Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
språk = lek = språk Om arbeid med språkstimulering og lek i barnehagen med særlig fokus på minoritetsspråklige barn
Bjørnungen barnehage
Nytt prosjekt – og nettverk <ul><li>Dette vil vi lære mer om! </li></ul><ul><li>Dele erfaringer i nettverk. </li></ul><ul>...
Utfordringer
Å er det nå de har funne på? Vi har ikke tid! Enda mer i til-legg til alt det andre vi må! Jeg skjønner ikke vitsen ! Jeg ...
Dette høres spennende ut . Dette kan jeg ha nytte av Dette kan vi få til Så bra å bli mer bevisst på hvordan vi jobber Når...
Søren Kierkegaard: ” At man, naar det i sannhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og frems...
 FLYTSONE Ferdigheter Utfordringer
Suksessfaktorer for å få alle med <ul><li>”Vinne” ped.lederne. </li></ul><ul><li>Alle har et eierforhold </li></ul><ul><l...
Begrunnelse for valg av tema <ul><li>Det grunnleggende prinsippet er at barn lærer språk i naturlige språksituasjoner, det...
Språk = lek = språk <ul><li>Hovedmål: </li></ul><ul><ul><li>Barn som mestrer norsk språk i hverdagen, forståelse, ordforrå...
Har det effekt? <ul><li>Indikasjoner på barnets språkutvikling knyttet til lek. </li></ul><ul><li>Hva slags lek leker barn...
Slik har vi jobbet med voksenrollen i tilknytning til lek. <ul><ul><li>Refleksjon over artikler/litteratur på personalmøte...
Kjennetegn på god lek (pers.møte) <ul><li>Prater sammen / kommuniserer </li></ul><ul><li>Glede </li></ul><ul><ul><li>Latte...
Slik har vi jobbet med voksenrollen i tilknytning til lek. <ul><li>Solmodellen i forhold til voksenrollen og lek. </li></u...
Refleksjonsskjema, idé fra Ravneheia Uke Uke Uke Uke Uke Tiltak
Refleksjon <ul><li>GLL </li></ul>Tema: Lurt Lært Gjort
X Utvide barnas vokabular, tilføre nye ord og uttrykk X Ikke overstyre leken Ufarliggjøre følelser ved å sette ord på ster...
Observasjon av lek
Morsmålsdagen 21.februar <ul><li>Larven Aldri Mett på mange språk </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Språk = lek= språk v/ Tove Mydland

4,252 views

Published on

Foredrag på Knutepunkt sørlandets kompetansedag 13.jan 2011.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Språk = lek= språk v/ Tove Mydland

