Consideraţii privitoare la
managementul evidenţei
patrimoniului cultural mobil din
Biblioteci
– carte veche şi manuscrise ...
Cadru legislativ
-istoric: Legea nr. 63/1974 privind ocrotirea patrimoniului
cultural naţional al R. S. România, publicată...
Evidenţa patrimoniului cultural se
realizează
 la nivel instituţional - bibliotecile au obligaţia să
întocmească evidenţa...
Obiectivele activităţii de evidenţă a
patrimoniului
 Fiecare bun cultural trebuie să fie inventariat;
să aibă o Fişă Anal...
 Conform Legii nr. 182/2000, bunurile culturale
mobile de valoare excepţională se clasează în
Patrimoniul Cultural Naţion...
Categorii de patrimoniu cultural
naţional
-tezaur
- fond
Stabilirea categoriei de patrimoniu pentru cartea veche
tiparită ...
Procedura de stabilire a categoriei
de patrimoniu se declanşează
-din oficiu
-la solicitarea deţinătorului de bunuri cultu...
Formulare necesare pentru
propunerea de clasare
 fişa analitică de evidenţă standard Carte veche şi
manuscris
 Cerere de...
 http://www.cimec.ro/Metodologice/Formulare-
Evidenta-Clasarea-Pat-Mobil.html
Formularele se pot descarca şi de pe
site-u...
DOCPAT
 Tot de la CIMEC se poate obTot de la CIMEC se poate obţţine gratuitine gratuit şşi uni un
program program informa...
Intocmirea documenţatiei
 FAE standard Carte veche şi manuscris – se poate
întocmi fie de către:
 - bibliotecarul specia...
 Raportul de expertiză – se întocmeşte
de un expert acreditat de Ministerul Culturii
Notă:
 Atît FAE cît şi Raportul de...
Notă (II)
- contra-cost, de un Expert acreditat din afara bibliotecii,
în baza unui contract de colaborare
- în cazul cont...
Cererea de clasare
– se întocmeşte pentru fiecare exemplar în parte de către
responsabilul Departamentului de carte veche,...
Conţinutul dosarului de clasare în
patrimoniul cultural naţional a unei
cărţi
 Pentru declanşarea procedurii de clasare, ...
Rezultatele procedurii de clasare
 Comisia Naţională a Muzeelor, Colecţiilor şi
Artelor Vizuale analizează documentaţia p...
Finalizarea procedurii de clasare
 Ordinul de clasare a bunurilor culturale mobile se
comunică de Secretariatul tehnic al...
Finalizarea procedurii de clasare (II)
 DocumentaDocumentaţţia admisia admisăă de Comisia Nade Comisia Naţţionala aionala...
Statistici
- bunuri de patrimoniu clasate de bibliotecile din
România (I)
 Dintr-un total deDintr-un total de 3869038690 ...
Statistici
- cărţi vechi si manuscrise de patrimoniu clasate
de bibliotecile din România (II)
 Din 951 de înregistrări la...
Statistici
- cărţi veche şi manuscrise de patrimoniu clasate
de bibliotecile din România
(III)
Din cele 451 deDin cele 45...
Concluzii
 Dintre toate instituţiile publice de cultură din
România, Bibliotecile sînt pe ultimul loc în ceea ce
priveşte...
Responsabilităţi viitoare
 Stabilirea unui plan de acţiuneStabilirea unui plan de acţiune
 EEvaluarea resurselor umane ş...
Responsabilităţi viitoare (II)
IIntocmirea cu prioritate antocmirea cu prioritate a FFiişşelor analiticeelor analitice
de...
Vă mulţumVă mulţumescesc!!
