Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Realizat: Filiala de Arte „T. Arghezi”
Martie, 2017
Timpul în care trăim astăzi necesită imperios o deschidere largă spre
interacţiunile/relaţiile şcolii cu mediul psiho-soci...
Aldea, Georgeta. Didactica educaţiei muzicale în învăţământul primar / Georgeta Aldea, Gabriela
Munteanu. – Bucureşti : Ed...
Arnheim, Rudolf. Forţa centrului vizual : un studiu al compoziţiei în artele vizuale / Rudolf Arnheim ;
trad. de Luminiţa ...
Calistru, Rodica. Abecedarul artei plastice / Rodica Calistru. – Chişinău : Ştiinţa, 1991. – 82 p. :
il.
Ediţie de popular...
Coroi, Eugen. Educaţia muzicală : Crestomaţie pentru învăţămîntul preşcolar : [n. muz.] / Eugen
Coroi, Stela Bejenaru. – C...
Gajim, Ion. Ştiinţa şi arta educaţiei muzicale / Ion Gajim. – Chişinău : Arc, 2007. – 224 p. – ISBN:
978-9975-61-423-8.
Lu...
Hâncu, Liviu. Pictura = Painting = Живопись / Liviu Hâncu. – Chişinău : [S. n]., [s. a.]. – 57 p. : il.
Cartea este despre...
Lăzărescu, Liviu. Culoarea în artă / Liviu Lăzărescu. – Iaşi : Polirom, 2009. – 214 p. – ISBN: 978-973-
46-1208-6.
Studiul...
Little, Stephen. ...isme : să înţelegem arta / Stephen Little ; trad. de Ioana Didac. – Bucureşti :
Enciclopedia Rao, 2005...
Paşca, E. M. Sisteme de educaţie muzicală / E. M. Paşca. – Iaşi : Artes, 2010. – 87 p. – ISBN: 978-
973-8263-97-0.
Fenomen...
Secrieru-Harbuzaru, Parascovia. Mit, ritual, tradiţie în arta croşetării şi broderiei din Basarabia :
Suport didactic la e...
Tehnologia educaţiei artistice plastice : în volume. Vol. 3 : Tehnici didactice / coord. : Ion
Țâgulea. – Chișinău : Cric ...
Булатова, О. Педагогический артистизм / О. Булатова. – Москва : Академиа, 2001. – 239 с.
В учебном пособии раскрываются
ос...
Герчук, Юрий. Что такое орнамент? / Юрий Герчук. – Москва : Галарт, 1998. – 328 с.
Орнамент – неизменный участник нашей
по...
Ростовцев, Н. Н. Учебный рисунок / Н. Н. Ростовцев. – Москва : Просвещение, 1976. – 288 с.
Понимая важность грaфической
по...
Educația artistico-estetică a elevilor prin intermediul artelor vizuale și a muzicii
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Educația artistico-estetică a elevilor prin intermediul artelor vizuale și a muzicii

314 views

Published on

Vă propunem o expoziție virtuală a artelor vizuale și a muzicii din colecția bibliotecii. Documentele sunt utile elevilor din instituțiile specializate din țară cât și celor de peste hotare.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Educația artistico-estetică a elevilor prin intermediul artelor vizuale și a muzicii

 1. 1. Realizat: Filiala de Arte „T. Arghezi” Martie, 2017
 2. 2. Timpul în care trăim astăzi necesită imperios o deschidere largă spre interacţiunile/relaţiile şcolii cu mediul psiho-social din care face parte. Cunoaşterea şi educarea în spiritul adevăratelor valori stă la baza acestei deschideri. Conceptul de estetică își are originea în limba greacă: aisthesis, aisthetikos ceea ce se referă la sensibil, plăcut, frumos. Estetica este știința despre frumos, ea studiind legile și categoriile frumosului. Educația estetică este una dintre componentele educației care se utilizează ăn formarea personalității potențialul educativ, al frumosului estetic, social și natural. Platon, unul din cei mai mari filozofi ai timpului, punea preţ pe valoarea educativă a muzicii, deoarece, pătrunzând în suflet, înnobilează omul din punct de vedere moral. O primă definiţie a educaţiei artistic-estetice se poate da doar pornind de la originile gnostice ale acesteia, complementată cu istoria pedagogică a termenului dat şi exemplificată amplu cu principiile educaţiei artistic-estetice ca ramură a ştiinţelor educaţiei.
