Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CURS 2011/2012   PROGRAMACIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA BIBLIOTECA
CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓPROFESSORAT           DEPARTAMENTBEATRIZ PÉREZ HERRERO      LLENGÚES CLÀSSIQUESFI...
3. Revisió i millora de les activitats proposades des de la    coordinació.                  PLA D’AC...
dotació econòmica.                nostre bloc.        Manteniment del blocDel    17 Assistència a...
1 setmana.   anterior. Caldrà fer gestions per de la biblioteca        acordar   horaris  amb   professor...
Manteniment del bloc.Del 6 al 24 Concurs per a la creació d’un Concurs per a la creació d’unde febrer/ 3 logotip de la bib...
Com ja hem dit anteriorment, la programació del tercertrimestre queda pendent a l’espera de comprovar elcompliment o no de...
• Formació d’usuaris adreçat a tota la comunitat  educativa mitjançant l’entorn Moodle. Es tracta de  poder formar alu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Programació biblioteca 20112012

343 views

Published on

Activitats i objectius de la biblioteca per al curs 2011/2012

Published in: Education
 • Be the first to comment

Programació biblioteca 20112012

 1. 1. CURS 2011/2012 PROGRAMACIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA BIBLIOTECA
 2. 2. CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓPROFESSORAT DEPARTAMENTBEATRIZ PÉREZ HERRERO LLENGÚES CLÀSSIQUESFINA MATUTES LLENGUA ESPANYOLAMASABEL MÁRQUEZ LLENGUA ESPANYOLAVICENTE CORTÉS LLENGUA ANGLESA PLANIFICACIÓ DE LES REUNIONS PREVISTESL’hora de reunió setmanal será el dimarts a les 11h. COMPETÈNCIES DE LA COORDINADORA DE LA COMISSIÓ 1. Gestió i actualització del bloc de la biblioteca. 2. Gestió del correu de la biblioteca. 3. Organització del procès d’esporgada de material obsolet amb els departaments. 4. Establiment del pla de treball de la comissió. 5. Formació de l’alumnat en l’ús de la biblioteca. COMPETÈNCIES DE LA COMISSIÓ DE BIBLIOTECA 1. Col·laboració en el procès d’esporgada, eliminant del catàleg el material destriat. 2. Contribucció al manteniment del bloc pel que fa a la publicació d’entrades i recerca de recursos.
 3. 3. 3. Revisió i millora de les activitats proposades des de la coordinació. PLA D’ACTIVITATSS’inclou la descripció i temporalització de les activitatsprogramades fins al mes d’abril, ja que a hores d’ara enssentim incapaços de calibrar si la programació és o nomassa ambiciosa i, potser, s’hagi de perllongar al tercertrimestre.PRIMER TRIMESTRE Tasques de la coordinadora Tasques de la comissióPrevi al Elaboració de la programació per talclaustre de poder ser presentada a lad’inici de direcció del centre abans delcurs. claustre. Presentació del bloc al claustre. Resum de les línies d’actuació bàsiques de la comissió de la biblioteca.Del 12 de Exploració del catàleg de la Coneixement de la programaciósetembre biblioteca. Ubicació dels llibres a les de biblioteca i de les tasquesal 14 prestatgeries. que han de realitzar.d’octubre/ 5 Apropament al programa de gestió Apropament al programa desetmanes / de biblioteca ABIES. Incorporació gestió de biblioteca ABIES, per del catàleg ABIES al bloc, amb ajuda poder efectuar l’eliminació del de l’informàtic. material obsolet que determinin els departaments. Preparació de l’esporgada bibliogràfica per als departaments. Elaboració del calendari de reunions Navegació per blocs de amb els departaments. biblioteques per tal de millorar el Reunió amb direcció: per gestionar
 4. 4. dotació econòmica. nostre bloc. Manteniment del blocDel 17 Assistència a les reunions dels 15 Eliminació del catàleg ABIESd’octubre al departaments didàctics per a: dels llibres obsolets.18 de 1. Mostrar el material propi delnovembre/ departament i la seva5 setmanes ubicació. 2. Efectuar in situ l’esporgada dels llibres que creguin convenients. 3. Presentar el bloc de la biblioteca; elegir el membre del departament encarregat de gestionar la introducció dels recursos d’àrea a la wiki de recursos per a l’alumnat.; i el membre que s’incorporarà al marcador social diigo de la biblioteca per a la recerca de recursos pedagògics. Manteniment del blocDel 21 de Preparació d’una activitat per a Revisió, modificacions,novembre l’alumnat que li permeti conèixer aportacions del material preparatal 2 de l’espai físic i virtual de la biblioteca, per la coordinadora.desembre/ la ubicació del material segons la Manteniment del bloc.2 setmanes. temàtica, la interpretació del “tejuelo” de cada llibre i l’ordenació dins les prestatgeries. L’activitat resultant serà incorporada al bloc (slide, issuu). Manteniment del blocDel 5 al 9 Elaboració d’un calendari de visites Preparació d’una enquesta dede dels alumnes de 1r cicle a la satisfacció de l’alumnat sobredesembre/ biblioteca per realitzar l’activitat l’activitat de visita i coneixement
