Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Treball recerca 1r batx (notes)

306 views

Published on

Sessió formativa feta per la Biblioteca de l'Escola Joan Pelegrí i adreçada als alumnes de 1r de Batxillerat de cara a l'elaboració del seu Treball de Recerca.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Treball recerca 1r batx (notes)

 1. 1. 1
 2. 2. 1.Què vull investigar? 2.Què em motiva a fer-ho? 3. Parteixo de zero, tinc coneixements previs sobre el tema? 4. Quina tipologia de treball vull fer: genèric, construir un objecte, experimental… 2
 3. 3. 1.He de delimitar si em cal visió global o aspecte concret del tema. 2.Concretar espai i temps del meu treball, si cal. 3.Nivell d’aprofundiment que he d’aconseguir. 4.Organitzar idees, triar paraules clau i conceptes relacionats, m’ajudarà. 5.Crear un guió de treball i temporització 3
 4. 4. 1. Les noves tecnologies han modificat la manera en què accedim, interactuem i emmagatzemem la informació. 2. Ens arriba continuament (Internet, mails, FB, whatsap…) 3. El més important, sense cap criteri de selecció ni tria. 4. Ens toca a nosaltres fer aquest procés i cal tenir uns coneixements previs per no ofegar-se entre tanta informació. 4
 5. 5. 5
 6. 6. 1. Reconèixer la necessitat d’informació (pas anterior) Localitzar i recopilar informació (estratègia de cerca, identificar les fonts adients, localitzar-les, saber utilitzar les eines de cerca. Seleccionar la informació i valorar-la ( comparar, valorar si són fiables, actuals, citar les fonts…) 2. Organitzar la informació Estudiar i analitzar críticament la informacio obtinguda Prendre notes i fer resums Entendre i processar la informació. Reelaborar els coneixements apresos. 3. Reflexionar sobre el treball fet. Treuren conclusions Saber comunicar el resultats. 6
 7. 7.  Saber quines fonts d’informació són les més adients segons la meva necessitat informativa. (primàries i secundàries)  Quines eines de recuperació puc consultar.  Quin llenguatge utilitzen. 7
 8. 8. 8
 9. 9. 9
 10. 10. 10
 11. 11. 11
 12. 12. 1.Cercadors d’Internet: Google, Bing Altavista, Yahoo... 12
 13. 13. 13
 14. 14. test proves questionaris, observació sistemàtica experiments… 14
 15. 15. entrevista, anàlisi de textos treball de camp observació 15
 16. 16. 1. No tot el que hi ha Internet és cert, ni fiable. Pot tractar-se d’informació parcial, manipulada, que segueix uns objectius concrets … Això, costa molt d’entendre als alumnes! 16
 17. 17. 1. Respecte a l’autoria:  buscarem webs o recursos on hi consti autoria, personal o Institucional.  Millor si hi ha la possibilitat de contactar-hi  s’acrediti la seva valua en el tema, estudis, publicacions… Google Academic : recull les publicacions més rellevants del món acadèmic. Ordena els resultats per ordre de rellevància. Permet saber nombre de vegades que l’autor d’una publicació ha estat citat … 2. Respecte al contingut: Saber els motius pels quals es va elaborar el material, tipus d’informació que inclou, finalitat que busca: comercial, divulgativa … avaluar si presenta la informació ben redactada, sense faltes ortogràfiques… si fa referència a altres fonts d’informació. Triarem recursos on consti la data en que es va penjar a la xarxa. Interessant saber país d’orígen del recurs i data d’actualització. 17
 18. 18. L’estat espanyol és dels més restrictius respecte els drets dels autors, sempre heu de citar les fonts que heu consultat per elaborar un treball. Fer “copy & paste” amb la feina d’un altra persona o adjudicar-se opinions d’altri és pot considerar plagi i és punible. El copyright afecta a totes les obres originals, estiguin o no registrades i des del moment en què han estat creades pel seu autor. 18
 19. 19. Arran de l’esclat d’informació a la xarxa i amb els avantatges que ofereix el web 2.0, on compartir la informació amb altres usuaris, facilitant la relació directe entre els autors de contingut intel·lectual i els seus seguidors, aquest també s’ha hagut de veure regulat. Sovint consulteu webs, blocs... on apareix aquest símbol, anomenat Creative Commons, aquest regula com l’autor vol compartir el contingut que ha creat i està disponible a la xarxa. 19
 20. 20.  Accés a Catalègs de biblioteques públiques, universitàries, nacionals, d’aquí i de l’estranger.  Butlletins de sumaris de revistes  Portals educatius  Obres de referència i diccionaris en línia  Premsa digital  Repositoris digitals  Bancs d’imatges  i tria de webs seleccionades per diferents biblioteques… 20
 21. 21.  Sempre cal citar les fonts consultades, tant siguin en paper o en línia.  Hi ha diverses normatives alhora de fer les citacions bibliogràfiques. Nosaltres ens centrarem en la norma ISO 690, una de les més utilitzades.  El programa Microsoft Word us permet crear una bibliografia seguint la normativa ISO. Heu d’ anar a “referencias”- “estilo” i trieu la norma ISO 690, aneu a “administrar fuente” i ompliu els camps del tipus de font a citar. Després aneu a “bibliografia” i el programa us elabora la bibliografia del treball seguint la normativa triada. 21
 22. 22. 1. El que he trobat s’adequa a les meves necessitats? 2. Disposo de fonts d’informació en diversos formats documentals? 3. Quan cal refer la meva estratègia de cerca? Haurem de refer la cerca d’informació quan obtenim “silenci” ( hem realitzat una cerca massa restrictiva i no dóna resultats adients) o quan obtenim “soroll “ trobem massa informació i no pertinents. Hem fet una cerca massa vaga o general. 4. Anàlisi crítica dels recursos en paper o en línia trobats ( pertinença, contrastar amb més recursos, actualitat del recurs, fiabilitat autor, any de publicació…) Ex: Serveis d’alerta (RSS) a bases de dades, a butlletins de sumaris de revistes ens permeten estar al dia de les darreres publicacions i novetats es reben al mail, mòbil… 22
 23. 23. 23
 24. 24. 24
 25. 25. 25

×