Rolul biroului de inscrieri in educatia utilizatorilor

747 views

Published on

Rolul biroului de înscrieri în educaţia utilizatorilor

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
747
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rolul biroului de inscrieri in educatia utilizatorilor

 1. 1. Rolul Biroului de ÎnscrieriRolul Biroului de Înscrieri în educaţia utilizatorilorîn educaţia utilizatorilor Bibliotecar, Băieş CristinaBibliotecar, Băieş Cristina
 2. 2. Rolul Biroului de Înscrieri în educaţia utilizatorilor  Bibliotecile sunt instituţii-cheie pentruBibliotecile sunt instituţii-cheie pentru accesul cetăţeanului la societateaaccesul cetăţeanului la societatea informaţiei şi pentru integrarea socială.informaţiei şi pentru integrarea socială.  Dezideratul bibliotecarului secolului XXIDezideratul bibliotecarului secolului XXI este promovarea informaţiei tipăriteeste promovarea informaţiei tipărite
 3. 3. Rolul Biroului de Înscrieri în educaţia utilizatorilor  Bibliotecarii sunt cea mai bună interfaţă întreBibliotecarii sunt cea mai bună interfaţă între cetăţeni şi informaţie.cetăţeni şi informaţie.  Ei trebuie să se opună oriecărei tentative privindEi trebuie să se opună oriecărei tentative privind limitarea dreptului individului la informaţie.limitarea dreptului individului la informaţie.  O preocupare extrem de importantă a bibliotecarilorO preocupare extrem de importantă a bibliotecarilor actuali este aceea de a educa utilizatorul în general, şiactuali este aceea de a educa utilizatorul în general, şi noul utilizator în special. Educaţia nu este un produs, darnoul utilizator în special. Educaţia nu este un produs, dar este un serviciu.este un serviciu.
 4. 4. Rolul Biroului de Înscrieri în educaţia utilizatorilor  Relaţia utilizator-bibliotecar reprezintă baza, utilizatoruluiRelaţia utilizator-bibliotecar reprezintă baza, utilizatorului fiindu-i furnizate resursele şi fiind instruit în funcţie defiindu-i furnizate resursele şi fiind instruit în funcţie de nevoile sale educaţionale.nevoile sale educaţionale.  ””Utilizatorii” vin în biblioteci pentru instruire şi informare şiUtilizatorii” vin în biblioteci pentru instruire şi informare şi au nevoie de ajutorul bibliotecarilor pentru a-şi puteaau nevoie de ajutorul bibliotecarilor pentru a-şi putea îmbunătăţi metodele de găsire şi de evaluareîmbunătăţi metodele de găsire şi de evaluare a calităţiia calităţii informaţiilor.informaţiilor.  Provocarea bibliotecarilor este de a furniza cele mai buneProvocarea bibliotecarilor este de a furniza cele mai bune servicii, menţinându-se în mijlocul curentelor de informaţii,servicii, menţinându-se în mijlocul curentelor de informaţii, transferând cunoştinţele în mod efectiv spre utilizatori.transferând cunoştinţele în mod efectiv spre utilizatori.
 5. 5. Rolul Biroului de Înscrieri în educaţia utilizatorilor  Primul contact pe care îl va avea utilizatorul nou înscrisPrimul contact pe care îl va avea utilizatorul nou înscris când vine la biblioteca va fi cu bibliotecarul de la Biroulcând vine la biblioteca va fi cu bibliotecarul de la Biroul de Înscrieri.de Înscrieri.  După prezentarea actului de identitate, a fotografiei şiDupă prezentarea actului de identitate, a fotografiei şi plata contravalorii taxei de înscriere, utilizatorului i se vaplata contravalorii taxei de înscriere, utilizatorului i se va înmâna spre completare Fişa contract de împrumut.înmâna spre completare Fişa contract de împrumut.  Bibliotecarul va preciza importanţa semnării contractuluiBibliotecarul va preciza importanţa semnării contractului şi obligaţiile care-i revin noului înscris prin acesta.şi obligaţiile care-i revin noului înscris prin acesta.  Momentul înscrierii la bibliotecă va fi momentul în careMomentul înscrierii la bibliotecă va fi momentul în care utilizatorul va intra în posesia unui permis de împrumututilizatorul va intra în posesia unui permis de împrumut sau doar cu acces la sălile de lectură.sau doar cu acces la sălile de lectură.
