Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Irina Cerneauscaite, Ludmila Corghenci

216 views

Published on

Conferință științifică internațională: BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ - PILON SPRE EDIFICAREA SOCIETĂȚII CUNOAȘTERII în cadrul Salonului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică, ediţia a doua,
28 octombrie – 1 noiembrie 2013.

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Irina Cerneauscaite, Ludmila Corghenci

 1. 1. Soluţii inteligente de augmentare a potenţialului informaţional al programelor analitice   Ludmila Corghenci, dir. adjunct DIB  coordonator CID Irina Cerneauscaite, *** Conferinţa ştiinţifică internaţională, 30 octombrie 2013 BŞC “Andrei Lupan” a AŞM
 2. 2. De ce acest subiect? • Programa analitică (PA) – instrument indispensabil procesului didactic (indică traseul de studiu al disciplinei) • PA prezintă un potenţial informaţional important (pe lângă informaţia primară) • Orientarea DIB pentru servirea optimă a studenţilor (din cauza identificării bibliografice in-corecte sursele nu sunt depistate) • Nu în ultimul rând – încă o pârghie de augmentare a imaginii Bibliotecii în comunitatea universitară - prin obţinerea unui nou mandat universitar
 3. 3. PRIMUL PAS INTELIGENT • • • • aprilie 2012 - cercetarea „Evaluarea relevanţei şi nivelului de asigurare a procesului didactic (ciclul Licenţă) cu resurse documentare”, efectuată de către DIB (rezultatele acesteia fiind prezentate în şedinţa din 25 aprilie 2012 a Senatului ULIM) Metode de analiză a dotării lectoratelor: analiza cantitativă a compartimentelor bibliografice din programele analitice, ciclul Licenţă: prezenţă, câte surse, din care ani, titlurile compartimentelor etc. confruntarea publicaţiilor, indicate în programe, cu fondurile DIB (pentru fiecare disciplină selectată) aplicarea criteriilor logistice privind compartimentele bibliografice: actualitatea surselor; plinătatea descrierilor bibliografice şi orânduirea acestora; prezenţa diverselor genuri şi tipuri documente; publicaţii electronice, prezenţa informaţiei privind publicaţiile editate sub egida ULIM etc.
 4. 4. Impactul studiului • A reliefat unele incorectitudini privind identificarea bibliografică a documentelor obligatorii şi suplimentare din curriculum-urile disciplinelor: titluri variate ale compartimentelor bibliografice, lipsa unor elemente ale descrierii bibliografice (de ex., anul editării documentului, numele autorului etc.), orânduirea ne-standardizată a elementelor descrierii bibliografice (de ex., prezentarea prenumelui şi numelui autorului şi altele), predominarea documentelor tradiţionale • Toate acestea fac dificil procesul de căutare a documentelor: durată lungă în timp, necesităţi de concretizare a elementelor descrierii bibliografice, incapacitatea studenţilor de a găsi desinestătător informaţia.
 5. 5. AL DOILEA PAS INTELIGENT Prezentarea recomandărilor bibliotecarilor-experţi (pe facultăţi) privind relevanţa compartimentelor bibliografice în cadrul şedinţei Senatului ULIM: • unificarea, în scopul atribuirii corecte, a titlurilor compartimentelor bibliografice (prezenţa varia titluri: surse bibliografice, bibliografie obligatorie şi suplimentară, bibliografie extinsă etc. Varianta propusă de DIB: Bibliografie obligatorie; Bibliografie recomandată)
 6. 6. • prezentarea corectă şi deplină a tuturor elementelor de bază a descrierii bibliografice a documentului: Nume, prenume autor. Titlul lucrării: subtitlul. Loc ediţie, anul ediţiei, paginaţia. ISBN ori în cazul contribuţiei elementele obligatorii asupra articolului şi documentului-gazdă
 7. 7. • orânduirea alfabetică a descrierilor bibliografice: caractere latine, apoi – chirilice etc. • intensificarea utilizării publicaţiilor din reviste (avantaje: actualitate, operativitate, acces etc. – acestea reflectă actualitatea subiectului, temei) • îmbinarea organică în liste a documentelor în format hârtie cu cele electronice, mai ales articolele din publicaţiile ştiinţifice conţinute în bazele de date, accesibile prin intermediul DIB: Oxford Journals, Cambridje Journals, EBSCO etc. • Includerea/promovarea în bibliografii ale publicaţiilor instituţionale şi de autor, editate sub egida ULIM • atribuirea DIB a responsabilităţilor privind redactarea bibliografică a compartimentelor bibliografice din programele analitice
 8. 8. ALT PAS INTELIGENT Din decizia şedinţei Senatului: • … • În scopul îmbunătăţirii relevanţei compartimentelor bibliografice din programele analitice ale ciclului Licenţă a atribui DIB responsabilităţi de redacţie bibliografică a acestora, cu insemnele de rigoare pe verso-ul foii de titlu • În scopul unificării elaborării compartimentelor bibliografice din programele analitice şi corespunderii acestora standardelor naţionale în vigoare, a elabora documentul tehnologic universitar “Descrierea bibliografică a documentelor: prezentare şi orânduire în compartimentele programelor analitice”
 9. 9. Alt pas inteligent – elaborarea Ghidului Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Departamentul Informaţional Biblioteconomic       Colecţia „TehnoBIB” Fascicula 2 Cum se elaborează şi se prezintă compartimentul bibliografic al curriculum-ului disciplinei universitare Ghid tehnologic Chişinău, 2012
 10. 10. Sumar   • ARGUMENT • CUM SE ELABOREAZĂ DESCRIEREA BIBLIOGRAFICĂ A DOCUMENTULUI (mostre) (cărţi, contribuţii, documente electronice etc.) • ARANJAREA ŞI PREZENTAREA DESCRIERILOR BIBLIOGRAFICE • • ANEXE : LISTA ABREVIERILOR DE CUVINTE ŞI IMBINĂRILOR DE CUVINTE IN LIMBA ROMANĂ: conform standardului interstatal GOST 7.11-2004(ISO 832:1994, în vigoare din 09.01.2005) • ТАБЛИЦА СОКРАЩЕНИЙ СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ (ГОСТ 7.12-93) • CODURI INTERNAŢIONALE STANDARDIZATE PENTRU PUBLICAŢII •  
 11. 11. Promovare, parteneri • Grup-ţintă al Ghidului – autorii curriculum-urilor disciplinelor universitare, membrii Consiliului Educaţional ULIM şi ale comisiilor facultăţilor • Promovare, acces: elaborarea tutorialei (http://library.ulim.md/index.p hp/tutoriale ), DSI (adrese poştale electronice profesionale) • Parteneri DIB: Consiliul Educaţional ULIM, Secţia Proiectare şi Monitorizare Curiculară
 12. 12. Impact (anul de studii 2013/2014) • Îmbunătăţirea funcţionalităţii compartimentelor bibliografice (identificarea bibliografică a documentelor, unificarea titlurilor, aranjarea, corespunderea cu colecţiile DIB etc.) • Implicarea directă a DIB în optimizarea procesului didactic • Am obţinut credite profesionale în comunitatea profesională!
 13. 13. Vă mulţumim pentru atenţie! În speranţa că v-am incitat profesional: lcorghenci@ulim.md icerneauscaite@ulim.md

×