SlideShare a Scribd company logo
1 of 31
Download to read offline
Dades
              estadístiques
                  2008
Bibliobús Guilleries
Carme Trabal
b.guilleries@diba.cat


Bibliobús Tagamanent
Núria Vilà
b.tagamanent@diba.cat
http://bibliobustagamanent.blogspot.com
Sumari:

SUMARI:...................................................................................................................................................................... 1


CARTA DE SERVEIS................................................................................................................................................. 3


POBLACIÓ .................................................................................................................................................................. 4


CALENDARI I HORARIS ......................................................................................................................................... 5


FONS DOCUMENTAL............................................................................................................................................... 6


SERVEI DE PRÉSTEC............................................................................................................................................... 8


ACTIVITATS D’ANIMACIÓ PER A INFANTS ..................................................................................................... 9


ACTIVITAT D’ANIMACIÓ PER ADULTS........................................................................................................... 10


BIBLIOBÚS TAGAMANENT.................................................................................................................................. 11


INTRODUCCIÓ: ....................................................................................................................................................... 12


DADES GENERALS 2008 ........................................................................................................................................ 13


ALPENS...................................................................................................................................................................... 15


CASTELLCIR............................................................................................................................................................ 16


CASTELLTERÇOL .................................................................................................................................................. 17


FIGARÓ-MONTMANY............................................................................................................................................ 17


FIGARÓ-MONTMANY............................................................................................................................................ 18


FOLGUEROLES ....................................................................................................................................................... 19


MONTESQUIU.......................................................................................................................................................... 20


MUNTANYOLA ........................................................................................................................................................ 21


OLOST........................................................................................................................................................................ 22


ORISTÀ ...................................................................................................................................................................... 23


PERAFITA ................................................................................................................................................................. 24


SANT BARTOMEU DEL GRAU............................................................................................................................. 25
                                                                                       1
SANT BOI DE LLUÇANÈS ..................................................................................................................................... 26


SANT MARTÍ DE CENTELLES ............................................................................................................................. 27


SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER ...................................................................................................................... 28


VILANOVA DE SAU ................................................................................................................................................ 29


EVOLUCIÓ MUNICIPIS PRÉSTECS / HORA ..................................................................................................... 30
                                                                                2
Carta de serveis

Al Bibliobús treballem per garantir l’accés a la informació, la formació, el lleure i les
noves tecnologies, a tota la població on presta els seus serveis.
Assumim la transformació, la innovació i la millora continua dels serveis que oferim
per adaptar-nos constantment a les noves necessitats i expectatives dels nostres
usuaris.
Volem ser un punt de trobada obert a la diversitat cultural i el referent de biblioteca
pública per al món rural.
I desitgem ser el suport cultural i informatiu bàsic dels municipis que visitem.

•  El personal tècnic té la missió de localitzar la informació que necessiteu totalment
  actualitzada. La general de manera immediata i l’especialitzada mitjançant els
  serveis virtuals o el proper dia de parada.
•  La Biblioteca J.Triadú de Vic ens ofereix el seu valuós suport documental i logístic i
  podem disposar, de forma gratuïta, de tots els seus documents.
•  Proporcionar els materials que no es troben al Bibliobús, mitjançant unes vegades
  la seva adquisició per part del Bibliobús o sol·licitant-los a altres centres a través
  del préstec interbibliotecari, i en l’últim cas, el cost per l’usuari és de 1,20 € per
  cada document sol·licitat.
•  Donem accés al catàleg automatitzat que conté referències bibliogràfiques dels
  documents en els diferents suports: llibres, vídeos, Compac Disc, CD-ROM... i que
  podeu consultar visitant l’espai web: www.diba.cat /biblioteques també
  http://bibliobustagamanent.blogspot.com/ . També facilitem assessorament per a
  la consulta d’altres catàlegs de biblioteques Públiques, Universitàries i
  Especialitzades.
•  Facilitar l’accés a bases de dades electròniques a text complet en diferents
  temàtiques. Accessibles també, des de casa, amb el carnet de bibliobús.
•  Actualitzem periòdicament el fons del bibliobús.
•  Oferim un servei d’accés gratuït a internet des del PC d’usuaris, durant el temps de
  parada.
•  Lliurem el carnet de lector de manera immediata i sense cap tràmit, únicament amb
  la presentació del DNI.
•  Tots els documents del bibliobús es poden sol·licitar en préstec domiciliari. Els
  usuaris poden utilitzar el correu electrònic, o bé el telèfon per a fer-ne la petició,
  reserva, o simplement per a demanar informació. Els nostres correus electrònica
  són: b.tagamanent@diba.cat i b.guilleries@diba.cat .
•  Programem un mínim d’una activitat d’animació a la lectura cada any a cadascun
  del municipis on prestem servei.
•  Els usuaris del bibliobús poden rebre formació per dues vies: de forma personal, a
  demanda del propi usuari, o bé en petits grups, amb el material pedagògic adaptat
  als diferents nivells educatius.
  • Donem suport, tant tècnic com amb fons del bibliobús a tots els serveis de
    lectura municipals que ens ho sol·liciten.
                                            3
Població

Els bibliobusos Guilleries i Tagamanent atenem 25 MUNICIPIS amb un total de
34.102 habitants.


    Bibliobús Guilleries                Bibliobús Tagamanent
Municipis    Habitants (1/1/2009)       Municipis      Habitants (1/1/2009)
                          Alpens                    312
                          Castellcir                  631
                          Castellterçol                2.325
                          Figaró-Montmmany              1.045
                          Folgueroles                 2.154
Calldetenes                2.329  Montesquiu                  880
Gurb                    2.394  Muntanyola                  548
Malla                    261  Olost                    1.199
Les Masies de Voltregà           3.189  Oristà                    591
Rupit                    329  Perafita                   407
Sant Julià de Vilatorta          2.933  St.Bartomeu del Grau             961
Sant Vicenç de Torelló           1.911  Sant Boi de Lluçanès             573
Santa Eugènia de Berga           2.235  St.Martí de Centelles             997
Santa Maria de Corcó            2.289  Sta. Eulàlia de Riuprimer          1.004
Seva                    3.279  Vilanova de Sau                331
TOTAL                   21.149  TOTAL                   13.958
POBLACIÓ            Bibliobús Guilleries     Bibliobús
                              Tagamanent
Habitants                21.215           13.958        35.173
Usuaris inscrits             5.455           3.594        9.049
      %              25,71          25,74          25,72
                                                 4
Calendari i horaris


El calendari d’enguany manté la coherència i la continuïtat amb els anys
anteriors ja que hem considerat que està donant bons resultats.
La distribució de les vacances entre els mesos de juliol i agost ha demostrat
ser eficaç per a no “trencar” la regularitat del servei.
Les altres dues aturades tècniques durant Setmana Santa i Nadal ens
permeten ajustar els calendaris laborals del personal i alhora
resoldre les qüestions tècniques, tant dels vehicles com del fons documental.
L’horari d’atenció al públic és de 22.5 hores per setmana.
Creiem que l’èxit del calendari i horari rau en la regularitat i puntualitat del
servei de bibliobús i no existeixen diferències substancials entre els resultats
obtinguts a les parades de matí o de tarda, ni entre les setmanals, quinzenals o
bé mensuals.
Les incidències alienes de tipus mecànic, de connexions, de subministrament
elèctric, o bé meteorològiques afecten greument la bona marxa del servei i és
per això que necessitem de la vostra col·laboració i comprensió.
    CALENDARI    Bibliobús     Bibliobús   Total
      2007     Guilleries     Tagamanent
    Dies obertura        203      211       414
    Hores parada         895      934      1.829
    Parades           318      335       653
                                       5
Fons documental

Els gràfics ens mostren el fons documental que oferim els bibliobusos,
distribuïts en les diferents seccions: fons general d'adults, fons infantil i
audiovisuals ( Compac Disc, Vídeos, CD-ROM i DVD), així com el fons de
publicacions periòdiques.
  FONS DOCUMENTAL        Bibliobús        Bibliobús   Total
                 Guilleries       Tagamanent
  Llibres per adults               4.403      4.182  8.585
  Llibres per infants              3.371      3.331  6.702
  CD’s                     1.172      1.705  2.877
  Vídeos                     1.021      1.050  2.071
  CD-ROM                      184       142    326
  Publicacions                   33       33    66
  periòdiques
  TOTAL                     10.155     10.443  20.627
                FONS DOCUMENTAL

                    CD-ROM
                DVD's   2%
                 10%
             CD's                Llibres per
             14%                  adults
                                 42%              Llibres per
               infants
                32%
La política dels bibliobusos pel que fa a la col·lecció, es tenir-la sempre
actualitzada, de manera que la renovació documental és constant i es manté
entre 9.000 i 10.000 documents
                                          6
Usuaris

L’any 2008 han utilitzat el servei de préstec dels bibliobusos 18.574 usuaris .
El quadre següent mostra la distribució per edats i per tipologia dels nostres
usuaris.
   USUARIS DE PRÉSTEC           Bibliobús    Bibliobús Total
         Tipologia          Guilleries   Tagamanent
           Infants           5.705      4.449 10.154
           Joves             318       316   634
           Adults           1.905      3.020  4.925
        Gent Gran              608       950  1.558
          Entitats            110       261   371
       Biblioteques              5        48   53
     Usuaris d'internet                     865   865
     Servei domiciliari                     14   14
     TOTAL                 8.651       9.923 18.574              USUARIS PER TIPOLOGIES

        Infants       Joves        Adults
        Gent Gran      Entitats       Biblioteques
        Usuaris d'internet  Servei domiciliari
                   5%
          8%    2%
        27%                         55%

                3%
                                          7
Servei de préstec
El servei de préstec és fonamental per als bibliobusos, ja que la consulta dels
documents queda molt limitada per raons d’espai físic i de temps. Els nostres
esforços van dirigits a fomentar i consolidar aquest servei.