 6. 6. Rolul Biroului de Înscrieri în educaţia utilizatorilor Permisul de intrare
 7. 7. Rolul Biroului de Înscrieri în educaţia utilizatorilor  Acesta este momentul în care bibliotecarul de laAcesta este momentul în care bibliotecarul de la Serviciul de Înscriere devine ghidul noului înscris,Serviciul de Înscriere devine ghidul noului înscris, făcându-i o prezentare a bibliotecii, a tuturor secţiilor şifăcându-i o prezentare a bibliotecii, a tuturor secţiilor şi serviciilor de care poate beneficia.serviciilor de care poate beneficia.  Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj este oBiblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj este o bibliotecă publică care se adresează cetăţenilor de toatebibliotecă publică care se adresează cetăţenilor de toate categoriile sociale şi toate vârstele.categoriile sociale şi toate vârstele.
 8. 8. Rolul Biroului de Înscrieri în educaţia utilizatorilor  Ca un preambul, bibliotecarul trebuie să-i prezinte nouluiCa un preambul, bibliotecarul trebuie să-i prezinte noului înscris modul în care este organizat fondul de carte alînscris modul în care este organizat fondul de carte al bibliotecii şi să-i precizeze faptul că există şi alte tipuri debibliotecii şi să-i precizeze faptul că există şi alte tipuri de biblioteci:biblioteci: şcolare;şcolare; universitare (BCU, Biblioteca Academiei);universitare (BCU, Biblioteca Academiei); biblioteci aparţinând centrelor culturale din Cluj-Napoca;biblioteci aparţinând centrelor culturale din Cluj-Napoca; Evidenţiind diferenţele dintre ele şi avantajele serviciilorEvidenţiind diferenţele dintre ele şi avantajele serviciilor oferite de Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj.oferite de Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj.
 9. 9. Rolul Biroului de Înscrieri în educaţia utilizatorilor  Făcând o comparaţie între biblioteca publică aFăcând o comparaţie între biblioteca publică a cărei fond de carte este atât de variat şicărei fond de carte este atât de variat şi celelalte biblioteci, limitate din acest punct decelelalte biblioteci, limitate din acest punct de vedere, utilizatorul din toate categoriile socialevedere, utilizatorul din toate categoriile sociale va fi motivat s-o aleagă pe prima.va fi motivat s-o aleagă pe prima.  Îndrumat cu profesionalism, el va fi ajutat săÎndrumat cu profesionalism, el va fi ajutat să regăsească informaţia din toate domeniile, curegăsească informaţia din toate domeniile, cu promtitudine şi exactitate.promtitudine şi exactitate.
 10. 10. Rolul Biroului de Înscrieri în educaţia utilizatorilor Un alt aspect important în informarea utilizatorului îl constituieUn alt aspect important în informarea utilizatorului îl constituie prezentarea serviciilor de care va beneficia acesta:prezentarea serviciilor de care va beneficia acesta: Servicii gratuite:Servicii gratuite:  eliberarea Permisului de intrare pentru pensionari;eliberarea Permisului de intrare pentru pensionari;  împrumutul de documente la domiciliu prin secţiile de împrumut;împrumutul de documente la domiciliu prin secţiile de împrumut;  consultarea (utilizarea) documentelor în sălile de lectură;consultarea (utilizarea) documentelor în sălile de lectură;  rezervarea titlurilor care nu sunt disponibile în momentul solicitării;rezervarea titlurilor care nu sunt disponibile în momentul solicitării;  prelungirea termenului de împrumut;prelungirea termenului de împrumut;  studierea şi cercetarea documentelor, manuscriselor, cărţilor rare,studierea şi cercetarea documentelor, manuscriselor, cărţilor rare, iconografiei, hărţilor etc. în original sau facsimile, fotografii, microfilme,iconografiei, hărţilor etc. în original sau facsimile, fotografii, microfilme, denumite "colecţii speciale", în săli destinate acestui scop;denumite "colecţii speciale", în săli destinate acestui scop;  asistenţa de specialitate pentru cercetarea şi consultarea cataloagelorasistenţa de specialitate pentru cercetarea şi consultarea cataloagelor alfabetice şi sistematice pe fişe, în volume sau în sistem informatizat;alfabetice şi sistematice pe fişe, în volume sau în sistem informatizat;  informarea bibliografică şi comunitară;informarea bibliografică şi comunitară;  organizarea de programe culturale, evenimente, expoziţii, activităţiorganizarea de programe culturale, evenimente, expoziţii, activităţi educative etc.educative etc.
