Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projectes arquitectònics - com trobar informació

545 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Projectes arquitectònics - com trobar informació

 1. 1. Projectesarquitectònics: comtrobarinformació<br />Biblioteca de l’Escolad’Arquitectura del Vallès, Maig 2010<br />
 2. 2. Has de saber trobar la informació precisa: ni massa, ni poca<br />
 3. 3.
 4. 4. Sumari<br />
 5. 5. Pàgines web > cercadors<br />Funcionen amb un robot que explora la xarxa per localitzar i classificar els recursos.<br />La informació s’organitza de forma automàtica.<br />Quan s’han d’utilitzar? <br />Dades de persones o organitzacions rellevants.<br />Característiques de productes.<br />Institucions<br />
 6. 6. Pàgines web > cercadors<br />AND<br />Frase “ “<br />OR<br />NOT<br />
 7. 7. Pàgines web > cercadors<br />Delimitador: drets d’utilització<br />
 8. 8. Pàgines web > cercadors<br />Tecnologia PageRank: avalua la importància d’una pàgina per:<br /><ul><li>El nombre de vegades que un terme apareix a una pàgina.
 9. 9. La quantitat d’enllaços que rep.
 10. 10. La qualitat de la pàgina que fa d’enllaç.</li></ul>Font: Wikipedia [en línia]. PageRank. Actualització: 8 Setembre 2008, [consulta: 9 setembre 2008]. Disponible a: http://en.wikipedia.org/wiki/PageRank<br />
 11. 11. Pàgines web > cercadors<br />
 12. 12. Pàgines web > bonesadreces<br />ArchInform<br />Architectour.net<br />ArchTLAS<br />Arquitectura Barcelona<br />HousingPrototypes<br />Masters of Architecture<br />MIMOA<br />Urbarama<br />Més webs a Delicious<br />Projectes<br />
 13. 13. Pàgines web > bonesadreces<br />A Database<br />Ad*Access<br />Flickr: Creative Commons<br />FreeFoto.com<br />Historical Stock Photos.com<br />Open Clip Art Library Drawing Together<br />Wikimedia Commons<br />Més webs a Delicious<br />Imatges<br />
 14. 14. Llibres > prestatgeries<br />Secciód’arquitectesordenatsalfabèticament:<br />72(A/Z)<br />Secció de tipologiesd’edificis:<br />725/727… edificis diversos<br />728… habitatges<br />
 15. 15. Llibres > prestatgeries<br />Alvar Aalto:<br />The Architectural drawings : 1918-1939 (11 vol.)<br />Alvar Aalto [Birkhauser]. (3 vol.)<br />R. Buckminster Fuller :<br />The Artifacts of R. Buckminster Fuller (4 vol.)<br />Walter Gropius:<br />The Walter Gropius Archive (3 vol.)<br />Louis I. Kahn<br />The Louis I. Kahn archive<br />Louis I. Kahn : complete work 1935-1974<br />
 16. 16. Llibres > prestatgeries<br />Le Corbusier:<br />The Le Corbusier archive (32 vol.)<br />Le Corbusier le grand<br />"Espagne" : Carnets<br />Le Corbusier Plans [DVD]<br />Adolf Loos:<br />Adolf Loos : 1870-1933 : obras y proyectos<br />Mies van derRohe:<br />The Mies van derRohe archive (20 vol.)<br />Richard Neutra<br />Richard Neutra : complete works<br />
 17. 17. Llibres > prestatgeries<br />Henri Sauvage:<br />The Architectural drawings of Henri Sauvage (2 vol.)<br />JornUtzon:<br />Utzon : inspiration, vision, architecture<br />
 18. 18. Llibres > catàleg BUPC<br />?<br />Cerca per paraulaclau<br /> 2 documents<br />
 19. 19. Llibres > catàleg BUPC<br />Cerca per matèria<br /> 47 possiblesdocuments<br />?<br />
 20. 20. Llibres > catàleg BUPC<br />(Obrimparèntesi…<br />per explicar “el meucompte”…<br />
 21. 21. Llibres > catàleg BUPC<br />Anar a cerques guardades<br />Modificar les dadespersonals<br />Historial de lectura<br />Llibresactualment en préstec<br />Renovacions<br />
 22. 22. Llibres > catàleg BUPC<br />… tanquemparèntesi)<br />Activar/desactivar l’opció<br />Històric de lectures<br />Exportar l’historial a un gestor de referències, enviar-lo per correu…<br />
 23. 23. Llibres > Google Books<br /><ul><li>Cercador de llibres
 24. 24. 2009: 10 milions de llibresescanejats</li></ul>Dos programes<br />Biblioteques: <br />Llibres de dominipúblic (poden descarregar-se en formatpfd)<br />Editorials: <br />Si l'editorens ha donatpermís, podreuveure'n una vista prèvia, i en alguns casos el textcomplet. <br />
 25. 25. Llibres > Google Books<br />
 26. 26. Articles de revista<br />?<br />
 27. 27. Articles de revista > bases de dades<br />Organitzen y estructuren la informacióambl’objectiu de facilitar la sevarecuperació.<br />Ressenyen la informaciómésrellevantdinsd’unaàrea de coneixement determinada.<br />
 28. 28. Articles de revista > bases de dades<br />Revistes internacionals. Posen mésaccent en les revistes europees<br />Catàleg de les biblioteques del COAC. Buidatselectiu de revistes d’interès per a Catalunya<br />Revistes internacionals. Posen mésaccent en les revistes nordamericanes<br />
 29. 29. Articles de revista > bases de dades<br />
 30. 30. Articles de revista > bases de dades<br />Cerques bibliogràfiques<br />+<br />Importar les referències a Refworks<br />Crear una alerta de les cerques i rebre les actualitzacions per correuelectrònic o per sindicació web.<br />
 31. 31. Articles de revista > bases de dades<br />Llibres<br />+<br />Articles<br />
 32. 32. Articles de revista > bases de dades<br />Altres bases de dadesinteressants<br />ISOC: <br />Revistes espanyolesd’humanitats i ciènciessocials<br />ICONDA:<br />Revistes de construcció, urbanisme i arquitectura<br />JSTOR: <br />Revistes a textcomplet des delsinicisfins a un embargament de 4-5 anys<br />
 33. 33. Articles de revista > Google Acadèmic<br />Cercador de bibliografia especialitzada<br />Tipus de documents: articles revisats, tesis, llibres, resums, etc.<br />Fonts: editorials acadèmiques, societats professionals, dipòsits institucionals i temàtics. <br />
 34. 34. Articles de revista > Google Acadèmic<br />
 35. 35. Articles de revista > Google Acadèmic<br />Dipòsit institucional<br />Importar a Refworks<br />Articles similars<br />Cites rebudes<br />
 36. 36. Productes Google<br />
 37. 37. Documentació original<br />Despatxosdelsarquitectes<br />…<br />ArxiuMunicipal Administratiu de Barcelona<br />Arxiu del COAC  base de dadesArxitectura<br />

×