      DOCUMENTS Bibliobús            Bibliobús    Total
       PRESTATS Guilleries           Tagamanent
    Llibres per adults          6.875        8.010   14.885
    Llibres per infants         13.982       15.548   29.530
         Vídeos           4.430        5.516    9.946
           CD’s          2.011        3.094    5.105
       CD-ROM’s             341         315     656
        Revistes           1.651        1.463    3.114
         TOTAL           29.290       33.946   63.236                Documents prestats

        Llibres per adults  Llibres per infants   Vídeos
        CD’s         CD-ROM’s        Revistes


               8% 1% 5%           24%
           16%
                        46%
                                   63236
                     62953


               61592
                            61426

         59808
         2004    2005    2006     2007    2008
                                         8
Activitats d’animació per a infants

Bon humor al bibliobús
La campanya de foment de la lectura trenca una llança a favor del riure i
l’alegria. Tota la campanya se centra en l’humor, una de les maneres
més ràpides de poder contactar amb els infants i segurament una de les
més atractives. L’humor porta alegria, crea vincles emocionals,
alleugereix la realitat quan es fa dura, estimula la intel·ligència i fins i tot
hi ha científics que s’entesten a demostrar que cura.
Presentació de l’espectacle
Petites històries, un espectacle de Marcel Gros, creat especialment per
a la campanya dels bibliobusos. Amb la peculiar mirada del pallasso, en
Marcel fa un viatge fantàstic pels camins de la imaginació i la fantasia.
Jugant a inventar històries, les viurà i les farà viure com ho fan els
pallassos, amb els elements més senzills i originals. Durant l’espectacle
es va recordar als infants que al bibliobús poden trobar moltes altres
històries d’humor, en llibres i pel.lícules, que se’n podran endur a casa.
                   Assistents
    BON HUMOR AL BIBLIOBÚS TAGAMANENT

     Municipi          Lloc              Assistents
     Alpens           Escola d’Alpens            38
     Castellcir         Sala Polivalent           124
     Castellterçol       Bosquet de Can Sedó         250
     Figaró-Montmany      Jardins de l’escola          97
     Folgueroles        Escola de Folgueroles        268
     Montesquiu         Sala d’actes de l’Ajuntament     78
     Olost           Teatre Parroquial          110
     Oristà           Escola d’Oristà            19
     St.Bartomeu del Grau    Teatre del Casal           75
     St.Boi de Lluçanès     Teatre                90
     St.Marti de Centelles   Sala d’Actes de l’Ajuntament     78
     Sta Eulàlia de Riuprimer  Teatre                170
     Vilanova de Sau      Sala d’Actes Ajuntament        28
                   TOTAL                1425
                                         9
Activitat d’animació per adults
PEPA LAVILLA AMB “CONTES DE LA RODOREDA”

Contes de la Rodoreda
Tres cadires, tres jaquetes i una única actriu per encarnar tres dones ben
diferents però amarades de la sensibilitat, tragèdia i humor tan propis de Mercè
Rodoreda.
Els contes que Pepa Lavilla interpreta són: Tarda al cinema, El bitllet de mil i
Zerafina. Amb ella cobraran vida les veus de dones de l’imaginari de Mercè
Rodoreda: una jove que parla de la seva relació amorosa, una dona que té un
portamonedes buit i una immigrant que busca una casa on servir.

Pepa Lavilla
Actriu que ha treballat al teatre, al cinema i a la televisió; l’hem pogut veure a
sèries com Laberint d’ombres, El cor de la ciutat o Laura, de TV3.
També fa animació amb personatges còmics en clau de mim i clown, imparteix
classes de teatre per a infants i joves i és autora de Taller de teatro, juegos
teatrales para niños y adolescentes (editorial Alba). Té en cartell el monòleg
Estimar sense morir, sobre la violència de gènere.


                 ASSISTENTS

     Municipi         Lloc             Assistents
     Castellterçol      Espai Escènic el Centre       39
     Folgueroles       Sala de Plens Ajuntament       58
     St. Bartomeu del Grau  Biblioteca              85
     Olost          Auditori CEIP Terranostra      30
                  TOTAL                212
                                        10
Bibliobús Tagamanent
          11
Introducció:
    En aquest document us presentem de manera sintètica el treball, els
resultats estadístics del Bibliobús i els serveis oferts als nostres usuaris.

    Valorem positivament la millora de la col·lecció que any rere anys s’ha
intentat adequar a les necessitats i demandes dels nostres usuaris, el què ens
ha permès augmentar en més de 3000 documents el nombre de préstecs.

    El personal del Bibliobús hem seguit diversos cursos tant generals com
especialitzats, organitzats per entitats relacionades amb el món de les
biblioteques.

    A fi de donar a conèixer el servei de bibliobusos hem participat amb
esdeveniments com la Festa de Cavall Fort del dia 12 d'octubre celebrat a Vic,
on ens vàrem trobar amb usuaris habituals del bibliobús i gent curiosa que no
havia vist mai un bibliobús.

    Del conjunt d'activitats realitzades el curs passat destaquem el projecte
de creació d'un Bloc del Bibliobús Tagamanent
           http://bibliobustagamanent.blogspot.com/
pel seu valor de difusió i pel seu contingut innovador ha estat molt valorat.
Aquesta nova eina ens permet donar a conèixer en temps real
les noves adquisicions, guies de lectura, activitats, hores del conte etc.
L’avantatge d'utilitzar les plataformes virtuals, ha estat permetre trencar les
limitacions de temps i espai que tenim els bibliobusos i podem interactuar amb
els nostres usuaris amb molta més rapidesa, també aconseguir que el que és
local es converteixi en global i el nostre bloc sigui visitat arreu del món.
                                       12
Dades Generals 2008

2008   Visites Usuaris Usuaris/h  Préscte/usuari Parades  Hores Préstecs Préstecs/hora
Gener    936   814  11,00       3,70   27  74,00  3.011    40,69
Febrer  1.148   998  10,67       3,57   34  93,50  3.561    38,09
Març    868   755  11,44       4,00   24  66,00  3.022    45,79
Abril   1.093   950   9,84       3,60   35  96,50  3.420    35,44
Maig    983   855  10,06       3,64   31  85,00  3.116    36,66
Juny    761   662   8,02       3,87   30  82,50  2.560    31,03
Juliol   550   478   5,94       4,35   23  80,50  2.080    25,84
Agost     99   86   3,91       3,48    7  22,00   299    13,59
Setembre  819   712   8,53       3,68   30  83,50  2.617    31,34
Octubre  1.260  1.096  10,80       3,61   37  101,50  3.961    39,02
Novembre 1.080    939  11,74       3,71   32  80,00  3.485    43,56
Desembre  820   713  10,33       3,95   25  69,00  2.814    40,78
TOTAL  10.417  9.058   9,70       3,75   335   934  33.946    36,34
Progrés del servei del bibliobús 2004 - 2008
                                            13
USUARIS

              Usuaris    Usuaris inscrits

                                       9058
    8357     8468       8382          8180
 301     237      275           216        203

  2004     2005       2006          2007       2008
           DOCUMENTS PRESTATS                                        33946
                               30311
30087     29943
                 29687
2004      2005         2006            2007       2008              PRÉSTECS / HORA


                                           36,3
                                 34,6


         33,5

 32,9                 33
 2004      2005         2006            2007        2008


                                              14
ALPENS
 Població: 312 habitants (1/1/2008)


2008       Usuaris          Préstec/usuari          Parades       Hores      Préstecs     Préstecs/h
Gener          38               3,13              1          3      119       39,67
Febrer         24               3,67              1          3       88       29,33
Març          32               5,91              1          3      189       63,00
Abril          27               3,96              1          3      107       35,67
Maig          19               3,53              1          3       67       22,33
Juny          41               4,20              2          6      172       28,67
Juliol
Agost
Setembre            34                4,41        2            3       150       50,00
Octubre            17                4,35        1            3       74       24,67
Novembre            21                4,10        1            3       86       28,67
Desembre            21                4,76        1            3       100       33,33
TOTAL             274                4,20        12           33      1152       34,91


                               Evolució 2004 - 2008


              Usuaris  Préstecs
                                                         Préstecs / hora
                                                                      33,33
                                                           31,4     30,37
                                   1152
                                                     28,6
                                              27,4
    906                       911
           860       848
        260       261        264      274
 226
  2004     2005      2006       2007     2008           2004    2005      2006     2007   2008
                   Usuaris préstec en relació als habitants

       Usuaris de préstec                274
       Població atesa                  312         274 / 312 = 0.87

                               Préstec per habitant

       Préstecs                    1.152
       Població atesa                  312       1.152 / 312 = 3.69
                                                                          15
CASTELLCIR
Població: 631 habitants (1/1/2008)

2008        Usuaris      Préstec/usuari        Parades    Hores     Préstecs      Préstecs/h
Gener           35           4,37            2      4      153         38,25
Febrer           42           3,64            2      4      153         38,25
Març            44           4,55            2      4      200         50,00
Abril           37           3,68            2      4      136         34,00
Maig            30           4,40            2      4      132         33,00
Juny            23           4,52            2      4      104         26,00
Juliol           26           4,73            2      4      123         30,75
Agost
Setembre          28             3,93       2        4      110       27,50
Octubre           64             3,66       3        6      234       39,00
Novembre          38             3,71       2        4      141       35,25
Desembre          64             3,59       1        2      230       115,00
Total           431             3,98       22        44      1716       39,00
                          Evolució 2004 - 2008
                                             Préstecs / hora
           Usuaris  Préstecs
                                                             39
                              1716                                         25,76    24,55    25,43
          1082
                982     1017
                                    19,1
    764


       379                   431
 286           300     270 2004    2005     2006    2007      2008       2004   2005     2006     2007     2008
                 Usuaris préstec en relació als habitants

     Usuaris de préstec          431
     Població atesa            631       431 / 631 = 0.68
                         Préstec per habitant

     Préstecs              1.716
     Població atesa            631              1.716 / 631 = 2.71
                                                                16
CASTELLTERÇOL
Població: 2.325 (1/1/2008)

