Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategia sistemului de biblioteci publice din Judetul Cluj

835 views

Published on

prezentat la CONFERINŢA ANBPR SPACE - Biblioteci Creative şi Comunităţi Conectate
06-09 mai 2015 Băile Felix

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Strategia sistemului de biblioteci publice din Judetul Cluj

 1. 1. Strategia sStrategia sistemulistemuluiui de bibliotecide biblioteci publice din judepublice din judeţul Clujţul Cluj Monica Sărăcuț Șef serviciu Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj monica.saracut@bjc.ro
 2. 2. Strategia sStrategia sistemulistemuluiui de biblioteci publice din judede biblioteci publice din judeţul Clujţul Cluj
 3. 3. Decizia instituţionalăDecizia instituţională
 4. 4. Analiza mediului internAnaliza mediului intern FORMULAR Denumirea bibliotecii: Adresa: Scurt istoric: - anul înființării - câteva date din istoria bibliotecii Resurse fizice: - clădiri, spații - acces şi utilități, dotări şi echipamente pe tipuri de servicii - colecții de documente - asigurarea cu consumabile Servicii furnizate: - tipuri de servicii furnizate - număr de utilizatori per bibliotecă (şi per serviciu) - frecvența - participanți la activități Proiecte derulate: - scurtă descriere; perioada; grup țintă; rezultate obținute Resurse umane: - structura de personal (grad de pregătire/studii, vârstă, gen, programe de formare, normă întreagă/fracțiune de normă/voluntari) Resurse financiare: - buget - surse de constituire a bugetului - resurse atrase (fonduri externe, inclusiv donații în bani sau estimări ale donațiilor în natură)
 5. 5. Analiza mediului internAnaliza mediului intern 75 biblioteci comunale: • 61 funcționale • 14 nefuncționale 1 bibliotecă orăşenească (Huedin) 4 biblioteci municipale (Turda, Câmpia Turzii, Dej, Gherla) 1 bibliotecă județeană
 6. 6. În cazul bibliotecilor comunale din județ putem remarca migrarea interesului de la lectură (numărul documentelor consultate este în scădere de la un an la altul) către facilitățile noilor tehnologii (creşterea numărului de sesiuni Internet după anul 2011). În cazul bibliotecilor municipale şi orăşeneşti constatăm aceeasi tendință, chiar dacă în acest caz creşterea nu mai este spectaculoasă după anul 2011. O explicație ar putea fi faptul că locuitorii acestora au acces Internet la domiciliu. Biblioteca județeană păstrează trendul bibliotecilor municipale şi orăşeneşti, cu observația că accesul Internet este un serviciu oferit utilizatorilor înainte de anul 2011.
 7. 7. Evoluţia indicelui de atragere la lectură confirmă cele afirmate mai sus pentru bibliotecile comunale (de la 8% la 6,4%), municipale şi orăşeneşti (de la 11% la 8%). În cazul bibliotecii judeţene, constatăm stagnarea acestuia în jurul valorii de 10%. Evoluţia indicelui de atragere la lectură 0 2 4 6 8 10 12 2009 2010 2011 2012 2013 BC BMO BJ Evoluţia frecvenţei zilnice 1 10 100 1000 10000 2009 2010 2011 2012 2013 BC BMO BJ Frecvenţa zilnică prezintă o creştere cu maxim în anii 2011 (BMO) şi 2012 pentru bibliotecile comunale şi cea judeţeană. Aceştia sunt anii în care implementarea programului Biblionet a condus la implementarea unor noi servicii, foarte apreciate de utilizatori. Indicatori specifici activităţii de bibliotecăIndicatori specifici activităţii de bibliotecă
 8. 8. ServiciiServicii •Împrumutul de documente şi consultarea pe loc în săli de lectură •Acces gratuit la Internet, acces gratuit wireless •Asistarea utilizatorilor în utilizarea calculatorului •Lecţii având ca suport softul educaţional Intuitext •Servicii de listare de documente – referate, proiecte pentru şcoală, diverse informaţii de pe Internet •Servicii de scanare de documente •Servicii de comunicare prin Skype •Întocmirea unui CV-european, a unei scrisori de intenţie •Căutarea unui loc de muncă on-line •Servicii pentru fermieri prin parteneriatul la nivel naţional cu Apia (Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţii în Agricultură) •Oferirea de informaţii juridice gratuite •Educaţie financiară •Cursuri de utilizarea calculatorului pentru seniori •Organizarea de programe culturale, evenimente, expoziţii, activităţi educative
 9. 9. ProiecteProiecte O parte din bibliotecile judeţului au fost partenerele bibliotecii judeţene în diverse proiecte lansate şi susţinute financiar de IREX România. Biblioteca Municipală “Teodor Murăşanu” Turda a aplicat în cadrul grantului “Idei 4000+” şi a câştigat finanţare pentru proiectul “Curs de jurnalism on-line pentru copii”. Acesta este singurul proiect ce s-a derulat fără implicarea Bibliotecii Judeţene “Octavian Goga” Cluj.
