Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Introducció en l'ús de la web social per als professionals de les ciències de la salut

1,191 views

Published on

Introducció en l'ús de la web social per als professionals de les ciències de la salut

 1. 1. Introducció a la web social per als professionals de les ciències de la salut. Departament de Salut 11, 13 i 15 de novembre de 2013 Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya biblioteca.salut@gencat.cat
 2. 2. • Que és la web social? • Quina utilitat té? • Com es pot convertir en una eina de treball per als professionals de la salut?
 3. 3. Algunes dades: impacte social 81’3 % 80% 67% 49’8 % 26% 12% Cerca d’informació a internet Ús de les Cerques xarxes sobre salut socials 16-24 65-74 anys anys Accedeixen a internet des del mòbil Utilitzen les xarxes socials XXXV III Oleada Panel de Hogares del ONTSI,: http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/xxxviii_oleada_panel_de_hogares_4t_2012_0.pdf XXXV Oleada Panel de Hogares del ONTSI, Informe Sociedad de la Informació en España 2012, IV Estudio anual Redes Sociales (IABSpain)
 4. 4. Algunes dades: impacte social Les principals consultes sobre salut a internet són sobre: malalties, nutrició i medicaments. XXXV III Oleada Panel de Hogares del ONTSI,: http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/xxxviii_oleada_panel_de_hogares_4t_2012_0.pdf
 5. 5. What Is Web 2.0 Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
 6. 6. Que és la web social? Es caracteritza perquè tots els seus serveis són participatius. Les aplicacions i serveis de la xarxa social permeten la col·laboració, la difusió, la comunicació i l’aprenentatge de forma immediata i simultània entre els usuaris d’internet. web 2.0 = web social = web media
 7. 7. Web 1.0 vs web 2.0 http://www.slideshare.net/EnfermeraEnEvidencias/enfermeria-y-salud-20-nuevas-herramientas-aplicadas-a-los-cuidados?from_search=1
 8. 8. Web 1.0 vs web 2.0 http://vimeo.com/3406207
 9. 9. Web 2.0 http://www.slideshare.net/ainabernal/salut-i-web-20-5671518
 10. 10. Principis de la web social 1. Comunitats d’usuaris.
 11. 11. Principis de la web social 2. Oferta de serveis (eines 2.0).
 12. 12. Principis de la web social 3. Col·laboració i intercanvi.
 13. 13. Quina utilitat té? Ens permet col·laborar, difondre, comunicar i aprendre de forma transparent, activa, participativa, immediata i simultània. • Estar en contacte amb altres persones. • Intercanviar i rebre coneixement i informació. • Conversar i debatre temes. • Donar visibilitat a la nostra activitat, esdeveniments, etc.
 14. 14. Relació entre la informació, la tecnologia i les persones Roca, G. La implantación de la Web 2.0 en un entorno empresarial: http://www.slideshare.net/genisroca/la-implantacin-de-la-web-20-en-el-entornoempresarial
 15. 15. Els usuaris creen contingut L’ús de tecnologies obertes codi obert. La creació de contingut per part dels usuaris i el poder de les xarxes socials faciliten la seva difusió.
 16. 16. Salut 2.0 L’ús d’un conjunt d’eines de la web utilitzades per els implicats en l’assistència sanitària, (professionals, investigadors i pacients) per a la generació de continguts i la potencia de les xarxes socials s’ha aconseguit personalitzar l’assistència i promocionar l’educació sanitària.