2008     Usuaris       Préstec/usuari       Parades      Hores       Préstecs        Préstecs/h
Gener       134            3,20           4         12       429          35,75
Febrer       127            3,28           4         12       417          34,75
Març        115            3,50           3          9       403          44,78
Abril       131            3,19           4         12       418          34,83
Maig        125            3,83           4         12       479          39,92
Juny        90            3,82           4         12       344          28,67
Juliol       85            4,44           3          9       377          41,89
Agost
Setembre        95             3,60       3         9          342         38,00
Octubre        163             3,48       5         15          567         37,80
Novembre        159             3,63       4         12          577         48,08
Desembre        110             3,25       3         9          358         39,78
Total         1334             3,53       41        123          4711         38,30
                      Evolució 2004 - 2008


           Usuaris   Préstecs                            Préstecs / hora

        4783                                                      39,78
                            4711
   4486                  4310
                4244

                                          37,96

                                                         36,84
                                    36,47            36,29
 1344   1402     1288     1210     1334
  2004    2005     2006     2007     2008        2004    2005       2006     2007     2008
             Usuaris préstec en relació als habitants

   Usuaris de préstec              1.334
   Població atesa                2.325      1.334/ 2.325 = 0,57

                       Préstec per habitant

   Préstecs                   4.711
   Població atesa                2.325      4.711 / 2.325 = 2.02
                                                                  17
FIGARÓ-MONTMANY
Població: 1.045 (1/1/2008)
                        Evolució 2004 - 2008

            Usuaris   Préstecs                       Préstecs / hora

    2407                              38,21
                                2266                        34,33
          2036                             32,32
                                               26,6     27,91
                 1676
                        1507 577
       453      400             457
                     309 2004     2005     2006     2007      2008    2004    2005     2006     2007  2008
               Usuaris préstec en relació als habitants

     Usuaris de préstec             457
     Població atesa              1.045      457/ 1.045 = 0.43
                         Préstec per habitant

     Préstecs                   2.266
     Població atesa                1.045         2266 / 1.045 = 2.16
                                                              18
FOLGUEROLES
Població: 2.154 habitants (1/1/2008)

2008        Usuaris      Préstec/usuari      Parades    Hores     Préstecs       Préstecs/h
Gener          135           3,26         3        9     440          48,89
Febrer          224           3,42         5       15     766          51,07
Març           139           3,81         3        9     529          58,78
Abril          144           3,80         4       12     547          45,58
Maig           171           3,51         4       12     600          50,00
Juny           137           3,48         4       12     477          39,75
Juliol          79           3,38         3        9     267          29,67
Agost           20           3,70         1        3      74          24,67
Setembre         121           3,54         3        9     428          47,56
Octubre         232           3,29         5       15     764          50,93
Novembre         203           3,47         4       12     705          58,75
Desembre         127           3,74         3        9     475          52,78
Total         1732            3,51        42       126     6072          48,19
                          Evolució 2004 – 2008

                                            Préstecs / hora
           Usuaris   Préstecs

                            6072                             48,17
                5573                                   46,91
                      5348                      44,23
  4524                               36,78
        4176                              34,8
             1751     1642     1732
1529    1430
 2004    2005     2006     2007     2008     2004   2005     2006     2007     2008
                Usuaris préstec en relació als habitants

     Usuaris de préstec             1.732
     Població atesa               2.154         1.154 / 2.154 = 0,91

                          Préstec per habitant

     Préstecs                  6.072
     Població atesa               2.154         6.072 / 2.154 = 2.81
                                                               19
MONTESQUIU
Població: 880 habitants (1/1/2008)


2008      Usuaris       Préstec/usuari        Parades       Hores     Préstecs      Préstecs/h
Gener         57            3,61            2          5      206         41,20
Febrer         54            3,09            2          5      167         33,40
Març          58            3,88            2          5      225         45,00
Abril         42            3,26            2          5      137         27,40
Maig          51            3,25            2          5      166         33,20
Juny          45            3,53            2          5      159         31,80
Juliol         53            4,38            2          5      232         46,40
Agost
Setembre          43             3,63       2            5        156      31,20
Octubre           66             3,97       3           7,5        262      34,93
Novembre          34             3,91       2            5        133      26,60
Desembre          19             4,42       1           2,5         84      33,60
Total           522             3,69      22           55        1927      35,04
                      Evolució 2004 – 2008


            Usuaris   Préstecs                            Préstecs / hora
                                                                35,04
                                1927
                                      28,51                    28,44
                                             25,07     26,29
    1497                   1492
          1379     1380
                             522
 442     434      380      412
 2004     2005     2006     2007        2008       2004    2005     2006      2007   2008
              Usuaris préstec en relació als habitants

  Usuaris de préstec               522
  Població atesa                 880              522 / 880 = 0,60

                      Préstec per habitant

  Préstecs                   1.927
  Població atesa                 880           1.927 / 880 = 2.20
                                                                  20
MUNTANYOLA
Població: 548 habitants (1/1/2008)

2008        Usuaris        Préstec/usuari        Parades    Hores     Préstecs      Préstecs/h
Gener           27             4,89            1      2      132         66,00
Febrer          20             5,35            1      2      107         53,50
Març           25             6,28            1      2      157         78,50
Abril           21             3,48            1      2      73         36,50
Maig           23             3,96            1      2      91         45,50
Juny           14             6,64            1      2      93         46,50
Juliol
Agost             4             1,75         1      2         7         3,50
Setembre
Octubre            27             2,89        1       2         78      39,00
Novembre           29             3,10        1       2         90      45,00
Desembre           32             4,44        1       2        142      71,00
Total            222             4,37        10       20        970      48,50
                          Evolució 2004 – 2008

          Usuaris   Préstecs / hora                       Préstecs / hora

                                970                            48,5

    732
          620                           33,27
                                           31
                  567                                     29
                                                 25,77
                         464


                             222
 158     141       155
                      119 2004    2005      2006      2007     2008      2004   2005    2006     2007    2008
                  Usuaris préstec en relació als habitants

     Usuaris de préstec                222
     Població atesa                  548            119 / 513 = 0,40

                            Préstec per habitant

     Préstecs                     970
     Població atesa                  548           464 / 513 = 1.77
                                                                 21
OLOST
Població: 1.199 habitants (1/1/2008)2008      Usuaris       Préstec/usuari       Parades    Hores      Préstecs     Préstecs/h
Gener         65            3,57          2        6       232        38,67
Febrer         71            3,25          2        6       231        38,50
Març          70            4,60          2        6       322        53,67
Abril         73            3,47          2        6       253        42,17
Maig          38            3,47          1        3       132        44,00
Juny          32            3,84          1        3       123        41,00
Juliol         30            5,30          1        3       159        53,00
Agost         20            3,00          1        3       60        20,00
Setembre        64            4,31          2        6       276        46,00
Octubre        62            4,55          2        6       282        47,00
Novembre        63            3,87          2        6       244        40,67
Desembre        58            4,81          2        6       279        46,50
Total         646            4,01         20       60      2593        43,22
                      Evolució 2004 – 2008


             Usuaris   Préstecs                        Usuaris / hora
                                2593                          43,22

                  2134     2163                36,44          37,95
           2077                         34,4         35,57
     1961
               607            646
  449     535             539
  2004     2005     2006     2007     2008       2004    2005    2006     2007  2008
               Usuaris préstec en relació als habitants

   Usuaris de préstec                646
   Població atesa                 1.199         646 / 1.199= 0,53

                         Préstec per habitant

   Préstecs                    2.593
   Població atesa                 1.199         2.593 / 1.199= 2.16
                                                              22
ORISTÀ
Població: 591 habitants (1/1/2008)

2008        Usuaris       Préstec/usuari         Parades       Hores     Préstecs      Préstecs/h
Gener           36            5,42             2          5      195         39,00
Febrer           30            3,93             2          5      118         23,60
Març            39            3,97             2          5      155         31,00
Abril           32            4,91             2          5      157         31,40
Maig            28            4,18             2          5      117         23,40
Juny            6            5,50             1         2,5      33         13,20
Juliol           13            3,62             2          5      47         9,40
Agost
Setembre          28               3,89        2            5        109      21,80
Octubre           40               4,15        2            5        166      33,20
Novembre          45               4,76        2            5        214      42,80
Desembre          23               3,70        1           2,5         85      34,00
Total           320               4,36        20           50        1396      27,92
                          Evolució 2004 – 2008


            Usuaris   Préstecs
                                                      Préstecs / hora
    1869
                                         37,38
          1598
                                 1396              30,44
                                                               28,29  27,92
                         1273
                 1058                                     23,51
 443     402
              325       325      320
 2004     2005     2006      2007      2008           2004    2005     2006      2007   2008
                 Usuaris préstec en relació als habitants

     Usuaris de préstec                 320
     Població atesa                   591             320 / 591 = 0,54

                             Préstec per habitant

     Préstecs                     1.396
     Població atesa                   591             1.396 / 591 = 2.36
                                                                     23
PERAFITA
Població: 407 habitants (1/1/2008)

2008      Usuaris       Préstec/usuari       Parades      Hores     Préstecs      Préstecs/h
Gener         24            2,25           1          3      54         18,00
Febrer        27            2,41           1          3      65         21,67
Març
Abril           18             2,33        1          3      42        14,00
Maig            35             2,74        1          3      96        32,00
Juny            24             2,83        1          3      68        22,67
Juliol           9             2,56        1          3      23        7,67
Agost
Setembre          36             2,50        1          3       90       30,00
Octubre          44             2,34        1          3      103       34,33
Novembre          26             2,23        1          3       58       19,33
Desembre
Total           243            2,47        9         27      599       22,19
                      Evolució 2004 – 2008

            Usuaris   Préstecs                         Préstecs / hora
                        658
                                                              22,5
                               599
           571                                             20
                                           19,03    18,59
                  502
                                     15,83
     380

                     247      243
        198
               175
  116                                     2004    2005     2006     2007    2008
  2004    2005     2006     2007     2008
               Usuaris préstec en relació als habitants

   Usuaris de préstec                243
   Població atesa                  407           243 / 407 = 0,59

