Rommet som den tredje pedagog V/ Helle og Eva

7,320 views

Published on

barnehage,kristiansandsbarnehagen,læringsmilj, pedagogisk dokumentasjon,pedagogisk utviklingsarbeid,prosjekt, rommet som den tredje pedagog

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rommet som den tredje pedagog V/ Helle og Eva

 1. 1. Rommet som den tredje pedagog v/ Eva Hauger Gjersvold og Helle Schiøtz
 2. 2. ” Felles ledelse på to hus” <ul><li>Karuss barnehage </li></ul><ul><li>Skårungen barnehage </li></ul>
 3. 3. Hvorfor valgte vi å jobbe med rommet som den tredje pedagog og hva betyr egentlig begrepet for oss? <ul><li>Temaet ble presentert på ledermøte i barnehageetaten og videre referert til de pedagogiske lederne på barnehagene. </li></ul><ul><li>Vi ble raskt motivert på at dette var noe vi ville lære mer om. </li></ul><ul><li>Etter mange år med fokus på arbeid med bygg og organisering av barnegrupper, var vi klare for å fordype oss mer grundig i et pedagogisk tema. Dette var midt i blinken! </li></ul><ul><li>Vi ble utfordret av Astrid Manger å definere hva vi legger i begrepet ”rommet som den tredje pedagog”. Hva eller hvem er så da den første og den andre? </li></ul>
 4. 4. Kort om bakgrunn og prosess. Inspirasjon og faglig veiledning med Astrid Manger. <ul><li>Personalmøte og veiledning med Astrid Manger i mai 2009. </li></ul><ul><li>Tema: Innføring i arbeidet rommet som den tredje pedagog, lærlingsmiljøet i </li></ul><ul><li>barnehagen, kreative prosesser, ny Rammeplan og konsekvenser: </li></ul><ul><li>synliggjøring av fagområder og dokumentasjonsarbeid. Gjennomgang av </li></ul><ul><li>alle rom i praksis. </li></ul><ul><li>Personalmøte august 2009: </li></ul><ul><li>Oppsummering og videre arbeid. </li></ul><ul><li>Fagområdene- kan vi de? </li></ul><ul><li>Hva mener vi så med begrepet den 3. pedagog. Hva er 1. og 2. pedagogen? </li></ul><ul><li>Hva signaliserer rommene våre? Hva slags aktiviteter inspirerer disse rommene til? Hvilken rolle får den voksne i slike rom? Hvor ser vi rammeplanen her? </li></ul><ul><li>Personalmøte september 2009: </li></ul><ul><li>Hver avdeling la fram sine tanker, endringer på avdelinga/ organiseringa til nå. Dette er samlet i en </li></ul><ul><li>perm. </li></ul><ul><li>Planleggingsdager oktober Astrid Manger 2009: </li></ul><ul><li>Ny gjennomgang, en del repetisjon. Veldig greit. Hovedstikkord: Barnesyn, lærling, medvirkning, </li></ul><ul><li>Dokumentasjon og årsplan. </li></ul>
 5. 5. Tilrettelegging av rom for lek og læring. <ul><li>Eksempler på hva veileding og prosess førte til i praksis : </li></ul><ul><li>Innspill på Krabbe fra Astrid Manger </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Begynne med å dokumentere rommet – Hva er aktiviteten i rommet? </li></ul><ul><li>av/på kledning, samling, lek? - la det komme frem på dokumentasjon på veggene. </li></ul><ul><li>Hva vil vi at barna skal gjøre i dette rommet? Vise hva vi vil bruke rommene til! </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Garderoben </li></ul><ul><li>Vise at doen er do med skilt på døra </li></ul><ul><li>Bilde av ansikt på plassene i grov garderoben </li></ul><ul><li>Vise på veggene ting barna har laget for å vise at vi er Krabbe. Barneprosjekt med krabber. </li></ul><ul><li>Nye bilder på plassene minst en, helst to ganger i året </li></ul><ul><li>Samme typer bilder på plassene - eks nærbilde av fjeset </li></ul><ul><li>Struktur på plassering i garderoben – etter alder eller måneder i året </li></ul><ul><li>Lag husene av barna mindre og heng dem i garderoben </li></ul><ul><li>Benkene tar mye plass er det mulig å ta dem vekk </li></ul><ul><li>Kan redningsvestene henge et annet sted? </li></ul><ul><li>Bilder av barn i aktivitet med vann på badet </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 6. 6. Manger innspill <ul><li>Hovedrom </li></ul><ul><li>Vekk med døra til boden </li></ul><ul><li>Beskjed hyllene er alt for store og får for mye oppmerksomhet når man kommer inn </li></ul><ul><li>Sofaen må vekk. Den er alt for hjemlig og tar for mye plass </li></ul><ul><li>Male veggene hvite </li></ul><ul><li>Bilder av barn i arbeid. </li></ul><ul><li>Skriv barnets alder på produktene eks. Tiril 4,3 i stedet for Tiril mai 09 </li></ul><ul><li>Trapper/ benk/ sene under vinduene til konstruksjonslek </li></ul><ul><li>Dokumentasjon på prosessen ved siden av produktet </li></ul><ul><li>Frigjøre veggplass der det store voksen skapet står. Eks med en lavere hylle og dokumentasjon over </li></ul><ul><li>Ha bøkene der vi har lyst til å lese </li></ul><ul><li>Ha utstyret i sammenheng med der vi har lyst til at barna skal gjøre tingene </li></ul><ul><li>Matte krok med alt utstyr vi bruker til det temaet. – terninger, vekt, volum, måle, størrelser, former, sortering </li></ul><ul><li>Vanskelig å ha oversikt over hva som er i bastkurvene. Ha mindre hyller der tingene står synlig. I det minste vis med bilder utenpå hva som er inni. