 bibliotēkā% no grupas         48%        46%      42%                     35...
25-44 bibliotēkas internetā% no grupas         23%        24%      22%   18%            ...
25-44 – interneta lietotāji% no grupas Zemgalē       Mājās              78%       Darbā     ...
45-54 bibliotēkā% no grupas            57%  54%         52%                  39%  40...
45-54 bibliotēkas internetā% no grupas              28%           24%   20%          ...
45-54 – interneta lietotāji% no grupas Zemgalē    Mājās              60%    Darbā          ...
55-74 bibliotēkā% no grupas            39%         35%     35%  34%                ...
55-74 bibliotēkas internetā% no grupas        16%             13%     8%     8%       ...
55-74 – interneta lietotāji% no grupas Zemgalē    Mājās         35%    Darbā      16%   Bibliotēkā ...
Interneta lietotāji% no iedzīvotājiem       interneta lietotāji       bibliotēkas interneta lietotāji 2011  ...
Interneta lietotāji% no interneta lietotājiem        izmanto internetu bibliotēkā        izmanto internetu c...
Bibliotēkas interneta lietotāji% no bibliotēkas interneta lietotājiem     internets pieejams tikai bibliotēkā    ...
Jaunie bibliotēkas interneta lietotāji% no bibliotēkas interneta lietotājiem         26%      27%   17%  ...
Bezmaksas piekļuve – galvenaisiemesls interneta izmantošanai bibliotēkā2011               83%2009      ...
Citi iemesli, kāpēc izmantobezmaksas internetu bibliotēkā             2011   2007   Bibliotēkā ir patīkam...
Bibliotēkas datoru izmantošanasintensitāte    Katru, gandrīz katru dienu  Vairākas reizes nedēļā    Vismaz 1 reizi ...
Ko dara mūsu lietotāji?      Bibliotēkā56
Grāmatu, avīžu un žurnāluizsniegšana lasīšanai mājās                  87%   86%      84%     ...
Citu materiālu izsniegšana (CD, DVD,notis, u.c.) uz mājām   46%                    19%        ...
Lasītavas izmantošana (grāmatu,avīžu un žurnālu lasīšana)   76%           72%      68%          ...
Grāmatu piegāde no citāmbibliotēkām (SBA)               31%                  28%      ...
Literārie un izglītojošie pasākumi               31%  35%   26%        27%        28%   ...
Izstādes            59%  59%  58%      49%              52%   45%     48%62
Uzziņu pakalpojumi      52%           51%         48%  47%  48%     48%   43%63
Informācijas meklēšana bibliotēkaselektroniskajā katalogā   45%               39%             ...
Pieeja tiešsaistes datubāzēm               36%         31%        31%  29%   29%  28%  ...
Bibliotekāru konsultācijas (datora,interneta un datu bāžu izmantošanā)               50%  50%      43%...
Datorapmācības kursi (bezmaksas)   13%            12%             10%     10%      8% ...
Interneta izmantošana (stacionāriedatori)      76%     77%  80%  77%         70%           72...
Bezvadu interneta izmantošana                  33%         29%     28%      22%     ...
Datora izmantošana (MS Officeprogrammas)      53%           57%               53%      ...
Printēšana, skenēšana, kopēšana      78%           79%            74%  75%     74%     ...
Bibliotēkas pakalpojumu izmantošana    Abonements      InternetsPrintēšana, kopēšana       Lasītava    ...
Pieeja datu bāzēm attālināti   13%            13%        10%              9%     9%...
Meklēšana elektroniskajā katalogāattālināti   53%               29%  31%  33%      25%  23%    ...
Uzziņas par bibliotēkas darbu zvanot   52%  54%               47%  47%  47%         37%  37%75
Uzziņas par bibliotēkas darbusazinoties, izmantojot internetu   31%           31%         24%     ...
Tematiskās uzziņas zvanot                  31%      24%  25%           24%   21%    ...
Tematiskās uzziņas sazinoties,izmantojot internetu         19%      16%       16%  15%        ...
Bibliotekāra IT konsultācija, zvanot   24%              25%                     20%  ...