                         Préstec per habitant

   Préstecs                     599
   Població atesa                  407             658 / 394 = 1.47
                                                                  24
SANT BARTOMEU DEL GRAU
Població: 961 habitants (1/1/2008)

2008      Usuaris       Préstec/usuari        Parades      Hores    Préstecs      Préstecs/h
Gener         44            3,95          1         3      174         58,00
Febrer         98            3,45          4        12      338         28,17
Març          73            3,41          3         9      249         27,67
Abril         124            3,50          5        15      434         28,93
Maig          99            3,37          4        12      334         27,83
Juny          52            3,56          3         9      185         20,56
Juliol         51            5,00          3         9      255         28,33
Agost          9            3,89          1         3       35         11,67
Setembre        73            3,47          5        15      253         16,87
Octubre        73            3,19          4        12      233         19,42
Novembre        73            3,48          4        12      254         21,17
Desembre        57            3,86          4        12      220         18,33
Total         826            3,59          41        123      2964         24,10
                       Evolució 2004 – 2008             Usuaris   Préstecs                         Préstecs / hora
                                                         32,21
                         3962
                  3726                  28,93    29,61    28,88
           3642
     3385
                                                             24,1
                                2964
        873             981      826
  795            806
  2004     2005     2006     2007     2008       2004    2005    2006     2007   2008
               Usuaris préstec en relació als habitants

   Usuaris de préstec                 826
   Població atesa                   961         826 / 961 = 0.85

                         Préstec per habitant

   Préstecs                    2.964
   Població atesa                  961          2.964 / 961 = 3.08
                                                                 25
SANT BOI DE LLUÇANÈS
Població: 573 habitants (1/1/2008)

2008      Usuaris       Préstec/usuari        Parades    Hores      Préstecs      Préstecs/h
Gener         32            4,16           1       2,5      133        53,20
Febrer         94            3,52           3       7,5      331        44,13
Març          31            4,19           1       2,5      130        52,00
Abril         71            4,11           2        5      292        58,40
Maig          58            4,24           2        5      246        49,20
Juny          44            4,18           2        5      184        36,80
Juliol         16            4,19           1       2,5       67        26,80
Agost         17            4,00           1       2,5       68        27,20
Setembre        37            4,03           1       2,5      149        59,60
Octubre        65            4,11           2        5      267        53,40
Novembre        55            4,76           2        5      262        52,40
Desembre        47            4,68           2        5      220        44,00
Total         567            4,14          20        50      2349        46,98                      Evolució 2004 – 2008             Usuaris   Préstecs                         Préstecs / hora
                                 2349

                         1971                                  46,93
                  1790
     1639                                                   40,22
           1359                          32,22         32,55
                                            25,85

               555      499      567
  440     405
  2004     2005     2006     2007      2008       2004    2005    2006     2007  2008
               Usuaris préstec en relació als habitants

   Usuaris de préstec                 567
   Població atesa                   573        573 / 567 = 1.00

                         Préstec per habitant

   Préstecs                    2.349
   Població atesa                  573         2.349 / 573= 4.09
                                                               26
SANT MARTÍ DE CENTELLES
Població: 997 habitants (1/1/2008)

2008      Usuaris        Préstec/usuari       Parades        Hores    Préstecs      Préstecs/h
Gener         24             2,33            1        2,5       56         22,40
Febrer         40             2,40            2         5       96         19,20
Març          17             2,47            1        2,5       42         16,80
Abril         64             2,48            3        7,5      159         21,20
Maig          42             2,24            2         5       94         18,80
Juny          19             3,05            2         5       58         11,60
Juliol         6             3,83            1        2,5       23         9,20
Agost          6             3,17            1        2,5       19         7,60
Setembre        28             2,29            2         5       64         12,80
Octubre        58             3,12            2         5      181         36,20
Novembre        42             2,07            2         5       87         17,40
Desembre        46             2,02            2         5       93         18,60
Total         392             2,48           21       52,5      972         18,51                       Evolució 2004 – 2008              Usuaris   Préstecs                          Préstecs / hora
                                       22,48
     1180
                                              19,98
           999                                                   18,51
                                   972
                                                    14,9     14,27
                    745     749  355                             392
        332
                       275
                 212  2004     2005       2006     2007       2008      2004    2005    2006     2007   2008
                Usuaris préstec en relació als habitants

   Usuaris de préstec                  392
   Població atesa                    997        392 / 997 = 0,39

                        Préstec per habitant

   Préstecs                       972
   Població atesa                    997        972 / 997 = 1.00
                                                                    27
SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER
Població: 1004 habitants (1/1/2008)

2008      Usuaris        Préstec/usuari       Parades    Hores      Préstecs      Préstecs/h
Gener         94             3,71           2       6      349        58,17
Febrer         87             3,99           2       6      347        57,83
Març          89             3,55           2       6      316        52,67
Abril         79             3,63           2       6      287        47,83
Maig          82             3,80           2       6      312        52,00
Juny          77             3,51           2       6      270        45,00
Juliol         65             4,08           2       6      265        44,17
Agost
Setembre         80              3,61        2         6         289       48,17
Octubre         120              4,01        3         9         481       53,44
Novembre         91              3,79        2         6         345       57,50
Desembre         48              3,67        1         3         176       58,67
Total          912              3,77       22        66        3437       52,08
                         Evolució 2004 – 2008

           Usuaris   Préstecs                         Préstecs / hora
                                     60,73
   3826
        3704      3674                        58,79
                              3437                58,32
                        3405
                                                           52,05
                                                       51,59


 1037    1003     961
                     830     912
  2004    2005     2006      2007     2008
                                     2004   2005     2006     2007   2008
                  Usuaris préstec en relació als habitants

      Usuaris de préstec                 912
      Població atesa                   1004        912 / 1004 = 0.90

                           Préstec per habitant

      Préstecs                      3.437
      Població atesa                   1.004       3.674 / 954 = 3,65
                                                                28
VILANOVA DE SAU
Població: 331 habitants (1/1/2008)

2008       Usuaris        Préstec/usuari       Parades        Hores    Préstecs      Préstecs/h
Gener          21             5,14           1          2      108        54,00
Febrer         23             5,70           1          2      131        65,50
Març
Abril             18            3,50        1          2         63      31,50
Maig              14            4,64        1          2         65      32,50
Juny              16            4,88        1          2         78      39,00
Juliol             23            4,83        1          2         111      55,50
Agost
Setembre            14            4,50       1            2         63      31,50
Octubre            20            4,25       1            2         85      42,50
Novembre            15            4,07       1            2         61      30,50
Desembre            16            3,56       1            2         57      28,50
Total             180            4,57      10           20        822      41,10


                       Evolució 2004 – 2008


              Usuaris  Préstecs                            Préstecs / hora
                          856
                                 822                               41,1
                                                             38,91
                                               37,17
    688              701                                 35,05
           669
                                         31,27
                206     209
 169      168                     180
 2004      2005       2006    2007       2008       2004    2005     2006     2007   2008
                   Usuaris préstec en relació als habitants

       Usuaris de préstec             180
       Població atesa               331     180 / 331 = 0,54
                           Préstec per habitant

       Préstecs                    822
       Població atesa                 331          822 / 331 = 2,48
                                                                  29
Evolució municipis préstecs / hora
                                               Préstecs / hora 2008                                                                                                           52,05
                                48,17             48,05                                  46,93
                                                      43,22
                                                                                                                      41
       39     37,78
33,33                    34,33               35,04
                                                           27,92
                                                                22,5       24,1
                                                                                               18,51
 Al pens  Castellci r  Castel lter çol  Fi gar ó-Montmany  Fol guer oles  Montesqui u   Muntanyola  Olost  Or istà  Per af ita  St.Bar tomeudel Gr au  St.Boi de Lluçanès  St. Mar tí de Centell es  Sta.Eulàli a de  Vil anova de Sau
                                                                                                            Ri upr imer
                                                                                                                             30

More Related Content

Viewers also liked

Lajitteluneuvonnan merkitys 9.10.2012 Elina Levula
Lajitteluneuvonnan merkitys 9.10.2012 Elina LevulaLajitteluneuvonnan merkitys 9.10.2012 Elina Levula
Lajitteluneuvonnan merkitys 9.10.2012 Elina LevulaGreening Events - project
 
Earthquake research on coral reefs, Sumatra - Talk by Prof Sieh, NTU-SST Prog...
Earthquake research on coral reefs, Sumatra - Talk by Prof Sieh, NTU-SST Prog...Earthquake research on coral reefs, Sumatra - Talk by Prof Sieh, NTU-SST Prog...
Earthquake research on coral reefs, Sumatra - Talk by Prof Sieh, NTU-SST Prog...EarthObsSingapore
 
Ejercicio 3 Rocio GutiéRrez JiméNez
Ejercicio 3 Rocio GutiéRrez JiméNezEjercicio 3 Rocio GutiéRrez JiméNez
Ejercicio 3 Rocio GutiéRrez JiméNezrocigu
 
PresentacióN Integracion Tema 7 Urjc (1)
PresentacióN Integracion Tema 7 Urjc (1)PresentacióN Integracion Tema 7 Urjc (1)
PresentacióN Integracion Tema 7 Urjc (1)CCOBAEZA
 
Oslo Green City Forum 2013: Dag Hessens presentasjon
Oslo Green City Forum 2013: Dag Hessens presentasjonOslo Green City Forum 2013: Dag Hessens presentasjon
Oslo Green City Forum 2013: Dag Hessens presentasjonUrbanRegionalResearch
 
Advanced motion controls sr30a40ac
Advanced motion controls sr30a40acAdvanced motion controls sr30a40ac
Advanced motion controls sr30a40acElectromate
 
Mostra d'Entitats 29 5-10 Sant Celoni Baix Montseny Barcelona Catalunya
Mostra d'Entitats 29 5-10 Sant Celoni Baix Montseny Barcelona CatalunyaMostra d'Entitats 29 5-10 Sant Celoni Baix Montseny Barcelona Catalunya
Mostra d'Entitats 29 5-10 Sant Celoni Baix Montseny Barcelona Catalunyazztopzz .
 
