Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Pedagogisk bruk av nettbrett i barnehagen

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 40 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to Pedagogisk bruk av nettbrett i barnehagen (20)

More from Barnehageetaten- Kristiansand kommune (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Pedagogisk bruk av nettbrett i barnehagen

 1. 1. Pedagogisk bruk av nettbrett Sørlandsk lærerstevne 18. oktober 2013 Kristin M Rosen & Ole Wongraven og 4 barnehager...
 2. 2. Er vi i den digitale tidsalder
 3. 3. http://www.youtube.com/watch?v=TtXWWRyJLPw
 4. 4. • Fra putteboks i tre til putteboks på iPad….
 5. 5. Bakgrunn • • • • • Rammeplanen Den 5. grunnleggende ferdighet Situasjonen Et ønske om løft Utjevne digitale skiller “Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Samtidig skal innholdet støtte språklig og sosial kompetanse gjennom felles opplevelser og samvær. Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap”
 6. 6. Nettbrettene kommer! • Ny formfaktor • Ny teknologi • Nye muligheter • Skole tidlig ute • Hva med de minste? Skriv spørsmål underveis på http://padlet.com/wall/kurs11
 7. 7. Tre store fordeler • Taktilt - alle skjønner sin egen pekefinger • Stabilt - det bare virker • Mobilt - kan brukes hvor som helst Skriv spørsmål underveis på http://padlet.com/wall/kurs11
 8. 8. http://youtu.be/MGMsT4qNA-c Skriv spørsmål underveis på http://padlet.com/wall/kurs11
 9. 9. Vi må få til noe! • Finne noen penger • Utlyse et prosjekt Skriv spørsmål underveis på http://padlet.com/wall/kurs11
 10. 10. Prosjektutlysning Forventninger til deltakerne: •ledelse som initierer og følger opp prosjektet •prioriterer satsingen i egne planer •gi tid til de ansatte for å bli kjent med nettbrettet •stille på aktiviteter i prosjektet uten frikjøp •er positive til samarbeid med UiA •bidra til erfaringsspredning Skriv spørsmål underveis på http://padlet.com/wall/kurs11
 11. 11. Prosjektprosess Søknad med begrunnelse •Støtte og oppfølging underveis •teknisk •nettverk •blogg Skriv spørsmål underveis på http://padlet.com/wall/kurs11
 12. 12. Mål • Økt pedagogisk bruk av IKT i barnehagene og heving av barns digitale kompetanse. • Øke de voksnes kompetanse innen IKT. • Spre kunnskap om bruk av nettbrett som et verktøy for IKT i barnehagen. Skriv spørsmål underveis på http://padlet.com/wall/kurs11
 13. 13. Valg av teknologi ● ● ● ● ● ● Lett å komme i gang Lett oppsett Utnytte kompetanse Stort app-tilfang Eksisterende nettverk Brukervennlighet Skriv spørsmål underveis på http://padlet.com/wall/kurs11
 14. 14. Oppstart ● ● ● ● ● ● ● ● Nettbrett ble klargjort Skrapekort kjøpt Oppstartsamling Grunnleggende bruk Mye apper Nye apper Lokal utprøving Klikk der! Skriv spørsmål underveis på http://padlet.com/wall/kurs11
 15. 15. Kick-off! ● ● Oppstartsamling Ekstern kompetanse www.rikt.net ● ● ● Grunnleggende ferdigheter Nyttige verktøy «Tomme» apper Skriv spørsmål underveis på http://padlet.com/wall/kurs11
 16. 16. Barnehagenes læringsmiljø ● ● ● ● Struktur og gruppeledelse Samlingsstund og visualisering Barn med spesielle utfordringer Digitale skiller Skriv spørsmål underveis på http://padlet.com/wall/kurs11
