Oferta2013

1,395 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,395
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oferta2013

 1. 1. OFERTA DE SERVICII 2013 S.C. FORMENERG S.A.www.formenerg.ro 1
 2. 2. 2 www.formenerg.ro
 3. 3. Soluţia ieşirii din criză: perfecţionarea resursei umane Întreprinderile se confruntă tot mai acut cu nevoia corelăriischimbărilor tehnologice cu pregătirea personalului. Chiar şiîn condiţiile restrictive ale crizei actuale, formarea profesionalăcontinuă rămâne un factor important de relansare economică asocietăţilor. Piaţa muncii din România a suferit transformărisemnificative în contextul procesului de tranziţie economică şi crizăaccentuată, manifestate, în special, prin reducerea populaţiei activeşi a populaţiei ocupate, prin menţinerea la valori relativ constante a ratei şomajului şi prin creştereaşomajului de lungă durată, fiind afectată în mod deosebit de capacitatea limitată de creare a unornoi locuri de muncă. Aceasta justifică necesitatea mutării accentului către investiţia în formareaprofesională continuă. Problema formării profesionale continue este importantă pentru susţinereatransformării forţei de muncă, fiind principalul instrument prin care aceasta se poate adapta la noicerinţe, facilitând astfel mobilitatea între diferite sectoare de activitate. Acumularea de cunoştinţeşi abilităţi permite îmbunătăţirea poziţiei pe piaţa muncii, ducând în acelaşi timp şi la creştereacompetitivităţii. Cu toate acestea, România înregistrează o investiţie scăzută a companiilor în formarea/perfecţionarea profesională continuă a forţei de muncă, aceasta fiind considerată de către firmemai mult o cheltuială şi nu o investiţie durabilă, cu efecte pozitive pe termen mediu şi lung. Schimbările rapide în toate domeniile determină un spectru al nevoilor de noi competenţemult mai dinamic. Investiţia în formare aduce beneficii atât persoanei cât şi întregii societăţi.Orientarea către o societate bazată pe cunoaştere presupune investiţii în dezvoltarea resurselorumane cu scopul de a încuraja angajaţii să dobândească noi competenţe şi să accepte mobilitateaocupaţională. Deoarece formarea profesională continuă trebuie să ofere posibilitatea unei adaptărirapide la cerinţele în continuă schimbare ale pieţei muncii, diversificarea şi creşterea calităţii oferteide formare profesională este o preocupare permanentă pentru S.C. FORMENERG S.A. Astfel, echipanoastră de lectori elaborează în mod continuu noi programe de formare profesională, în funcţiede modificările legislative, tendinţele pieţei muncii, reglementările europene, cerinţele clienţilor. Faptul că activăm pe piaţa de formare profesională de peste 41 de ani, garantează clienţilornoştri oferirea unor servicii de calitate, bazate pe vasta experienţă, bunele practici dobândite de-alungul anilor, lectori profesionişti, dotare materială şi nu în ultimul rând dorinţa şi efortul nostru dea face lucrurile aşa cum trebuie, de a oferi ce este mai bun pentru clienţii noştri. Dragoş Florescu Director General S.C. FORMENERG S.A.www.formenerg.ro 3
 4. 4. Informaţii utileServicii de diagnoză psihologicăTestări psihologice• Testări psihologice periodice în vederea autorizarii pe post, conform Normelor metodologice deaplicare a Legii 319/2006• Examinări psihologice la angajare şi promovare• Avizări pe post pentru lucrul în condiţii de risc şi izolare• Expertize psihologice pentru situaţii ”limită”, reintegrare sau disfuncţionalităţi în comunicare• Examinări psihologice pentru conducătorii auto şi pentru utilizatorii autoturismului de serviciuConsiliere psihologică• Consiliere şi dezvoltare personală• Consiliere în carieră• Consultanţă MRU• Consultanţă organizaţională pentru optimizarea comportamentului organizaţionalLaboratorul de psihologie vă stă la dispoziţie zilnic, de luni până vineri, între orele 900-1530.Persoană de contact: psih. Mihaela Mihai, Telefon: 021 306 99 14; fax: 021 306 99 01 / 021 306 99 21E-mail: office@formenerg.roAdrese S.C. FORMENERG S.A.Bucureşti:Bd. Gheorghe Şincai nr. 3, sector 4 /Tel: 021 306 99 00, Fax: 021 306 99 01 / 021 306 99 21E-mail: office@formenerg.ro, instruire@formenerg.roCazarea cursanţilor este asigurată în hostelul FORMENERG, situat la adresa menţionată.Informaţii despre intervalul şi locul de desfăşurare a cursurilor puteţi obţine de la d-na MagdalenaAzamfirei, telefon 021 306 99 22 / 021 306 99 25.Craiova:Str. Nicolae Titulescu nr. 187 / Tel: 0251 40 57 26; Fax 0251 48 35 68E-mail: tatiana_stroica@yahoo.comCazarea cursanţilor este asigurată la Han Craioviţa - str. Nicolae Titulescu.Informaţii suplimentare puteţi obţine de la d-na Tatiana Stroică sau de la dl. Dumitru Dumitraşcu.Pentru cursurile organizate în alte locaţii, puteţi obţine informaţii de la:- dl. Teodor Dobrică - pentru cursurile organizate la Suceava şi Iaşi (telefon 021 306 99 26);- d-na Magdalena Azamfirei - pentru cursurile organizate în staţiunile Mamaia, Neptun, Jupiter,Eforie Sud (telefon 021 306 99 22 / 021 306 99 25);- dl. Dragoş Dinu - pentru cursurile organizate în staţiunile Buşteni, Predeal, Sinaia, Poiana Braşov, Sibiu(telefon 0753 091 811).4 www.formenerg.ro
 5. 5. S.C. FORMENERG S.A. – performanţă naţională, implicare europeană• Ofertă S.C. FORMENERG S.A., furnizor de formare profesională cu o experienţă de peste 41 de aniîn formarea profesională continuă, principalul furnizor de formare profesională pentru domeniulenergetic din România, şi-a extins în ultimii ani atât portofoliul de clienţi cât şi gama de servicii,oferind în prezent peste 300 de cursuri în domenii variate: MBA, management, marketing, finanţe,contabilitate, legislaţie, informatică, calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională, construcţii,strategie energetică, ECDL, comunicare, resurse umane, limbi străine, fonduri europene, achiziţiipublice, cursuri tehnice, cursuri specifice sectorului energetic. În oferta noastră majoritatea cursurilor sunt autorizate CNFPA, având astfel, recunoaştere lanivel naţional. S.C. FORMENERG S.A. este şi furnizor de servicii de informare, consiliere şi orientareprofesională, având propriul centru de diagnoză psihologică, cu psihologi acreditaţi. Instituţia dispune de un hostel 3 stele, cu 55 de camere şi 2 apartamente, cu restaurant şibar în aceeasi clădire cu sălile de curs, puse la dispoziţia cursanţilor din provincie, dar şi publiculuilarg. Modernizat în 2012, hostelul s-a orientat către clienţi internaţionali, fiind vizitat de oaspeţidin diverse părţi ale Europei şi nu numai. Astfel, FORMENERG oferă locuri de cazare în hostelulpropriu, situat în centrul Bucureştiului (în apropiere de Piaţa Unirii, vis-a-vis de Parcul Tineretului). Hostelul este autorizat de Agenţia Naţională de Turism, dispunând de un număr de 55 de camerecu facilităţi excelente: mobilier nou, baie proprie, acces la Internet, aer condiţionat, uscător păr,frigider, televizor, parcare, restaurant, bar şi sală de fitness.• Dotări S.C. FORMENERG S.A. dispune de: • 5 laboratoare de informatică dotate cu câte 15 de computere de ultimă generaţie, smart-board, echipamente audio-video şi 20 de laptop-uri pentru cursurile IT din alte oraşe. • 8 săli de curs echipate multimedia (internet, videoproiector, smart- board, flipchart) cu capacitate între 20 şi 50 de locuri. Toate sălile de curs sunt dotate cu aparate de aer condiţionat, sistem de încălzire,geamuri mari, jaluzele, mese şi scaune mobile care se pot poziţiona în funcţie de nevoile lectorilor/beneficiarilor, prize pentru alimentarea cu energie electrică a diferitelor aparate, calculatoare,laptop-uri etc.• Săli conferinţe, simpozioane, workshop-uri, mese rotunde, seminarii, dotate cu mijloaceaudio-video performante, internet wireless, aparatură de traducere şi instalaţii de aer condiţionat.www.formenerg.ro 5
 6. 6. • Licitaţii publice S.C. FORMENERG S.A. a câştigat numeroase licitaţii publice pentru formarea profesională, la nivel naţional. Printre cele mai reprezentative contracte de furnizare de cursuri finanţate inclusiv din fonduri europene, obţinute în urma câştigării licitaţiilor publice sunt: • Instituţia Prefectului Vâlcea – în baza unui contract cu o valoare de 439.730 lei S.C. FORMENERG S.A. a derulat următoarelecursuri: ECDL, Drept comunitar şi integrarea în Uniunea Europeană, Achiziţiile publice, Comunicareainterpersonală în cadrul entităţilor publice, Relaţiile cu publicul în administraţia publică,Managementul resurselor umane, Managementul gestiunii muncii şi al salarizării în instituţiilepublice, Managementul financiar al instituţiilor publice, Controlul legalităţii actelor administrativeemise de autorităţile publice locale, Managementul situaţiilor de urgenţă, Managementulserviciilor sociale şi al asistenţei sociale, Managementul proiectelor, Mediu şi dezvoltare durabilă,Protecţia muncii, Managementul performanţei, Administraţia Publică, Fond funciar, registrulagricol şi evidenta proprietăţii publice. S.C. FORMENERG S.A. a obţinut un contract de 155.315lei, pentru furnizarea cursurilor de Resurse umane, Achiziţii publice, Manager proiect, Formatorcătre 121 de funcţionari. De asemenea, S.C. FORMENERG S.A. a obţinut un contract de 106.800 lei,pentru furnizarea cursului de Secretar UAT către 89 de funcţionari publici.• Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici – S.C. FORMENERG S.A. a obţinut un contractde 1.782.000 lei, pentru furnizarea cursurilor ECDL către 2970 de funcţionari publici din diferiteregiuni ale României.• Consiliul Judeţean Călăraşi – S.C. FORMENERG S.A. a obţinut un contract de 216.000 leipentru oferirea programului “MBA pentru top manageri” şi un contrat de 731.000 lei pentru oferireaurmătoarelor cursuri: Managementul contractelor (FIDIC), Management de proiect, Elaborareacererilor de finanţare, Achiziţii publice, Dezvoltarea parteneriatelor, Analiza cost-beneficiu,Concesionarea lucrărilor şi serviciilor publice, Managementul calităţii, Contabilitate financiară şide gestiune pentru instituţii publice, Planificarea şi monitorizarea financiară a proiectelor, Relaţiicu publicul, Comunicare instituţională, Managementul timpului, Managementul conflictelor,Abilităţi de prezentare, Managementul organizaţiilor publice, Abilităţi de prezentare, Managementstrategic şi planificare participativă, Dezvoltarea parteneriatelor, Tehnici de negociere, Leadership,Managementul conflictelor, Limba engleză.• Complexul Energetic Turceni - S.C. FORMENERG S.A. a obţinut un contract de 58.800 lei,pentru furnizarea programului de Legislaţie în domeniul economic şi un contract de 58.800 leipentru furnizarea programului de Implementare a noilor măsuri legislative în domeniul economic.• Oficiul Român Pentru Imigrări - S.C. FORMENERG S.A. a obţinut un contract de 33.245 lei,pentru furnizarea cursurilor de Resurse umane, Achiziţii publice, Manager proiect.• Consiliul Judeţean Olt - S.C. FORMENERG S.A. a obţinut un contract de 260.000 lei, pentrufurnizarea cursurilor de Achiziţii publice, Manager proiect către 108 funcţionari publici.• Instituţia Prefectului –Judeţul Vrancea - S.C. FORMENERG S.A. a obţinut un contract de55.000 lei, pentru furnizarea cursului de Afaceri europene şi administraţie publică.• Consiliul Judeţean Covasna - S.C. FORMENERG S.A. a obţinut un contract de 102.400 lei,pentru furnizarea cursului Planificarea strategică şi implementarea proiectelor de dezvoltare.• Hidroelectrica - S.C. FORMENERG S.A. a obţinut un contract de 545.000 lei, pentru furnizareacursurilor de perfecţionare pentru electricieni, maşinişti şi agenţi hidrotehnici către 907 angajaţi,respective un contract de 257.500 lei pentru furnizarea cursurilor de Achiziţii publice; Economic –patrimoniu, armonizare, evaluare si casare; Managementul proiectelor, programelor, managementfinanciar in proiecte; Comportament organizaţional; Modificări legislative în domeniul resurselorumane, Parteneriate în energie; Relaţii cu publicul către personalul TESA.6 www.formenerg.ro
