Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentare proiect diosig VALOARE, ISTORIE, TRADITIE impreuna e - cultura!

1,032 views

Published on

VALOARE, ISTORIE, TRADITIE impreuna
e - cultura!

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentare proiect diosig VALOARE, ISTORIE, TRADITIE impreuna e - cultura!

 1. 1. VALOARE, ISTORIE, TRADITIE impreuna e - cultura!
 2. 2.  In perioada 23 mai - 23 august 2012, Primăria comunei Diosig in calitate de solicitant, în parteneriat cu primaria orașului Recaș din judetul Timis in calitate de partener si Biblioteca Școlii cu clasele I-VIII Diosig va derula proiectul: „Valoare, Istorie, Traditie impreuna e-cultura”. Valoarea totala a proiectului este de 15.930 lei( 15.130 lei program de finantare + 800 lei cofinantare solicitant) Finantarea a fost obtinuta prin programul eCULTURA lansat de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale prin proiectul Economia Bazata pe Cunoastere.
 3. 3. Economia Bazată pe Cunoaştere este un proiect strategic de pionieratpentru societatea cunoaşterii din România, conceput şi derulat deMinisterul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi finanţat de BancaMondială şi de Guvernul României. Prin acest program, MCSI a dotat 255 de comunităţi din Româniadezavantajate din punct de vedere al cunoaşterii şi accesului la informaţiecu infrastructura TIC şi acces la Internet de mare viteză. În fiecarecomunitate inclusă în acest exerciţiu inovativ a fost dezvoltată o ReţeaElectronică a Comunităţii Locale- RECL, ce comprimă 4 noduri deimportanţă publică locală: Primăria, Şcoala, Biblioteca şi PAPI (Punct deAcces Public la Informaţie). Beneficiarii direcţi ai societăţii cunoaşterii reprezintă 1.8 mil locuitori,20% din populaţia din mediul rural, 8% din populaţia României. Pentru mai multe informaţii acesati: www.ecomunitate.ro
 4. 4. Prin proiectul “Valoare, istorie traditieimpreuna e-cultura” se doreste dezvoltareași punerea in valoare a poten țialului șivalorii culturale a comunită țilorimplicate, cu accent pe specificul local,respectiv produc ția de vin autohton.
 5. 5.  Scoaterea din anonimat a culturii locale. Creșterea interesului față de tradiție prin conștientizarea valorilor tradiționale . Creșterea gradului de absorbție a fondurilor destinate viticultorilor . Creșterea gradului de alfabetizare digitala a cetățenilor din cele 2 comunitati. Promovarea bibliotecilor publice și școlare Dotarea bibliotecilor cu echipamente și furnizarea de servicii noi in biblioteci. Posibilități de schimburi de resurse; aducerea de resurse alternative, tehnice și de conținut didactic și învățare. Dezvoltarea unor platforme digitale de comunicare și activități de tip networking. Insuflarea spiritului civic și simtului responsabilității în rândul generației tinere. Dezvoltarea de relații profesionale, personale și instituționale.
 6. 6.  Viticultori Bibliotecari Șomeri Cadre didactice Tineri Elevi Femei casnice Antreprenori Seniori Voluntari
 7. 7.  Program de alfabetizare digitala ( cur s TIC ) pentru grupul tinta. Activitati tematice cu elevii scolilor din cele 2 comunitati par tenere care sa duca la constientizarea valorilor traditionale in randul generatiei tinere ( concur s de etichete a vinului, activitati de documentare, cautare , realizare prezentari ppt, program de initiere in design digital pentru elevi, cer c de cunoaster e „V iticultur a: Tr ecut, pr ezent si viitor” ). Schimburi de experienta intre comunitatile par tenere. Seminar tematic pentru viticultori privind accesarea de fonduri si modalitati de tratare a culturilor de vi ță de vie. Realizare miniistog r afie a celor doua comunitati par tenere.
 8. 8.  Dezvoltarea infrastructurii TIC a bibliotecilor implicate ( dotarea cu xerox, e- book reader, reportofon digital, aparat foto) – crearea de ser vicii noi in bibliotecile par tenere. Cresterea gradului de informare a viticultorilor cu privire la accesarea de fonduri pentru cultura vitei-de vie si modalitati de tratare a vitei de vie- 1 seminar tematic Cresterea gradului de alfabetizare a cetatenilor- 40 persoane calificate CNFPA in curs: Operator procesare text si imagine Dezvoltarea de relatii intre parteneri, dezvoltarea de activitati de tip networking. 2 Schimburi de experienta si resurse intre grupul tinta din cele 2 comunitati implicate. Promovarea specificului local - expozitie cu specific local Activitati tematice cu elevii scolilor implicate ( concurs de etichete, initiere design digital, cerc de cunoastere) 1 blog al proiectului Miniistografie a celor doua comunitati implicate.
 9. 9. Proiectul de fata isi propune sa dezvoltecomponenta TIC in realizarea tuturor activitatilor.Sesiuni de documentare, de cautare folosindtehnicile de tip catalog de biblioteca, sesiuni deinstruire in aplicatia ppt, sesiune de instruire indesign digital, cursul TIC, blogul proiectului suntcateva exemple care dovedesc componenta TIC.
 10. 10. Va fi asigurata de existenta echipamentelor IT achizitionate in vedereadotarii bibliotecilor cu scopul de a genera servicii noi care vor deservicomunitatilor implicate.Miniistoriografia rezultata alaturi de materialelerezultate in urma implementarii proiectului vor ramane ca si marturii scrisereprezentand surse de informare pentru generatiile viitoare. Instruireaviticultorilor in domeniul TIC corelata cu informatiile primite in urmaseminarului tematic vor putea duce la dezvoltare. Deprinderile in designdigital obtinute de elevi vor contribui la procesul de invatare continuaoferind surse alternative de invatare. Promovarea acestui specific avea unimbold in randul tinerilor care pe viitor pot deveni antreprenori in acestdomeniu.Schimburile de experienta pot crea relatii de colaborare care cutimpul se pot concretiza cu infiintarea unei asociatii a viticultorilor in zonade vest a tarii, un alt aspect ce poate fi avut in vedere este legat deposibilitatea infintarii unui drum al vinului cu scop turistic- dezvoltareaturismului local.
 11. 11.  Diana Lavinia Corbutiu- manager de proiect ( manager RECL solicitant) IrinaDurko - bibliotecar solicitant Veronica Andruseac- bibliotecar partener Felicia Adriana Gal- asistent solicitant ( ing. Mediu) Piroska Zsido – asistent solicitant ( cadru didactic) Silvia Harhata – asistent ( manager RECL partener) Arthur Feher – asistent solicitant ( cadru didactic)
 12. 12. Va multumesc pentru atentie! Diana Lavinia Corbutiu Manager proiect Tel: 0745/476.756 Fax: 0259/350.196E-mail: dianacorbutiu@yahoo.com

×