Bibliotekāra IT konsultācija,sazinoties, izmantojot internetu        12%    13%                ...
Grāmatu u.c. piegāde mājās              15%        13%     11%                 1...
Ko vēl vēlas mūsu lietotāji?  Kafiju, kafijas automātu, kafejnīcu  Lielāku pasākumu izvēli  Plašāku preses izdevu...
Komunikācija ar lietotājiem83
Kur ir pamanīta informācija (1)      Bibliotēkā           80%     Vietējā prese           71...
Kur ir pamanīta informācija (2)Pasākumā, akcijā             17%     Vietējā TV        14%Nacionāla...
Zina par bibliotēkas profila vietniwww.biblioteka.lv                  66%   55%     55%     59%...
Ir izmantojuši bibliotēkas profila vietniwww.biblioteka.lv   20%             21%              ...
Vēlētos izmantot bibliotēkas profilavietni www.biblioteka.lv      37%         34%           34%  ...
Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv?   Informācija par bibliotēku (darba     laiks, kontaktinformācija)   8...
Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv?    Informācija par pieejamajiem       pakalpojumiem   83% 82%    ...
Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv?      Jauno grāmatu apskati      72%                 ...
Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv?          Diskusijas      33%  32%  31%             ...
Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv?      Informācija par plānotajiem       notikumiem bibliotēkā    ...
Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv?      Informācija par plānotajiem      notikumiem pilsētā/novadā    ...
Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv?     Informācija par vietējām    apvienībām, klubiem, interešu      ...
Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv?       Iespēja sazināties ar   bibliotēku/bibliotekāru no vietnes   65%...
Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv?    Iespēja darba laikā sazināties ar      bibliotekāru caur Skype    ...
Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv?      Virtuālās izstādes (foto u.c.)      40%        39%    ...
Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv?    Pieeja digitalizētiem bibliotēkas    novadpētniecības materiāliem   ...
Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv?    Bibliotēkas notikumu apskati (t.sk.       video, foto u.c. formātā) ...
Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv?      Vietējo (pilsētas / novada)        notikumu apskati     ...
Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv?    Pieeja vietējai (pilsētas / novada)           avīzei      ...
Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv?    Pieeja lietotājiem paredzētiem      apmācību materiāliem      ...
Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv?      Iespēja lietotājiem komentēt        bibliotēkas galerijas  ...
Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv?     Iespēja lietotājiem piedalīties    bibliotēkas mājaslapas veidošanā ...
Top10 – kas svarīgi Zemgalē (1)      Informācija par    77%      pakalpojumiem Informācija par bibliotēku  ...
Top10 – kas svarīgi Zemgalē (2)    Jauno grāmatu apskati    61%Bibliotēkas notikumu apskati   50%   Informāci...
Kā sazināties ar lietotājiem?% no lietotājiem Zemgalē   Ir mobilais telefons     98% Vēlētos saņemt info par   34...
Kā sazināties ar lietotājiem?% no lietotājiem Zemgalē    Ir e-pasta adrese       95% Vēlētos saņemt info par  ...
Lietotāju ieguvumi110
Izdevīgi iepirkās% no lietotājiem                49%  49%   48%                    ...
Atrada darbu% no lietotājiem   42%  43%        42%                      38%       ...
Uzlaboja darbu% no lietotājiem   44%  43%  43%     45%  46%                      43%   ...
Iesaistījās sabiedriskajā dzīvē% no lietotājiem          53%     51%  52%      47%          ...
Ieguva informāciju veselībasjautājumu risināšanai% no lietotājiem                   78%      64% ...
Ieguva informāciju par to, kas notiekpašvaldībā, vietējā apkaimē% no lietotājiem      74%  75%     78%  77% ...
Lietotāji – bibliotēkas    interešu pārstāvji117
Ir aizstāvējuši bibliotēkas intereses% no lietotājiem                41%      36%     36%    ...
Vēlētos aizstāvēt bibliotēkas intereses% no lietotājiem               18%          15%      ...
Paldies  paruzmanību!