 7. 7. • Ministerul Economiei şi Mediului de Afaceri - S.C. FORMENERG S.A. a obţinut un contractde 227.430 lei, pentru furnizarea cursurilor de ECDL, Audit public, Managementul resurselorumane, Achiziţii publice, Management financiar, Contabilitate, Drept Administrativ, Managementulcomunicării, Afaceri europene, Protecţia informaţiilor clasificate, Control intern managerial,Performanţa în administraţia publică, Modele de bune practici în administraţia publică.• Portofoliu de clienţi şi parteneri Experienţa S.C. FORMENERG S.A. este foarte mare având în vedere portofoliul variat de clienţi: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secretariatul General al Guvernului, Garda Financiară – Comisariatul General, Curtea de Conturi, Ministerul Mediului şi Padurilor, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Agriculturii, CN Transelectrica, Electrica, Hidroelectrica, Enel, Romgaz, Transgaz, EON, Petrom, Instituţia Prefectului Judeţul Vâlcea, ApaNova, Aeroportul “Henry Coandă”, Romaero, Consiliul Judeţean Călăraşi, Radiocom, Metrorex,Hidroserv, Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement etc.S.C. FORMENERG S.A. este inclus într-o reţea de parteneriate la nivel european, prin prismaimplementării proiectelor cu co-finanţare europeană, precum şi a colaborării cu diverse instituţiide formare din Europa. Astfel printre partenerii europeni, se regăsesc: Universitatea FH Joanneum(Graz, Austria), Dida Network (Italia), Saip (Italia), Abaton (Italia), Cofindustria (Italia) – federaţiepatronală italiană, CISL (Italia) – al doilea sindicat al lucrătorilor din Italia, HMA (Grecia) - AsociaţiaElenă de Management, Primăria din Coria (Spania), Centrul General de Management FormareProfesionala - Junta de Extremadura (Spania), WIFI Austria (instituţia de formare profesională aCamerei de Comerţ a Austriei), TNG – instituţia britanică de formare profesională.• Cursuri oferite gratuit prin implementarea proiectelor europene S.C. FORMENERG S.A. a implementat o serie de proiecte cu co-finanţare europeană, prin programele Leonardo da Vinci, respectiv POSDRU. Astfel, peste 1500 de persoane au fost instruite, în mod gratuit, fără nici un cost pentru companiile din care proveneau, în următoarele domenii: Internaţionalizarea companiilor româneşti, Managementul resurselor umane, Managementul calităţii, Tehnologii moderne de producere a energiei electrice şi termice, Promovarea producerii energiei electricedin surse regenerabile de energie, Adaptarea personalului la noile tehnologii de valorificareenergetică a combustibililor regenerabili, Soluţii pentru reducerea consumului propriu tehnologic,Strategii şi tactici de negociere, Contracte economice, Auditul de Mediu, Iniţiere în utilizareacalculatorului şi prelucrarea informaţiei, Calcul tabelar Microsoft Excel, Protecţii şi automatizări înCentralele Electrice, Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii ocupaţionale în centraletermoelectrice în conformitate cu SR OHS 18001:2008, Utilizarea Autocad în proiectarea asistată,Generatoare sincrone, Protecţii şi automatizări la generatoare, Motivarea în conducereaperformantă, Creativitate şi inovare în utilizarea ecologică şi economică a eco–uleiurilor şi a gazelorcombustibile regenerabile etc.www.formenerg.ro 7
 8. 8. EXPERIENŢĂ ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR FINANŢATE DIN FONDURI EUROPENE În perioada 2008 – 2011,S.C. FORMENERG S.A. a implementat proiecte cu co-finanţareeuropeană prin programul POSDRU, respectiv programul Leonardo da Vinci – Transfer de Inovaţie. În cadrul acestor proiecte, activitatea principală a fost axată pe derularea de programede formare profesională variate, organizarea de diverse seminarii, conferinţe, întâlniri de lucru învederea diseminării noilor concepte prezentate şi analizate, dezvoltarea competenţelor resurseiumane cu efect pozitiv în ceea ce priveşte competitivitatea companiilor româneşti şi nu în ultimulrând, diseminarea beneficiilor şi rezultatelor proiectelor respective. Astfel, principalele proiecte în care S.C. FORMENERG S.A. a avut rol de coordonator, respectivpartener au fost:1. Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în sectorul energetic - POSDRU Obiectivul general al proiectului a fost acela de a dezvolta competenţe antreprenoriale şimanageriale în vederea îmbunătăţirii performanţelor şi formării profesionale actuale a persoanelor,pentru a creşte spiritul antreprenorial şi pentru a genera un număr crescut de afaceri. Acţiunile întreprinse s-au concentrat pe următoarele direcţii: crearea capacităţii internea firmelor, pentru gestionarea şi dezvoltarea resurselor umane proprii; dezvoltarea spirituluiantreprenorial prin formare şi perfecţionare, în vederea îmbunătăţirii competenţelor managerialela nivelul întreprinderii; extinderea şi dinamizarea sectorului privat. Activităţile întreprinse de către S.C. FORMENERG S.A. au cuprins:• dezvoltarea şi implementarea campaniei de informare şi conştientizare privindoportunităţile rezultate din studiile efectuate în vederea încurajării antreprenoriatului;• organizarea de seminarii pentru promovarea culturii antreprenoriale, promovarea la nivelinter-regional a acesteia;• cercetarea şi analiza în vederea conectării resurselor şi serviciilor existente în cadrulsistemelor de energie cu scopul iniţierii de noi afaceri în sector;• activităţi de conştientizare a problemelor descoperite cu ocazia studiilor şi analizelor;8 www.formenerg.ro
 9. 9. • organizarea schimburilor de experienţă şi popularizarea poveştilor de succes şi a bunelorpractici naţionale sau europene;• derularea programelor de formare în domenii ca: metode de marketing, formare intensivăa personalului în dobândirea cunoştinţelor antreprenoriale, legislaţia europeană a muncii,diversificarea producţiei, utilizarea TIC în procesele productive, noul sistem de managemental calităţii şi promovarea inovaţiei, protecţia mediului înconjurător, pregătire pentru aplicareareglementărilor europene privind sănătatea şi securitatea muncii, managementul organizaţionalşi al restructurării etc. Valoare proiect 11.925.000 lei Grup ţintă: 3.000 persoane2. Adaptarea personalului din sectorul energetic la noile tehnologii şi condiţiide muncă – POSDRU Obiectivul general al proiectului l-a constituit creşterea gradului de adaptabilitate şiflexibilitate a angajaţilor şi unităţilor din sectorul energetic, promovarea formelor flexibile deorganizare a muncii, a formării profesionale specifice şi asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă. S.C. FORMENERG S.A. a realizat următoarele activităţi în cadrul acestui proiect:• analizarea, împreună cu unităţile beneficiare, a adaptării programelor de formareprofesională şi activităţilor de diseminare la nevoile concrete ale acestora;• publicitate şi informare în vederea atragerii personalului aparţinând grupului ţintă pentrua participa la cursurile de formare profesională şi la activităţile de diseminare organizate;• organizarea simpozionului pe tema „Îmbunătăţirea adaptabilităţii lucrătorilor la inovaţiiletehnologice şi organizaţionale”;• organizarea cursurilor de formare profesională în diverse domenii: adaptarea personaluluila noile tehnologii introduse în sector cu ocazia retehnologizărilor; cursuri privind controlulpoluării şi protecţia mediului, cursuri de TIC; cursuri de creativitate şi inovare tehnologică;• organizarea de seminarii şi activităţi de transfer de bune practici pe temele: asigurareasecurităţii şi sănătăţii muncii în unităţile energetice; asigurarea unui mediu de muncă atractiv;promovarea principiului egalităţii de şanse în sectorul energetic. Valoare proiect: 1.627.900 lei Grup ţintă: 900 persoanewww.formenerg.ro 9
 10. 10. 3. IC&IC - Innovative Concept for Internationalizing Companies (Conceptinovativ pentru internaţionalizarea companiilor) - Proiecte Leonardo da Vinci –Transfer of Innovation Scopul proiectului “Concept Inovativ pentru Internaţionalizarea companiilor” a fost acela dea dezvolta competenţele individuale şi organizaţionale pentru a sprijini competitivitatea strategicăşi internaţională a companiilor româneşti, de asemenea şi îmbunătăţirea capacităţii de a face faţăschimbărilor mediului de afaceri şi evoluţiei pieţei forţei de muncă în context internaţional. Acest proiect a avut parteneri internaţionali din Italia şi Austria. Principalele activităţi au vizat pregătirea transferului în România a bunelor practiciimplementate la nivel european în urma derulării programului de formare profesională pentruinternaţionalizarea companiilor. Astfel, în urma analizei nevoilor companiilor româneşti, s-a făcutadaptarea acestui program de formare inovativ pentru a se potrivi cerinţelor pieţei româneşti. Metodologia de predare a cuprins predarea clasică, dar şi învăţământ online prin platforma dee-learning a proiectului, în vederea asigurării condiţiilor optime pentru grupul ţintă de a face faceprogramului de lucru – orarului de studiu – timp liber. În cadrul proiectului s-au organizat multiple întâlniri de proiect, seminarii, work-shopuriatât la nivel naţional cât şi european (Italia şi Austria). Tematica work-shopurilor a vizat importanţae-learning-ului în sistemul de învăţare pe tot parcursul vieţii, modalitatea de a face afaceri înEuropa de Est şi internaţionalizarea companiilor. Principalele beneficii au fost reprezentate de promovarea la nivel european şi naţional anecesităţii formării profesionale, îmbunătăţirea sistemului de formare profesională românesc prinintroducerea unui program inovativ de formare şi predare e-learning, transferul de bune practiciimplementate cu succes in Europa centrală şi vestică. Valoare proiect: 271.338 euro Grup ţintă: 300 persoane10 www.formenerg.ro