 17. 17. Aplicacions salut en l’àmbit de La web social ha millorat la comunicació entre els individus i les organitzacions: Informar, educar i capacitar les persones sobre els problemes de salut Recollir dades de vigilància Augmentar la velocitat de comunicació en les emergències de salut Comprendre les percepcions de la població Mobilitzar les associacions Thackeray R, Neiger BL, Smith AK, Van Wagenen SB. Adoption and use of social media among public health departments. BMC Public Health [Internet]. 2012, 12:242. Disponible a: http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/242
 18. 18. Salut 2.0 http://www.slideshare.net/ainabernal/salut-i-web-20-5671518
 19. 19. Com es pot convertir en una eina de treball? • Recerca, formació i intercanvi professional: Compartir investigació o àrees de treball/interès. Compartir recursos. Compartir informació i opinions. • Ús professional de la web social: Informar, recollir dades, comunicar, formar, treballar en equip, etc. • Relació professional – pacient: Nou perfil de l’e-pacient més involucrat amb la seva salut
 20. 20. Les eines i els serveis de la web social http://www.slideshare.net/sarguis22/herramientas-web-20-y-su-aplicacin-en-salud-7625427
 21. 21. Informàtica en núvol (Cloud Computing) http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Inform%C3%A0tica_en_n%C3%BAvol.svg
 22. 22. Informàtica en núvol (Cloud Computing) • Ofimàtica al núvol: o Google drive. o Zoho (https://www.zoho.com/). • Gestió d’arxius al núvol: o Dropbox(https://www.dropbox.com/). o Google drive. o Skydrive (http://windows.microsoft.com/es‐es/skydrive). • Altres: o Agreedo (gestió de reunions (http://www.agreedo.com/es/). i treball en equip)
 23. 23. Informàtica en núvol (Cloud Computing) Google drive http://www.youtube.com/watch?v=Z4FJ1XD8iaE
 24. 24. Informàtica en núvol (Cloud Computing) Zoho (https://www.zoho.com/) https://www.youtube.com/watch?v=og5ODXXvMvM http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/recursos-online/996-zoho-suite-ofimatica-en-lanube?start=3
 25. 25. Informàtica en núvol (Cloud Computing) Dropbox (https://www.dropbox.com/) http://www.slideshare.net/juanjbano/manual-bsico-de-dropbox http://www.youtube.com/watch?v=2OPEpX3vBww&feature=youtu.be
 26. 26. Informàtica en núvol (Cloud Computing) SkyDrive (http://windows.microsoft.com/es-es/skydrive) http://windows.microsoft.com/es-es/skydrive/overview
 27. 27. Informàtica en núvol (Cloud Computing) Agreedo (http://www.agreedo.com/es/) http://www.youtube.com/watch?v=GQMViAHsbjM
 28. 28. Les xarxes socials Les xarxes socials formen part de la nostra vida molt abans d’estar connectats a internet. És la forma com s’estructuren les relacions personals. (Terme atribuït als antropòlegs Radcliffe-Brown i Jhon Barnes). Comunitat d'internautes units per algun tipus de relació que comparteixen i intercanvien informació a través d'una plataforma. (TERMCAT)
 29. 29. Xarxes socials http://www.youtube.com/watch?v=klln71HuAFQ
 30. 30. Conversa sanitària i de salut en la comunitat 2.0 TIPUS DE COMPTE NOMBRE DE SEGUIDORS Intitucions 34.825 Associacions de pacients 13.985 Metges 12.607 Periodistes 11.906 Societats científiques 11.499 KOL 10.442 Plataformes 9.389 Farmacèutiques 4.730 Farmacèutics 3.899 http://www.plannermedia.com/downloads/janssenobserver_top10salud_2013.pdf http://www.janssen.es/sites/stage-janssen-es.emea.cl.datapipe.net/files/banners/janssen_observer/top10salud-janssen-observer-2012-2013v4.pdf
 31. 31. Xarxes socials • Blogs i microbloguin: o Wordpress, Bloguer. o Twitter. • Xarxes socials generalistes: o Facebook. o Linkedin. • Xarxes socials especialitzades: o Esanum, Patientslikeme, Neurosurgic, etc.
 32. 32. Blogs Pàgina web, generalment de caràcter personal i poc institucional, amb una estructura cronològica que s'actualitza regularment i que presenta informació o opinions sobre temes diversos. (Termcat) Característiques: • Actualització. • Organització. • Conversació. • Simplificació. • Distribució. • Temàtics.
 33. 33. Blogs Adreçat als pacients. http://www.elblogderosa.es/ Gestió de serveis de salud, hospitals, atenció primària adreçat als professionals. http://saludconcosas.blogspot.com.es/ Difusió de l’actualitat del Clínic. http://blog.hospitalclinic.org/es MBE a l’àrea de Pediatria. http://www.pediatriabasadaenpruebas.com
 34. 34. Plataforma de microblogs Xarxa de comunicació a través d'Internet que permet crear un microblog. (Termcat) Nota: L'aplicació que gestiona la plataforma de microblogs més utilitzada actualment té el nom comercial Twitter. http://www.youtube.com/watch?v=_8y79gnc35E Característiques: • Breu (140 caràcters). • Acció. • Opcions de trameses. • Rapidesa / immediatesa. • Fluïdesa.
