Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wolga-Russia

344 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wolga-Russia

 1. 1. TWER
 2. 2. Twierskaja obłas`t
 3. 3. UGLICZ
 4. 4. UGLICZ
 5. 5. RYBIŃSK
 6. 6. JAROSŁAW
 7. 7. KOSTROMA
 8. 8. NIŻNYJ NOWGOROD
 9. 9. NIŻNYJ NOWGOROD- ujście Oki
 10. 10. CZEBOKSARY
 11. 11. CZEBOKSARY
 12. 12. KAZAŃ
 13. 13. SYNBIRSK - Ulianowsk
 14. 14. SAMARA
 15. 15. SARATOW
 16. 16. WOŁGOGRAD(Carycyn, Stalingrad)
 17. 17. ASTRACHAŃ
 18. 18. http://www.rotfl.com.plZdjęcia z sieciWiązanka rosyjskich pieśnibiesiadnych DA - MA
 19. 19. Wołga – najdłuższa rzeka Europy o długości 3690 km. Powierzchnia dorzecza1380 tys. km2, średni przepływ 8000 m3/s, roczny przepływ 252 km3. Bierzeswoje źródła we wzgórzach Wałdaj, potem w swym górnym biegu łączy ze sobąszereg małych jezior. Płynąc wśród wzgórz morenowych tworzy głęboką dolinę.W środkowym biegu płynie przez obniżenie Wyżyny Wschodnioeuropejskiej,początkowo w kierunku wschodnim, a potem południowym. PowyżejWołgogradu oddziela się od Wołgi rzeka Achtuba, która płynie równolegle przezok. 540 km, łącząc się z głównym nurtem licznymi odnogami i kanałami, wkońcu uchodzi do jednego z ramion delty wołżańskiej. Uchodzi w postaciolbrzymiej delty do Morza Kaspijskiego. Delta ma powierzchnię ok. 19 tys. km 2i tworzy ponad 80 ramion, a jej roczny przyrost przekracza 180 metrów.Rzeka od wysokości Wołgogradu nie ma żadnych dopływów, jest żeglowna nadługości 3400 km. Jest połączona z:- Morzem Azowskim przez Kanał Wołżańsko-Doński- Morzem Czarnym przez Kanał Wołżańsko-Doński- Bałtykiem przez Kanał Wołżańsko-Bałtycki- Morzem Białym przez Kanał Białomorsko-Bałtycki

×