 11. 11. www.formenerg.ro 11
 12. 12. Obţinerea Permisului ECDL Pregătire, testare Centrul acreditat ECDL al S.C. FORMENERG S.A. organizează cursuri de pregătire şi sesiunide testare în vederea obţinerii Permisului ECDL Complet (European Computer Driving Licence). Pentru obţinerea Permisului ECDL Complet, candidatul trebuie să promoveze 7 module: 1) Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei 2) Utilizarea computerului şi organizarea fişerelor 3) Procesare de text 4) Calcul tabelar 5) Baze de date 6) Prezentări 7) Informaţie şi comunicare Candidaţii pot opta şi pentru obţinerea Permisului ECDL Start, caz în care trebuie săpromoveze modulele 2, 3 şi 7, precum şi un modul la alegere dintre celelalte patru. Informaţii suplimentare pot fi solicitate de la dl. Teodor Dobrică, la telefon: 021 306 99 26sau prin e-mail: office@formenerg.ro 12 www.formenerg.ro
 13. 13. Programe autorizate Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România “FORMENERG” - S.A. esteacreditată de către Autoritatea Naţională pentru Calificări pentru următoarele programe: • Expert achiziţii publice • Manager resurse umane • Manager de proiect • Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă • Formator • Specialist în proiectarea asistată pe calculator • Competenţe informatice • Electrician exploatare centrale şi staţii electrice • Operator cazane, turbine cu abur, instalaţii auxiliare şi de termoficare • Competenţe antreprenoriale • Competenţe sociale şi civice • Comunicare în limba engleză • Manager îmbunătățire procese • Manager de inovare • Director de program • Auditor intern în sectorul public • Expert accesare fonduri structurale şin de coeziune europene • Inspector resurse umane • Electrician în construcţii • Instalator încălzire centrală şi gaze • Secretară • Comunicare în limba oficială • Competenţe de exprimare culturală • Manager de securitate • Responsabil proces • Asistent relaţii publice şi comunicare • Manager financiar • Manager al sistemelor de management al calităţii Programele de formare profesională autorizate se finalizează cu un examen de absolvire,organizat în conformitate cu Ordinul 501/5253/2003 (MMSSF şi MECT) de aprobare a Metodologieicertificării formării profesionale a adulţilor. Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor autorizate de către Autoritatea Naţionalăpentru Calificări, împreună cu suplimentele descriptive, în care se menţionează competenţeledobândite, au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piaţa muncii din ţara noastră,conform OG 129/2000. Informaţii suplimentare pot fi solicitate de la dl. Teodor Dobrică, la telefon: 021 306 99 26sau prin e-mail: office@formenerg.rowww.formenerg.ro 13
 14. 14. Domenii de instruire PaginiIntegrare Europeană - Prevenirea şi combaterea corupţiei........................................................... 15-16Management şi resurse umane.................................................................................................................... 17-45Achiziţii publice .................................................................................................................................................. 46-48Calitatea lucrărilor de montaj dotări tehnologice industriale...................................................... 49-53Conducere operativă............................................................................................................................................... 54Exploatare.............................................................................................................................................................. 55-74PRAM - AMC........................................................................................................................................................... 75-77Mentenanţă........................................................................................................................................................... 78-83Construcţii.............................................................................................................................................................. 84-86Furnizare................................................................................................................................................................. 87-88Strategie energetică.......................................................................................................................................... 89-95Gaze naturale........................................................................................................................................................ 96-99Calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională................................................................... 100-101Informatică ....................................................................................................................................................... 102-105ECDL - European Computer Driving Licence............................................................................................. 106Finanţe, contabilitate, administraţie.................................................................................................... 107-120Legislaţie............................................................................................................................................................ 121-132Marketing, relaţii publice şi comunicare............................................................................................ 133-143Limbi străine.................................................................................................................................................... 144-145Psihologie, sociologie........................................................................................................................................... 146Autorizare electricieni...........................................................................................................................................147Consultanţă...................................................................................................................................................... 148-15014 www.formenerg.ro
 15. 15. Integrare Europeană Prevenirea şi combaterea corupţiei Expert prevenire şi combatere a corupţiei IEcDurată: 10 zile (modul 1: 5 zile, modul 2: 5 zile)Participanţi: salariaţi cu studii medii sau superioare, cu funcţii de conducere sau execuţieDescriere / tematică: Ocupaţia ”Expert prevenire şi combatere a corupţiei” este necesară pentruaplicarea corectă şi consecventă a legislaţiei anticorupţie în instituţiile de stat şi la operatoriieconomici. Competenţele expertului în prevenirea şi combaterea corupţiei vizează, în primul rând,cunoaşterea şi analizarea cerinţelor legale, precum şi abilitatea de a interpreta şi aplica acţiuniconform actelor normative în vigoare, aplicabile activităţilor desfăşurate de instituţii şi de operatoriieconomici pentru produsele şi serviciile utilizate sau furnizate de aceştia. Expertul în prevenireaşi combaterea corupţiei acordă consultaţii la cerere, individual sau în grup, pentru problemeleapărute în instituţia sau societatea comercială respectivă pentru implementarea legislaţiei primareşi secundare în vigoare. Datorită frecventelor modificări şi completări ale legislaţiei în domeniu,expertul în prevenirea şi combaterea corupţiei iniţiază anumite activităţi de promovare şi explicarea noutăţilor legislative apărute, precum şi implicaţiile nerespectării prevederilor acestor actenormative. Expertul în prevenirea şi combaterea corupţiei oferă toate informaţiile necesare laactualizarea bazelor de date specifice activităţilor desfăşurate de instituţia sau operatorul economicrespectiv, consiliază personalul de conducere la toate nivelurile decizionale, inclusiv membrii AGA,membrii CA şi directorul general în luarea unor decizii corecte privind informarea operativă aorganelor abilitate ale statului, în cazul în care se constată întrunirea elementelor constitutive aleunor infracţiuni prevăzute de Codul Penal.Menţiuni speciale: program de formare profesională conform OG nr. 129/2000 pentru ocupaţia”Expert prevenire şi combatere a corupţiei” (cod COR 261920)Forme de evaluare: test tip grilăVariante de organizare a cursului: IE6 - Modulul 1 IE7 - Modulul 2Interval / loc de desfăşurare: Modul 1: 20.05-24.05.2013 / Buşteni/Sinaia/Poiana Braşov Modul 2: 21.10-25.10.2013 / Buşteni/Sinaia/Poiana BraşovOrganizator: ec. Cosmin FlorescuLectori: personal de conducere şi specialişti din Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri Fonduri structurale și de coeziune 2014-2020 IE10Durată: 5 zileParticipanţi: manageri şi personal cu studii superioare sau mediiDescriere / tematică: Acest curs a fost elaborat pentru a vă ajuta să înţelegeţi procesul de derulare aviitorului cadru de accesare şi implementare a programelor cu finanţare europeană nerambursabilă,pentru perioada 2014-2020: (I) identificarea tuturor surselor de finanţare şi a programelor aplicabilepentru fiecare categorie de solicitanţi (programele operaționale, axele prioritare, domeniilemajore de intervenție și operațiunile aferente) şi informarea asupra posibilităţilor şi condiţiilorde finanţare; (II) elaborarea şi conceperea documentaţiei de finanţare, urmărindu-se următoareleetape: identificarea obiectivelor, justificarea necesităţii, detalierea acţiunilor specifice necesarepentru derularea acesteia, respectarea criteriilor de eligibilitate impuse de finanţator. Acest curseste un ghid orientativ şi nu înlocuie reglementările oficiale cu privire la procedeele de finanţareale Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020.Mențiuni speciale: program de formare profesională finalizat cu certificat CNFPA pentru ocupaţiawww.formenerg.ro 15
