Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Club dels deures

1,240 views

Published on

En les 3a Jornada de Biblioteca Pública i immigració, la biblioteca de Canovelles ha presentat com a bona pràctica el servei del Club dels deures.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Club dels deures

 1. 1. CLUB DELS DEURES És més que una activitat d’animació a la lectura. És un servei bàsic de qualsevol biblioteca pública que s’adapti a les necessitats dels seus usuaris. S’adapta a la idea d’educació permanent fora de l’escola. S’estableix una relació d’aula d’acollida, d’integració i de proximitat.
 2. 2. La biblioteca <ul><li>La Biblioteca Frederica Montseny pertany a la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona. </li></ul><ul><li>És un equipament que es va posar en marxa ara fa 10 anys. </li></ul><ul><li>La biblioteca té 1.500 m quadrats amb un fons total aproximat de 41.000 documents. </li></ul>
 3. 3. Canovelles <ul><li>Canovelles és una població d’uns 17.000 habitants. </li></ul><ul><li>L’índex de població immigrant és del 25% </li></ul><ul><li>Canovelles és una ciutat industrial, on s’ha notat molt l’atur. </li></ul><ul><li>Té 4 escoles de primària, 2 escoles bressol i 1 institut amb un total de 2.133 alumnes. </li></ul><ul><li>Hi ha 2 escoles que pertanyen a Granollers molt properes a la biblioteca. </li></ul>
 4. 4. El projecte: Visió general de la sala infantil <ul><ul><li>La sala infantil s’omple a partir de les 17h. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hi ha poca oferta d’activitats extraescolars de caràcter gratuït. Hi ha moltes famílies amb pocs recursos. </li></ul></ul><ul><ul><li>S’utilitza l’espai com a guarderia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Venen molts usuaris amb germans més petits de 7 anys. </li></ul></ul><ul><ul><li>Volen fer deures escolars però tenen dificultat per seguir els estudis. (llengua, nivell escolar, poc hàbit de treball, dificultat de comprensió lectora)... </li></ul></ul><ul><ul><li>S’avorreixen, empipen els demés companys, han de fer-se càrrec dels més petits, hi ha dificultat de convivència de les diferents cultures. </li></ul></ul><ul><ul><li>La biblioteca es converteix en espai clau per aquest perfil d’usuari. </li></ul></ul>
 5. 5. Què volem? <ul><li>Integrar el públic infantil. </li></ul><ul><li>Que la biblioteca es converteixi en un referent. </li></ul><ul><li>Que coneguin i utilitzin els serveis que els ofereix la biblioteca. </li></ul><ul><li>Que millori la seva actitud vers la biblioteca i vers els seus propis companys. </li></ul><ul><li>Que tinguin un suport en tot moment per millorar el seu rendiment. </li></ul><ul><li>Que millori la seva autoestima. </li></ul>
 6. 6. Què proposem? <ul><ul><li>Replantejar el funcionament de la sala infantil. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reforçar l’ajut i la proximitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Establir una normativa especial per a la sala. </li></ul></ul><ul><ul><li>Crear un ambient de treball familiar i amè. </li></ul></ul>
 7. 7. Línia de treball <ul><li>El fons documental </li></ul><ul><li>Revisió i esporga del fons. </li></ul><ul><li>Compra dvds infantils. </li></ul><ul><li>Revistes infantils </li></ul><ul><li>Recursos humans </li></ul><ul><li>Destinar una part important del nostre pressupost a un/a professional que es dediqui en exclusiva a l’atenció i ajuda dels usuaris i usuàries de la sala infantil. </li></ul><ul><li>Perfil d’educador/a social, mestre, psicòleg/a . </li></ul><ul><li>Recursos tecnològics </li></ul><ul><li>Aula d’ofimàtica i internet a la sala infantil. </li></ul><ul><li>Equip de so. </li></ul><ul><li>Reproductor d’audiovisuals a la sala. </li></ul><ul><li>Diferents espais de treball i lleure . </li></ul><ul><li>Recursos econòmics </li></ul><ul><li>Pressupost de foment a la lectura de l’ajuntament. </li></ul><ul><li>Pressupost del pla Educatiu d’entorn (Generalitat de Catalunya i Ajuntament). </li></ul><ul><li>Llei de barris. </li></ul>
 8. 8. Finançament <ul><li>Pressupost per a foment a la lectura de la pròpia biblioteca que prové de l’ajuntament. </li></ul><ul><li>Pla educatiu d’entorn: Ajuntament i Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. </li></ul><ul><li>Llei de Barris. </li></ul><ul><li>Fundació Universitària Martí l’Humà. </li></ul>El club dels deures es finança amb:
 9. 9. Els recursos humans <ul><li>El perfil de la persona responsable és molt important. </li></ul><ul><li>Tracte respectuós i proper als infants. </li></ul><ul><li>Pacient. </li></ul><ul><li>Fomentar el gust per la lectura. </li></ul><ul><li>Donar a conèixer els serveis de la biblioteca. </li></ul>
 10. 10. Activitats <ul><ul><li>Deures escolars. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprenentatge de l’ús i consulta de: Enciclopèdies, diccionaris, catàleg de la biblioteca, internet, llibres temàtics. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hora del conte. </li></ul></ul><ul><ul><li>Taller de manualitats relacionat amb l’hora del conte. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tertúlies literàries infantils. </li></ul></ul><ul><ul><li>Visita d’exposicions. </li></ul></ul><ul><ul><li>La premsa i els infants. </li></ul></ul><ul><ul><li>La maleta de la Frede. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cel.lebració de festes populars i altres diades: Sant Jordi, castanyada, Nadal, aniversari de la biblioteca . </li></ul></ul>
 11. 11. Resultats 2009 <ul><ul><li>Han utilitzat el servei un total de 11.360 usuaris. </li></ul></ul><ul><ul><li>La mitja diària de consultes ha estat de 183 consultes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hi ha una mitja de 50 usuaris diaris per 248 dies anuals de servei. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els recursos humans suposen un cost de 20€ per hora. </li></ul></ul><ul><ul><li>S’han dut a terme un total de 93 activitats de foment a la lectura. </li></ul></ul><ul><ul><li>Un 89% de les demandes tenen un resultat satisfactori. </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Implicar la participació de les escoles. </li></ul><ul><li>Millorar l’aula d’ofimàtica. Incrementar el nombre d’ordinadors. </li></ul><ul><li>Formació infantil en ofimàtica. </li></ul><ul><li>Incrementar l’ús del servei de préstec del fons infantil. </li></ul><ul><li>Sensibilitzar les famílies d’utilitzar la biblioteca amb els més petits. </li></ul><ul><li>Aconseguir un treball més unitari entre els diferents usuaris i usuàries de la sala i procurar que hi hagi esperit d’ajut entre ells. </li></ul><ul><li>Incrementar el nombre de “maletes de la Frede”. </li></ul><ul><li>Establir una periodicitat setmanal pel que fa a la lectura i comentari de la premsa. </li></ul><ul><li>Disposar de nous reproductors de dvds. </li></ul><ul><li>Implicar la participació de serveis socials en alguns casos de detecció d’anomalies en nens i nenes que utilitzen la biblioteca. </li></ul>Propostes de millora
 13. 13. <ul><li>Moltes gràcies per la vostra atenció. </li></ul><ul><li>Si voleu més informació: </li></ul><ul><li>Sylvia Sanz i Moix </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>www.biblioteca.canovelles.cat </li></ul>

×