 11. 11. Rolul Biroului de Înscrieri în educaţia utilizatorilor Servicii contra cost:Servicii contra cost:  eliberarea Permisului de intrare (o dată la 5 ani) la toate secţiile şi filialele;eliberarea Permisului de intrare (o dată la 5 ani) la toate secţiile şi filialele;  pentru adulţi 12 Lei/legitimaţie;pentru adulţi 12 Lei/legitimaţie;  pentru elevi, studenţi, şi şomeri 6 lei/legitimaţie;pentru elevi, studenţi, şi şomeri 6 lei/legitimaţie;  pensionarii sunt scutiţi de taxă;pensionarii sunt scutiţi de taxă;  împrumutul publicaţiilor peste prevederile Regulamentului şi prelungirea termenuluiîmprumutul publicaţiilor peste prevederile Regulamentului şi prelungirea termenului de împrumut la toate secţiile de împrumut la domiciliu pentru adulţi 0,3 Lei/zi/titlude împrumut la toate secţiile de împrumut la domiciliu pentru adulţi 0,3 Lei/zi/titlu carte, iar pentru copii 0,1 Lei/zi/titlu carte;carte, iar pentru copii 0,1 Lei/zi/titlu carte;  imprimarea informaţiei din bazele de date ale bibliotecii şi din Internet 0,15 Lei/pagimprimarea informaţiei din bazele de date ale bibliotecii şi din Internet 0,15 Lei/pag sau 0,30 Lei faţă-verso: Sediul central (Secţia pentru copii, Secţia de împrumutsau 0,30 Lei faţă-verso: Sediul central (Secţia pentru copii, Secţia de împrumut pentru adulţi, Sala de referinţe); Filiala "Traian Brad".pentru adulţi, Sala de referinţe); Filiala "Traian Brad".  efectuarea de copii xerox după documentele existente în colecţiile bibliotecii 0,15efectuarea de copii xerox după documentele existente în colecţiile bibliotecii 0,15 Lei/pag sau 0,30 Lei faţă-verso: Sediul central (Sala de referinţe), Filiala "TraianLei/pag sau 0,30 Lei faţă-verso: Sediul central (Sala de referinţe), Filiala "Traian Brad";Brad";  liste bibliografice la cerere care rămân în posesia solicitantului la Compartimentulliste bibliografice la cerere care rămân în posesia solicitantului la Compartimentul Referinţe şi Bibliografii (Sediul central): elevi 0,20 Lei/titlu, studenţi 0,40 Lei/titlu,Referinţe şi Bibliografii (Sediul central): elevi 0,20 Lei/titlu, studenţi 0,40 Lei/titlu, alte categorii 0,80 Lei/titlu;alte categorii 0,80 Lei/titlu;  facilităţi de lucru pentru culegere şi tehnoredactare de texte 2 Lei/oră: Sediulfacilităţi de lucru pentru culegere şi tehnoredactare de texte 2 Lei/oră: Sediul central (Sala de referinţe);central (Sala de referinţe);
 12. 12. Rolul Biroului de Înscrieri în educaţia utilizatorilor  internet (peste prevederile Regulamentului de utilizare) la toate secţiileinternet (peste prevederile Regulamentului de utilizare) la toate secţiile şi filialele 1 Leu/oră;şi filialele 1 Leu/oră;  scanare documente la care se adaugă taxa pentru imprimarea pe hârtiescanare documente la care se adaugă taxa pentru imprimarea pe hârtie 0,20 Lei/pag: Sediul central (Sala de referinţe);0,20 Lei/pag: Sediul central (Sala de referinţe);  închiriere spaţiu expoziţional din holul bibliotecii (cu utilizarea simezelorînchiriere spaţiu expoziţional din holul bibliotecii (cu utilizarea simezelor şi cu rame pentru expunere) la Sediul central 115 Lei/zi;şi cu rame pentru expunere) la Sediul central 115 Lei/zi;  închiriere spaţiu expoziţional din holul bibliotecii (cu utilizarea simezelor,închiriere spaţiu expoziţional din holul bibliotecii (cu utilizarea simezelor, dar fără rame pentru expunere) la Sediul central 58 Lei/zi;dar fără rame pentru expunere) la Sediul central 58 Lei/zi;  închiriere spaţiu din holul bibliotecii (pentru lansare de carte sau alteînchiriere spaţiu din holul bibliotecii (pentru lansare de carte sau alte manifestări culturale, cu asigurarea sonorizării) la Sediul central 58manifestări culturale, cu asigurarea sonorizării) la Sediul central 58 Lei/zi;Lei/zi;  închiriere spaţiu sala de lectură sau conferinţe a bibliotecii (cu utilizareaînchiriere spaţiu sala de lectură sau conferinţe a bibliotecii (cu utilizarea staţiei de sonorizare sau calculator şi video proiector) 58 lei/oră: Sediulstaţiei de sonorizare sau calculator şi video proiector) 58 lei/oră: Sediul central;central;  internet gratuit o oră pe baza Permisului de intrare.internet gratuit o oră pe baza Permisului de intrare.