 16. 16. Integrare Europeană Prevenirea şi combaterea corupţiei “Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene”, cod COR 242213 Forme de evaluare: examinare CNFPA Interval / loc de desfăşurare: 25.11-29.11.2013 / Buşteni/Sinaia/Poiana Braşov Organizator: dr. ing. Marius Morariu Lectori: conf. univ. dr. ing. Filip Cîrlea, lect. univ. dr. Daniel Constantin Jiroveanu Expert accesare fonduri structuraleIE12 şi de coeziune europene Durată: 5 zile Participanţi: specialişti cu pregătire superioară tehnică/economică/juridică, directori de proiect, manageri de departamente cu responsabilităţi în implementarea de proiecte finanţate din fonduri structurale europene Descriere / tematică: identificarea surselor de finanţare pentru propunerile de proiect, analiza eligibilităţii proiectului şi solicitantului, elaborarea documentaţiei de finanţare, managementul proiectului de finanţare, întocmirea dosarului de finanţare conform solicitărilor programului operaţional. Mențiuni speciale: program de formare profesională finalizat cu certificat CNFPA pentru ocupaţia “Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene”, cod COR 242213 Forme de evaluare: examen CNFPA Interval / loc de desfăşurare: 22.07-26.07.2013 / Neptun/Jupiter/Eforie Sud Organizator: ec. Cosmin Florescu Lectori: lect. univ. dr. Daniel Constantin Jiroveanu, conf. univ. dr. ing. Filip Cîrlea 16 www.formenerg.ro
 17. 17. Management şi resurse umane MBA pentru top manageri MN1Durată: 10 zile (modul 1: 5 zile, modul 2: 5 zile)Participanţi: persoane cu minimum 2 ani experienţă managerialăDescriere / tematică: Ziua I - Marketing; Ziua a II-a - Etica afacerilor; Ziua a III-a - Contabilitate; Ziua aIV-a - Comportament organizaţional; Ziua a V-a - Analiza cantitativă; Ziua a VI-a - Finanţe; Ziua a VII-a -Operaţiuni; Ziua a VIII-a - Economie; Ziua a IX-a - Strategie; Ziua a X-a - Mini cursuri MBA.Menţiuni speciale: curs organizat în colaborare cu WIFI România şi EUROaptitudini; se acordăcertificat WIFI (cea mai importantă societate de formare din Austria, aparţinând de Camera deComerţ a Austriei) şi certificat FORMENERGForme de evaluare: chestionare, proiectInterval / loc de desfăşurare: se va stabili ulteriorOrganizator: ec. Cosmin FlorescuLectori: lectori autorizaţi WIFI Dezvoltarea managerială MN2Durată: 5 zileParticipanţi: manageri de la orice nivel ierarhicDescriere / tematică: leadership-ul asertiv; comunicarea interpersonală în interiorul echipeimanageriale, roluri şi metode de evaluare privind asumarea lor, disfuncţionalităţi de structurare alerolurilor şi efectele lor; modele de recrutare şi selecţie, interviul de angajare; strategii de negocierea conflictelor; strategii şi tehnici de dezvoltare personală, jocuri de rol, exerciţii tematice pentrufiecare temă abordată.Forme de evaluare: studii de cazInterval / loc de desfăşurare: 17.06-21.06.2013 / Neptun/Jupiter/Eforie SudOrganizator: psih. Monica Maria MunteanuLector: psih. Monica Maria Munteanu Perfecţionarea managerială a şefilor de compartimente şi subunităţi MN6Durată: 5 zileParticipanţi: şefi de servicii, şefi de birouri, şefi de secţie din toate unităţile sistemului energeticDescriere / tematică: distincţia echipă-grup, particularităţi de abordare; comunicarea interpersonalăîn interiorul echipei manageriale: dimensionarea reţelelor de comunicare, indicii de centralitate şiperiferialitate pentru determinarea emiţătorilor sau receptorilor defavorizaţi, compatibilitatea dintretipul reţelei de comunicare şi obiectivele activităţii; strategii de negociere a conflictelor; elementede psihologie a grupurilor mici, rolurile într-un grup mic (evaluare prin testul Belbin); jocuri de rol,exerciţii tematice pentru fiecare temă abordată.Mențiuni speciale: program de formare profesională autorizat CNFPA pentru "Compentențeantreprenoriale"Forme de evaluare: testare finalăInterval / loc de desfăşurare: 14.10-18.10.2013 / Buşteni/Sinaia/Poiana BraşovOrganizator: psih. Monica Maria MunteanuLector: psih. Monica Maria Munteanuwww.formenerg.ro 17
 18. 18. Management şi resurse umaneMN8 Gestionarea conflictelor Durată: 10 zile (modul 1: 5 zile, modul 2: 5 zile) Participanţi: personal cu pregătire medie sau superioară Descriere / tematică: cursul îşi propune să prezinte diferenţiat rezolvarea conflictelor la nivelurile: individ-individ, individ-grup, grup-grup. Sunt prezentate modalităţile de negociere, tehnicile şi tacticile utilizate; mecanismele de apărare şi principiile de bază ale negocierii. Sunt tratate teme ce privesc dimensiunile de interese şi tehnicile de aplanare sau suprimare ale disensiunii, scopul final fiind crearea unui climat psiho-social de muncă pozitiv. Mențiuni speciale: program de formare profesională autorizat CNFPA pentru "Compentențe antreprenoriale" Forme de evaluare: testare finală Interval / loc de desfăşurare: Modul 1: 19.08-23.08.2013 / Neptun/Jupiter/Eforie Sud Modul 2: 18.11-22.11.2013 / Buşteni/Sinaia/Poiana Braşov Organizator: psih. Monica Maria Munteanu Lectori: psih. Maria Suciu, psih. Monica Maria MunteanuMN10 Self-management Durată: 5 zile Participanţi: personal cu pregătire medie sau superioară Descriere / tematică: modalităţile prin care se pot gestiona eficient timpul, conflictele şi problemele; cum stabilim obiectivele astfel încât să echilibrăm balanţa între dorinţă şi posibilitate; identificarea punctelor tari şi slabe ca modalitate de implementare a schimbării, în vederea autodezvoltării. Mențiuni speciale: program de formare profesională autorizat CNFPA pentru "Compentențe antreprenoriale" Forme de evaluare: testare finală Interval / loc de desfăşurare: 16.09-20.09.2013 / Buşteni/Sinaia/Poiana Braşov Organizator: psih. Monica Maria Munteanu Lector: psih. Monica Maria MunteanuMN17 Managerul de proiect şi managementul prin proiecte Durată: 10 zile (modul 1: 5 zile, modul 2: 5 zile) Participanţi: specialişti cu pregătire superioară tehnică/economică/juridică, directori şi membri ai echipei de proiect, manageri/şefi compartimente implicaţi în dezvoltarea de proiecte, interesaţi în managementul de proiect şi atestarea ca manager de proiect Descriere / tematică: cursul îşi propune dezvoltarea şi întărirea abilităţilor de manager de proiect şi a managementului de proiect prin oferta de cunoştinţe teoretice şi practice, cu aplicaţii şi studii de caz pe proiecte promovate în companie/firmă. Modulul 1: Manager de Proiect: - ocupaţia de manager de proiect, conform standardului ocupaţional, se adresează responsabililor cu realizarea de proiecte la nivel operaţional. Performanţa managementului de proiect se asigură pe baza competenţelor managerului de proiect, prin estimarea resurselor şi realizarea programelor, asigurarea resurselor, managementul contractelor, identificarea si controlul riscurilor, managementul echipei de proiect şi managementul implementării 18 www.formenerg.ro
 19. 19. Management şi resurse umaneproiectului. Standardul ocupaţional privind managerul de proiect prevede şapte unităţi decompetenţă referitoare la managementul de proiect: precizarea cerinţelor proiectului, estimarearesurselor şi elaborarea programelor pentru proiecte, asigurarea resurselor operaţionale aleproiectului, respectarea prevederilor contractuale ale proiectului, identificarea, analiza şi controlulriscurilor de personal, proprietăţi şi mediul organizaţional, orientarea echipei de proiect cătreobiectivele organizaţionale, managementul implementării proiectului. Standardul ocupaţionalprivind managerul de proiect are aplicaţie în sectorul economic şi social, în care se deruleazăproiecte de complexitate majoră.Modulul 2: Metodologia managementului de proiect presupune aplicarea unui set de tehnici şiinstrumente specifice ciclului de viaţă al proiectului, în limitele constrângerilor organizatorice şi decosturi. Managementul de proiect se aplică în funcţie de obiectivele generale, nivelul de comunicareîn cadrul echipei de proiect, utilizând tehnici şi instrumente adecvate pentru implementareaproiectelor la termenele stabilite şi în limitele bugetului alocat. Cunoştinţele asimilate oferămanagerului de proiect posibilitatea să desfăşoare analiză pe proiecte de referinţă, urmărind evoluţiaproiectului şi planificarea resurselor, conform programului de iniţiere şi administrare a proiectului.Definirea managementului de proiect, în accepţiunea standardului ocupaţional, a proceduriloreuropene şi a practicii instituţiilor financiare se înscrie în principiile ”managementului de proiect înzece paşi”, în raport cu dimensiunea proiectului (mărime mică, medie, mare), ciclul de viaţă, indicatoriitehnico-economici şi de performanţă, mediul şi cultura managementului de proiect, încadrareaîn resursele alocate şi conform planului de lucru al proiectului (procese, tehnici, livrabile, relaţii deprecedenţă etc.). Managementul de proiect înseamnă activitate de echipă, cu cerinţe de strategieoperaţionale ce revin managerului de proiect, în limitele standardului ocupaţional.Menţiuni speciale: program de formare profesională autorizat pentru ocupaţia ”Manager proiect”(cod COR 242101)Forme de evaluare: examen CNFPAInterval / loc de desfăşurare: Modul 1: 24.06-28.06.2013 / Neptun/Jupiter/Eforie Sud Modul 2: se stabileşte după desfăşurarea modulului 1Organizator: ec. Cosmin FlorescuLector: conf. univ. dr. ing. Filip Cîrlea Managementul proiectelor de valorificare a surselor regenerabile de energie MN18Durată: 5 zileParticipanţi: specialişti cu pregătire tehnică/economică/juridică, manageri de proiect/departamentecu responsabilităţi în implementarea de proiecte de valorificare a surselor regenerabile de energie,finanţate din surse private/publice sau fonduri structurale europeneDescriere / tematică: cursul îşi propune însuşirea metodologiei de gestiune a surselor definanţare pentru proiecte de valorificare a surselor regenerabile de energie. Etapele de derulareale cursului se referă la evaluarea cadrului de reglementare şi a pieţei de certificate verzi pentrusursele regenerabile de energie, analiza SWOT şi estimarea indicatorilor de performanţă privindimplementarea proiectului, identificarea şi evaluarea surselor de finanţare şi a facilităţilor acordateîn cadrul reglementărilor legale, elaborarea planului de afaceri şi a managementului de proiectcu monitorizarea perioadei de recuperare a investiţiei, elaborarea fişei de proiect şi a studiuluide fezabilitate/prefezabilitate în vederea lansării cererii de finanţare, evaluarea ex-ante şi post-implementare a proiectului de investiţii.Forme de evaluare: studii de caz, proiecte economice, teste de evaluareInterval / loc de desfăşurare: 24.06-28.06.2013 / Neptun/Jupiter/Eforie SudOrganizator: ec. Cosmin FlorescuLectori: conf. univ. dr. ing. Filip Cîrlea, ing. Georgeta Stănciulescu, ing. Gherghina Vlădescuwww.formenerg.ro 19