Bibliotēku vērtība un ietekme: ko domā lietotāji Zemgalē
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bibliotēku vērtība un ietekme: ko domā lietotāji Zemgalē

701 views

Published on

Prezentācija

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
701
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bibliotēku vērtība un ietekme: ko domā lietotāji Zemgalē

 1. 1. Bibliotēku vērtība un ietekme Ko domā lietotāji Zemgalē? Kristīne Pabērza, 3td2
 2. 2. Saturā  Bibliotēka. Sarunas par vērtībām  Publisko bibliotēku ietekmes novērtēšana  Kas ir mūsu lietotāji?  Ko dara mūsu lietotāji bibliotēkā?  Komunikācija ar lietotājiem  Lietotāju ieguvumi  Lietotāji – bibliotēkas interešu pārstāvji3
 3. 3. Bibliotēka. Sarunas par vērtībām 4
 4. 4. 3td ietekmes novērtēšana 5
 5. 5. Publiskās bibliotēkas un internets: tehnoloģijas, pakalpojumi un ietekme Publisko bibliotēku ekonomiskā vērtība un ietekme v/a «Kultūras informācijas sistēmas» SIA «SKDS» SIA «Ernst & Young Baltic» 20116
 6. 6. Publisko bibliotēku kvantitatīvā novērtēšana7
 7. 7. Kvantitatīvie pētījumi Sociālā ietekme Reprezentatīva Latvijas iedzīvotāju aptauja Bērnu aptauja Pusaudžu aptauja Masu mediju pārstāvju aptauja Bibliotēkas PP datoru lietotāju aptauja Pašvaldību vadītāju aptauja Bibliotēku vadītāju aptauja Bibliotekāru aptauja8
 8. 8. Kvantitatīvie pētījumi Ekonomiskā ietekme Latvijas (reģionu) iedzīvotāju reprezentatīva aptauja Pašvaldību vadītāju aptauja Bibliotēku vadītāju aptauja Bibliotekāru aptauja9
 9. 9. Reprezentatīva Latvijasiedzīvotāju aptauja – SIMērķgrupa: Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no15 līdz 74 gadiemIzlases lielums: 1009 respondentiAptaujas laiks: 15.04.2011. - 09.05.2011.Izlases metode: Nejaušā stratificētāAptaujas metode: tiešās intervijas dzīvesvietāsPiezīmes: Papildus izlase pasīvajiem lietotājiem unnelietotājiem (n=521), kas ļauj padziļināti izpētīt šogrupu10
 10. 10. Latvijas (reģionu) iedzīvotāju aptauja – EI Mērķgrupa: Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem Izlases lielums: 500 iedzīvotāji katrā reģionā Aptaujas laiks: 01.09.2011. – 16.10.2011 Izlases metode: Nejaušā stratificētā Aptaujas metode: tiešās intervijas dzīvesvietās Piezīmes: noteikts min.skaits bibliotēku aktīvajiem, pasīvajiem lietotājiem un nelietotājiem katrā reģionā.11
 11. 11. Bērnu aptauja – SI Mērķgrupa: 1.-4. klašu skolēni visā Latvijā Izlases lielums: 1028 respondenti Aptaujas laiks: 28.04.2011. - 23.05.2011 Izlases metode: Ligzdveida izlase (reprezentatīva kopumam) Aptaujas metode: Anketēšana skolā Piezīmes: 255 bērni (5 skolas) zīmēja zīmējumus “ideālā bibliotēka”12
 12. 12. Pusaudžu aptauja – SI Mērķgrupa: 5.-9. klašu skolēni visā Latvijā Izlases lielums: 1048 respondenti Aptaujas laiks: No 28.04.2011. līdz 23.05.2011 Izlases metode: Ligzdveida izlase (reprezentatīva kopumam) Aptaujas metode: anketēšana skolā Piezīmes: 288 pusaudži (5 skolas) zīmēja zīmējumus (ja vēlējās – rakstīja) “ideālā bibliotēka”.13