 17. 17. Struktur og gruppeledelse http://www.youtube.com/watch?v=GT4ImADfCH4 Skriv spørsmål underveis på http://padlet.com/wall/kurs11
 18. 18. Arbeid med personalet ● ● ● ● ● Alle skal med Nettbrett som voksenverktøy Notat og referat Tanker og sammenhenger Forberedelser Skriv spørsmål underveis på http://padlet.com/wall/kurs11
 19. 19. Foreldreperspektivet ● Skal de bare sitte på data nå? ● Hvordan møte de foresatte? Skriv spørsmål underveis på http://padlet.com/wall/kurs11
 20. 20. Lunch! ● Tilbake kl 1230 Skriv spørsmål underveis på http://padlet.com/wall/kurs11
 21. 21. Papirløst samfunn? http://youtu.be/ksO35s3Bffc
 22. 22. Barnehagenes fagområder ● Pedagogisk bruk ● De 7 fagområdene ● Apper som støtter opp om læring Skriv spørsmål underveis på http://padlet.com/wall/kurs11
 23. 23. Kommunikasjon, språk og tekst http://www.youtube.com/watch?v=eHjU2ObJm88 Skriv spørsmål underveis på http://padlet.com/wall/kurs11
 24. 24. Kommunikasjon, språk og tekst ● ● ● ● ● Ordlek XL Se og Si Ebok Pen and Paper Book Creator Skriv spørsmål underveis på http://padlet.com/wall/kurs11
 25. 25. Kunst, kultur og kreativitet ● Om "tomme" apper ● ● ● Puppet pals Tegnebrett Shape Puzzle Skriv spørsmål underveis på http://padlet.com/wall/kurs11
 26. 26. Kropp, bevegelse og helse ● ● Toca Doctor Tannlegespillet Skriv spørsmål underveis på http://padlet.com/wall/kurs11
 27. 27. Natur, miljø og teknikk ● ● ● Flyprosjektet Flight Radar Nettbrett ute Skriv spørsmål underveis på http://padlet.com/wall/kurs11
 28. 28. Nærmiljø og samfunn ● ● ● Kart Google Earth (Geocashing) Skriv spørsmål underveis på http://padlet.com/wall/kurs11
 29. 29. Etikk, religion og filosofi ● ● Feelings Oppslag Skriv spørsmål underveis på http://padlet.com/wall/kurs11
 30. 30. Antall, rom og form ● ● ● Math 3-4 Math bingo Toy Tangram Skriv spørsmål underveis på http://padlet.com/wall/kurs11
 31. 31. Måloppnåelse? • Har vi fått økt pedagogisk bruk av IKT i og heving av barns digitale kompetanse? • Har vi økt de voksnes kompetanse innen IKT? • Har vi fått spredd kunnskap om bruk av nettbrett som et verktøy for IKT i barnehagen? ? Skriv spørsmål underveis på http://padlet.com/wall/kurs11
 32. 32. Hvor involvert er de ansatte?
 33. 33. Barnas IKT-aktivitet
 34. 34. Type IKT-aktivitet
 35. 35. Råd til dere som har lyst til å starte opp 1. Sørg for forankring! • Få satsingen inn i planer. Nødvendig med en felles vilje til å satse. Gi tid og rom for utprøving. Lage en minstestandard for ansatte hos oss: “Dette forventer vi at alle skal kunne!” 1. Viktig med påfyll! • Delta i nettverk, på konferanser og finn noen å utveksle erfaringer med. 1. Lek og lær! • La de ansatte ta med Pad hjem. Det tar tid å lære noe nytt. Gi tid og mulighet for alle til å henge med. 1. Det tekniske må fungere! • • Brukervennlig teknologi. Apple TV / projektor / flatskjerm / … Elevnett gjør nedlasting og bruk enklere. Skriv spørsmål underveis på http://padlet.com/wall/kurs11
 36. 36. Du er ikke alene... • • • Skaff eller start et nettverk! Hent inspirasjon! Bruk sosiale medier! Skriv spørsmål underveis på http://padlet.com/wall/kurs11
 37. 37. Noen ressurser... Skriv spørsmål underveis på http://padlet.com/wall/kurs11
 38. 38. Spørsmål - kommentarer? Skriv spørsmål underveis på http://padlet.com/wall/kurs11
 39. 39. LYKKE TIL!

×