 20. 20. Management şi resurse umaneMN19 Auditor intern în sectorul public Durată: 5 zile / modul Participanţi: persoane care ocupă funcţii de conducere în cadrul unei entităţi publice, manageri din organizaţii private Tematica pentru modulul 1 (Managementul riscului şi al controlului intern): obiective organizaţionale (definirea obiectivelor, tipuri de obiective, managementul prin obiective (MBO), conducerea/guvernanţa unei organizaţii, risc şi management al riscului (concept de risc şi management al riscului, identificarea riscurilor, evaluarea riscurilor, analiza şi raportarea riscurilor, metode de tratare a riscurilor, mediul şi contextul riscurilor), controlul intern (principii esenţiale ale controlului intern, modalităţi de control intern, controlul intern al unei activităţi, controlul intern al unei organizaţii, reglementări privind controlul intern, metode şi tehnici de implementare a controlului intern, evaluarea modului de implementare şi exercitare a controlului intern: auditul, tipuri de audit, natura şi sfera de acoperire a auditului intern, locul şi rolul auditului intern într-o organizaţie, metode şi tehnici utilizate în auditul intern, principii de auditare şi reguli de conduită ale auditorilor interni, reglementări privind auditul intern). Tematica pentru modulul 2 (Organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern): pregătirea misiunii de audit intern, documentarea activităţilor de audit, colectarea informaţiilor, comunicarea interpersonală, dezvoltarea relaţiilor operaţionale auditate, munca în echipă, programara misiunii de audit intern, elaborarea testelor de audit intern, formularea constatărilor, concluziilor şi recomandărilor de audit intern, elaborarea raportului de audit, păstrarea documentelor în cadrul compartimentului. Tematica pentru modulul 3 (Evaluarea şi asigurarea calităţii în activitatea de audit intern): planificarea activităţii de audit intern, supervizarea misiunii de audit intern, perfecţionarea pregătirii profesionale, utilizarea calculatorului, asigurarea calităţii activităţii de audit intern. Tematica pentru modulul 4 (Evaluarea activităţii juridice): metodologia specifica de audit, procedurile operaţionale de audit, procesele planificării strategice, procedurile operaţionale ale activităţii structurii juridice, codul deontologic al consilierului juridic, noţiuni de bază ale dreptului muncii, dreptului civil dreptului penal şi dreptului administrativ. Tematica pentru modulul 5 (Evaluarea activităţii financiar-contabile): organizarea şi finanţarea entităţilor publice, înregistrarea şi prelucrarea datelor financiare, operaţiuni de regularizare, elaborarea situaţiilor financiare, standarde şi concepte contabile, indicatori utilizaţi în contabilitate, elaborarea bugetelor, standarde de contabilitate, contabilitatea cheltuielilor. Tematica pentru modulul 6 (Evaluarea procesului de finanţare): rolul finanţelor publice în economie, politica fiscală, politica bugetară, impozite, venituri nefiscale, cheltuieli publice, bugetarea pe programe, proiectele de buget, execuţia bugetelor, echilibrul bugetar, deficitul bugetar, datoria publică, fonduri nerambursabile, achiziţii publice, cheltuieli de personal, transferuri de fonduri, acordarea subvenţiilor, trezoreria statului. Tematica pentru modulul 7 (Evaluarea activităţii privind tehnologia informaţiei): conceptul de sistem informaţional şi sistem informatic, organizarea şi funcţionarea departamentului IT, sistemul informatic, securitatea IT, administrarea utilizatorilor, accesul la sistemul de operare, organizarea şi întreţinerea unei baze de date, controale operaţionale, controale de aplicaţii, de intrări, de procesare, de ieşiri. Menţiuni speciale: program de formare profesională finalizat cu certificat CNFPA pentru ocupaţia ”Auditor intern în sectorul public”, cod COR 241306 Forme de evaluare: examen CNFPA după fiecare modul Variante de desfăşurare a cursului: MN19-m1: Managementul riscului şi al controlului intern MN19-m2: Organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern MN19-m3: Evaluarea şi asigurarea calităţii în activitatea de audit intern 20 www.formenerg.ro
 21. 21. Management şi resurse umane MN19-m4: Evaluarea activităţii juridice MN19-m5: Evaluarea activităţii financiar-contabile MN19-m6: Evaluarea procesului de finanţare MN19-m7: Evaluarea activităţii privind tehnologia informaţieiIntervalul şi locul de desfăşurare: vor fi stabilite după centralizarea înscrierilorOrganizator: ec. Irina GiurgiuLectori: specialişti în control şi audit Auditul intern MN20Durată: 5 zileParticipanţi: auditori interni, atât din organizaţiile comerciale private cât şi din entităţile publiceDescriere / tematică: cursul vine în sprijinul auditorilor interni şi personalului de conducere dinsocietăţile comerciale care au obligaţia să aplice Legea nr. 672/2002 a auditului public intern şi săimplementeze OMFP 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea audituluipublic intern. Iniţierea cursanţilor în managementul riscului şi al controlului intern; clarificarea loculuişi rolului pe care auditul intern îl are într-o organizaţie; înţelegerea naturii şi sferei de acoperire aauditului intern; clarificarea diferenţei dintre auditul de regularitate/conformitate şi auditul de sistem;explicitarea principalelor metode şi tehnici de audit intern; prezentarea principiilor de auditare şi aregulilor de conduită ale auditorilor interni în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit;prezentarea etapelor şi a activităţilor specifice derulate în vederea desfăşurării unei misiuni de auditintern; prezentarea reglementărilor legale şi a standardelor internaţionale din domeniul auditului.Forme de evaluare: test finalInterval / loc de desfăşurare: 17.06-21.06.2013/ Neptun/Jupiter/Eforie SudOrganizator: ec. Irina GiurgiuLectori: specialişti în control şi audit Transformarea managerială a organizaţiei MN21Durată: 10 zile (modul 1: 5 zile, modul 2: 5 zile)Participanţi: personal implicat în activitatea de management şi resurse umaneTematica pentru modulul 1: organizaţie şi management performant participativ, managementmetodologico-aplicativ, strategie şi management strategic, reproiectarea managerială pe subsistemeşi de ansamblu, avantajele şi limitele transformării organizaţionale, tendinţe şi concepte modernecomparative.Tematica pentru modulul 2: cultură organizaţională şi managerială, management comparatinternaţional, tendinţe actuale în managementul organizaţiilor mari pe plan mondial, organizaţiiinternaţionale mondiale.Forme de evaluare: testeInterval / loc de desfăşurare: Modul 1: 11.02-15.02.2013 / Buşteni/Sinaia/Poiana Braşov Modul 2: 10.06-15.06.2013 / Neptun/Jupiter/Eforie SudOrganizator: Cristian Radu NegreiLector: lect. univ. dr. Amedeo Istocescuwww.formenerg.ro 21
 22. 22. Management şi resurse umane Transferul internaţional de cunoştinţe manageriale - factorMN22 de succes pentru managementul organizaţiilor româneşti Durată: 5 zile Participanţi: manageri, personal cu studii medii sau superioare care îşi desfăşoară activitatea în compartimentele de management, marketing, resurse umane, relaţii publice Descriere / tematică: managementul organizaţiei pe plan mondial - aspecte comparative (U.E., Japonia, China, ţări islamice, ţări din America Latină), necesitatea transferului de cunoştinţe manageriale în organizaţiile româneşti, factori favorizanţi şi defavorizanţi, inovaţie managerială şi creativitate individuală, organizaţia modernă: direcţii, intenţii, tendinţe. Forme de evaluare: teste Interval / loc de desfăşurare: 24.06-28.06.2013 / Neptun/Jupiter/Eforie Sud Organizator: Cristian Radu Negrei Lector: lect. univ. dr. Amedeo IstocescuMN23 Management şi negociere în afaceri Durată: 5 zile Participanţi: personal implicat în activitatea de conducere a proceselor de negociere, contractare şi derulare a contractelor Descriere / tematică: oportunitate în afaceri - premisa negocierii, tactici şi stiluri de negociere, negocierea în cadrul grupurilor şi între acestea, instrumente ajutătoare şi bariere în reuşita negocierilor, psihologia negociatorului, impactul personal, tactici utilizate în vederea eliminării diferendelor, diferenţa de puncte de vedere în procesul negocierii, identificarea punctelor de interes comun, creşterea eficienţei în comunicare, percepţia mesajului, proxemica în afaceri, elemente de analiză tranzacţională, elemente fundamentale de management al organizaţiei, rolul şi importanţa comunicării în mediul de afaceri, negocierea corporativă. Forme de evaluare: teste Interval / loc de desfăşurare: 17.06-21.06.2013 / Neptun/Jupiter/Eforie Sud Organizator: Cristian Radu Negrei Lector: psih. Monica Maria MunteanuMN24 Perfecţionarea managerilor de resurse umane Durată: 5 zile Participanţi: manageri resurse umane Descriere / tematică: practica managerială în activitatea de resurse umane, cunoaşterea tehnicilor de mediere, implementarea politicilor manageriale în activitatea de resurse umane, legislaţia muncii şi contractele de muncă, studiul muncii - principii metodologice, sistemul de salarizare, timpul de muncă, de odihnă şi concedii, norme de structură pentru întreprindere, norme şi normative de muncă, elaborarea indicatorilor de calificare. Forme de evaluare: teste Interval / loc de desfăşurare: 08.07-12.07.2013 / Neptun/Jupiter/Eforie Sud Organizator: Cristian Radu Negrei Lector: cercet. şt. Ovidiu Măntăluţă 22 www.formenerg.ro