Dr Elena Chiaburu,Dr Elena Chiaburu,
Expert în Bunuri arheologice i istorico –ș
documentare / C...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Managementul evidentei patrimoniului cultural- carte veche

4,499 views

Published on

Material profesional de dr. Elena Chiaburu

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,499
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,752
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Managementul evidentei patrimoniului cultural- carte veche

 1. 1. Consideraţii privitoare la managementul evidenţei patrimoniului cultural mobil din Biblioteci – carte veche şi manuscrise - dr. Elena Chiaburudr. Elena Chiaburu
 2. 2. Cadru legislativ -istoric: Legea nr. 63/1974 privind ocrotirea patrimoniului cultural naţional al R. S. România, publicată în B.O., Partea I, nr. 137 din 2 noiembrie 1974, • abrogata prin Decretul nr. 90/1990 privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei Muzeelor şi Colectiilor, publicat în M.O., Partea I, nr. 20 din 6 februarie 1990; -actualmente: Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil – republicată (2008) -Hotărîrea Guvernului României nr. 886 / 2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile -Alte acte normative
 3. 3. Evidenţa patrimoniului cultural se realizează  la nivel instituţional - bibliotecile au obligaţia să întocmească evidenţa bunurilor culturale din colecţiile lor (cf. art. 13 alin. 1 din Legea nr. 182/2000).  la nivel teritorial - Direcţiile Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional au obligaţia să întocmească evidenţa bunurilor culturale susceptibile de clasare aflate la deţinătorii din teritoriu (art. 55 alin. 3 din Legea nr. 182/2000) – Bibliotecile judeţene colaborează cu DJPCCP.  la nivel naţional - CIMEC - Institutul de Memorie Culturală centralizează evidenţa tuturor bunurilor culturale mobile clasate în România (art. 58 din Legea 182/2000)  
 4. 4. Obiectivele activităţii de evidenţă a patrimoniului  Fiecare bun cultural trebuie să fie inventariat; să aibă o Fişă Analitică de Evidenţă (FAE) şi una sau mai multe imagini relevante.  FAE să fie organizate într-un fişier; să fie uşor accesibile.  Evidenţa – trebuie să fie informatizată (FAE să fie introduse într-o bază de date, iar imaginile digitizate prin scanare sau fotografiere digitală).  Să existe minimum două copii de siguranţă pentru toate documentele de evidenţă (inventare, FAE, baze de date, imagini), păstrate în locuri diferite.
 5. 5.  Conform Legii nr. 182/2000, bunurile culturale mobile de valoare excepţională se clasează în Patrimoniul Cultural Naţional, care are un regim juridic special.  Clasarea are ca prim efect înscrierea în Inventarul Patrimoniului Cultural Naţional  Inventarul PCN se întocmeşte — pe baza ordinelor de clasare — de Direcţia Muzee, Colecţii, Arte Vizuale din Ministerul Culturii şi Cultelor  Centralizarea, evidenţa informatizată şi administrarea documentelor care au stat la baza întocmirii Inventarelor PCN se efectuează de CIMEC - Institutul de Memorie Culturală.
 6. 6. Categorii de patrimoniu cultural naţional -tezaur - fond Stabilirea categoriei de patrimoniu pentru cartea veche tiparită şi manuscrisă se face prin Procedura de clasare (cf. HG 886 / 2008) pe baza unui Raport de expertiza întocmit de Experti acreditaţi de Ministerul Culturii
 7. 7. Procedura de stabilire a categoriei de patrimoniu se declanşează -din oficiu -la solicitarea deţinătorului de bunuri culturale mobile tip carte -La declanşarea operaţiunii, Bibliotecile vor anunţa în scris următoarele autorităţi publice: - cele judeţene - Direcţia Jud. pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional - Naţionala, cele universitare , specializate, ale Academiei cu filialele lor: ministerul şi instituţia centrală căreia îi sînt subordonate – Directia de patrimoniu (sau similar)
 8. 8. Formulare necesare pentru propunerea de clasare  fişa analitică de evidenţă standard Carte veche şi manuscris  Cerere de clasare  Raport de expertiză (modele prevazute în Anexele HG nr. 886 / 2008)
 9. 9.  http://www.cimec.ro/Metodologice/Formulare- Evidenta-Clasarea-Pat-Mobil.html Formularele se pot descarca şi de pe site-ul CIMEC
 10. 10. DOCPAT  Tot de la CIMEC se poate obTot de la CIMEC se poate obţţine gratuitine gratuit şşi uni un program program informatic pentru evidenţaprogram program informatic pentru evidenţa patrimoniului cultural mobil = DOCPATpatrimoniului cultural mobil = DOCPAT -- carecare acoperă toate domeniile de patrimoniu mobilacoperă toate domeniile de patrimoniu mobil  Este folosit cu prioritate de muzeeEste folosit cu prioritate de muzee şişi arhive;arhive; (l(la 22.6.2012a 22.6.2012,, dindin 202 instituţii202 instituţii din Româniadin România carecare l-au solicitatl-au solicitat şşi implementat, doar trei eraui implementat, doar trei erau bibliotecibiblioteci:: BiblBibliotecileiotecile JudJud.. BrasovBrasov sisi GalaţiGalaţi,, Municipală Sighetu MarmaţieiMunicipală Sighetu Marmaţiei))
 11. 11. Intocmirea documenţatiei  FAE standard Carte veche şi manuscris – se poate întocmi fie de către:  - bibliotecarul specialist al Departamentului de carte veche – verificată, completată şi autentificată de un Expert în carte veche acreditat de Ministerul Culturii  - expertul în carte veche acreditat , la faţa locului, în Bibliotecă (aceste cărţi fiind supuse unui regim special de protecţie), pe baza investigaţiilor asupra exemplarului şi a documentelor care fac referire la acesta: fişe de catalog, acte de provenienţă, lucrări de referinţă, cataloage de licitaţii etc.