 13. 13. Masu mediju pārstāvju aptauja – SI Mērķgrupa: masu mediju pārstāvji visā Latvijā Uzaicinājumi nosūtīti: 238, piedalījās 48 Aptaujas laiks: 15.06.2011. – 31.08.2011. Izlases metode: uzaicinājums piedalīties v/a KIS izveidotajam masu mediju sarakstam Aptaujas metode: WEB aptauja Piezīmes: aptaujas pēdējā posmā neatbildējušajiem tika zvanīts14
 14. 14. Publiskās pieejas datoru bibliotēkās lietotāji – SI Mērķgrupa: iedzīvotāji (15-74g.v.), kuri bibliotēkās izmanto publiskās pieejas datoru/ internetu Izlases lielums: 946 respondenti Aptaujas laiks: 30.09.2011. – 17.10.2011. Izlases metode: kvotu izlase atbilstoši datiem par datorlietotājiem attiecīgajā reģionā Aptaujas metode: WEB aptauja Piezīmes: aptauja notiek ar bibliotēkas darbinieku atbalstu15
 15. 15. Pašvaldību vadītāju aptauja – SI, EI Mērķgrupa: Visu pašvaldību vadītāji Izlases lielums: 91 respondents Aptaujas laiks: 22.09.2011. – 17.10.2011. Izlases metode: visu pašvaldību vadītāji Aptaujas metode: telefonintervijas16
 16. 16. Bibliotēku vadītāju aptauja – SI, EI Mērķgrupa: Visu publisko bibliotēku vadītāji Plānotā izlase: 848* Aptaujas laiks: 13.10.2011. – 07.11.2011. Izlases metode: tiek uzrunāti visi bibliotēku vadītāji Aptaujas metode: WEB aptauja * Tiks precizēts, atbilstoši situācijai17
 17. 17. Bibliotekāru aptauja – SI, EI Mērķgrupa: Visu publisko bibliotēku bibliotekāri Plānotā izlase: 1760* Aptaujas laiks: 13.10.2011. – 07.11.2011. Izlases metode: tiek uzrunāti visi bibliotekāri Aptaujas metode: WEB aptauja * Tiks precizēts, atbilstoši situācijai18
 18. 18. Publisko bibliotēku kvalitatīvā novērtēšana19
 19. 19. Fokusgrupas diskusijas Bibliotēku vadītāji (n=1) Bibliotekāri, kas veic datorapmācību (n=2) Datoru un interneta lietotāji (n=3) Wi-Fi lietotāji (n=1) Bibliotēku nelietotāji (n=1) Sociāli neaizsargātās / riska grupas (n=7) t.sk. neredzīgie un vājredzīgie bibliotēku lietotāji, pirmspensijas/pensijas vecuma lietotāji un nelietotāji, bērni no daudzbērnu ģimenēm, sociālo centru apmeklētāji, bezdarbnieki 20
 20. 20. Padziļinātās intervijas Lietotāji, kuri bibliotēku pakalpojumu saņem mājās (n=5) Publisko bibliotēku darbinieki, kuri veic pakalpojumu sniegšanu mājās (n=7) 21
 21. 21. Publisko bibliotēku ekonomiskā novērtēšana22
 22. 22. Novērtēšanas metodoloģija 1. Monetārā novērtēšana  Kontingenta novērtēšanas metode 2. Aprakstošā novērtēšana  Iedzīvotāju un pašvaldību vadītāju aptauja sabiedrības netiešo ieguvumu noteikšanai 23
 23. 23. Kontingenta novērtēšanas metode  Metodes pamatā respondentu personiskie viedokļi par sabiedrisko labumu (public good);  Galvenās priekšrocības: • Pielietojama jebkura veida ekonomiskās vērtības noteikšanai; • Dod iespēju novērtēšanas rezultātus skaidri izteikt naudas izteiksmē. 24