Trabajo de Informática 4ºESO
Trabajo de Informática 4ºESOTrabajo de Informática 4ºESO
Trabajo de Informática 4ºESOmiriamrsomoza
 
061012 Pink Slip (SWAHILI)
061012  Pink Slip (SWAHILI)061012  Pink Slip (SWAHILI)
061012 Pink Slip (SWAHILI)VogelDenise
 
Evalueringskonferansen 2013: Knut Vareide
Evalueringskonferansen 2013: Knut VareideEvalueringskonferansen 2013: Knut Vareide
Evalueringskonferansen 2013: Knut VareideUrbanRegionalResearch
 
Jordan Lee Talbert
Jordan Lee TalbertJordan Lee Talbert
Jordan Lee Talberttalbert1581
 
Www.nonstopsigns.com
Www.nonstopsigns.comWww.nonstopsigns.com
Www.nonstopsigns.comjensenjensen
 
Master class 20.09.11
Master class 20.09.11Master class 20.09.11
Master class 20.09.11Nina Lyulkun
 
Racismo (Modificado de Ana)
Racismo (Modificado de Ana)Racismo (Modificado de Ana)
Racismo (Modificado de Ana)Pushkin1799
 

Viewers also liked (17)

Centrade Noida
Centrade Noida Centrade Noida
Centrade Noida
 
Lajitteluneuvonnan merkitys 9.10.2012 Elina Levula
Lajitteluneuvonnan merkitys 9.10.2012 Elina LevulaLajitteluneuvonnan merkitys 9.10.2012 Elina Levula
Lajitteluneuvonnan merkitys 9.10.2012 Elina Levula
 
Earthquake research on coral reefs, Sumatra - Talk by Prof Sieh, NTU-SST Prog...
Earthquake research on coral reefs, Sumatra - Talk by Prof Sieh, NTU-SST Prog...Earthquake research on coral reefs, Sumatra - Talk by Prof Sieh, NTU-SST Prog...
Earthquake research on coral reefs, Sumatra - Talk by Prof Sieh, NTU-SST Prog...
 
Presentación cocacola
Presentación cocacolaPresentación cocacola
Presentación cocacola
 
Ejercicio 3 Rocio GutiéRrez JiméNez
Ejercicio 3 Rocio GutiéRrez JiméNezEjercicio 3 Rocio GutiéRrez JiméNez
Ejercicio 3 Rocio GutiéRrez JiméNez
 
PresentacióN Integracion Tema 7 Urjc (1)
PresentacióN Integracion Tema 7 Urjc (1)PresentacióN Integracion Tema 7 Urjc (1)
PresentacióN Integracion Tema 7 Urjc (1)
 
Oslo Green City Forum 2013: Dag Hessens presentasjon
Oslo Green City Forum 2013: Dag Hessens presentasjonOslo Green City Forum 2013: Dag Hessens presentasjon
Oslo Green City Forum 2013: Dag Hessens presentasjon
 
Advanced motion controls sr30a40ac
Advanced motion controls sr30a40acAdvanced motion controls sr30a40ac
Advanced motion controls sr30a40ac
 
Mostra d'Entitats 29 5-10 Sant Celoni Baix Montseny Barcelona Catalunya
Mostra d'Entitats 29 5-10 Sant Celoni Baix Montseny Barcelona CatalunyaMostra d'Entitats 29 5-10 Sant Celoni Baix Montseny Barcelona Catalunya
Mostra d'Entitats 29 5-10 Sant Celoni Baix Montseny Barcelona Catalunya
 
Hollywood
HollywoodHollywood
Hollywood
 
Trabajo de Informática 4ºESO
Trabajo de Informática 4ºESOTrabajo de Informática 4ºESO
Trabajo de Informática 4ºESO
 
061012 Pink Slip (SWAHILI)
061012  Pink Slip (SWAHILI)061012  Pink Slip (SWAHILI)
061012 Pink Slip (SWAHILI)
 
Evalueringskonferansen 2013: Knut Vareide
Evalueringskonferansen 2013: Knut VareideEvalueringskonferansen 2013: Knut Vareide
Evalueringskonferansen 2013: Knut Vareide
 
Jordan Lee Talbert
Jordan Lee TalbertJordan Lee Talbert
Jordan Lee Talbert
 
Www.nonstopsigns.com
Www.nonstopsigns.comWww.nonstopsigns.com
Www.nonstopsigns.com
 
Master class 20.09.11
Master class 20.09.11Master class 20.09.11
Master class 20.09.11
 
Racismo (Modificado de Ana)
Racismo (Modificado de Ana)Racismo (Modificado de Ana)
Racismo (Modificado de Ana)
 

More from Bibliobús Tagamanent (16)

Clubs de lectura
Clubs de lecturaClubs de lectura
Clubs de lectura
 
Clubs de lectura
Clubs de lecturaClubs de lectura
Clubs de lectura
 
Presentació
PresentacióPresentació
Presentació
 
Cartell Cinema 2
Cartell Cinema 2Cartell Cinema 2
Cartell Cinema 2
 
PublicacióN4
PublicacióN4PublicacióN4
PublicacióN4
 
Guia de cinema
Guia de cinemaGuia de cinema
Guia de cinema
 
Les Maletes Viatgeres
Les Maletes ViatgeresLes Maletes Viatgeres
Les Maletes Viatgeres
 
Entendre La Crisi EconòMica
Entendre La Crisi EconòMicaEntendre La Crisi EconòMica
Entendre La Crisi EconòMica
 
Jazz
JazzJazz
Jazz
 
Novetats Musicals Tardor
Novetats Musicals TardorNovetats Musicals Tardor
Novetats Musicals Tardor
 
Novetats Musicals Juliol
Novetats Musicals JuliolNovetats Musicals Juliol
Novetats Musicals Juliol
 
Guia Estiu
Guia EstiuGuia Estiu
Guia Estiu
 
Els Nostres Lectors Recomanen.Doc
Els Nostres Lectors Recomanen.DocEls Nostres Lectors Recomanen.Doc
Els Nostres Lectors Recomanen.Doc
 
Novetats Musicals
Novetats MusicalsNovetats Musicals
Novetats Musicals
 
Dossier Premsa Gegants1
Dossier Premsa Gegants1Dossier Premsa Gegants1
Dossier Premsa Gegants1
 
