Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projecte de recerca 4t ESO. Aprenem a citar les fonts d'informació

3,131 views

Published on

Material creat per la sessió de formació a l'alumnat de 4t d'ESO durant l'elaboració del projecte de recerca on se'ls ensenya a citar diverses fonts d'informació correctament.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Projecte de recerca 4t ESO. Aprenem a citar les fonts d'informació

 1. 1. Projecte de recerca 4t ESO. Aprenem a citar les fonts d’informació. Biblioteca Escola Joan Pelegrí, 2015.
 2. 2. Drets d’autor i Llicències O Totes les creacions tenen drets d’autor morals o d’explotació. O Sota el concepte copyright trobem el drets d’explotació següents: O Reproducció: ús de l'obra per a permetre la seva comunicació i l'obtenció de còpies. O Distribució: posar a disposició de les persones l'original o còpies. O Transformació: qualsevol modificació de l’obra original (traducció, adaptació, etc.). O Existeixen llicències que permeten l’ús de les obres i la seva explotació. (ex: Creative Commons).
 3. 3. Citar dins del treball O Quan realitzem treball és normal fer ús d’idees i frases d’altres autors. Però no s’ha de plagiar allò que han fet. O Tenir present: O Citació O Paràfrasi O Només utilitzar quan calgui. O Han de ser rellevants pel text. O Aquestes citacions i paràfrasis han de tornar a sortir a la bibliografia. Bas Swaen. Inclusión de paráfrasis, citas y resúmenes en tu tesis. [en linia]. Scribbr.es, El punto de revisión para tu trabajo: 1 de septiembre de 2015 Disponible a: https://www.scribbr.es/cita-de-fuentes/inclusion-de-parafrasis-citas-y- resumenes-en-tu-tesis/#citas (Consulta: 01.10.2015)
 4. 4. Plagi O Consisteix en dir les paraules d’una altra persona sense dir que eren d’ella. O La traducció literal d’un text d’una llengua a una altra, i no citar la font, també es considera un plagi. O És el que es coneix com el “copiar y pegar”. O És un delicte. No respectes del drets d’autor.
 5. 5. Citació O Dir paraula per paraula allò que va dir una altra persona. O Va entre cometes i/o cursiva. O S’ha de dir a qui pertany aquella frase seguin les normes de citació.
 6. 6. Paràfrasi O Dir amb paraules pròpies el que ha dit un altre. O Cal dir qui i quan va dir-ho.
 7. 7. Citar la bibliografia O Per ordre alfabètic a partir del cognom de l’autor. Si es repeteix el mateix autor, s‘ordena cronològicament per data de publicació. O Posar en l’apartat “Bibliografia”. O Aprenem diferents maneres de citar segons el document. Universitat de Barcelona. Com citar i gestionar la bibliografia [en línia]. CRAI de la UB. Disponible a: http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques (Consulta: 01.10.2015)
 8. 8. Llibres O COGNOMS, nom o nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva). Lloc de publicació: editorial, any. DASHNER, James. El corredor del laberinto. Madrid: Nocturna, 2010.
 9. 9. Articles impresos (diaris i revistes) O COGNOMS, Nom o nom de l'entitat responsable de l'article. Títol de l’article. Títol de la revista (en cursiva). Edició, any, volum, número, pàgines. MOIX, Llatzer. Tintin Hergé y setenta millones de fans. LA VANGUARDIA. Setembre 1984, p. 8-14.
 10. 10. Articles online O COGNOMS, Nom o nom de l'entitat responsable de la contribució. Títol de la contribució. Títol de la revista (en cursiva) [tipus de suport]. Data d'actualització/revisió, Número del fascicle [data de consulta]. Disponibilitat i accés. GRACIDA JUÁREZ, María Ysabel. CINEMA: Cine per adolescents?. Didàctica de la Llengua i de la Literatura [en línia]. Gener, Febrer, Març 2015, nº68 [consulta: 02.10.2015]. Disponible a: <http://textos.grao.com/revistas/textos/68-los-planes-de-lectura-y-escritura- de-centro/cine-cine-para-adolescentes>.
 11. 11. Legislació, Lleis O País. Títol. Publicació (en cursiva), data de publicació, número, pàgines. Catalunya. Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l'Institut Català de la Dona. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 12 de juliol de 1989, núm. 1167, p. 2967-2968.
 12. 12. Pàgines web O COGNOMS, nom, o bé nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva) [tipus de suport]. Edició. Lloc de publicació: editor, data de publicació, data d'actualització/revisió [data de consulta]. Disponibilitat i accés. Wikipedia. Escuela [en línia]. 29 de setembre de 2015 [consulta: 02.10.2015]. Disponible a: <https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela>.
 13. 13. Videos Youtube O Títol del vídeo. Data de publicació del vídeo. Web de Youtube. Data d'accés. Disponibilitat i accés. Lipdub. Escola Joan Pelegrí. Barcelona. 31 de gener de 2013 . Vídeo de Youtube. Accés el 02 d’octubre de 2015. Disponible a: <https://www.youtube.com/watch?v=tEpzNFQZvYw>.
 14. 14. Presentacions visuals O COGNOMS, Nom o nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva) [designació del tipus de material]: subtítol (opcional i en cursiva). Lloc de publicació: editorial, any. BATLLE, Cristina. Treball recerca 1r batx. [projecció visual]: Sessió formativa adreçada als alumnes de 1r Batxillerat Escola Joan Pelegrí. Barcelona: Biblioteca Escola Joan Pelegrí, 2014.
 15. 15. Gràcies! Si teniu cap dubte, podeu trobar-nos a la biblioteca. Biblioteca Escola Joan Pelegrí

×