 24. 24. Bibliotēku ekonomiskā vērtībaIzmantojot Kontingenta novērtēšanas metodi, pamatojotiesuz zemāk minētajiem faktoriem un datu avotiem, tiks noteiktiieguvumi no bibliotēku sniegtajiem pakalpojumiem un toatdeve uz 1 naudas vienību. Datu avots Galvenie vērtību ietekmējošie faktori Cilvēku vēlme un gatavība: • maksāt par sabiedrisku preci (WTP) vaiIedzīvotāju aptauja • pieņemt kompensāciju par pakalpojuma zaudējumu (WTA)Apkopotie dati parpakalpojumu lietošanu/ Pakalpojumu izmantošanas intensitāteBibliotekāru un iedzīvotājuaptaujaApkopotie dati par bibliotēku Ar pakalpojumu nodrošināšanu saistītiedarbību tiešie izdevumi25
 25. 25. Bibliotēku ietekme uz tautsaimniecībuIzmantojot Aprakstošās novērtēšanas metodi,pamatojoties uz aptauju rezultātā iegūtajiem datiem, tiksnoteikta bibliotēku ekonomiskā ietekme uztautsaimniecību. Datu avots Galvenie vērtību ietekmējošie faktori Kvalitatīvie sabiedrības ieguvumi noPašvaldību vadītāju aptauja publisko bibliotēku esamības reģionā Kvantitatīvie sabiedrības netiešie ieguvumiIedzīvotāju aptauja/ no publisko bibliotēku esamības reģionā kāBibliotēku darbinieku arīaptauja Netiešie bibliotēku darbinieku un lietotāju izdevumi reģionāApkopotie dati par bibliotēku Bibliotēku izmantošanas intensitāteizmantošanas intensitāti 26
 26. 26. Pieejamās informācijasnozīmīgums Nepieciešama kvalitatīva informācija par bibliotēku pakalpojumu izmantošanas intensitāti Dati sistemātiski netiek apkopoti – tādēļ nepieciešama aptauja Nākotne: bibliotēku pakalpojumu izmantošanas intensitātes informācija – apkopota ikdienā 27
 27. 27. Kas ir mūsu lietotāji?28
 28. 28. Bibliotēku lietotāji% no iedzīvotājiem Rudens 2007 Pavasaris 2009 Rudens 2009 Pavasaris 2011 62% 50% 44% 38% 39%41% 39% 34% 27% 17% 10% Aktīvie lietotāji Pasīvie lietotāji Nelietotāji29
 29. 29. Bibliotēku lietotāji 2011% no iedzīvotājiem Pēdējo 6 mēnešu laikā Pēdējo 12 mēnešu laikā Pēdējo 2 gadu laikā Pēdējo 5 gadu laikā Pēdējo 10 gadu laikā Senāk Nekad 37% 4% 9% 10% 9% 21% 10% Aktīvie lietotāji Pasīvie lietotāji Nelietotāji 41% 28% 31%30
 30. 30. Bērni bibliotēkā% no grupas 86% 87% 81% 70% 73% 66% 66%31
 31. 31. Bērni bibliotēkas internetā% no grupas 40% 34% 31% 25% 22% 14% 15%32
 32. 32. Bērni – interneta lietotāji% no grupas Zemgalē Mājās 77% Bibliotēkā 34% Pie draugiem 33%Pie vecākiem darbā 19% Mobilajā telefonā 17% Skolā 16%Interneta kafejnīcā 2%33
 33. 33. Pusaudži bibliotēkā% no grupas 83% 84% 77% 71% 69% 56% 59%34
 34. 34. Pusaudži bibliotēkas internetā% no grupas 36% 31% 31% 25% 27% 26% 17%35
 35. 35. Pusaudži – interneta lietotāji% no grupas Zemgalē Mājās 81% Skolā 64% Pie draugiem 61% Mobilajā telefonā 37% Bibliotēkā 31%Pie vecākiem darbā 21%Interneta kafejnīcā 15%36
 36. 36. Jaunieši bibliotēkā% no grupas 85% 70% 75% 69% 56% 61% 42%37
 37. 37. Jaunieši bibliotēkas internetā% no grupas 85% 55% 56% 43% 36% 32% 26%38
 38. 38. Jaunieši – interneta lietotāji% no grupas Zemgalē Mājās 83% Pie draugiem 53% Mācību iestādē 53% Bibliotēkā 32%Mobilajā telefonā 22% Darbā 11%39
 39. 39. 25-44 bibliotēkā% no grupas 48% 46% 42% 35% 30% 28% 29%40
 40. 40. 25-44 bibliotēkas internetā% no grupas 23% 24% 22% 18% 19% 15% 14%41
 41. 41. 25-44 – interneta lietotāji% no grupas Zemgalē Mājās 78% Darbā 39% Pie draugiem 23% Bibliotēkā 14%Mobilajā telefonā 12% Mācību iestādē 4%42