 12. 12.  Raportul de expertiză – se întocmeşte de un expert acreditat de Ministerul Culturii Notă:  Atît FAE cît şi Raportul de expertiză pot fi întocmite  – gratuit, de bibliotecarul specialist în cadrul obligaţiilor profesionale prevăzute în Fişa postului aferentă Departamentului de carte veche, în cazul în care acesta este şi Expert acreditat în domeniu de Ministerul Culturii
 13. 13. Notă (II) - contra-cost, de un Expert acreditat din afara bibliotecii, în baza unui contract de colaborare - în cazul contractului de colaborare ce cuprinde mai multe cărţi investigate, expertul acreditat va întocmi în plus un Raport general de expertiză – în care expune sintetic principiile care au stat la baza întregii operaţiuni
 14. 14. Cererea de clasare – se întocmeşte pentru fiecare exemplar în parte de către responsabilul Departamentului de carte veche, în numele instituţiei - se semnează şi se ştampilează către de director / manager - se înregistrează.
 15. 15. Conţinutul dosarului de clasare în patrimoniul cultural naţional a unei cărţi  Pentru declanşarea procedurii de clasare, Biblioteca depune la Direcţia Muzee, Colecţii şi Arte Vizuale din cadrul Ministerului Culturii:  cererea de clasare,  copia paginii din inventar unde este înregistrat exemplarul (evidenţiat nr. de inv. respectiv cu marker roşu)  fişa standard de evidenţă a cărţi cu foto color (9 x 12 cm)  raportul de expertiza întocmit de expertul acreditat = pentru fiecare exemplar in parte
 16. 16. Rezultatele procedurii de clasare  Comisia Naţională a Muzeelor, Colecţiilor şi Artelor Vizuale analizează documentaţia primită din partea unei Biblioteci şi:  Admite clasarea cărţilor în categoriile propuse: Fond şi Tezaur  Emite un Ordin de clasare  Respinge documentaţia din diferite motive
 17. 17. Finalizarea procedurii de clasare  Ordinul de clasare a bunurilor culturale mobile se comunică de Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor  In urma aprobării clasării, bibliotecile sînt obligate să opereze modificările ce se impun (în evidenţa analitică şi sinoptică proprie – preţul), noi modalităţi de conservare / expunere, siguranţă etc.);  In cazul bibliotecilor judeţene, Ordinul de clasare va fi transmis şi Direcţiei Jud. pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu, care introduce cărţile respective în evidenţa bunurilor culturale din judeţ.