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Dukkerom </li></ul><ul><li>Skal det være dukkerom er det alt for mye dukke klær og blanding av utstyr til ulikeaktiviteter. Maletørke stativ og dukke lek? Hva er sammenhengen? </li></ul><ul><li>Rendyrk hver aktivitet </li></ul><ul><li>Lage dukkerommet til et formingsrom </li></ul><ul><li>Hylle til langt opp under taket </li></ul><ul><li>La materialene stå fremme til inspirasjon for barna </li></ul><ul><li>Ha tingene slik at barn kan nå dem </li></ul><ul><li>Legg opp til en aktivitet med mye mangfold </li></ul><ul><li>Ha små deler stående fremme synlig i fine glass/bokser </li></ul><ul><li>Hylle til å stille ut skulpturer </li></ul><ul><li>Dokumentasjon på prosessen ved siden av arbeidet </li></ul>
 7. 8. Sortering og tilgjengelighet
 8. 9. Lego og Duplo sortert i farger i gjennomsiktige bokser
 9. 10. Formingsmateriell
 10. 14. Benker
 11. 15. Sette frem leker klar til dagen
 12. 16. Pedagogisk dokumentasjon
 13. 17. Fagområdene i Rammeplanen <ul><li>Hva er de ulike fagområdene? </li></ul><ul><ul><ul><li>K </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>K </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>K </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>N </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>E </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>N </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A </li></ul></ul></ul>
 14. 18. Fagområdene <ul><li>Kommunikasjon, språk og tekst </li></ul><ul><li>Kropp, bevegelse og helse </li></ul><ul><li>Kunst, kultur og kreativitet </li></ul><ul><li>Natur, miljø og teknikk </li></ul><ul><li>Etikk, religion og filosofi </li></ul><ul><li>Nærmiljø og samfunn </li></ul><ul><li>Antall, rom og form </li></ul>
 15. 19. Fagområdene i rommet <ul><li>Ønske om å vise fagområdene ute på avdelingene </li></ul><ul><li>Tankekart til de ulike stedene og typer aktivitet i avdelingene </li></ul><ul><li>Et tankekart i denne sammenhengen er et bilde – altså en oversikt – som viser hva vi gjør i forhold til hvert fagområde med utgangspunkt i et sted eller aktivitet. </li></ul>
 16. 20. LESEKROK Kommunikasjon, språk og tekst Tilbud om bøker, rim, regler, sanger fortelling Prat rundt bilder og fortellinger Samtale sted Kropp, bevegelse og helse Ro Mulighet for av slapping og kos Kunst kultur og kreativitet Historier og bilder som inspirasjon til rollelek, utkledning, formingsaktiviteter, turmål, Leke fortellingene Formidle kulturhistorie Natur, miljø og teknikk Faktabøker Etikk, religion og filosofi Bøker fra ulike kulturer, religioner, land, språk og nasjonaliteter Nærmiljø og samfunn Bøker med bilder oller historier fra nærmiljøet Bøker om trafikk, sykehus, brannstasjon, tog, fjæra, tallship races….. Tur til biblioteket Antall, rom og form Bøker om tall, telling, former, lengder, sortering, mønster Let og finn (for eksempel ”Se og si”, ”Finn Willy”)
 17. 21. Lekebenk Konstruksjonslek DYR Kommunikasjon, språk og tekst Dyrelyder, Sanger om dyr Rolle lek med figurer Begreper som: over – under Større – mindre, Eldre – yngre Fortere – seinere, Foran – bak Farger Snakke sammen i lek kommunisere! Sette ord på hva vi vil oppnå i lek. Tolke andres kommunikasjon Kropp, bevegelse og helse Bevege seg som dyr Hva spiser vi og hva spiser dyr? Kunst, kultur og kreativitet Rolle lek med figurer Sanger om dyr Natur, miljø og teknikk Overskrift Bondegårdsdyr Afrikanske dyr Fisker og dyr i havet Dinosaurer Hvor lever dyrene i virkeligheten? Etikk, religion og filosofi Hva tenker dyr? Hvordan snakker de sammen? Nærmiljø og samfunn Hvilke dyr finner i vi i vårt nærmiljø? Hva heter barnehagene og avdelingene våre? Antall, rom og form Høyde Størrelser Antall Sortering Plassering Mengder
 18. 23. Tankekart til tema
 19. 25. Progresjonsplanen <ul><li>Progresjonsplan for å: </li></ul><ul><ul><li>Synliggjøre for oss selv, foreldre og andre samarbeidspartnere hva vi faktisk gjør. Vise hva andre kan forvente av oss. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sette fokus på progresjon for oss som personal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Jobbe videre, ikke gjenta, ha noe å strekke oss etter. </li></ul></ul><ul><ul><li>Idebank, som hjelper oss i planlegging </li></ul></ul><ul><ul><li>Ha som dokument for måloppnåelse. </li></ul></ul>
 20. 28. Dokumentere prosjekter, temaer, lek, fagområder på vegger både ute og inne
 21. 29. Dokumentere hverdagen med bilder i barnehagen og på hjemmesiden
 22. 30. Temavegger
 23. 31. Dokumentere prosesser ikke bare ferdige produkter <ul><li>   </li></ul>
 24. 34. Ta bilder og skrive om ting vi gjør for å lagre det i permer som idébank til andre avdelinger og seinere år.
 25. 35. Veien videre <ul><li>Holde prosessen varm </li></ul><ul><li>Gå tilbake å spørre; Hva fungerer og hva fungerer ikke? Hvorfor? </li></ul><ul><li>Gir endringer i gruppa endrede behov i rommet? </li></ul>

×