 42. 42. 45-54 bibliotēkā% no grupas 57% 54% 52% 39% 40% 35% 21%43
 43. 43. 45-54 bibliotēkas internetā% no grupas 28% 24% 20% 18% 14% 14% 9%44
 44. 44. 45-54 – interneta lietotāji% no grupas Zemgalē Mājās 60% Darbā 36% Bibliotēkā 28%Pie draugiem 12%45
 45. 45. 55-74 bibliotēkā% no grupas 39% 35% 35% 34% 29% 21% 23%46
 46. 46. 55-74 bibliotēkas internetā% no grupas 16% 13% 8% 8% 7% 6% 2%47
 47. 47. 55-74 – interneta lietotāji% no grupas Zemgalē Mājās 35% Darbā 16% Bibliotēkā 13%Pie draugiem 6%48
 48. 48. Interneta lietotāji% no iedzīvotājiem interneta lietotāji bibliotēkas interneta lietotāji 2011 74% 30% 2009 68% 28% 2007 61% 12%49
 49. 49. Interneta lietotāji% no interneta lietotājiem izmanto internetu bibliotēkā izmanto internetu citur2011 41% 59%2009 41% 59%2007 20% 80%50
 50. 50. Bibliotēkas interneta lietotāji% no bibliotēkas interneta lietotājiem internets pieejams tikai bibliotēkā internets pieejams arī citur2011 20% 80%2009 21% 79%2007 18% 82%51
 51. 51. Jaunie bibliotēkas interneta lietotāji% no bibliotēkas interneta lietotājiem 26% 27% 17% 17% 2007 2008 2009 201052
 52. 52. Bezmaksas piekļuve – galvenaisiemesls interneta izmantošanai bibliotēkā2011 83%2009 74%2007 63%53
 53. 53. Citi iemesli, kāpēc izmantobezmaksas internetu bibliotēkā 2011 2007 Bibliotēkā ir patīkama vide 57% 28% Ir pieejams printeris, skeneris 52% 23%Izmanto citus pakalpojumus un 51% pie viena arī internetu 42% Ērta bibliotēkas atrašanās 50% vieta 33% Darbinieku palīdzība, padomi 48% 21%54
 54. 54. Bibliotēkas datoru izmantošanasintensitāte Katru, gandrīz katru dienu Vairākas reizes nedēļā Vismaz 1 reizi nedēļā Vismaz 1 reizi mēnesī Retāk2011 15% 30% 38% 11% 7%2007 7% 13% 28% 30% 21%55
 55. 55. Ko dara mūsu lietotāji? Bibliotēkā56
 56. 56. Grāmatu, avīžu un žurnāluizsniegšana lasīšanai mājās 87% 86% 84% 84% 84% 82% 81%57
 57. 57. Citu materiālu izsniegšana (CD, DVD,notis, u.c.) uz mājām 46% 19% 11% 12% 11% 8% 7%58
 58. 58. Lasītavas izmantošana (grāmatu,avīžu un žurnālu lasīšana) 76% 72% 68% 68% 68% 58% 55%59
 59. 59. Grāmatu piegāde no citāmbibliotēkām (SBA) 31% 28% 22% 24% 24% 20% 21%60
 60. 60. Literārie un izglītojošie pasākumi 31% 35% 26% 27% 28% 24% 25%61
 61. 61. Izstādes 59% 59% 58% 49% 52% 45% 48%62
 62. 62. Uzziņu pakalpojumi 52% 51% 48% 47% 48% 48% 43%63
 63. 63. Informācijas meklēšana bibliotēkaselektroniskajā katalogā 45% 39% 33% 35% 28% 31% 26%64
 64. 64. Pieeja tiešsaistes datubāzēm 36% 31% 31% 29% 29% 28% 21%65
 65. 65. Bibliotekāru konsultācijas (datora,interneta un datu bāžu izmantošanā) 50% 50% 43% 44% 43% 37% 38%66
 66. 66. Datorapmācības kursi (bezmaksas) 13% 12% 10% 10% 8% 8% 7%67
 67. 67. Interneta izmantošana (stacionāriedatori) 76% 77% 80% 77% 70% 72% 62%68
 68. 68. Bezvadu interneta izmantošana 33% 29% 28% 22% 22% 24% 15%69
 69. 69. Datora izmantošana (MS Officeprogrammas) 53% 57% 53% 49% 42% 45% 43%70
 70. 70. Printēšana, skenēšana, kopēšana 78% 79% 74% 75% 74% 73% 67%71