Guia Infantil
Guia InfantilGuia Infantil
Guia Infantil
 

Dades 2008

 • 1. Dades estadístiques 2008 Bibliobús Guilleries Carme Trabal b.guilleries@diba.cat Bibliobús Tagamanent Núria Vilà b.tagamanent@diba.cat http://bibliobustagamanent.blogspot.com
 • 2. Sumari: SUMARI:...................................................................................................................................................................... 1 CARTA DE SERVEIS................................................................................................................................................. 3 POBLACIÓ .................................................................................................................................................................. 4 CALENDARI I HORARIS ......................................................................................................................................... 5 FONS DOCUMENTAL............................................................................................................................................... 6 SERVEI DE PRÉSTEC............................................................................................................................................... 8 ACTIVITATS D’ANIMACIÓ PER A INFANTS ..................................................................................................... 9 ACTIVITAT D’ANIMACIÓ PER ADULTS........................................................................................................... 10 BIBLIOBÚS TAGAMANENT.................................................................................................................................. 11 INTRODUCCIÓ: ....................................................................................................................................................... 12 DADES GENERALS 2008 ........................................................................................................................................ 13 ALPENS...................................................................................................................................................................... 15 CASTELLCIR............................................................................................................................................................ 16 CASTELLTERÇOL .................................................................................................................................................. 17 FIGARÓ-MONTMANY............................................................................................................................................ 17 FIGARÓ-MONTMANY............................................................................................................................................ 18 FOLGUEROLES ....................................................................................................................................................... 19 MONTESQUIU.......................................................................................................................................................... 20 MUNTANYOLA ........................................................................................................................................................ 21 OLOST........................................................................................................................................................................ 22 ORISTÀ ...................................................................................................................................................................... 23 PERAFITA ................................................................................................................................................................. 24 SANT BARTOMEU DEL GRAU............................................................................................................................. 25 1
 • 3. SANT BOI DE LLUÇANÈS ..................................................................................................................................... 26 SANT MARTÍ DE CENTELLES ............................................................................................................................. 27 SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER ...................................................................................................................... 28 VILANOVA DE SAU ................................................................................................................................................ 29 EVOLUCIÓ MUNICIPIS PRÉSTECS / HORA ..................................................................................................... 30 2
 • 4. Carta de serveis Al Bibliobús treballem per garantir l’accés a la informació, la formació, el lleure i les noves tecnologies, a tota la població on presta els seus serveis. Assumim la transformació, la innovació i la millora continua dels serveis que oferim per adaptar-nos constantment a les noves necessitats i expectatives dels nostres usuaris. Volem ser un punt de trobada obert a la diversitat cultural i el referent de biblioteca pública per al món rural. I desitgem ser el suport cultural i informatiu bàsic dels municipis que visitem. • El personal tècnic té la missió de localitzar la informació que necessiteu totalment actualitzada. La general de manera immediata i l’especialitzada mitjançant els serveis virtuals o el proper dia de parada. • La Biblioteca J.Triadú de Vic ens ofereix el seu valuós suport documental i logístic i podem disposar, de forma gratuïta, de tots els seus documents. • Proporcionar els materials que no es troben al Bibliobús, mitjançant unes vegades la seva adquisició per part del Bibliobús o sol·licitant-los a altres centres a través del préstec interbibliotecari, i en l’últim cas, el cost per l’usuari és de 1,20 € per cada document sol·licitat. • Donem accés al catàleg automatitzat que conté referències bibliogràfiques dels documents en els diferents suports: llibres, vídeos, Compac Disc, CD-ROM... i que podeu consultar visitant l’espai web: www.diba.cat /biblioteques també http://bibliobustagamanent.blogspot.com/ . També facilitem assessorament per a la consulta d’altres catàlegs de biblioteques Públiques, Universitàries i Especialitzades. • Facilitar l’accés a bases de dades electròniques a text complet en diferents temàtiques. Accessibles també, des de casa, amb el carnet de bibliobús. • Actualitzem periòdicament el fons del bibliobús. • Oferim un servei d’accés gratuït a internet des del PC d’usuaris, durant el temps de parada. • Lliurem el carnet de lector de manera immediata i sense cap tràmit, únicament amb la presentació del DNI. • Tots els documents del bibliobús es poden sol·licitar en préstec domiciliari. Els usuaris poden utilitzar el correu electrònic, o bé el telèfon per a fer-ne la petició, reserva, o simplement per a demanar informació. Els nostres correus electrònica són: b.tagamanent@diba.cat i b.guilleries@diba.cat . • Programem un mínim d’una activitat d’animació a la lectura cada any a cadascun del municipis on prestem servei. • Els usuaris del bibliobús poden rebre formació per dues vies: de forma personal, a demanda del propi usuari, o bé en petits grups, amb el material pedagògic adaptat als diferents nivells educatius. • Donem suport, tant tècnic com amb fons del bibliobús a tots els serveis de lectura municipals que ens ho sol·liciten. 3
 • 5. Població Els bibliobusos Guilleries i Tagamanent atenem 25 MUNICIPIS amb un total de 34.102 habitants. Bibliobús Guilleries Bibliobús Tagamanent Municipis Habitants (1/1/2009) Municipis Habitants (1/1/2009) Alpens 312 Castellcir 631 Castellterçol 2.325 Figaró-Montmmany 1.045 Folgueroles 2.154 Calldetenes 2.329 Montesquiu 880 Gurb 2.394 Muntanyola 548 Malla 261 Olost 1.199 Les Masies de Voltregà 3.189 Oristà 591 Rupit 329 Perafita 407 Sant Julià de Vilatorta 2.933 St.Bartomeu del Grau 961 Sant Vicenç de Torelló 1.911 Sant Boi de Lluçanès 573 Santa Eugènia de Berga 2.235 St.Martí de Centelles 997 Santa Maria de Corcó 2.289 Sta. Eulàlia de Riuprimer 1.004 Seva 3.279 Vilanova de Sau 331 TOTAL 21.149 TOTAL 13.958 POBLACIÓ Bibliobús Guilleries Bibliobús Tagamanent Habitants 21.215 13.958 35.173 Usuaris inscrits 5.455 3.594 9.049 % 25,71 25,74 25,72 4
 • 6. Calendari i horaris El calendari d’enguany manté la coherència i la continuïtat amb els anys anteriors ja que hem considerat que està donant bons resultats. La distribució de les vacances entre els mesos de juliol i agost ha demostrat ser eficaç per a no “trencar” la regularitat del servei. Les altres dues aturades tècniques durant Setmana Santa i Nadal ens permeten ajustar els calendaris laborals del personal i alhora resoldre les qüestions tècniques, tant dels vehicles com del fons documental. L’horari d’atenció al públic és de 22.5 hores per setmana. Creiem que l’èxit del calendari i horari rau en la regularitat i puntualitat del servei de bibliobús i no existeixen diferències substancials entre els resultats obtinguts a les parades de matí o de tarda, ni entre les setmanals, quinzenals o bé mensuals. Les incidències alienes de tipus mecànic, de connexions, de subministrament elèctric, o bé meteorològiques afecten greument la bona marxa del servei i és per això que necessitem de la vostra col·laboració i comprensió. CALENDARI Bibliobús Bibliobús Total 2007 Guilleries Tagamanent Dies obertura 203 211 414 Hores parada 895 934 1.829 Parades 318 335 653 5