 18. 18. Finalizarea procedurii de clasare (II)  DocumentaDocumentaţţia admisia admisăă de Comisia Nade Comisia Naţţionala aionala a Muzeelor si Colectiilor este trimisMuzeelor si Colectiilor este trimisăă şşi la Institutuli la Institutul NaNaţţional al Patrimoniului, care gestioneazional al Patrimoniului, care gestioneazăă Inventarul bInventarul bunurilor culturale mobile clasate înunurilor culturale mobile clasate în patrimoniul cultural naţional din Romania:patrimoniul cultural naţional din Romania: http://clasate.cimec.ro/http://clasate.cimec.ro/
 19. 19. Statistici - bunuri de patrimoniu clasate de bibliotecile din România (I)  Dintr-un total deDintr-un total de 3869038690 bunuri de patrimoniu clasate inbunuri de patrimoniu clasate in RomRomââniania şi înregistrate la CIMECşi înregistrate la CIMEC la 11.07.2013, doarla 11.07.2013, doar 411411 provin din biblioteci:provin din biblioteci:  Biblioteca Academiei RomBiblioteca Academiei Romââne – Bucurene – Bucureşşti = 161ti = 161  Biblioteca Academiei RomBiblioteca Academiei Romââne – Iane – Iaşşi = 149i = 149  BCU Cluj-Napoca = 1BCU Cluj-Napoca = 1  BCU BucureBCU Bucureşşti = 3ti = 3  Biblioteca NaBiblioteca Naţţionalionalăă BucureBucureşşti =52ti =52  Biblioteca NaBiblioteca Naţţionalionalăă – Filiala Batthyaneum = 10– Filiala Batthyaneum = 10  Biblioteca JudeBiblioteca Judeţţeaneanăă Arad = 35Arad = 35
 20. 20. Statistici - cărţi vechi si manuscrise de patrimoniu clasate de bibliotecile din România (II)  Din 951 de înregistrări la CIMEC în categoria carte  - plus 782 de înregistrări la categoria manuscris  Doar 451 sînt cărţi vechi tipărite şi manuscrise, restul fiind cărţi noi rare şi documente de arhivă  Din cele 451 de cărţi, doar 299 provin din biblioteci.
 21. 21. Statistici - cărţi veche şi manuscrise de patrimoniu clasate de bibliotecile din România (III) Din cele 451 deDin cele 451 de ccăărrţţi vechi tipi vechi tipăăriterite şşii manuscrismanuscrisee, doar 299 provin dindoar 299 provin din bibliotecibiblioteci  diferendiferenţţa pa pîînnăă la 411 bunuri dela 411 bunuri de patrimoniu clasate de Bibliotecipatrimoniu clasate de Biblioteci constă îconstă înn desene, fotografii, numismaticdesene, fotografii, numismaticăă
 22. 22. Concluzii  Dintre toate instituţiile publice de cultură din România, Bibliotecile sînt pe ultimul loc în ceea ce priveşte valorificarea cărţii de patrimoniu  Doar o parte insignifiantă a colecţiilor de carte veche şi manuscrise deţinute de bibliotecile din România este evaluată şi expertizată în conformitate cu prevederile legale  Bibliotecile sînt depăşite în primul rînd de Muzee, dar şi restul instituţiilor culturale, religioase şi socio- economice au un avans considerabil în faţa lor
 23. 23. Responsabilităţi viitoare  Stabilirea unui plan de acţiuneStabilirea unui plan de acţiune  EEvaluarea resurselor umane şi materialevaluarea resurselor umane şi materiale existente şi necesare:existente şi necesare: -- personal de specialitate şi de execuţie;personal de specialitate şi de execuţie; -- echipamente şi programe;echipamente şi programe; -- consumabileconsumabile;; -- spaţiuspaţiu;; -- resurse financiareresurse financiare etc.etc.
 24. 24. Responsabilităţi viitoare (II) IIntocmirea cu prioritate antocmirea cu prioritate a FFiişşelor analiticeelor analitice de evidende evidenţăţă actualizateactualizate FFotografii pentru toateotografii pentru toate cărţicărţile susceptibilele susceptibile de clasare.de clasare. TrimitereaTrimiterea ppropunerilor de clasare laropunerilor de clasare la Direcţia Muzee, Colecţii, Arte Vizuale dinDirecţia Muzee, Colecţii, Arte Vizuale din Ministerul CulturiiMinisterul Culturii
 25. 25. Vă mulţumVă mulţumescesc!! Dr Elena Chiaburu,Dr Elena Chiaburu, Expert în Bunuri arheologice i istorico –ș documentare / Carte veche şi documente, atestat de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Na ional cu nr. 674 din 2009ț

×