 5. 5. 1 setmana. anterior. Caldrà fer gestions per de la biblioteca acordar horaris amb professorat afectat/col·laborador. Manteniment del blocDel 12 al 21 Execució de l’activitat de Revisió i buidatge de lesde coneixement de la biblioteca amb els enquestes de satisfacció per a ladesembre/ grups de 1r d’ESO. Simultàniament posterior elaboració d’un resum2 setmanes. es trauran fotos per elaborar un que serà inclòs al bloc de la muntatge per al bloc. biblioteca juntament amb fotos dels diferents grups. Manteniment del bloc.SEGON TRIMESTRE: Tasques coordinadora Tasques comissióDel 9 al 20 Activitat de coneixement de la Control de l’enquesta de satisfaccióde gener/ 2 biblioteca amb 2n d’ESO.setmanes/ Anàlisi d’enquesta de satisfacció.hores Manteniment del bloc.Del 23 al Confecció d’una presentació on- Revisió i millora de la presentació.27 de line amb els resultats de l’activitat Anàlisi de les dades extretes igener/ 1 realitzada amb els alumnes. replantejament, si cal, de l’activitatsetmana/ Publicació. elaborada. Manteniment del bloc.Del 30 de Elaboració d’un formulari on-line Ídemgener al 3 de proposta d’adquisició dede febrer/ 1 material adreçat a tota la comunitatsetmana educativa. La gestió de les propostes mitjançant correu electrònic i amb comunicació a la secretària incrementaria la tasca de manteniment del bloc.
 6. 6. Manteniment del bloc.Del 6 al 24 Concurs per a la creació d’un Concurs per a la creació d’unde febrer/ 3 logotip de la biblioteca: creació de logotip de la biblioteca: creació desetmanes/ bases del concurs, establiment de bases del concurs, establiment de premis, dates, membres del jurat, premis, dates, membres del jurat, etc. etc Gestions amb el departament de plàstica. Presentació de la proposta de concurs a la CCP. Difusió del concurs a través del bloc i de les ROT. Manteniment del blocDel 27 de Creació de la secció “Llibres per no Idees per a la secció i la sevafebrer al 9 llegir”. Es tracta d’intentar divulgació.de març/ 2 involucrar l’alumnat perquè faci lessetmanes seves no-recomanacions (amb raonament) al temps que proposa alternatives. Cal implicar els departaments amb lectures obligatòries que podrien incorporar la participació en la secció a la seva programació didàctica. Manteniment del bloc.Del 12 de Calendari de visites dels grups de Enquesta de satisfacció demarç fins a 2n cicle i PQPI. l’activitat.Setmana Inici de l’activitat de coneixementSanta/ 4 de la biblioteca.setmanes Manteniment del bloc
 7. 7. Com ja hem dit anteriorment, la programació del tercertrimestre queda pendent a l’espera de comprovar elcompliment o no de les activitats temporalitzades. Cas d’unbalanç positiu, i si no es reben altres suggeriments, espodria dur a terme alguna de les següents propostes: • Enquesta adreçada a l’alumnat sobre hàbits de lectura, preferències de llibres i coses que voldrien trobar a una biblioteca. • Reunions amb l’associació de pares i mares per establir actuacions conjuntes. • Creació d’un butlletí trimestral on-line. • Presentació de propostes als departaments: programes per fer guies de lectura, muntatges d’animació a la lectura amb photopeach, selecció de material bibliogràfic de la biblioteca per treballar-hi dins a partir del temari d’aula. • Suport TIC per realitzar dins la biblioteca activitats amb alumnes: murals multimèdia amb glooster, creació de podcast (arxius de so) al voltant de les lectures obligatòries, etc. • Elaboració de murals multimèdia amb recomanacions de lectura per als períodes de vacances. • Gestió d’un Concurs fotogràfic relacionant moments d’oci i lectura. Creació de la galeria de fotos de la biblioteca.
 8. 8. • Formació d’usuaris adreçat a tota la comunitat educativa mitjançant l’entorn Moodle. Es tracta de poder formar alumnes i pares voluntaris, per a què en el futur poguessin encarregar-se o col·laborar en el préstec de llibres.• Creació i gestió d’un perfil Tuenti o Facebook de la biblioteca.• Publicitat del fons de videoteca. Aprofitament didàctic dels vídeos.• Contactes amb les biblioteques de l’entorn per tal de poder compartir fons bibliogràfic i programar en el futur activitats conjuntes. Eivissa, 23 de setembre de 2011

×