Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lectura Activa

1,299 views

Published on

Lectura activa- proiect al bibliotecii Galati in cadrul programului Raftul cu inițiativă.prezentat la CONFERINŢA ANBPR SPACE - Biblioteci Creative şi Comunităţi Conectate
06-09 mai 2015 Băile Felix

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lectura Activa

 1. 1. Lectura activă pentru grupuri defavorizate Metodă de educaţie nonformală şi socializare culturală cu participarea şi implicarea voluntarilor bibliotecii DIACONU CELOZENA Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” Galaţi
 2. 2. PROVOBIS - ANBPR
 3. 3.  Educaţia non-formală poate fi descrisă ca fiind adaptată nevoilor reale de învăţare ale beneficiarilui, facilitând identificarea acestuia pentru o mai bună adaptare a procesului de învăţare. Un alt aspect important al acestui tip de educaţie se referă la capacitatea sa de adaptare la specificul comunităţii, grupului, individului şi presupune o învăţare în ritm propriu.[2]  Centrul de interes al acestui tip de educaţie este definit de caracterul său voluntar, bazându-se în special pe practică, cu toate că activităţile ce o descriu se desfăşoară într-un cadru şi într-un mod organizat nefiind necesară prezenţa recompenselor sau pedepselor: note, absenţe etc. Învăţarea în context nonformal contribuie la dezvoltarea personală a grupurilor ţintă prin valorificarea experienţelor anterioare şi recunoaşterea competenţelor dobândite.
 4. 4. Educaţia non-formală poate fi descrisă ca fiind adaptată nevoilor reale de învăţare ale beneficiarului, facilitând identificarea acestora pentru o mai bună adaptare a procesului de învăţare. Un alt aspect important al acestui tip de educaţie se referă la capacitatea sa de adaptare la specificul comunităţii, grupului, individului şi presupune o învăţare în ritm propriu. Educatia non-formala se imparte in 2 tipuri principale, variind in functie de activitatile specifice: - activitati extradidactice: cercuri de discipline, ansambluri sportive si artistice, concursuri, olimpiade etc.; - activitati extrascolare: proiecte de ecologie si formare civica, excursii, actiuni social-culturale (in clubul elevilor, la muzeu, la teatru, in biblioteci etc). Educatia non-formala insoteste cu succes formarea educationala a tinerilor si ramane una dintre variantele optime pentru sustinerea placerii de cunoastere si de afirmare profesionala. Lectura activă ca metoda de educaţie nonformală
 5. 5. Lectura activă este o metodă ce ajută la consolidarea a ceea ce se citeşte, deoarece face apel la gândirea critică prin materializarea opiniilor. Aceasta constă într-un proces simplu, dar care cere timp şi răbdare, proces constituit din participarea la activităţi destinate înţelegerii a ceea ce s-a citit în vederea sporirii retenţiei de informaţii. Printre avanatajele pe care le oferă acest tip de lectură se numără: consolidarea încrederii în sine, cultivarea interesului pentru cercetare şi investigare, utilizarea aprofundată a sistemelor senzoriale de percepţie umană deci a întregului potenţial al sistemului nervos şi dezvoltarea obiceiului de a citi pentru dezvoltarea culturală. Atitudinea pozitivă a facilitatorilor, în acest caz, este esenţială pentru a obţine rezultatele dorite. Se recomandă examinarea atentă a scopurilor şi abordarea realistă a ceea ce trebuie făcut Lectura activă