 10. 10. Bugetele tuturor tipurilor de biblioteci sunt în scădere sau stagnează în jurul aceloraşi sume. Pentru biblioteca judeţeană se constată o creştere în anul 2013, dar aceasta se datorează alocării de fonduri pentru reparaţii curente. Achiziţia de documente suferă cel mai mult, în condiţiile creşterii preţului mediu de achiziţie pentru toate tipurile de documente. Activitatea bibliotecilor comunale se desfăşoară în mare parte cu sprijin financiar provenit din partea altor entităţi decât administraţia locală.
 11. 11. Analiza mediului externAnaliza mediului extern Focus grupFocus grup Surdu, Laura - Repere metodologice pentru cercetarea de tip focus grup http://www.iccv.ro/sites/default/files/repere-metodologice-pentru-cercetarea-de-tip-focus-grup.pdf accesat la data de 7 aprilie 2014, ora 10.30
 12. 12. Analiza mediului externAnaliza mediului extern Studierea diferitelor strategii pentru definirea obiectivelor de rang superior: sectoriale – culturale: •Strategia Europa 2020 •Strategia sectorială în domeniul culturii patrimoniului naţional pentru perioada 2014-2020 •Strategia Nationala privind Agenda Digitala pentru Romania •Strategia de dezvoltare a ANBPR pentru perioada 2014 – 2016 teritoriale – administrative: •Strategia de dezvoltare a judeţului Cluj 2014-2020 •Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020 •Planul de dezvoltare al regională Transilvania Nord 2014 – 2020 •Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României : orizonturi 2013-2020-2030
 13. 13. Analiza SWOTAnaliza SWOT
 14. 14. Atelierul de planificare strategică a sistemului de biblioteciAtelierul de planificare strategică a sistemului de biblioteci publice al judeţului Cluj (19-20 august 2014)publice al judeţului Cluj (19-20 august 2014)
 15. 15. Atelierul de planificare strategică a sistemului de biblioteciAtelierul de planificare strategică a sistemului de biblioteci publice al judeţului Cluj (19-20 august 2014)publice al judeţului Cluj (19-20 august 2014)
 16. 16. http://www.bjc.ro/new/index.php?strategie-sistem-biblioteci/
 17. 17. MisiuneaMisiunea noastră este de a contribui la bunăstarea comunităţilor din judeţul Cluj, oferind servicii culturale, furnizând informaţii, asigurând acces la tehnologie şi facilitând educaţia non-formală. Bibliotecile publice din judeţul Cluj - spaţii ale cunoaşterii, de dezvoltare personală, de păstrare a memoriei şi promovare a identităţii locale, de socializare, accesibile tuturor. Personalul bibliotecilor furnizează servicii de calitate, corespunzătoare nevoilor comunităţii. Inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial sunt valorile noastre! VV ii zz ii uu nn ee aa
 18. 18. OBIECTIV GENERALOBIECTIV GENERAL Transformarea bibliotecilor publice din judeţul Cluj în instituţii interconectate care furnizează comunităţii servicii profesioniste adaptate la cerinţele societăţii cunoaşterii într-un spaţiu multifuncţional.
 19. 19. OBIECTIV STRATEGIC 1OBIECTIV STRATEGIC 1 Dezvoltarea integrată a sistemului de biblioteci publice din judeţul Cluj în concordanţă cu conceptul de „al treilea spaţiu” Dezvoltarea multifuncţională a infrastructurii şi a resurselor materiale ale sistemului de biblioteci publice din judeţul Cluj Dezvoltarea în reţea a bibliotecilor publice din judeţul Cluj OBIECTIV STRATEGIC 2OBIECTIV STRATEGIC 2 Restructurarea sistemului de resurse umane pentru susţinerea serviciilor bibliotecii Evaluarea necesităţii instituţionale în ceea ce priveşte resursa umană Recrutarea şi selectarea corespunzătoare, dezvoltarea profesională şi fidelizarea resursei umane
 20. 20. OBIECTIV STRATEGIC 3OBIECTIV STRATEGIC 3 Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă în concordanţă cu nevoile comunităţii Furnizarea de servicii corespunzătoare nevoilor utilizatorilor bibliotecii Dezvoltarea de servicii în concordanţă cu nevoile noilor grupuri ţintă identificate Creşterea gradului de incluziune socială în comunităţile judeţului Cluj OBIECTIV STRATEGIC 4OBIECTIV STRATEGIC 4 Crearea unei reţele de parteneri capabile să susţină sistemul de biblioteci publice din judeţul Cluj Iniţierea şi dezvoltarea parteneriatelor intra- şi inter-sectoriale locale şi regionale Participarea în structurile asociative, în parteneriatele sectoriale strategice la nivel naţional şi internaţional OBIECTIV STRATEGIC 5OBIECTIV STRATEGIC 5 Creşterea vizibilităţii sociale a sistemului de biblioteci publice din judeţul Cluj Creşterea capacităţii de influenţare a politicilor publice Identitate vizuală care să ilustreze caracteristicile sistemului de biblioteci publice din judeţul Cluj
 21. 21. Echipa de proiect:Echipa de proiect: • Sorina Stanca • Ica Moşoiu • Georgeta Dodu • Tatiana Costiuc • Simona Floruţău • Ramona Pandelea • Monica Sărăcuţ
 22. 22. Strategia sStrategia sistemulistemuluiui de biblioteci publice din judede biblioteci publice din judeţul Clujţul Cluj
 23. 23. Vă mulţumesc pentru atenţie!Vă mulţumesc pentru atenţie! Monica Sărăcuţ Șef serviciu Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj monica.saracut@bjc.ro

×