 • 7. Fons documental Els gràfics ens mostren el fons documental que oferim els bibliobusos, distribuïts en les diferents seccions: fons general d'adults, fons infantil i audiovisuals ( Compac Disc, Vídeos, CD-ROM i DVD), així com el fons de publicacions periòdiques. FONS DOCUMENTAL Bibliobús Bibliobús Total Guilleries Tagamanent Llibres per adults 4.403 4.182 8.585 Llibres per infants 3.371 3.331 6.702 CD’s 1.172 1.705 2.877 Vídeos 1.021 1.050 2.071 CD-ROM 184 142 326 Publicacions 33 33 66 periòdiques TOTAL 10.155 10.443 20.627 FONS DOCUMENTAL CD-ROM DVD's 2% 10% CD's Llibres per 14% adults 42% Llibres per infants 32% La política dels bibliobusos pel que fa a la col·lecció, es tenir-la sempre actualitzada, de manera que la renovació documental és constant i es manté entre 9.000 i 10.000 documents 6
 • 8. Usuaris L’any 2008 han utilitzat el servei de préstec dels bibliobusos 18.574 usuaris . El quadre següent mostra la distribució per edats i per tipologia dels nostres usuaris. USUARIS DE PRÉSTEC Bibliobús Bibliobús Total Tipologia Guilleries Tagamanent Infants 5.705 4.449 10.154 Joves 318 316 634 Adults 1.905 3.020 4.925 Gent Gran 608 950 1.558 Entitats 110 261 371 Biblioteques 5 48 53 Usuaris d'internet 865 865 Servei domiciliari 14 14 TOTAL 8.651 9.923 18.574 USUARIS PER TIPOLOGIES Infants Joves Adults Gent Gran Entitats Biblioteques Usuaris d'internet Servei domiciliari 5% 8% 2% 27% 55% 3% 7
 • 9. Servei de préstec El servei de préstec és fonamental per als bibliobusos, ja que la consulta dels documents queda molt limitada per raons d’espai físic i de temps. Els nostres esforços van dirigits a fomentar i consolidar aquest servei. DOCUMENTS Bibliobús Bibliobús Total PRESTATS Guilleries Tagamanent Llibres per adults 6.875 8.010 14.885 Llibres per infants 13.982 15.548 29.530 Vídeos 4.430 5.516 9.946 CD’s 2.011 3.094 5.105 CD-ROM’s 341 315 656 Revistes 1.651 1.463 3.114 TOTAL 29.290 33.946 63.236 Documents prestats Llibres per adults Llibres per infants Vídeos CD’s CD-ROM’s Revistes 8% 1% 5% 24% 16% 46% 63236 62953 61592 61426 59808 2004 2005 2006 2007 2008 8
 • 10. Activitats d’animació per a infants Bon humor al bibliobús La campanya de foment de la lectura trenca una llança a favor del riure i l’alegria. Tota la campanya se centra en l’humor, una de les maneres més ràpides de poder contactar amb els infants i segurament una de les més atractives. L’humor porta alegria, crea vincles emocionals, alleugereix la realitat quan es fa dura, estimula la intel·ligència i fins i tot hi ha científics que s’entesten a demostrar que cura. Presentació de l’espectacle Petites històries, un espectacle de Marcel Gros, creat especialment per a la campanya dels bibliobusos. Amb la peculiar mirada del pallasso, en Marcel fa un viatge fantàstic pels camins de la imaginació i la fantasia. Jugant a inventar històries, les viurà i les farà viure com ho fan els pallassos, amb els elements més senzills i originals. Durant l’espectacle es va recordar als infants que al bibliobús poden trobar moltes altres històries d’humor, en llibres i pel.lícules, que se’n podran endur a casa. Assistents BON HUMOR AL BIBLIOBÚS TAGAMANENT Municipi Lloc Assistents Alpens Escola d’Alpens 38 Castellcir Sala Polivalent 124 Castellterçol Bosquet de Can Sedó 250 Figaró-Montmany Jardins de l’escola 97 Folgueroles Escola de Folgueroles 268 Montesquiu Sala d’actes de l’Ajuntament 78 Olost Teatre Parroquial 110 Oristà Escola d’Oristà 19 St.Bartomeu del Grau Teatre del Casal 75 St.Boi de Lluçanès Teatre 90 St.Marti de Centelles Sala d’Actes de l’Ajuntament 78 Sta Eulàlia de Riuprimer Teatre 170 Vilanova de Sau Sala d’Actes Ajuntament 28 TOTAL 1425 9
 • 11. Activitat d’animació per adults PEPA LAVILLA AMB “CONTES DE LA RODOREDA” Contes de la Rodoreda Tres cadires, tres jaquetes i una única actriu per encarnar tres dones ben diferents però amarades de la sensibilitat, tragèdia i humor tan propis de Mercè Rodoreda. Els contes que Pepa Lavilla interpreta són: Tarda al cinema, El bitllet de mil i Zerafina. Amb ella cobraran vida les veus de dones de l’imaginari de Mercè Rodoreda: una jove que parla de la seva relació amorosa, una dona que té un portamonedes buit i una immigrant que busca una casa on servir. Pepa Lavilla Actriu que ha treballat al teatre, al cinema i a la televisió; l’hem pogut veure a sèries com Laberint d’ombres, El cor de la ciutat o Laura, de TV3. També fa animació amb personatges còmics en clau de mim i clown, imparteix classes de teatre per a infants i joves i és autora de Taller de teatro, juegos teatrales para niños y adolescentes (editorial Alba). Té en cartell el monòleg Estimar sense morir, sobre la violència de gènere. ASSISTENTS Municipi Lloc Assistents Castellterçol Espai Escènic el Centre 39 Folgueroles Sala de Plens Ajuntament 58 St. Bartomeu del Grau Biblioteca 85 Olost Auditori CEIP Terranostra 30 TOTAL 212 10
 • 13. Introducció: En aquest document us presentem de manera sintètica el treball, els resultats estadístics del Bibliobús i els serveis oferts als nostres usuaris. Valorem positivament la millora de la col·lecció que any rere anys s’ha intentat adequar a les necessitats i demandes dels nostres usuaris, el què ens ha permès augmentar en més de 3000 documents el nombre de préstecs. El personal del Bibliobús hem seguit diversos cursos tant generals com especialitzats, organitzats per entitats relacionades amb el món de les biblioteques. A fi de donar a conèixer el servei de bibliobusos hem participat amb esdeveniments com la Festa de Cavall Fort del dia 12 d'octubre celebrat a Vic, on ens vàrem trobar amb usuaris habituals del bibliobús i gent curiosa que no havia vist mai un bibliobús. Del conjunt d'activitats realitzades el curs passat destaquem el projecte de creació d'un Bloc del Bibliobús Tagamanent http://bibliobustagamanent.blogspot.com/ pel seu valor de difusió i pel seu contingut innovador ha estat molt valorat. Aquesta nova eina ens permet donar a conèixer en temps real les noves adquisicions, guies de lectura, activitats, hores del conte etc. L’avantatge d'utilitzar les plataformes virtuals, ha estat permetre trencar les limitacions de temps i espai que tenim els bibliobusos i podem interactuar amb els nostres usuaris amb molta més rapidesa, també aconseguir que el que és local es converteixi en global i el nostre bloc sigui visitat arreu del món. 12
 • 14. Dades Generals 2008 2008 Visites Usuaris Usuaris/h Préscte/usuari Parades Hores Préstecs Préstecs/hora Gener 936 814 11,00 3,70 27 74,00 3.011 40,69 Febrer 1.148 998 10,67 3,57 34 93,50 3.561 38,09 Març 868 755 11,44 4,00 24 66,00 3.022 45,79 Abril 1.093 950 9,84 3,60 35 96,50 3.420 35,44 Maig 983 855 10,06 3,64 31 85,00 3.116 36,66 Juny 761 662 8,02 3,87 30 82,50 2.560 31,03 Juliol 550 478 5,94 4,35 23 80,50 2.080 25,84 Agost 99 86 3,91 3,48 7 22,00 299 13,59 Setembre 819 712 8,53 3,68 30 83,50 2.617 31,34 Octubre 1.260 1.096 10,80 3,61 37 101,50 3.961 39,02 Novembre 1.080 939 11,74 3,71 32 80,00 3.485 43,56 Desembre 820 713 10,33 3,95 25 69,00 2.814 40,78 TOTAL 10.417 9.058 9,70 3,75 335 934 33.946 36,34 Progrés del servei del bibliobús 2004 - 2008 13
 • 15. USUARIS Usuaris Usuaris inscrits 9058 8357 8468 8382 8180 301 237 275 216 203 2004 2005 2006 2007 2008 DOCUMENTS PRESTATS 33946 30311 30087 29943 29687 2004 2005 2006 2007 2008 PRÉSTECS / HORA 36,3 34,6 33,5 32,9 33 2004 2005 2006 2007 2008 14
 • 16. ALPENS Població: 312 habitants (1/1/2008) 2008 Usuaris Préstec/usuari Parades Hores Préstecs Préstecs/h Gener 38 3,13 1 3 119 39,67 Febrer 24 3,67 1 3 88 29,33 Març 32 5,91 1 3 189 63,00 Abril 27 3,96 1 3 107 35,67 Maig 19 3,53 1 3 67 22,33 Juny 41 4,20 2 6 172 28,67 Juliol Agost Setembre 34 4,41 2 3 150 50,00 Octubre 17 4,35 1 3 74 24,67 Novembre 21 4,10 1 3 86 28,67 Desembre 21 4,76 1 3 100 33,33 TOTAL 274 4,20 12 33 1152 34,91 Evolució 2004 - 2008 Usuaris Préstecs Préstecs / hora 33,33 31,4 30,37 1152 28,6 27,4 906 911 860 848 260 261 264 274 226 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Usuaris préstec en relació als habitants Usuaris de préstec 274 Població atesa 312 274 / 312 = 0.87 Préstec per habitant Préstecs 1.152 Població atesa 312 1.152 / 312 = 3.69 15
 • 17. CASTELLCIR Població: 631 habitants (1/1/2008) 2008 Usuaris Préstec/usuari Parades Hores Préstecs Préstecs/h Gener 35 4,37 2 4 153 38,25 Febrer 42 3,64 2 4 153 38,25 Març 44 4,55 2 4 200 50,00 Abril 37 3,68 2 4 136 34,00 Maig 30 4,40 2 4 132 33,00 Juny 23 4,52 2 4 104 26,00 Juliol 26 4,73 2 4 123 30,75 Agost Setembre 28 3,93 2 4 110 27,50 Octubre 64 3,66 3 6 234 39,00 Novembre 38 3,71 2 4 141 35,25 Desembre 64 3,59 1 2 230 115,00 Total 431 3,98 22 44 1716 39,00 Evolució 2004 - 2008 Préstecs / hora Usuaris Préstecs 39 1716 25,76 24,55 25,43 1082 982 1017 19,1 764 379 431 286 300 270 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Usuaris préstec en relació als habitants Usuaris de préstec 431 Població atesa 631 431 / 631 = 0.68 Préstec per habitant Préstecs 1.716 Població atesa 631 1.716 / 631 = 2.71 16
 • 18. CASTELLTERÇOL Població: 2.325 (1/1/2008) 2008 Usuaris Préstec/usuari Parades Hores Préstecs Préstecs/h Gener 134 3,20 4 12 429 35,75 Febrer 127 3,28 4 12 417 34,75 Març 115 3,50 3 9 403 44,78 Abril 131 3,19 4 12 418 34,83 Maig 125 3,83 4 12 479 39,92 Juny 90 3,82 4 12 344 28,67 Juliol 85 4,44 3 9 377 41,89 Agost Setembre 95 3,60 3 9 342 38,00 Octubre 163 3,48 5 15 567 37,80 Novembre 159 3,63 4 12 577 48,08 Desembre 110 3,25 3 9 358 39,78 Total 1334 3,53 41 123 4711 38,30 Evolució 2004 - 2008 Usuaris Préstecs Préstecs / hora 4783 39,78 4711 4486 4310 4244 37,96 36,84 36,47 36,29 1344 1402 1288 1210 1334 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Usuaris préstec en relació als habitants Usuaris de préstec 1.334 Població atesa 2.325 1.334/ 2.325 = 0,57 Préstec per habitant Préstecs 4.711 Població atesa 2.325 4.711 / 2.325 = 2.02 17