 6. 6.  Concentrarea, un alt aspect important, implică:  - dezvoltarea unui plan care sa acopere întreaga paletă de probleme ce ar putea perturba activitatea;  - pregătirea psihologică;  - îndeplinirea tuturor sarcinilor anterior începerii lecturii active;  - folosirea judecăţilor de valoare;  - documentarea prealabilă.  Apelul la memorie: dacă nu înţelegeţi materialul pe care îl citiţi nu vă puteţi aştepta sa reţineţi informaţia. Nu vă concentraţi asupra detaliilor nesemnificative ci încercaţi să vă creaţi o imagine de ansamblu. Există o diferenţă între a învăţa şi a memora. Pentru o mai bună înţelegere a materialului, trebuie să-l învăţaţi. .[3] Lectura activă
 7. 7.  Fie că adolescenţii şi copiii au şapte sau şaptesprezece ani, există strategii pentru a dezvolta aceste competenţe de citire activă: 1. Textul – previzualizare şi vocabular: înainte de a citi, uita-te la orice titluri, diagrame, grafice și legende, vorbeste cu voce tare. Uită-te la structura textului: este amuzant, trist, realist? Cum știm? Este ficțiune - un poem, o poveste? Cum știm? Este non-ficțiune - o scrisoare către cineva, un articol de ziar? Cum știm? Informarea copiilor şi adolescenţilor în legătură cu noi cunoștințe şi familiarizarea acestora cu structura textului și caracteristicile sale îi va ajuta cu siguranţă și pentru a identifica obiectivele autorului sau intențiile acestuia. 2. Citirea cu un scop: această strategie se confruntă cu abordarea pasivă a lecturii. În loc să cerem copiilor să citească putem spune: "Uite misiunea ta ..." Această solicitare le va activa şi le va spori interesul, transformându-i în mici detectivi, în căutare de umor, imagini şi fapte. [4] Lectura activă
 8. 8.  Proiectul Cartea cu poveşti poposeşte în comunitatea copiilor din Cartierul Valea oraşului urmăreşte îmbunătăţirea comunicării şi relaţionării în rândul tinerilor defavorizaţi prin lectură şi interpretare de text, dezbateri  Grupul ţintă este reprezentat de copii şi elevi de gimnaziu din Cartierul Valea Oraşului care frecventează Centrul Comunitar “LA VALE” cu servicii de zi pentru copii defavorizaţi:  - Director programe Fundaţia Cuvântul Întrupat – Valerica Archip;  - Asistent social Fundaţia Cuvântul Întrupat – Oana Tonică. Proiectul Cartea cu poveşti poposeşte în comunitatea copiilor din Cartierul Valea oraşului ca parte a programului de voluntariat BVAU STAR VOLUNTAR
 9. 9. Problema abordată de programul BVAU STAR VOLUNTAR a luat în considerare diferite categorii de persoane, considerate de către comunitate a fi dezavantajate (de ex. copii din familii cu venituri reduse aflaţi sub asistenţa unor organizaţii, copii cu autism şi părinţii lor, nevăzători, persoane suferind de Alzheimer etc) si nu beneficiază de serviciile bibliotecii pe măsura ofertei de care aceasta dispune. Proiectul Cartea cu poveşti poposeşte în comunitatea copiilor din Cartierul Valea oraşului ca parte a programului de voluntariat BVAU STAR VOLUNTAR
 10. 10. Recrutarea şi selectarea a fost realizată prin intermediul Clubului de Voluntariat „VIRAL” constituit la nivelul Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” în cadrul Programului BVAU STAR VOLUNTAR şi a avut ca strategie identificarea nevoilor proiectului şi a tipologiei voluntarului, a locaţiilor în care aceştia ar putea fi găsiţi, a momentului recunoaşterii candidatului potrivit precum şi calea de acces către acesta. Tipurile de recrutare alese au fost de tip concentric adică voluntarii existenţi au atras în organizaţie noi voluntari sau s-a recrutat din organizaţii partenere, şi recrutare în sistem închis respectiv selectarea voluntarilor din sisteme şcoli, companii, grupuri profesionale. În urma procesului de selecţie au fost identificaţi şi cooptaţi cinci voluntari, elevi şi profesori din liceele şi colegiile gălăţene, care au beneficiat de formari axate pe comunicare şi stagii de instruire practică în secţiile de împrumut ale bibliotecii. Recrutarea şi selectarea voluntarilor
 11. 11. Voluntarii se pregătesc pentru activităţi