 3. 3. Aldea, Georgeta. Didactica educaţiei muzicale în învăţământul primar / Georgeta Aldea, Gabriela Munteanu. – Bucureşti : Ed. Didactică şi Pedagogică, 2005. – 284 p. – ISBN: 973-30-1917-8. Lucrarea încearcă să acopere un gol demult resimţit în activitatea de educaţie muzicală: lipsa unor didactici de specialitate racordate la problemele actuale ale învăţământului românesc. Se oferă reperele teoretice şi practice necesare desfăşurării eficiente a activităţii de educaţie muzicală. Lucrarea prezintă elementele principale ale curriculum- ului într-o formă operaţională, aplicabilă în procesul didactic, propunând un standard al predării - învăţării - evaluării la un nou nivel conceptual şi practic. La dispoziţia învăţătorilor este pusă o paletă bogată şi diversă de suporturi de instruire: modele de proiectare a unităţilor de instruire (planificări calendaristice, proiecte de lecţii), sugestii de evaluare, jocuri didactice muzicale.
 4. 4. Arnheim, Rudolf. Forţa centrului vizual : un studiu al compoziţiei în artele vizuale / Rudolf Arnheim ; trad. de Luminiţa Ciocan. – Iaşi : Polirom, 2012. – 210 p. – ISBN: 978-973-46-3073-8. Cartea este în căutarea de principii aplicabile compoziţiei în artele vizuale. Prin compoziţie vizuală se înţelege modul în care operele de artă sunt alcătuite din forme, culori sau mişcări. Studiul dat se ocupă exclusiv de forme, deşi principiile utilizate pot să găsească interacţiunea schemelor compoziţionale comune în operele de artă vizuală.
 5. 5. Calistru, Rodica. Abecedarul artei plastice / Rodica Calistru. – Chişinău : Ştiinţa, 1991. – 82 p. : il. Ediţie de popularizare pentru copii, care îi familiarizează cu arta populară decorativă, precum și cu noţiuni ca meşter popular, cu obiectele confecţionate din diverse materiale: ceramică, din lemn, textile, piele, lozie, papură, metale, mortar, piatră etc.; cu modalităţile de confecţionare: broderii, modelări, ţesături, impletituri. Un compartiment aparte îl constituie Ozoarele populare, care se referă la capodoperele creaţiei populare - ornamentele decorative. Lucrarea prezintă nu doar mijloace şi procedee de folosire a ornamentelor, varietatea compoziţiilor ornamentale, ci şi discifrarea semantică (simbolică) a motivelor ornamentale utilizate de meşterii populari.
 6. 6. Coroi, Eugen. Educaţia muzicală : Crestomaţie pentru învăţămîntul preşcolar : [n. muz.] / Eugen Coroi, Stela Bejenaru. – Chişinău : Univers Pedagogic, 2004. – 220 p. – ISBN: 9975-9852-1-1. Crestomaţia de faţă include creaţii muzicale din tezaurul muzicii naţionale şi universale care răspund necesităţilor educaţionale pentru vârsta preşcolară. Ea cuprinde un vast repertoriu de cântice, jocuri muzicale, piese instrumentale pentru audiţii, care sunt organizate şi eşalonate în compartimente separate pentru toate grupele de vârstă. Exemplele propuse în această lucrare constituie doar un punct de pornire pentru educatori în valorificarea patrimoniului muzical în lucrul cu preşcolarii, realizând astfel, obiectivele trasate de curriculum-ul preşcolar.