 • 19. FIGARÓ-MONTMANY Població: 1.045 (1/1/2008) Evolució 2004 - 2008 Usuaris Préstecs Préstecs / hora 2407 38,21 2266 34,33 2036 32,32 26,6 27,91 1676 1507 577 453 400 457 309 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Usuaris préstec en relació als habitants Usuaris de préstec 457 Població atesa 1.045 457/ 1.045 = 0.43 Préstec per habitant Préstecs 2.266 Població atesa 1.045 2266 / 1.045 = 2.16 18
 • 20. FOLGUEROLES Població: 2.154 habitants (1/1/2008) 2008 Usuaris Préstec/usuari Parades Hores Préstecs Préstecs/h Gener 135 3,26 3 9 440 48,89 Febrer 224 3,42 5 15 766 51,07 Març 139 3,81 3 9 529 58,78 Abril 144 3,80 4 12 547 45,58 Maig 171 3,51 4 12 600 50,00 Juny 137 3,48 4 12 477 39,75 Juliol 79 3,38 3 9 267 29,67 Agost 20 3,70 1 3 74 24,67 Setembre 121 3,54 3 9 428 47,56 Octubre 232 3,29 5 15 764 50,93 Novembre 203 3,47 4 12 705 58,75 Desembre 127 3,74 3 9 475 52,78 Total 1732 3,51 42 126 6072 48,19 Evolució 2004 – 2008 Préstecs / hora Usuaris Préstecs 6072 48,17 5573 46,91 5348 44,23 4524 36,78 4176 34,8 1751 1642 1732 1529 1430 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Usuaris préstec en relació als habitants Usuaris de préstec 1.732 Població atesa 2.154 1.154 / 2.154 = 0,91 Préstec per habitant Préstecs 6.072 Població atesa 2.154 6.072 / 2.154 = 2.81 19
 • 21. MONTESQUIU Població: 880 habitants (1/1/2008) 2008 Usuaris Préstec/usuari Parades Hores Préstecs Préstecs/h Gener 57 3,61 2 5 206 41,20 Febrer 54 3,09 2 5 167 33,40 Març 58 3,88 2 5 225 45,00 Abril 42 3,26 2 5 137 27,40 Maig 51 3,25 2 5 166 33,20 Juny 45 3,53 2 5 159 31,80 Juliol 53 4,38 2 5 232 46,40 Agost Setembre 43 3,63 2 5 156 31,20 Octubre 66 3,97 3 7,5 262 34,93 Novembre 34 3,91 2 5 133 26,60 Desembre 19 4,42 1 2,5 84 33,60 Total 522 3,69 22 55 1927 35,04 Evolució 2004 – 2008 Usuaris Préstecs Préstecs / hora 35,04 1927 28,51 28,44 25,07 26,29 1497 1492 1379 1380 522 442 434 380 412 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Usuaris préstec en relació als habitants Usuaris de préstec 522 Població atesa 880 522 / 880 = 0,60 Préstec per habitant Préstecs 1.927 Població atesa 880 1.927 / 880 = 2.20 20
 • 22. MUNTANYOLA Població: 548 habitants (1/1/2008) 2008 Usuaris Préstec/usuari Parades Hores Préstecs Préstecs/h Gener 27 4,89 1 2 132 66,00 Febrer 20 5,35 1 2 107 53,50 Març 25 6,28 1 2 157 78,50 Abril 21 3,48 1 2 73 36,50 Maig 23 3,96 1 2 91 45,50 Juny 14 6,64 1 2 93 46,50 Juliol Agost 4 1,75 1 2 7 3,50 Setembre Octubre 27 2,89 1 2 78 39,00 Novembre 29 3,10 1 2 90 45,00 Desembre 32 4,44 1 2 142 71,00 Total 222 4,37 10 20 970 48,50 Evolució 2004 – 2008 Usuaris Préstecs / hora Préstecs / hora 970 48,5 732 620 33,27 31 567 29 25,77 464 222 158 141 155 119 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Usuaris préstec en relació als habitants Usuaris de préstec 222 Població atesa 548 119 / 513 = 0,40 Préstec per habitant Préstecs 970 Població atesa 548 464 / 513 = 1.77 21
 • 23. OLOST Població: 1.199 habitants (1/1/2008) 2008 Usuaris Préstec/usuari Parades Hores Préstecs Préstecs/h Gener 65 3,57 2 6 232 38,67 Febrer 71 3,25 2 6 231 38,50 Març 70 4,60 2 6 322 53,67 Abril 73 3,47 2 6 253 42,17 Maig 38 3,47 1 3 132 44,00 Juny 32 3,84 1 3 123 41,00 Juliol 30 5,30 1 3 159 53,00 Agost 20 3,00 1 3 60 20,00 Setembre 64 4,31 2 6 276 46,00 Octubre 62 4,55 2 6 282 47,00 Novembre 63 3,87 2 6 244 40,67 Desembre 58 4,81 2 6 279 46,50 Total 646 4,01 20 60 2593 43,22 Evolució 2004 – 2008 Usuaris Préstecs Usuaris / hora 2593 43,22 2134 2163 36,44 37,95 2077 34,4 35,57 1961 607 646 449 535 539 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Usuaris préstec en relació als habitants Usuaris de préstec 646 Població atesa 1.199 646 / 1.199= 0,53 Préstec per habitant Préstecs 2.593 Població atesa 1.199 2.593 / 1.199= 2.16 22
 • 24. ORISTÀ Població: 591 habitants (1/1/2008) 2008 Usuaris Préstec/usuari Parades Hores Préstecs Préstecs/h Gener 36 5,42 2 5 195 39,00 Febrer 30 3,93 2 5 118 23,60 Març 39 3,97 2 5 155 31,00 Abril 32 4,91 2 5 157 31,40 Maig 28 4,18 2 5 117 23,40 Juny 6 5,50 1 2,5 33 13,20 Juliol 13 3,62 2 5 47 9,40 Agost Setembre 28 3,89 2 5 109 21,80 Octubre 40 4,15 2 5 166 33,20 Novembre 45 4,76 2 5 214 42,80 Desembre 23 3,70 1 2,5 85 34,00 Total 320 4,36 20 50 1396 27,92 Evolució 2004 – 2008 Usuaris Préstecs Préstecs / hora 1869 37,38 1598 1396 30,44 28,29 27,92 1273 1058 23,51 443 402 325 325 320 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Usuaris préstec en relació als habitants Usuaris de préstec 320 Població atesa 591 320 / 591 = 0,54 Préstec per habitant Préstecs 1.396 Població atesa 591 1.396 / 591 = 2.36 23
 • 25. PERAFITA Població: 407 habitants (1/1/2008) 2008 Usuaris Préstec/usuari Parades Hores Préstecs Préstecs/h Gener 24 2,25 1 3 54 18,00 Febrer 27 2,41 1 3 65 21,67 Març Abril 18 2,33 1 3 42 14,00 Maig 35 2,74 1 3 96 32,00 Juny 24 2,83 1 3 68 22,67 Juliol 9 2,56 1 3 23 7,67 Agost Setembre 36 2,50 1 3 90 30,00 Octubre 44 2,34 1 3 103 34,33 Novembre 26 2,23 1 3 58 19,33 Desembre Total 243 2,47 9 27 599 22,19 Evolució 2004 – 2008 Usuaris Préstecs Préstecs / hora 658 22,5 599 571 20 19,03 18,59 502 15,83 380 247 243 198 175 116 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Usuaris préstec en relació als habitants Usuaris de préstec 243 Població atesa 407 243 / 407 = 0,59 Préstec per habitant Préstecs 599 Població atesa 407 658 / 394 = 1.47 24
 • 26. SANT BARTOMEU DEL GRAU Població: 961 habitants (1/1/2008) 2008 Usuaris Préstec/usuari Parades Hores Préstecs Préstecs/h Gener 44 3,95 1 3 174 58,00 Febrer 98 3,45 4 12 338 28,17 Març 73 3,41 3 9 249 27,67 Abril 124 3,50 5 15 434 28,93 Maig 99 3,37 4 12 334 27,83 Juny 52 3,56 3 9 185 20,56 Juliol 51 5,00 3 9 255 28,33 Agost 9 3,89 1 3 35 11,67 Setembre 73 3,47 5 15 253 16,87 Octubre 73 3,19 4 12 233 19,42 Novembre 73 3,48 4 12 254 21,17 Desembre 57 3,86 4 12 220 18,33 Total 826 3,59 41 123 2964 24,10 Evolució 2004 – 2008 Usuaris Préstecs Préstecs / hora 32,21 3962 3726 28,93 29,61 28,88 3642 3385 24,1 2964 873 981 826 795 806 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Usuaris préstec en relació als habitants Usuaris de préstec 826 Població atesa 961 826 / 961 = 0.85 Préstec per habitant Préstecs 2.964 Població atesa 961 2.964 / 961 = 3.08 25
 • 27. SANT BOI DE LLUÇANÈS Població: 573 habitants (1/1/2008) 2008 Usuaris Préstec/usuari Parades Hores Préstecs Préstecs/h Gener 32 4,16 1 2,5 133 53,20 Febrer 94 3,52 3 7,5 331 44,13 Març 31 4,19 1 2,5 130 52,00 Abril 71 4,11 2 5 292 58,40 Maig 58 4,24 2 5 246 49,20 Juny 44 4,18 2 5 184 36,80 Juliol 16 4,19 1 2,5 67 26,80 Agost 17 4,00 1 2,5 68 27,20 Setembre 37 4,03 1 2,5 149 59,60 Octubre 65 4,11 2 5 267 53,40 Novembre 55 4,76 2 5 262 52,40 Desembre 47 4,68 2 5 220 44,00 Total 567 4,14 20 50 2349 46,98 Evolució 2004 – 2008 Usuaris Préstecs Préstecs / hora 2349 1971 46,93 1790 1639 40,22 1359 32,22 32,55 25,85 555 499 567 440 405 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Usuaris préstec en relació als habitants Usuaris de préstec 567 Població atesa 573 573 / 567 = 1.00 Préstec per habitant Préstecs 2.349 Població atesa 573 2.349 / 573= 4.09 26
 • 28. SANT MARTÍ DE CENTELLES Població: 997 habitants (1/1/2008) 2008 Usuaris Préstec/usuari Parades Hores Préstecs Préstecs/h Gener 24 2,33 1 2,5 56 22,40 Febrer 40 2,40 2 5 96 19,20 Març 17 2,47 1 2,5 42 16,80 Abril 64 2,48 3 7,5 159 21,20 Maig 42 2,24 2 5 94 18,80 Juny 19 3,05 2 5 58 11,60 Juliol 6 3,83 1 2,5 23 9,20 Agost 6 3,17 1 2,5 19 7,60 Setembre 28 2,29 2 5 64 12,80 Octubre 58 3,12 2 5 181 36,20 Novembre 42 2,07 2 5 87 17,40 Desembre 46 2,02 2 5 93 18,60 Total 392 2,48 21 52,5 972 18,51 Evolució 2004 – 2008 Usuaris Préstecs Préstecs / hora 22,48 1180 19,98 999 18,51 972 14,9 14,27 745 749 355 392 332 275 212 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Usuaris préstec en relació als habitants Usuaris de préstec 392 Població atesa 997 392 / 997 = 0,39 Préstec per habitant Préstecs 972 Població atesa 997 972 / 997 = 1.00 27
 • 29. SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER Població: 1004 habitants (1/1/2008) 2008 Usuaris Préstec/usuari Parades Hores Préstecs Préstecs/h Gener 94 3,71 2 6 349 58,17 Febrer 87 3,99 2 6 347 57,83 Març 89 3,55 2 6 316 52,67 Abril 79 3,63 2 6 287 47,83 Maig 82 3,80 2 6 312 52,00 Juny 77 3,51 2 6 270 45,00 Juliol 65 4,08 2 6 265 44,17 Agost Setembre 80 3,61 2 6 289 48,17 Octubre 120 4,01 3 9 481 53,44 Novembre 91 3,79 2 6 345 57,50 Desembre 48 3,67 1 3 176 58,67 Total 912 3,77 22 66 3437 52,08 Evolució 2004 – 2008 Usuaris Préstecs Préstecs / hora 60,73 3826 3704 3674 58,79 3437 58,32 3405 52,05 51,59 1037 1003 961 830 912 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Usuaris préstec en relació als habitants Usuaris de préstec 912 Població atesa 1004 912 / 1004 = 0.90 Préstec per habitant Préstecs 3.437 Població atesa 1.004 3.674 / 954 = 3,65 28
 • 30. VILANOVA DE SAU Població: 331 habitants (1/1/2008) 2008 Usuaris Préstec/usuari Parades Hores Préstecs Préstecs/h Gener 21 5,14 1 2 108 54,00 Febrer 23 5,70 1 2 131 65,50 Març Abril 18 3,50 1 2 63 31,50 Maig 14 4,64 1 2 65 32,50 Juny 16 4,88 1 2 78 39,00 Juliol 23 4,83 1 2 111 55,50 Agost Setembre 14 4,50 1 2 63 31,50 Octubre 20 4,25 1 2 85 42,50 Novembre 15 4,07 1 2 61 30,50 Desembre 16 3,56 1 2 57 28,50 Total 180 4,57 10 20 822 41,10 Evolució 2004 – 2008 Usuaris Préstecs Préstecs / hora 856 822 41,1 38,91 37,17 688 701 35,05 669 31,27 206 209 169 168 180 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Usuaris préstec en relació als habitants Usuaris de préstec 180 Població atesa 331 180 / 331 = 0,54 Préstec per habitant Préstecs 822 Població atesa 331 822 / 331 = 2,48 29
 • 31. Evolució municipis préstecs / hora Préstecs / hora 2008 52,05 48,17 48,05 46,93 43,22 41 39 37,78 33,33 34,33 35,04 27,92 22,5 24,1 18,51 Al pens Castellci r Castel lter çol Fi gar ó-Montmany Fol guer oles Montesqui u Muntanyola Olost Or istà Per af ita St.Bar tomeudel Gr au St.Boi de Lluçanès St. Mar tí de Centell es Sta.Eulàli a de Vil anova de Sau Ri upr imer 30