 1. 1. språk = lek = språk Om arbeid med språkstimulering og lek i barnehagen med særlig fokus på minoritetsspråklige barn
 2. 2. Bjørnungen barnehage
 3. 3. Nytt prosjekt – og nettverk <ul><li>Dette vil vi lære mer om! </li></ul><ul><li>Dele erfaringer i nettverk. </li></ul><ul><li>Press i forhold til å bidra </li></ul>
 4. 4. Utfordringer
 5. 5. Å er det nå de har funne på? Vi har ikke tid! Enda mer i til-legg til alt det andre vi må! Jeg skjønner ikke vitsen ! Jeg forstår ikke hva jeg skal gjøre.
 6. 6. Dette høres spennende ut . Dette kan jeg ha nytte av Dette kan vi få til Så bra å bli mer bevisst på hvordan vi jobber Når vi reflekterer over praksis kan vi lære av hverandre Alle kan bidra
 7. 7. Søren Kierkegaard: ” At man, naar det i sannhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremst maa passe på at finde ham der han er, hvor han er og begynde der.”
 8. 8. FLYTSONE Ferdigheter Utfordringer
 9. 9. Suksessfaktorer for å få alle med <ul><li>”Vinne” ped.lederne. </li></ul><ul><li>Alle har et eierforhold </li></ul><ul><li>Legge praktisk til rette </li></ul><ul><li>”Holdes varmt” </li></ul>
 10. 10. Begrunnelse for valg av tema <ul><li>Det grunnleggende prinsippet er at barn lærer språk i naturlige språksituasjoner, det vil si i situasjoner der de bruker språket om noe sammen med andre. Slik utvider de ”sin verden” (Ludwig Wittgenstein) </li></ul><ul><li>Forskere har studert barns språk i forskjellige situasjoner i barnehagen. </li></ul><ul><li>-I rollelek, og spesielt hvis en voksen er til stede, snakker barn mer variert enn ellers og bruker et større ordforråd. (Birgitta K.Olufson) </li></ul>
 11. 11. Språk = lek = språk <ul><li>Hovedmål: </li></ul><ul><ul><li>Barn som mestrer norsk språk i hverdagen, forståelse, ordforråd og uttale. </li></ul></ul><ul><li>Delmål: </li></ul><ul><ul><li>Støttepedagog jobber med at de flerspråklige barna skal utvikle språkferdigheter de har behov for for å mestre lek. </li></ul></ul><ul><ul><li>Avdelingspersonalet legger til rette for -og deltar i lek med tanke på at leken skal stimulere barnas språk. </li></ul></ul>
 12. 12. Har det effekt? <ul><li>Indikasjoner på barnets språkutvikling knyttet til lek. </li></ul><ul><li>Hva slags lek leker barnet? </li></ul><ul><ul><li>Er det noen type lek som er dominerende? </li></ul></ul><ul><li>Er det begrensninger på hvor mange barn barnet vanligvis klarer å leke med? </li></ul><ul><li>Trenger barnet voksen støtte for å leke? </li></ul><ul><li>Hvis hun/han leker rollelek, er det noen rolletyper som er typiske for henne/ham? </li></ul><ul><li>Leker han/hun hovedsakelig med jevnaldrende barn, yngre barn eller eldre barn? </li></ul><ul><li>Svar på disse spørsmålene i starten av prosjektperioden, og deretter hver 3.måned. </li></ul>
 13. 13. Slik har vi jobbet med voksenrollen i tilknytning til lek. <ul><ul><li>Refleksjon over artikler/litteratur på personalmøter </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>”Glede + lek + identitet = sant” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Terje Melaas, barnehagefolk 2 – 2010 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dramatisering og refleksjon over en case </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>fra boka ”Jeg vil også være med. Lekens betydning for barns trivsel og sosiale læring i barnehagen av </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ellen Birgitte Ruud </li></ul></ul></ul></ul>
 14. 14. Kjennetegn på god lek (pers.møte) <ul><li>Prater sammen / kommuniserer </li></ul><ul><li>Glede </li></ul><ul><ul><li>Latter </li></ul></ul><ul><ul><li>Smil </li></ul></ul><ul><ul><li>Blikk </li></ul></ul><ul><li>Samarbeid </li></ul><ul><ul><li>Turtaking </li></ul></ul><ul><ul><li>Fordele oppgaver </li></ul></ul><ul><li>Motorisk aktivitet m/samspill </li></ul><ul><li>Utvikling og framdrift </li></ul><ul><li>Innlevelse og forestillingsevne </li></ul><ul><li>Holde felles fokus </li></ul><ul><li>Initiert av barn </li></ul><ul><li>Avhengig av tid og rom </li></ul>
 15. 15. Slik har vi jobbet med voksenrollen i tilknytning til lek. <ul><li>Solmodellen i forhold til voksenrollen og lek. </li></ul>Voksen- rollen og lek
 16. 16. Refleksjonsskjema, idé fra Ravneheia Uke Uke Uke Uke Uke Tiltak
 17. 17. Refleksjon <ul><li>GLL </li></ul>Tema: Lurt Lært Gjort
 18. 18. X Utvide barnas vokabular, tilføre nye ord og uttrykk X Ikke overstyre leken Ufarliggjøre følelser ved å sette ord på sterke følelser i lek X Gå ut av leken uten at den blir avbrutt. Observasjon. –Hvem leker hvem med og hva? X Utvide leken med besl. temaer Samtale før lek, hva barnet har lyst til å leke og med hvem Invitere barn som ikke leker til lek Uke Uke Uke Uke Uke Tiltak (Eks. fra Vaskebjørn)
 19. 19. Observasjon av lek
 20. 20. Morsmålsdagen 21.februar <ul><li>Larven Aldri Mett på mange språk </li></ul>

×