 7. 7. Gajim, Ion. Ştiinţa şi arta educaţiei muzicale / Ion Gajim. – Chişinău : Arc, 2007. – 224 p. – ISBN: 978-9975-61-423-8. Lucrarea reprezintă un studiu monografic care elaborează un concept de pedagogie muzicală, pornind de la problemele fundamentale de educaţie muzicală, punctând activităţile muzical-didactice şi tehnologiile lor până la problemele speciale de educaţie muzicală generală. Autorul încearcă să re-aducă pedagogia muzicală la ea acasă, o aducere la un "numitor comun" a problemelor de bază ale educaţiei muzicale şcolare, o centrare a lor pe un principiu- cheie, o orientare şi interpretare proprie naturii şi esenţei muzicii ca fenomen specific al acestei lumi, al vieţii omului.
 8. 8. Hâncu, Liviu. Pictura = Painting = Живопись / Liviu Hâncu. – Chişinău : [S. n]., [s. a.]. – 57 p. : il. Cartea este despre pictura lui L. Hâncu şi evoluţia sa ca profesionist. În arta-i nepretenţioasă se remarcă evident esenţa sa profund personală. Referinţele critice la carte invocă abordările pictorului ca un rod al viziunii optimiste datorită ieşirii artistului în mijlocul panoramei naturii. Un artist trebuie să fie mereu în căutare, în evoluţie.
 9. 9. Lăzărescu, Liviu. Culoarea în artă / Liviu Lăzărescu. – Iaşi : Polirom, 2009. – 214 p. – ISBN: 978-973- 46-1208-6. Studiul autorului ne transpune în lumea fascinantă a culorii, ce este culoarea, ce o generează, cum se manifestă, în ce fel se implică în viaţa omului şi a lumii în care trăiește. Dacă pentru ucenicul-pictor cunoaşterea fenomenului cromatic rămâne ceea ce a fost dintotdeauna, o condiţie sine qua non, atunci pentru profesionalizarea ucenicului-pictor este necesară înţelegerea problemelor de bază ale ”mecanismelor” proprii culorii, însuşirea limbajului specific meseriei. Omul de artă, profesionistul nu poate rămâne la reprezentarea primitivă şi instructivă a datelor senzoriale, deci ca un amator, el trebuie să evoluieze prin cugetare. Cartea pune accent pe educaţia vizuală a pictorului, însă reeşind din faptul că astăzi culoarea este privită ca un concentrat cosmic, ca pe un rezumat al întregului în care noi înşine nu suntem decât accidente minore, autorul L. Lăzărescu transcede această educaţie şi asupra publicului larg.
 10. 10. Little, Stephen. ...isme : să înţelegem arta / Stephen Little ; trad. de Ioana Didac. – Bucureşti : Enciclopedia Rao, 2005. – 160 p. – ISBN: 973-717-041-5. Cartea este un ghid uşor de utilizat care prezintă o amplă serie de curente şi tendinţe în artă. De la ...”ismele” Renaşterii (clasicism, umanism etc.), la „ismele” mai moderne, cum ar fi minimalismul şi futurismul. Fiecare „ism” cuprinde o pagină dublă în care se află o prezentare a respectivului „ism”. Un artist sau o lucrare poate aparţine mai multor isme. Cartea este o lucrare de referinţă prin istoria artei ce se adresează tuturor celor interesaţi de artă.
 11. 11. Paşca, E. M. Sisteme de educaţie muzicală / E. M. Paşca. – Iaşi : Artes, 2010. – 87 p. – ISBN: 978- 973-8263-97-0. Fenomenul educaţional muzical a evoluat din două perspective: sistemic şi conceptual. În plan conceptual, specialiştii din domeniile psiho-pedagogiei şi ale artelor au pledat pentru includerea muzicii în educaţia copiilor şi a adulţilor. Învăţarea muzicii s-a realizat până în secolul al XIX-lea, oral, prin cântec religios şi popular, iar repertoriul muzical cult european şi naţional (compus special pentru copii), însoţit de alfabetizarea muzicală, a devenit, din secolul al XIX- lea până în prezent, coordonata educării muzicale a copiilor, chiar dacă metodele specifice disciplinei, conţinutul programelor şi manualelor au fost diferite.