 35. 35. Twitter (https://twitter.com/) http://www.slideshare.net/Walnuters/manual-twitter-2012-primeros-pasos
 36. 36. Algunes aplicacions per piular Eina que en ajuda a gestionar el nostre compte de Twitter. http://tweetdeck.com/ Programa, gestiona i medeix les xarxes socials. https://hootsuite.com/ Calcula el nivel d’influencia a la xarxa i de les persones que hi són presents. http://klout.com/home Rastreja una # etiqueta o hashtag en diferents mitjans socials. http://keyhole.co/
 37. 37. Xarxes socials generalistes És la xarxa social més utilitzada del món. Tutorial: https://www.facebook.com/ http://www.slideshare.net/Walnuters/manual-bsico-de-facebook http://www.trecebits.com/2013/01/30/las-25-redes-sociales-con-mas-usuarios-activos-del-mundo/
 38. 38. Facebook Activitats d’infermeria en un centre d’atenció primària https://www.facebook.com/pages/Infermeria-Les-Corts/135480869802832
 39. 39. Facebook Medicina 2.0 https://www.facebook.com/medicine20
 40. 40. Facebook Fundació TICsalut https://www.facebook.com/ticsalut
 41. 41. Facebook Bibliloteca de Ciències de la Salut de Catalunya https://es-es.facebook.com/bibliotecasalut
 42. 42. Xarxes socials generalistes http://www.linkedin.com Xarxa vertical professional que ajuda als usuaris a compartir idees, coneixements i trobar oportunitats laborals gràcies a la xarxa de contactes de que disposa l’eina. http://www.slideshare.net/Walnuters/manual-linedinsevillasemueve
 43. 43. Linkedin Grup Gestión Sanitaria http://www.linkedin.com/groups/Gesti%C3%B3n-Sanitaria-2589299
 44. 44. Per compartir objectes Permet als usuaris editar, publicar, veure i compartir videos. http://www.slideshare.net/Walnuters/formacion‐ walnuters‐youtubeparlamentoandalucia http://www.youtube.com/ Permet als usuaris editar, publicar, veure i compartir videos. https://vimeo.com/ Publicar i compartir en públic o privat presentacions ppt, Word, Openoffice, pdf, etc. http://www.slideshare.net/Walnuters/manualslideshare-15711906 http://www.slideshare.net/ Publicar i compartir en públic o privat fotografies. http://www.flickr.com/ http://www.slideshare.net/Walnuters/manual‐ flickr‐15711608
 45. 45. Altres serveis de la web social http://www.cochrane.org/podcasts http://www.webicina.com/perssonalized/?lang= 4&cat=0&page=1 És un arxiu d’audio, generalment en format ogg, mp3, wav, que es distribueix mitjançant un servei RSS, Eina RSS que permet seguir la informació, notícies, articles,etc, en el’área de salut. Xarxes socials als hospitals espanyols i geolocalització.. http://www.observatics.com/
 46. 46. Xarxes socials especialitzades en salut 3 tipus de xarxes socials: • Professionals • Pacients • Mixtes professionals pacients.
 47. 47. Xarxes socials de professionals Faciliten: • Estar en contacte amb altres professionals. • Compartir opinions. • Debatre temes professionals que interessin. • Consultar amb metges d’altres especialitats. • Consultar amb experts.
 48. 48. Xarxes socials de professionals http://www.esanum.es// http://www.sermo.com/ http://spanamed.mixxt.es/ http://neurosurgic.com/
 49. 49. Xarxes socials de pacients Faciliten: • Estar en contacte amb pacients que pateixen la mateixa malaltia. • Intercanviar informació sobre recursos. • Compartir l’experiència sobre la malatia (suport emocional).