 23. 23. Management şi resurse umane Managementul şi eficienţa investiţiilor MN28Durată: 10 zile (modul 1: 5 zile, modul 2: 5 zile)Cerinţe de pregătire anterioară: studii tehnice, economice, juridiceParticipanţi: ingineri, jurişti, economişti, persoane cu activităţi în investiţii, urmărirea în exploatarea mijloacelor fixe, diriginţi de şantiereDescriere / tematică: cursul îşi propune să aducă informaţii privind: fundamentarea necesităţii şioportunităţii investiţiilor, analiza structurală a investiţiilor, fundamentarea strategiei investiţionale,prognozarea acestora, elaborarea politicilor şi planificarea activităţilor investiţionale, sursele definanţare, modalităţi de urmărire a evoluţiei financiare şi economice.Mențiuni speciale: program de formare profesională autorizat CNFPA pentru "Competențeantreprenoriale"Forme de evaluare: testare finalăInterval / loc de desfăşurare: Modul 1: 14.01-18.01.2013 / Buşteni/Sinaia/Poiana Braşov Modul 2: 17.06-21.06.2013 / Neptun/Jupiter/Eforie SudOrganizator: psih. Mihaela MihaiLector: prof. univ. dr. Ştefan Băncilă Cazuistică în derularea activităţilor investiţionale MN29Durată: 5 zileCerinţe de pregătire anterioară: studii tehnice, economice, juridiceParticipanţi: ingineri, jurişti, economişti cu activităţi în investiţii şi urmărirea în exploatare amijloacelor fixe, diriginţi de şantierDescriere / tematică: legislaţia privind sistematizarea şi urbanismul, responsabilităţi şi atribuţiice revin dirigintelui de şantier, calitatea în construcţii şi componentele calităţii, lucrări de montajinstalaţii, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, răspunderea contractuală privindrespectarea termenelor, a cantităţii şi calităţii lucrărilor.Mențiuni speciale: program de formare profesională autorizat CNFPA pentru "Competențeantreprenoriale"Forme de evaluare: testare finalăInterval / loc de desfăşurare: 11.02-15.02.2013 / Buşteni/Sinaia/Poiana BraşovOrganizator: psih. Mihaela MihaiLector: prof. univ. dr. Ştefan Băncilă Aprofundarea problemelor patrimoniale şi cadastrale energetice MN30Durată: 10 zile (modul 1: 5 zile, modul 2: 5 zile)Cerinţe de pregătire anterioară: studii tehnice, economice, juridiceParticipanţi: ingineri, jurişti, economişti, arhitecţi, tehnicieni, topografi, persoane cu activităţi,atribuţii şi răspunderi în activităţile patrimoniale şi cadastraleDescriere / tematică: soluţii pentru prevenirea şi rezolvarea problemelor patrimoniale aferenteactivităţilor energetice, identificarea şi reprezentarea cadastrală a bunurilor imobile, factori cuatribuţii în România pentru activităţile cadastrale, realizarea, întreţinerea şi avizarea lucrărilor decadastru, evidenţa cadastral-juridică în energetică.www.formenerg.ro 23
 24. 24. Management şi resurse umane Forme de evaluare: aplicaţii interactive, lucrare finală Interval / loc de desfăşurare: Modul 1: 04.02-08.02.2013 / Buşteni/Sinaia/Poiana Braşov Modul 2: 01.07-05.07.2013 / Neptun/Jupiter/Eforie Sud Organizator: psih. Mihaela Mihai Lector: prof. univ. dr. Ştefan BăncilăMN31 Managementul riscului financiar în investiţii Durată: 5 zile Cerinţe de pregătire anterioară: studii tehnice, economice, juridice Participanţi: ingineri, jurişti, economişti, persoane cu activităţi în finanţarea investiţiilor Descriere / tematică: noi concepte în managementul realizării investiţiilor, monitorizare sau ”fuga după timp”, despre costuri sau ”fuga după bani”, mentenanţă sau ”fuga după clienţi”, sursele de finanţare a investiţiilor, riscuri în finanţare, căi şi soluţii pentru prevenirea şi combaterea riscurilor în derularea investiţiilor. Mențiuni speciale: program de formare profesională autorizat CNFPA pentru "Competențe antreprenoriale" Forme de evaluare: testare finală Interval / loc de desfăşurare: 21.01-25.01.2013 / Buşteni/Sinaia/Poiana Braşov Organizator: psih. Mihaela Mihai Lector: prof. univ. dr. Ştefan BăncilăMN32 Creditarea investiţiilor Durată: 5 zile Cerinţe de pregătire anterioară: studii tehnice, economice, juridice Participanţi: ingineri, jurişti, economişti, cu activităţi în finanţarea investiţiilor Descriere / tematică: tendinţe în activităţile investiţionale din România, riscuri în creditarea investiţiilor, măsuri luate de creditori în vederea prevenirii unor riscuri în creditare, condiţii de creditare, documentaţii aferente obţinerii creditului bancar, cheltuieli de capital susţinute din fonduri publice, condiţii de creditare nerambursabile de la bugetul de stat. Forme de evaluare: aplicaţii interactive, lucrare finală Interval / loc de desfăşurare: 21.01-25.01.2013 / Buşteni/Sinaia/Poiana Braşov Organizator: psih. Mihaela Mihai Lector: prof. univ. dr. Ştefan BăncilăMN33 Contractarea serviciilor de consultanţă Durată: 5 zile Cerinţe de pregătire anterioară: studii tehnice, economice, juridice Participanţi: specialişti din domeniul investiţiilor Descriere / tematică: necesitatea şi oportunitatea prezenţei serviciilor de consultanţă în derularea activităţilor investiţionale, impactul serviciilor de consultanţă asupra deciziei de a investi, procedura de contractare a serviciilor de consultanţă, rolul calităţii şi competenţei în activităţile de consultanţă, fluxul activităţilor de consultanţă în raport cu etapele derulării lucrărilor pentru realizarea investiţiilor, 24 www.formenerg.ro
 25. 25. Management şi resurse umanegama serviciilor de consultanţă, exigenţe în activităţile de consultanţă, răspunderi, particularităţiîn contractarea achiziţiei serviciilor de consultanţă.Mențiuni speciale: program de formare profesională autorizat CNFPA pentru "Competențeantreprenoriale"Forme de evaluare: testare finalăInterval / loc de desfăşurare: 21.01-25.01.2013 / Buşteni/Sinaia/Poiana BraşovOrganizator: psih. Mihaela MihaiLector: prof. univ. dr. Ştefan Băncilă Managementul realizării Documentaţiei pentru Elaborarea şi Prezentarea Ofertelor MN34Durată: 5 zileCerinţe de pregătire anterioară: studii tehnice, economice, juridiceParticipanţi: persoane implicate în întocmirea ofertelorDescriere / tematică: structura DEPO, structura şi precizările necesare a fi cuprinse în instrucţiuni,conţinutul ”cerinţelor minime de calificare”, garanţii, structura propunerilor tehnice şi financiare dinofertă, determinarea criteriilor pentru atribuirea contractelor, stabilirea documentelor pentru carenu se permite completarea ulterioară, determinarea valorii reale alocate pentru achiziţii, proiectulde contract, actualizarea preţului contractului.Forme de evaluare: aplicaţii interactive, lucrare finalăInterval / loc de desfăşurare: 28.01-01.02.2013 / Buşteni/Sinaia/Poiana BraşovOrganizator: psih. Mihaela MihaiLector: prof. univ. dr. Ştefan Băncilă Managementul activităţilor diriginţilor de şantier MN35Durată: 10 zile (modul 1: 5 zile, modul 2: 5 zile)Cerinţe de pregătire anterioară: studii tehniceParticipanţi: diriginţi de şantierDescriere / tematică: dirigintele de şantier este reprezentantul investitorului pe şantier, de aiciimportanţa activităţilor sale privind supravegherea şi consultanţa pe care o acordă în întreagaactivitate ce o desfăşoară, inclusiv recunoaşterea lucrărilor executate şi decontarea acestora. În cadrulcursului va fi prezentată o parte din atribuţiile şi obligaţiile dirigintelui de şantier: respectarea tuturorprevederilor legale, încadrarea în exigenţele de calitate, întocmirea cărţilor tehnice, modificările deproiect, încadrarea în graficul de execuţie.Forme de evaluare: aplicaţii interactive, lucrare finalăInterval / loc de desfăşurare: Modul 1: 28.01-01.02.2013 / Buşteni/Sinaia/Poiana Braşov Modul 2: 26.08-30.08.2013 / Neptun/Jupiter/Eforie SudOrganizator: psih. Mihaela MihaiLector: prof. univ. dr. Ştefan Băncilă Recepţia obiectivelor de investiţii MN36Durată: 10 zile (modul 1: 5 zile, modul 2: 5 zile)Cerinţe de pregătire anterioară: studii tehnice, economice, juridicewww.formenerg.ro 25
 26. 26. Management şi resurse umane Participanţi: ingineri, tehnicieni, arhitecţi, economişti, jurişti, persoane implicate în activităţi de investiţii Descriere / tematică: recepţia obiectivelor de investiţii reprezintă un moment important în derularea activităţilor investiţionale. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, procesul-verbal de recepţie a investiţiei reprezintă recunoaşterea din partea investitorului, cantitativ şi calitativ, a lucrărilor executate în totalitate de partenerul de contract (antreprenorul lucrărilor). De la data încheierii procesului-verbal de recepţie, investiţia trece în formele contabile ale investitorului şi devine mijloc fix. Cursul îşi propune să aprofundeze toate problemele aferente activităţilor de recepţie a lucrărilor de investiţii. Mențiuni speciale: program de formare profesională autorizat CNFPA pentru "Competențe antreprenoriale" Forme de evaluare: testare finală Interval / loc de desfăşurare: Modul 1: 14.01-18.01.2013 / Buşteni/Sinaia/Poiana Braşov Modul 2: 17.06-21.06.2013 / Neptun/Jupiter/Eforie Sud Organizator: psih. Mihaela Mihai Lector: prof. univ. dr. Ştefan Băncilă Caietul de sarcini, exigenţe în elaborare şiMN37 responsabilităţi în activităţile investiţionale Durată: 10 zile (modul 1: 5 zile, modul 2: 5 zile) Cerinţe de pregătire anterioară: studii tehnice, economice, juridice Participanţi: ingineri, jurişti, economişti, alte persoane cu implicare directă şi colaterală în activităţile investiţionale (proiectare, avizare documentaţii, achiziţii, execuţie, recepţie, urmărire comportare în exploatare a mijloacelor fixe, lucrări de construcţii-montaj) Descriere / tematică: legislaţie aferentă caietelor de sarcini, conţinutul-cadru al caietelor de sarcini la elaborarea documentaţiilor în faza de proiectare (proiect tehnic), caietul de sarcini - punctul de pornire al elaborării documentaţiei de atribuire în cadrul achiziţiilor publice, consultanţă în elaborarea caietelor de sarcini, rolul şi responsabilitatea conţinutului caietelor de sarcini la elaborarea propunerii tehnice şi impactul acestora asupra propunerii financiare din ofertă, cazuistică, fluxul activităţilor în elaborarea caietelor de sarcini; specificaţiile tehnice conţinute în caietele de sarcini, nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă cuprins în specificaţiile tehnice, cerinţe privind impactul asupra mediului înconjurător, siguranţa în exploatare, specificaţii tehnice în cazul produselor: dimensiuni, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, tehnologii; specificaţii tehnice în cazul achiziţiilor de lucrări: prescripţii de proiectare, calculul costurilor, verificarea şi recepţia; standarde de referinţă, cazuistică. Forme de evaluare: aplicaţii interactive, teste, lucrări finale Interval / loc de desfăşurare: Modul 1: 28.01-01.01.2013 / Buşteni/Sinaia/Poiana Braşov Modul 2: 10.06-14.06.2013 / Neptun/Jupiter/Eforie Sud Organizator: psih. Mihaela Mihai Lector: prof. univ. dr. Ştefan BăncilăMN38 Evaluarea unor activităţi manageriale în economie Durată: 5 zile Cerinţe de pregătire anterioară: studii tehnice, economice, juridice Participanţi: ingineri, jurişti, economişti, persoane cu activităţi în sfera investiţiilor, urmărirea 26 www.formenerg.ro