 12. 12. Secrieru-Harbuzaru, Parascovia. Mit, ritual, tradiţie în arta croşetării şi broderiei din Basarabia : Suport didactic la educaţia tehnologică / Parascovia Secrieru-Harbuzaru, Mihaela Melega. – Chişinău : „Bons Offices” SRL, 2009. – 88 p. – ISBN: 978-9975-80-268-0. Scopul acestui album este să consemneze, să fixeze imaginile unor obiecte, lucrări confecţionate manual, adevărate opere de artă., care, prin trecerea anilor devin o raritate. Ele reprezintă semnele sacre, germenele şi pavăza spiritualităţii noastre - “Pomul vieţii”, icoana casei şi prosopul, care din vremurile cele mai vechi au adus până la noi taina cununiei, transmisă copiilor şi nepoţilor; faimoasele prosoape şi feţe de masă, croşetate şi brodate în stilul autentic popular, tradiţional. Ediţia include două colecţii de piese textile vechi sau reconstruite, cu insemne evident persistente, care vor servi ca argument de a nu lăsa uitării aceste meşteşuguri ce dau continuitate artei populare.
 13. 13. Tehnologia educaţiei artistice plastice : în volume. Vol. 3 : Tehnici didactice / coord. : Ion Țâgulea. – Chișinău : Cric Informcom, 2001. – 206 p. Prezentul volum abordează domeniul tenologiilor educaţiei artistice plastice în cadrul facultăţii „Arte plastice şi design” a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Studiul este orientat spre cercetarea „Tehnicilor didactice” în domeniul pedagogiei artelor. În rezultatul asociaţiilor este efectuată analiza generală comparată: tehnici plastice - tehnici artistice - tehnici didactice. A crea frumosul prin mijloace plastice este greu şi interesant. Dar a crea frumosul prin mijloace spirituale, morale, estetice, artistice ale omului - este enorm de greu şi enorm de interesant. De aici şi necesitatea studierii artei plastice nu numai ca disciplină, dar şi ca pedagogie a artei plastice, educaţia prin intermediul mijloacelor plastice, educaţia artistică.
 14. 14. Булатова, О. Педагогический артистизм / О. Булатова. – Москва : Академиа, 2001. – 239 с. В учебном пособии раскрываются основы педагогического артистизма как необходимого компонента педагогического профессионализма и мастерства. Дана методика диагностики и формирования качеств творческой личности (образное мышление, наблюдательность, умение владеть своим телом, речевая выразительность и др.). Представлен опыт театральной педагогики в деле профессиональной подготовки учителя.
 15. 15. Герчук, Юрий. Что такое орнамент? / Юрий Герчук. – Москва : Галарт, 1998. – 328 с. Орнамент – неизменный участник нашей повседневной жизни, вечный спутник человека и человечества. Клетчатая ткань рубашки, цветочки на платье, узоры на ковре или полотенце – это ведь, тоже искусство, но совсем иного рода чем живопись или гравюра. Так в чем же разница между цветком, изображенным в картине и в орнаменте? И что такое орнамент? Самостоятельный ли это и полноценный вид искусства или только дополнительное средство искусства прикладного, своеобразное «приложение» к конструкции бытового предмета, к его форме и к цвету? Понимание орнамента и его роль в искусстве происходит на другом уровне познания художественного предметного мира. Цель книги, это ввести саму стихию орнаментального искусства во всем ее эмоциональном богатстве, неисчерпаемом многообразии форм и образов, в живом, подчас противоречивом развитии.
 16. 16. Ростовцев, Н. Н. Учебный рисунок / Н. Н. Ростовцев. – Москва : Просвещение, 1976. – 288 с. Понимая важность грaфической подготовки молодого художника, в эпоху Возрождения рисунку стали посвящать научно-теоретические труды. Приобщение молодого художника к изобразительному искусству всегда начиналось с рисунка. В данной книге автор раскрывает основные положения учебного (академического) рисунка, вопросы и методики построения изображения реальной формы на плоскости и основные дидактические принципы, помогающие строить процесс преподавания рисования.

×