 71. 71. Bibliotēkas pakalpojumu izmantošana Abonements InternetsPrintēšana, kopēšana Lasītava Izstādes Dators Uzziņas Pasākumi Bezvadu internets 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zemgale LATVIJA72
 72. 72. Pieeja datu bāzēm attālināti 13% 13% 10% 9% 9% 5% 3%73
 73. 73. Meklēšana elektroniskajā katalogāattālināti 53% 29% 31% 33% 25% 23% 19%74
 74. 74. Uzziņas par bibliotēkas darbu zvanot 52% 54% 47% 47% 47% 37% 37%75
 75. 75. Uzziņas par bibliotēkas darbusazinoties, izmantojot internetu 31% 31% 24% 25% 25% 22% 13%76
 76. 76. Tematiskās uzziņas zvanot 31% 24% 25% 24% 21% 22% 21%77
 77. 77. Tematiskās uzziņas sazinoties,izmantojot internetu 19% 16% 16% 15% 14% 11% 7%78
 78. 78. Bibliotekāra IT konsultācija, zvanot 24% 25% 20% 18% 18% 16% 14%79
 79. 79. Bibliotekāra IT konsultācija,sazinoties, izmantojot internetu 12% 13% 11% 10% 9% 6% 6%80
 80. 80. Grāmatu u.c. piegāde mājās 15% 13% 11% 10% 9% 9% 1%81
 81. 81. Ko vēl vēlas mūsu lietotāji? Kafiju, kafijas automātu, kafejnīcu Lielāku pasākumu izvēli Plašāku preses izdevumu klāstu Plašākas telpas, kluso lasītavu Radošās darbnīcas, interešu klubus Vairāk datoru, iespēju skatīties TV Apmācības mājās Faksa, pasta pakalpojumus «Derētu vairāk finansējuma bibliotēkas attīstībai»82
 82. 82. Komunikācija ar lietotājiem83
 83. 83. Kur ir pamanīta informācija (1) Bibliotēkā 80% Vietējā prese 71% Internetā 48% No draugiem 32%No ģimenes locekļiem 30% Pašvaldībā 29% Nacionālā TV 21% Nacionālālā prese 18%84
 84. 84. Kur ir pamanīta informācija (2)Pasākumā, akcijā 17% Vietējā TV 14%Nacionālais radio 12% Vietējais radio 5% Pastkastītē 2%85
 85. 85. Zina par bibliotēkas profila vietniwww.biblioteka.lv 66% 55% 55% 59% 57% 52% 54%86
 86. 86. Ir izmantojuši bibliotēkas profila vietniwww.biblioteka.lv 20% 21% 16% 13% 13% 12% 9%87
 87. 87. Vēlētos izmantot bibliotēkas profilavietni www.biblioteka.lv 37% 34% 34% 33% 33% 33% 31%88
 88. 88. Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv? Informācija par bibliotēku (darba laiks, kontaktinformācija) 83% 78% 77% 78% 75% 76% 75%89
 89. 89. Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv? Informācija par pieejamajiem pakalpojumiem 83% 82% 75% 77% 78% 79% 71%90
 90. 90. Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv? Jauno grāmatu apskati 72% 69% 65% 66% 65% 60% 61%91
 91. 91. Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv? Diskusijas 33% 32% 31% 26% 29% 28% 19%92
 92. 92. Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv? Informācija par plānotajiem notikumiem bibliotēkā 73% 69% 71% 71% 68% 66% 64%93
 93. 93. Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv? Informācija par plānotajiem notikumiem pilsētā/novadā 66% 61% 61% 63% 57% 58% 46%94
 94. 94. Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv? Informācija par vietējām apvienībām, klubiem, interešu grupām 52% 49% 48% 44% 43% 45% 46%95
 95. 95. Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv? Iespēja sazināties ar bibliotēku/bibliotekāru no vietnes 65% 57% 51% 47% 49% 51% 55%96