 27. 27. Management şi resurse umanecomportării în exploatare a mijloacelor fixe, manageri, administratori de societăţiDescriere / tematică: cursul îşi propune să aducă informaţii privind teoria descentralizării,organizarea unităţilor descentralizate, obiectivele evaluării performanţei divizionale, indicatorii demăsurare a performanţei financiare, relaţiile dintre modalităţile de măsurare a profitului divizional,calcule de profitabilitate, profitul pe capitalul angajat, nivelul-ţintă de performanţă, evaluareatransferurilor, obiectivele pe care trebuie să le îndeplinească preţurile de transfer, evaluarea bazatăpe: preţuri de piaţă, costuri de producţie, costuri complete, costuri variabile, preţuri negociabile.Mențiuni speciale: program de formare profesională autorizat CNFPA pentru "Competențeantreprenoriale"Forme de evaluare: testare finalăInterval / loc de desfăşurare: 08.07-12.07.2013 / Neptun/Jupiter/Eforie SudOrganizator: psih. Mihaela MihaiLector: prof. univ. dr. Ştefan Băncilă Evaluarea investiţiilor MN39Durată: 5 zileCerinţe de pregătire anterioară: studii tehnice, economice, juridiceParticipanţi: ingineri, jurişti, economişti, persoane cu activităţi în sfera investiţiilor, urmărireacomportării în exploatare a mijloacelor fixe, diriginţi de şantierDescriere / tematică: tehnicile tradiţionale de evaluare a investiţiilor, rata rentabilităţii financiare,durata de recuperare a investiţiilor, valoarea actualizată a fluxurilor de trezorerie, valoarea în timpa banilor, valoarea netă actualizată, rata internă de rentabilitate, indicele de profitabilitate; costulcapitalului, modelul de creştere Gordon, efectul de levier şi costul mediu ponderat al capitalului,impactul inflaţiei asupra proiectelor de investiţii, fluxurile monetare şi rata de actualizare, metodealternative de protecţie a proiectelor împotriva inflaţiei, fiscalitatea şi evaluarea investiţiei, efectelemajore ale fiscalităţii asupra evaluării proiectelor de investiţie.Mențiuni speciale: program de formare profesională autorizat CNFPA pentru "Competențeantreprenoriale"Forme de evaluare: testare finalăInterval / loc de desfăşurare: 25.02-01.03.2013 / Buşteni/Sinaia/Poiana BraşovOrganizator: psih. Mihaela MihaiLector: prof. univ. dr. Ştefan Băncilă Strategii în planificarea activităţilor în economie MN40Durată: 5 zileCerinţe de pregătire anterioară: studii tehnice, economice, juridiceParticipanţi: ingineri, jurişti, economişti, persoane cu activităţi în sfera investiţiilor şi a producţiei,manageri, administratori de societăţiDescriere / tematică: cursul îşi propune să aducă informaţii privind: orientarea de perspectivă,realitatea economică, congruenţa obiectivelor, sistemele informaţionale, metodele de investigarestatistică şi operaţională, incertitudinea, planificare, sisteme, concepte, relaţia dintre planificare şicontrol, planificarea strategică pe termen lung şi stadiile aferente: investigarea, stabilirea obiectivelor,evaluarea, explicarea relaţiei cu planificarea operaţională (pe termen scurt) şi controlul, planificareabugetară, diferenţa dintre planificarea şi controlul bugetelor, etapele procesului bugetar, bugetelefixe şi flexibile, bugetele cu baza zero.Mențiuni speciale: program de formare profesională autorizat CNFPA pentru "Competențewww.formenerg.ro 27
 28. 28. Management şi resurse umane antreprenoriale" Forme de evaluare: testare finală Interval / loc de desfăşurare: 11.03-15.03.2013 / Buşteni/Sinaia/Poiana Braşov Organizator: psih. Mihaela Mihai Lector: prof. univ. dr. Ştefan BăncilăMN41 Managementul costurilor Durată: 5 zile Cerinţe de pregătire anterioară: studii tehnice, economice, juridice Participanţi: ingineri, jurişti, economişti, persoane cu activităţi în sfera investiţiilor şi a producţiei, manageri, administratori de societăţi Descriere / tematică: cursul îşi propune să aducă informaţii privind definirea următoarelor noţiuni de bază: purtătorul de cost, costurile directe, costul materialelor directe, costul muncii directe, cheltuielile directe şi indirecte; determinarea şi absorbţia cheltuielilor generale, formarea costului total prin metoda convenţională, costurile absorbante şi marginale, elementele costului: materialele directe, munca directă şi cheltuielile generale; centrele de cost şi serviciile auxiliare, metodele de calculaţie a costurilor (pe activităţi, pe faze), tratamentul pierderilor rezultate din derularea pe categorii de lucrări şi exploatarea mijloacelor fixe, metode de calculaţie a costurilor (metoda ABC), studiul comportamentului costurilor, funcţiile de cost liniare şi curbilinii tratate alături de funcţiile de cost discontinue, previziunea costurilor şi previziunea pe baza metodelor tehnice şi statistice (metoda grafică a punctelor de maxim şi de minim, regresia liniară, inclusiv metoda coeficienţilor de corelaţie şi metoda regresiei multiliniare). Mențiuni speciale: program de formare profesională autorizat CNFPA pentru "Competențe antreprenoriale" Forme de evaluare: testare finală Interval / loc de desfăşurare: 11.03-15.03.2013 / Buşteni/Sinaia/Poiana Braşov Organizator: psih. Mihaela Mihai Lector: prof. univ. dr. Ştefan BăncilăMN50 Dezvoltarea resurselor umane Durată: 5 zile Participanţi: personal administrativ şi operativ de la niveluri şi funcţii relevante Descriere / tematică: strategia de dezvoltare a resurselor umane, elemente cheie în elaborarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane, dezvoltarea angajaţilor, motivarea, dezvoltarea carierei, modalităţi eficiente de integrare a angajaţilor. Forme de evaluare: test Interval / loc de desfăşurare: 15.04-19.04.2013 / Buşteni/Sinaia/Poiana Braşov Organizator: psih. Monica Maria Munteanu Lector: psih. Monica Maria MunteanuMN60 Concepte noi în activităţile investiţionale Durată: 5 zile Participanţi: personal care proiectează, execută şi/sau sunt beneficiarii investiţiilor, care doresc 28 www.formenerg.ro
 29. 29. Management şi resurse umaneîmbunătăţirea eficacităţii şi eficientizarea în activităţile investiţionaleDescriere / tematică: cursul îşi propune ca obiectiv însuşirea de cunoştinţe privind noile exigenţenecesare elaborării documentaţiilor tehnico-economice, a asigurării finanţării şi determinăriinecesităţii, expertizării, a identificării proiectelor prin analiza cost-beneficiu precum şi abordareaproblemelor aferente auditului energetic al clădirilor şi creşterii performanţelor energetice aleacestora. De asemenea, cursul îşi propune tratarea problemelor aferente estimării lucrărilor deinvestiţii, a activităţilor de consultanţă în domeniul managementului şi eficienţei economice ainvestiţiilor.Mențiuni speciale: program de formare profesională autorizat CNFPA pentru "Competențeantreprenoriale"Forme de evaluare: testare finalăInterval / loc de desfăşurare: 11.02-15.02.2013 / Buşteni/Sinaia/Poiana BraşovOrganizator: psih. Mihaela MihaiLector: prof. univ. dr. Ştefan Băncilă Analiza eficienţei investiţiilor - tehnici de evaluare a investiţiilor MN62Durată: 5 zileParticipanţi: directori de programe, manageri implicaţi în coordonarea proiectelor, coordonatoride proiecte, persoane implicate în elaborarea şi implementarea proiectelor, manageri de proiecteşi membrii echipei de proiectDescriere / tematică: urmărirea implementării programelor; coordonarea elaborării instrumentelorde monitorizare, evaluare, raportare; organizarea activităţilor departamentului; coordonareaactivităţilor departamentului de programe; optimizarea derulării programelor; asigurarea instruiriipersonalului din departament; organizarea activităţilor departamentului; coordonarea activităţilordepartamentului de programe.Mențiuni speciale: program de formare profesională autorizat CNFPA pentru "Competențeantreprenoriale"Forme de evaluare: testare finalăInterval / loc de desfăşurare: Seria 1: 01.07-05.07.2013 / Neptun/Jupiter/Eforie Sud Seria 2: 12.08-16.08.2013 / Neptun/Jupiter/Eforie SudOrganizator: dr. ing. Marius MorariuLector: dr. ing. Marius Morariu Formator MN63Durată: 10 zileParticipanţi: absolvenți de studii superioare care se ocupă cu instruirea adulțilorDescriere / tematică: programa conţine competenţe de bază (obligatorii) necesare tuturorformatorilor şi competenţe opţionale (necesare anumitor categorii de formatori). La finalul acestuicurs, participanţii vor fi capabili să conceapă programe de formare în conformitate cu standardeleocupaţionale, să proiecteze şi să organizeze un program de formare, să evalueze competenţeleformate sau dezvoltate ale participanţilor la formare.Mențiuni speciale: program de formare profesională finalizat cu certificat CNFPA pentru ocupația"Formator", cod COR 242401Forme de evaluare: examen CNFPAwww.formenerg.ro 29