 13. 13. Rolul Biroului de Înscrieri în educaţia utilizatorilor  Beneficiarul permisului de bibliotecă va fi invitat săBeneficiarul permisului de bibliotecă va fi invitat să navigheze pe pagina web a bibliotecii.navigheze pe pagina web a bibliotecii.  Să vină cu sugestii, aprecieri sau reclamaţii.Să vină cu sugestii, aprecieri sau reclamaţii.  Să intre pe catalogul on-line pentru a-şi prelungi sauSă intre pe catalogul on-line pentru a-şi prelungi sau rezerva titlurile dorite.rezerva titlurile dorite.
 14. 14. Rolul Biroului de Înscrieri în educaţia utilizatorilor  Se vor informa noii înscrişi de existenţa filialelor deSe vor informa noii înscrişi de existenţa filialelor de cartier: Zorilor şi Mănăştur, a bibliotecii de la Spitalul decartier: Zorilor şi Mănăştur, a bibliotecii de la Spitalul de Recuperare-Bibliosan.Recuperare-Bibliosan.  Se vor prezenta sălile de împrumut de la Sediul Central,Se vor prezenta sălile de împrumut de la Sediul Central, pe niveluri, cu tot ce cuprind acestea. Ca o noutate, sepe niveluri, cu tot ce cuprind acestea. Ca o noutate, se vor prezenta Secţia de Artă şi Mediateca, aflate la etajulvor prezenta Secţia de Artă şi Mediateca, aflate la etajul 5 al tronsonului de vest al clădirii, de unde se pot5 al tronsonului de vest al clădirii, de unde se pot împrumuta şi documente audio-video.împrumuta şi documente audio-video.
 15. 15. Rolul Biroului de Înscrieri în educaţia utilizatorilor  O atenţie deosebită se va acorda instruirii cititorilor cuO atenţie deosebită se va acorda instruirii cititorilor cu vârsta de până la 14 ani, cărora le vom prezenta Secţiavârsta de până la 14 ani, cărora le vom prezenta Secţia pentru Copii, cu ludoteca plină cu jucării, sala de lecturăpentru Copii, cu ludoteca plină cu jucării, sala de lectură modern mobilată şi plină de enciclopedii şi în specialmodern mobilată şi plină de enciclopedii şi în special activităţile interactive a căror scop este să-i determine săactivităţile interactive a căror scop este să-i determine să vină cu orice ocazie la bibliotecă.vină cu orice ocazie la bibliotecă.  Vor fi bine puse în valoare Sala de referinţe (oferă accesVor fi bine puse în valoare Sala de referinţe (oferă acces liber la enciclopedii şi dicţionare; cuprinde Secţia deliber la enciclopedii şi dicţionare; cuprinde Secţia de periodice, Centrul de Informare Comunitară şi Serviciul deperiodice, Centrul de Informare Comunitară şi Serviciul de Referinţe şi Bibliografii, Centrul Public de InformareReferinţe şi Bibliografii, Centrul Public de Informare NATO, Punct de Informare al Consiliului Europei, PunctulNATO, Punct de Informare al Consiliului Europei, Punctul de Informare OSIM, Punctul de Informare OMPI), Sălile dede Informare OSIM, Punctul de Informare OMPI), Sălile de lectură de pe partea estică a clădirii, Centrul de Informarelectură de pe partea estică a clădirii, Centrul de Informare şi Resurse American Corner Cluj-Napoca (etajul IV est) şişi Resurse American Corner Cluj-Napoca (etajul IV est) şi Secţia Colecţii Speciale (etajul V est).Secţia Colecţii Speciale (etajul V est).
 16. 16. Rolul Biroului de Înscrieri în educaţia utilizatorilor  Concluzionând, un bibliotecar de la Biroul de ÎnscrieriConcluzionând, un bibliotecar de la Biroul de Înscrieri trebuie să aibă următoarele calităţi: să fie bine informat şitrebuie să aibă următoarele calităţi: să fie bine informat şi să aibă experienţă culturală semnificativă, să manifestesă aibă experienţă culturală semnificativă, să manifeste solicitudine faţă de cititori, să aibă competenţesolicitudine faţă de cititori, să aibă competenţe corespunzătoare responsabilităţii asumate, să aibăcorespunzătoare responsabilităţii asumate, să aibă iniţiativă, spirit creativ şi discernământ, inteligenţă,iniţiativă, spirit creativ şi discernământ, inteligenţă, onestitate, comunicativitate etc.onestitate, comunicativitate etc.  Având toate aceste calităţi bibliotecarul va reuşi să facăAvând toate aceste calităţi bibliotecarul va reuşi să facă o educaţie/informare/promovare corespunzătoare atâto educaţie/informare/promovare corespunzătoare atât pentru noii utilizatori cât şi utilizatorilor activi, ţinând contpentru noii utilizatori cât şi utilizatorilor activi, ţinând cont de vârstă, statut şi nevoile de informare a fiecăruia.de vârstă, statut şi nevoile de informare a fiecăruia.

×