 96. 96. Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv? Iespēja darba laikā sazināties ar bibliotekāru caur Skype 36% 35% 38% 30% 32% 33% 27%97
 97. 97. Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv? Virtuālās izstādes (foto u.c.) 40% 39% 34% 35% 35% 33% 23%98
 98. 98. Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv? Pieeja digitalizētiem bibliotēkas novadpētniecības materiāliem 40% 42% 41% 43% 37% 35% 28%99
 99. 99. Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv? Bibliotēkas notikumu apskati (t.sk. video, foto u.c. formātā) 56% 49% 47% 47% 50% 46% 34%100
 100. 100. Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv? Vietējo (pilsētas / novada) notikumu apskati 45% 44% 48% 46% 53% 43% 28%101
 101. 101. Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv? Pieeja vietējai (pilsētas / novada) avīzei 66% 62% 59% 66% 61% 58% 42%102
 102. 102. Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv? Pieeja lietotājiem paredzētiem apmācību materiāliem 51% 41% 45% 44% 48% 45% 45%103
 103. 103. Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv? Iespēja lietotājiem komentēt bibliotēkas galerijas 35% 38% 31% 34% 33% 31% 22%104
 104. 104. Kas lietotājiem svarīgiwww.biblioteka.lv? Iespēja lietotājiem piedalīties bibliotēkas mājaslapas veidošanā 34% 32% 26% 27% 29% 27% 19%105
 105. 105. Top10 – kas svarīgi Zemgalē (1) Informācija par 77% pakalpojumiem Informācija par bibliotēku 75%Informācija par plānotajiem 71% notikumiem bibliotēkā Pieeja vietējai avīzei 66%Informācija par plānotajiem 63% notikumiem pilsētā106
 106. 106. Top10 – kas svarīgi Zemgalē (2) Jauno grāmatu apskati 61%Bibliotēkas notikumu apskati 50% Informācija par vietējām 48% apvienībām Iespēja nosūtīt epastu no 48% mājas lapasPieeja apmācību materiāliem 48%107
 107. 107. Kā sazināties ar lietotājiem?% no lietotājiem Zemgalē Ir mobilais telefons 98% Vēlētos saņemt info par 34%jaunumiem no bibliotēkas ar īsziņas starpniecību108
 108. 108. Kā sazināties ar lietotājiem?% no lietotājiem Zemgalē Ir e-pasta adrese 95% Vēlētos saņemt info par 61%jaunumiem no bibliotēkas savā e-pastā109
 109. 109. Lietotāju ieguvumi110
 110. 110. Izdevīgi iepirkās% no lietotājiem 49% 49% 48% 47% 46% 45% 44%111
 111. 111. Atrada darbu% no lietotājiem 42% 43% 42% 38% 34% 34% 31%112
 112. 112. Uzlaboja darbu% no lietotājiem 44% 43% 43% 45% 46% 43% 32%113
 113. 113. Iesaistījās sabiedriskajā dzīvē% no lietotājiem 53% 51% 52% 47% 47% 42% 40%114
 114. 114. Ieguva informāciju veselībasjautājumu risināšanai% no lietotājiem 78% 64% 63% 68% 65% 57% 60%115
 115. 115. Ieguva informāciju par to, kas notiekpašvaldībā, vietējā apkaimē% no lietotājiem 74% 75% 78% 77% 69% 68% 54%116
 116. 116. Lietotāji – bibliotēkas interešu pārstāvji117
 117. 117. Ir aizstāvējuši bibliotēkas intereses% no lietotājiem 41% 36% 36% 36% 32% 32% 18%118
 118. 118. Vēlētos aizstāvēt bibliotēkas intereses% no lietotājiem 18% 15% 16% 12% 10% 9% 8%119
 119. 119. Paldies paruzmanību!

×