 50. 50. Xarxes socials de pacients http://www.patientslikeme.com/ http://www.estudiabetes.org/ http://www.forumclinic.org/ https://www.smartpatients.com/
 51. 51. Xarxes socials de pacients professionals Faciliten als professionals: • Màrqueting professionals (sector privat). • Compartir informació amb els pacients en qualsevol moment. Faciliten als pacients • Informació sobre la seva salut. • Preguntar sobre temes de salut. • Recomanar professionals
 52. 52. Xarxes socials de pacients professionals http://vivu.es// http://www.everydayhealth.com/
 53. 53. Blocs, consells de salut, diagnòstic, etc. on està el límit entre l’opinió personal i el consell professional? • • • • Fibilitat dels continguts. Privadesa. Confidencilitat de les dades. Avantatges i limitacions. Nuevas tecnologías: ética y confidencialidad de datos http://www.fmc.es/es/nuevas-tecnologias-etica-confidencialidad-datos/articulo/90231021/#.UoVVW3CvFgE
 54. 54. Xarxes socials Guia d’usos d’estil de les xarxes socials de la Generalitat de Catalunya: http://www.gencat.cat/web/meugencat/documents/guia_usos_xarxa.pdf Guia d’ús de Social Media per a metges de la Web Mèdica Acreditada: http://wma.comb.es/ca/usuarios-socialmedia.html CDC’s guide to writing for Social Media: http://www.cdc.gov/socialmedia/tools/guidelines/pdf/guidetowritingforsocialmedia.pdf Guia de usos y estilo en las redes sociales del Sistema sanitario Público de Andalucía http://www.redsaludandalucia.es/sites/default/files/guiav1.pdf Social Media Guidelines http://lifeinthefastlane.com/hcsm‐guidelines/
 55. 55. I les apps aplicades a salut? Recomendaciones para el diseño, uso y evaluación de apps de salud: http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/calidadappsalud/ Encuentro #AppSalud: Apps de salud: ¿Fiables?: http://wikisanidad.wikispaces.com/Appsalud Para distinguir si una aplicación para móvil es de confianza sigue estos consejos: http://www.elblogderosa.es/salud-2-0/aplicaciones-de-salud/
 56. 56. La web 2.0 per a la recerca, formació i intercanvi professional • Compartir investigació. • Compartir recursos. • Compartir informació i opinions.
 57. 57. Compartir la investigació Les tecnologies participatives afavoreixen el treball col·laboratiu entre persones amb els mateixos interessos. • • • • Xarxes socials científiques. Bases de dades científiques. Plataformes per a la investigació. Serveis instrumentals participatius.
 58. 58. Xarxes socials científiques http://www.academia.edu/  http://www.researchgate.net/
 59. 59. Bases de dades de científics http://www.researcherid.com/
 60. 60. Plataformes per a la investigació http://hubzero.org/
 61. 61. Compartir recursos Les tecnologies participatives afavoreixen el treball col·laboratiu entre persones amb els mateixos interessos. • Gestors de referències bibliogràfiques. • Marcadors socials. • Indexs de cites.
 62. 62. Gestors de referències bibliogràfiques http://www.zotero.org/ http://www.zotero.org/support/scr eencast_tutorials http://www.mendeley.com/ http://vimeo.com/26866765
 63. 63. Compartir els resultats La web social permet publicar informació que es pugui compartir a partir de les aportacions dels usuaris, comentaris, sindicació de continguts o integració de recursos en aplicació 2.0. • Blogs i wikis. • Serveis de notícies. • Accés obert.
 64. 64. Mètode, recerca i 2.0 http://www.slideshare.net/EnfermeraEnEvidencias/enfermeria-y-salud-20-nuevas-herramientas-aplicadas-a-loscuidados?from_search=1
 65. 65. Sense por! Ja hi ets!
 66. 66. Segueix-nos! Twitter @bibliotecasalut Facebook http://es-es.facebook.com/bibliotecasalut Slideshare http://www.slideshare.net/bibliotecasalut RSS http://bibvirsalut.webnode.com/rss/ Barcelona, 15 i 17 d’abril de 2013
 67. 67. Curs: Introducció a la web social per als professionals de les ciències de la salut. Docent: Pilar Roqué Castellà Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya Correu electrònic: biblioteca.salut@gencat.cat Telèfon: 93 227 29 29 http://www.gencat.cat/salut/biblioteca

×