 30. 30. Management şi resurse umane Interval / loc de desfăşurare: Seria 1: 11.03-22.03.2013 / București, sediul FORMENERG Seria 2: 02.12-13.12.2013 / București, sediul FORMENERG Organizatori: ec. Ioana Voicescu, psih. Monica Munteanu Lectori: ec. Ioana Voicescu, psih. Monica Munteanu Analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiţii în cadrulMN64 fondurilor structurale şi de coeziune Durată: 5 zile Participanţi: manageri şi personal operaţional din domeniu Descriere / tematică: Analiza cost-beneficiu reprezintă un instrument de mare utilitate pentru luarea deciziei de alocare a resurselor pentru investiţiile finanţate din fonduri publice. Această analiză ajută decidentul public să identifice punctele critice care trebuie analizate în scopul ameliorării beneficiului public. Astfel, se pot alege proiectele care vor maximiza beneficiile sociale nete şi se poate stabili ordinea priorităţilor conform căreia se vor realiza lucrările de investiţii. Tematica cursului este următoarea: Noţiuni economice; Fonduri europene; Definirea obiectivelor şi identificarea investiţiei; Analiza opţiunilor şi sudiul de fezabilitate; Analiza financiară (Valoarea netă actualizată - VAN; Rata internă de rentabilitate – RIR; Raportul “beneficiu / cost” - B/C; Rata de cofinanţare (subvenţia U.E.; Analiza economică (Faza 1: Corecţii fiscale, Faza 2: Corecţia externalităţilor, Faza 3: Conversia preţurilor de piaţă în preţuri de înregistrare-contabile, Rata economică a rentabilităţii); Analiza multi-criterială; Analiza riscului şi a senzitivităţii (analiza senzitivităţii şi a scenariului, analiza probabilităţii riscului). Forme de evaluare: studii de caz, aplicaţii, test Interval / loc de desfăşurare: Seria 1: 15.07-19.07.2013 / Neptun/Jupiter/Eforie Sud Seria 2: 19.08-23.08.2013 / Neptun/Jupiter/Eforie Sud Organizator: dr. ing. Marius Morariu Lector: dr. ing. Marius MorariuMN68 Director de program Durată: 10 zile (modul 1: 5 zile, modul 2: 5 zile) Participanţi: manageri şi personal cu studii superioare Descriere / tematică: cursul își propune să familiarizeze participanții cu noțiunile specifice conducerii programelor precum și aprofundarea principalelor aspecte și componente ale programelor. Cursul va avea următorul conținut: urmărirea implementării programelor; coordonarea elaborării instrumentelor de monitorizare, evaluare, raportare; organizarea și coordonarea activităților departamentului programe; optimizarea activităților departamentului programe. Mențiuni speciale: program de formare profesională finalizat cu certificat CNFPA pentru ocupaţia "Director de program", cod COR 112013 Forme de evaluare: examen CNFPA Interval / loc de desfăşurare: Modul 1: 18.02-22.02.2013 / Buşteni/Sinaia/Poiana Braşov Modul 2: 05.08-09.08.2013 / Neptun/Jupiter/Eforie Sud Organizator: dr. ing. Marius Morariu Lectori: dr. ing. Marius Morariu, lect. univ. dr. Daniel Constantin Jiroveanu 30 www.formenerg.ro
 31. 31. Management şi resurse umane Managementul proceselor organizatorice MN69Durată: 5 zileParticipanţi: manageri şi personal operaţional din domeniuDescriere / tematică: elementele comune a ocupaţiei de manager îmbunătăţire procese se referăla necesitatea specializării pentru aplicarea metodelor şi instrumentelor specifice, precum şi la oserie de responsabilităţi / activităţi comune, respectiv: rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor,obţinerea informaţiilor, analiza datelor şi informaţiilor, comunicare cu celelalte părţi implicate,organizarea, planificarea şi stabilirea priorităţilor de acţiune. Tematica cursului este următoarea:Tipuri de strategii de îmbunătăţire a proceselor; Dezvoltare personală continuă; Coordonareaechipei de îmbunătăţire a proceselor; Organizarea locului de muncă; Identificarea fluxului devaloare şi a factorilor de impact asupra performanţelor proceselor; Stabilirea sistemului de indicatoripentru îmbunătăţirea performanţelor proceselor; Determinarea planului de îmbunătăţire aproceselor; Dezvoltarea sistemului de management vizual al proceselor; Auto-evaluarea niveluluide performanţă a proceselor; Luarea deciziilor de aplicare a soluţiilor de îmbunătăţire.Mențiuni speciale: program de formare profesională finalizat cu certificat CNFPA pentru ocupația"Manager îmbunătăţire procese", cod COR 242108Forme de evaluare: examen CNFPAInterval / loc de desfăşurare: Seria 1: 04.02-08.02.2013 / Buşteni/Sinaia/Poiana Braşov Seria 2: 04.11-08.11.2013 / Buşteni/Sinaia/Poiana BraşovOrganizator: dr. ing. Marius MorariuLectori: lect. univ. dr. Daniel Constantin Jiroveanu, dr. Levente Katona Managementul proiectelor MN70Durată: 5 zileParticipanţi: manageri şi personal cu studii superioareDescriere / tematică: cursul își propune să familiarizeze participanții cu noțiunile specificemanagementului proiectelor în orice domeniu precum și aprofundarea principalelor aspecteși componente ale proiectelor în cadrul organizației. Obiectivele cursului sunt: perfecționareamanagerilor de proiect și a membrilor echipelor de proiect referitor la percepția proiectelor și amanagementului acestora; pregătire și informare referitoare la inițierea, demararea, controlul șiîncheierea proiectelor; perfecționarea metodelor specifice managementului proiectelor și posibilitățide utilizare a acestora în proiectele specifice domeniilor din care provin cursanții. La sfârșitulcursului, participanții: vor cunoaște fazele unui proiect și rolurile, activitățile și responsabilitățilemembrilor echipei de proiect; vor rezolva mai repede problemele apărute în cadrul proiectelor pebaza metodelor și tehnicilor prezentate la curs.Mențiuni speciale: program de formare profesională finalizat cu certificat CNFPA pentru ocupația"Manager proiect", cod COR 242101Forme de evaluare: examen CNFPAInterval / loc de desfăşurare: Seria 1: 04.03-08.03.2013 / Buşteni/Sinaia/Poiana Braşov Seria 2: 29.07-02.08.2013 / Neptun/Jupiter/Eforie SudOrganizator: dr. ing. Marius MorariuLectori: prof. univ. dr. Georgeta Ilie, lect. univ. dr. Daniel Constantin Jiroveanuwww.formenerg.ro 31
 32. 32. Management şi resurse umaneMN71 Managementul contractelor Durată: 10 zile Participanţi: manageri şi personal operaţional din domeniu Descriere / tematică: contractul – legea părţilor. Factorii responsabili cu îndeplinirea contractelor economice. Elaborarea programului anual de achiziţii. Asigurarea surselor de finanţare. Tipuri de contracte. Achiziţii publice. Fondurile publice. Calendarul bugetar. Legea anuală a bugetului de stat. Impactul precizării clauzelor contractuale în documentaţia de atribuire. Conţinutul–cadru al unui contract. Acordul–cadru, conţinut, exigenţe, obligaţii. Managementul urmăririi derulării contractelor. Contractarea FIDIC. Contractarea serviciilor de consultanţă: Regimul contractelor de concesiune. Cesiunea. Novaţia. Riscuri. Atribuirea contractelor sectoriale. Forme de evaluare: test final Interval / loc de desfăşurare: 08.07-19.07.2013 / Neptun/Jupiter/Eforie Sud Organizator: psih. Mihaela Mihai Lector: prof. univ. dr. Ştefan BăncilăMN72 Managementul deşeurilor Durată: 10 zile (modul 1: 5 zile, modul 2: 5 zile) Participanţi: manageri şi personal cu studii superioare Descriere / tematică: reglementarea activităţilor de gesionare a deşeurilor în condiţii de protecţie a sănătăţii populaţiei. Evidenţa gestiunii deşeurilor periculoase. Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor. Reglementarea activităţilor de gestionare a uleiurilor uzate. Regimul deşeurilor de baterii şi acumulatori. Desfăşurarea activităţilor de depozitare a deşeurilor. Reglementarea activităţilor de incinerare, coincinerare şi control. Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Forme de evaluare: test final Interval / loc de desfăşurare: Modul 1: 25.02-01.03.2013 / Buşteni/Sinaia/Poiana Braşov Modul 2: 08.07-12.07.2013 / Neptun/Jupiter/Eforie Sud Organizator: psih. Mihaela Mihai Lector: prof. univ. dr. Ştefan BăncilăMN73 Management pentru investiţii în derulare Durată: 10 zile (modul 1: 5 zile, modul 2: 5 zile) Participanţi: manageri, personal cu studii superioare şi personal operaţional din domeniu Descriere / tematică: elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. Structura devizului pe obiect. Devizul pe categorii de lucrări. Estimarea valorii totale a investiţiei. Compensarea cheltuielilor între capitolele ţi subcapitolele devizului general. Documentaţia tehnica – D.T. pentru obţinerea autorizaţiei de construire. Finanţarea investiţiilor, surse proprii şi atrase. Fonduri publice. Avizarea şi aprobarea investiţiilor. Contractarea serviciilor de proiectare şi a lucrărilor de execuţie. Sistemul calităţii în construcţii şi a lucrărilor de montaj. Recepţia obiectivelor de investiţii. Urmărirea comportării în exploatare a obiectivelor de investiţii. Mențiuni speciale: program de formare profesională autorizat CNFPA pentru "Competențe antreprenoriale" Forme de evaluare: testare finală 32 www.formenerg.ro
 33. 33. Management şi resurse umaneInterval / loc de desfăşurare: Modul 1: 18.03-22.03.2013 / Buşteni/Sinaia/Poiana Braşov Modul 2: 15.07-19.07.2013 / Neptun/Jupiter/Eforie SudOrganizator: psih. Mihaela MihaiLector: prof. univ. dr. Ştefan Băncilă Soluţii actuale pentru reevaluarea, amortizarea, casarea şi valorificarea activelor corporale şi necorporale MN74Durată: 5 zileParticipanţi: manageri şi personal cu studii superioareDescriere / tematică: valoarea de intrare aferenta fiecărui mijloc fix. Metode uzuale pentrureevaluarea activelor corporale. Amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale.Regimuri de amortizare. Activele necorporale: brevetele, licenţele, know-how, mărcile de fabrică, decomerţ şi de servicii şi alte drepturi de proprietate industrială şi comercială. Scoaterea din funcţiuneşi casarea mijloacelor fixe. Valorificarea componentelor rezultate ca materiale recuperabile dindemolarea sau demontarea mijloacelor fixe casate.Forme de evaluare: test finalInterval / loc de desfăşurare: 24.06-28.06.2013 / Neptun/Jupiter/Eforie SudOrganizator: psih. Mihaela MihaiLector: prof. univ. dr. Ştefan Băncilă Ingineria costurilor investiţionale MN75Durată: 5 zileParticipanţi: manageri şi personal cu studii superioare din domeniuDescriere / tematică: estimarea realistă a impactului evoluţiei ştiinţei şi tehnologiei asupra adaptăriisoluţiilor şi a nivelurilor de cheltuieli aferente investiţiilor. Determinarea costurilor investiţionale petotal şi pe categorii de lucrări. Analiza documentaţiilor elaborate pe faze de proiectare. Ingineriacosturilor în elaborarea ofertelor. Stabilirea realistă a preţurilor în raport cu evoluţia indicilor depreţuri. Optimizarea cheltuirii fondurilor de investiţii. Analiza valorii. Cheltuielile auxiliare. Riscurileîn costuri. Calcularea costurilor investiţiilor. Analizarea evidenţei costurilor. Previziunea evoluţieicosturilor investiţionale. Poziţiile de costuri. Optimizarea activităţilor de decontare a costurilor.Elaborarea politicii de preţ. Evaluarea caracteristicilor individuale ale investiţiei.Mențiuni speciale: program de formare profesională autorizat CNFPA pentru "Competențeantreprenoriale"Forme de evaluare: testare finalăInterval / loc de desfăşurare: 04.02-08.02.2013 / Buşteni/Sinaia/Poiana BraşovOrganizator: psih. Mihaela MihaiLector: prof. univ. dr. Ştefan Băncilă Politici investiţionale în domeniul energiei MN77Durată: 5 zileParticipanţi: manageri şi personal cu studii superioare din domeniul energeticDescriere / tematică: identificarea celor trei domenii critice ale sectorului energetic în corelarecu efectele lor economice: corelarea între eficienţa energetică şi eficienţa investiţională, eficienţawww.formenerg.ro 33

×