 12. 12. Creşterea numărului de utilizatori din rândul persoanelor defavorizate prin proiecte culturale şi programe de vizite, campanii de promovare a lecturii, ateliere și teatru-forum, precum și împrumut de documente în cadrul Bibliotecii „V.A. Urechia” şi în exterior, micorexpoziții de carte tematică, cu sprijinul Centrului de zi ”LA VALE”, Fundația ”Cuvânt Întrupat’.  Realizarea serviciului de imprumut carte şi în afara spaţiului bibliotecii cu sprijinul voluntarilor, pentru ong-uri şi fundatii care au in asistenţă persoane defavorizate.  Crearea și gestionarea unui Punct de informare pentru voluntariat, intitulat ”Raftul cu inițiativă” în cadrul Secției de Împrumut la Domiciliu pentru Adulți a Bibliotecii „V.A. Urechia” şi unul la Filiala nr. 4 ‘Grigore Vierú’ și a unei rubrici cu informații și adresabilitate similare pe site-ul BVAU, semnalizata printr-o iconita. Obiectivele Proiectului
 13. 13. Activităţile din cadrul acestui proiect au ca perioadă de desfăşurare Noiembrie 2014 – Iunie 2015, lunar, vineri, între orele 15.00 -16.00, în funcţie de solicitări, în spatiile Centrului Comunitar pentru copii aflaţi în dificultate „LA VALE” şi vizite la bibliotecă. Instituţiile colaboratoare, Biblioteca “V.A. Urechia’, Filiala nr. 4 ‘’Grigore Vieru’’ şi voluntarii participă la organizarea, realizarea şi îmbunătăţirea activităţilor cultural- educative propuse. Acestea, au la bază metodele educaţiei nonformale, în special lectura activă, pentru formarea şi dezvoltarea personalitatii copiilor [5]. Activităţile Proiectului
 14. 14. Centrul de Zi La Vale
 15. 15. Centrul de Zi La Vale
 16. 16. Secţia Împrumut copii
 17. 17. Secţia Împrumut copii
 18. 18. Resurse umane: conducerea bibliotecii, coordonatorii proiectului de voluntariat, bibliotecari, voluntari, personalul de specialitate din Centru, beneficiarii direcţi si indirecţi ai proiectului. Resursele materiale: cărţi pentru copii, cărţi jucării, jocuri, resursele multimedia ale bibliotecii şi nu în ultimul rând materiale elaborate de voluntarii implicaţi în proiect. Resursele Proiectului
 19. 19.  Conştientizarea de către membrii comunității a rolului bibliotecii de a oferi servicii specifice în afara locaţiei sale(educare nonformală prin lectură, împrumut carte, informare generală) și pentru categoriile defavorizate. În subsidiar, prin implicarea voluntarilor în relația cu ONG-urile, biblioteca va fi percepută ca un partener competitiv și ofertant, colectând, gestionând și diseminand informații pentru potențialii solicitanți de voluntariat la nivel local şi judeţean. Impactul Proiectului
 20. 20.  Conştientizarea de către membrii comunității a rolului bibliotecii de a oferi servicii specifice în afara locaţiei sale(educare nonformală prin lectură, împrumut carte, informare generală) și pentru categoriile defavorizate. În subsidiar, prin implicarea voluntarilor în relația cu ONG-urile, biblioteca va fi percepută ca un partener competitiv și ofertant, colectând, gestionând și diseminand informații pentru potențialii solicitanți de voluntariat la nivel local şi judeţean. Concluzie
 21. 21. Bibliografie  [1] http://www.imparte.ro/Ajutor/Reintegrare-sociala/Educatia-non-formala-si- avantajele-sale-406.html  [2] http://www.nonformalii.ro/  [3]https://www.sru.edu/academics/enrollment/academicservices/Documents/College%2 0Success%20Resources/College%20Success%20Brochures/Active%20Reading.pdf  [4] Kieran Egan, Predarea ca o poveste – o abordare alternativă a predării şi a curriculum-ului în şcoala primară, Editura Diactia Press, Bucreşti, 2007  [5] http://social.primariagalati.ro/subventi-si-finantari/centrul-comunitar-la-vale
 22. 22. Vă mulţumesc!

×