Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

open access możesz to zrobić lepiej niż chomik

6,679 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

open access możesz to zrobić lepiej niż chomik

 1. 1. bon.edu.pl uwolnijnauke.pl/ dlastudentow
 2. 2. Open Access Otwarty dostęp (ang. Open Access) to model, w którym prace naukowe, wyniki badań i materiały dydaktyczne publikowane są w sieci, bez ograniczeń i opłat. Dzięki temu naukowcy, studenci oraz wszyscy inni mogą swobodnie z nich korzystać, uczyć się i rozwijać naukę.
 3. 3. Akademicka W iosna Harvard zbuntował się przeciwko wysokim kosztom subskrypcji baz. Naukowcy zbuntowali się przeciwko wysokim kosztom dostępu do wiedzy. Cost of knowledge.
 4. 4. otwartymandat.pl Wyniki wszystkich badań finansowanych ze środków publicznych powinny być dostępne w trybie Open Access
 5. 5. Modele Open Access: rozróż nienie techniczne Ruch Open Access wyróżnia kilka modeli otwartego publikowania wyników badań. Ze względu na sposób publikacji określa się dwa modele: - tzw. droga zielona, czyli umieszczanie kopii publikacji i wyników badań w cyfrowym repozytorium, archiwum lub na własnej stronie internetowej. - tzw. droga złota, czyli publikowanie recenzowanych prac naukowych w czasopismach dających otwarty dostęp do wszystkich artykułów.
 6. 6. Modele Open Access: rozróż nienie prawne Ze względu na prawa do ponownego wykorzystania modele można podzielić na: - Gratis Open Access, czyli darmowy dostęp do treści, które można jedynie czytać lub wykorzystać w ramach dozwolonego użytku prywatnego. - Libre Open Access, czyli darmowy dostęp do treści z prawami do ich ponownego wykorzystania (modyfikowania czy komercyjnego wykorzystania), zapewniany dzięki publikacji na licencjach Creative Commons.
 7. 7. Jak znaleźć materiały w otwartym dostę pie? BASE - base-search.net Google Scholar - scholar.google.com CEON - agregator.ceon.pl Open AGH – open.agh.edu.pl Otwarte zasoby edukacyjne – UMK w Toruniu – portal.umk.pl/ web/ otwarte-zasoby Wirtualny Uniwersytet – uniwersytet-wirtualny.edu.pl Ważniak Uniwersytetu Warszawskiego – uniwersytetwirtualny.edu.pl
 8. 8. Jak znaleźć materiały w otwartym dostę pie? Trudno dostępnych publikacji z nauk humanistycznych szukaj w Bibliotece Otwartej Nauki – bon.edu.pl Więcej informacji na temat otwartego dostępu można znaleźć w serwisie – uwolnijnauke.pl
 9. 9. Creative Commons Licencje Creative Commons umożliwiają wykorzystanie pełnego potencjału publikowania w sieci. Sam dostęp do publikacji to dziś za mało. Nauka rozwija się nie tylko dzięki informacjom zawartym w artykułach naukowych, ale przede wszystkim dzięki nieograniczonym możliwościom ich sprawdzania, wykorzystywania i doskonalenia.
 10. 10. Creative Commons Takie możliwości daje publikacja na wolnych licencjach Creative Commons: Uznanie Autorstwa (CC BY) Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach (CC BY-SA)
 11. 11. Zalety otwartego dostę pu dla naukowców dla studentów dla uczelni wyższych
 12. 12. Mity na temat otwartego dostę pu Obecnie większość materiałów naukowych powstaje cyfrowo i jest szybko upowszechniana, często pomijając komercyjnych i uczelnianych wydawców. Przeciwnicy idei Open Access starają się zniechęcić autorów do publikowania w otwarty sposób, tworząc mity na temat Open Access.
 13. 13. Mit 1. Swobodny dostę p do treś ci w sieci wiąż e się ze zwię kszonym ryzykiem plagiatu
 14. 14. Jeśli Twoich tekstów nie ma w internecie, to skąd wiadomo, że piszesz? Daj się znaleźć i przeczytać!
 15. 15. Mit 2. Na otwartym publikowaniu nie da się zarobić
 16. 16. Mit 3. Publikowanie w otwartym dostę pie pozbawia autora praw autorskich
 17. 17. Dzię kuję

×